E-sąd – nakaz zapłaty pożyczki czyli jak działa EPU

Zaktualizowano 27-02-2021 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Z e-sądów korzysta wiele firm pożyczkowych, ponieważ pozwalają im szybko uzyskać nakaz zapłaty, który skierowany do komornika ułatwia odzyskanie należności z tytułu niespłaconej pożyczki.

Jest to często jedyny sposób na nierzetelnego klienta, który uporczywie uchyla się od zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Wyjaśniamy, jak to wygląda w praktyce, czyli kiedy dług kierowany jest do e-sądu, kiedy do komornika, a także jak bronić się przed bezzasadnym wyrokiem.

Co to jest e-sąd i nakaz zapłaty?

E-sądy powstały w 2010 roku w celu usprawnienia postępowania związanego z dochodzeniem przez wierzycieli roszczeń pieniężnych od dłużników. Dzięki uproszczonej procedurze wierzyciel może drogą elektroniczną złożyć pozew przeciwko dłużnikowi i w wyniku tego otrzymać nakaz zapłaty w tzw. Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

Sądowy nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądowe nakazujące dłużnikowi (pozwanemu) uregulowanie wskazanej w nakazie kwoty zadłużenia. Ma on od razu nadaną klauzulę wykonalności, co oznacza, że można go natychmiast skierować do komornika.

Jednak zanim to nastąpi, dokument nakazu zapłaty musi być dostarczony dłużnikowi (pozwanemu), który ma 14 dni na ewentualne złożenie do niego sprzeciwu.

E-sąd to IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie.
Jest to jedyny sąd uprawniony do rozpatrywania spraw prowadzonych w trybie  EPU (elektroniczny system upominawczy)

Elektroniczne nakazy zapłaty nie zawsze są zasadne!

Uproszczony charakter Elektronicznego Postępowania Upominawczego sprawia, że od składających pozew wierzycieli nie wymaga się dokładnego udowadniania istnienia długu.

W praktyce wierzyciel musi w pozwie jedynie opisać podstawę roszczenia, czyli np. podać dane niezapłaconej faktury, czy umowy pożyczkowej.

Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie wyłącznie materiału dostarczonego przez wierzyciela. Dopiero potem dłużnik, gdy już otrzyma nakaz zapłaty, może podważyć zasadność roszczenia, gdy np.:

 • dług go w ogóle nie dotyczy
 • podana w nakazie zapłaty kwota zadłużenia się nie zgadza
 • dług został już uregulowany przez dłużnika
 • dług jest przedawniony

Warto o tym pamiętać, ponieważ wiele firm (najczęściej telekomunikacyjnych, ale także niektóre firmy pożyczkowe) sprzedaje swoje wierzytelności do zewnętrznych firm windykacyjnych, które potem bez sprawdzania kierują hurtowo pozwy o zapłatę za pośrednictwem e-sądów, a uzyskane w ten sposób nakazy zapłaty szybko przekazują do komornika.

Ten sposób dochodzenia wierzytelności masowych (gdy mamy do czynienia z dużą liczbą dłużników będących osobami fizycznymi) jest bardzo popularny – firmy windykacyjne często liczą na to, że dłużnicy, otrzymawszy sądowy nakaz zapłaty, z samego strachu przed komornikiem uregulują dług bez zastanawiania się, czy rzeczywiście muszą to robić.

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Oto co możesz zrobić

Nakaz zapłaty wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym dostarczany jest dłużnikowi pocztą tradycyjną w formie wydruku weryfikacyjnego, oznaczonego specjalnym 20-znakowym kodem. Kod ten należy wpisać na stronie internetowej e-sądu i tam zapoznać się z treścią nakazu.

Warto to zrobić jak najszybciej, aby zdążyć z ewentualnym złożeniem sprzeciwu w ustawowym terminie 14 dni liczonych od dostarczenia nakazu. Jeśli podstawą nakazu zapłaty jest chwilówka, czytając akta sprawy, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy rzeczywiście brałeś taką pożyczkę i jej nie zwróciłeś (uwaga na dane firmy – nie musi być to nazwa firmy pożyczkowej, ponieważ dług mógł być sprzedany innej firmie, która ma prawo dochodzić roszczeń w sądzie)
 • czy zadłużenie jest nie starsze niż 3 lata – takie są przepisy: wierzytelności dochodzone w EPU mogą być wymagalne maksymalnie od 3 lat (licząc od terminu wymagalności, czyli w przypadku pożyczki od terminu jej zwrotu) do dnia wniesienia pozwu
 • czy kwota zadłużenia oraz wysokość odsetek się zgadza

Jeśli powyższe lub inne kwestie będą budzić nasze wątpliwości i podważać zasadność nakazu zapłaty, należy do niego wnieść sprzeciw.

Można to zrobić elektronicznie lub korespondencyjnie. Wybrana forma komunikacji z sądem będzie obowiązywać w dalszym postępowaniu, dlatego warto zastanowić się, która z nich jest wygodniejsza.

Skutkiem złożenia sprzeciwu będzie skierowanie sprawy do „normalnego” sądu znajdującego się w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania.

Co powinien zawierać sprzeciw:

 • datę,
 • wyrażenie: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”,
 • dane dotyczące nakazy zapłaty: sygnatura, data wydania, oznaczenie sądu,
 • ewentualne wyjaśnienie, dlaczego wnosi się sprzeciw.

Jeżeli nakaz zapłaty nie budzi żadnych wątpliwości, należy zapłacić zaległą kwotę wraz z zasądzonymi odsetkami i kosztami sądowymi w wyznaczonym terminie.

W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana do komornika, który podejmie egzekucję długu z konta bankowego.

Pamiętaj, że skierowanie sprawy do komornika oznacza, że dłużnik będzie musiał dodatkowo zapłacić koszty postępowania egzekucyjnego. Z tego względu jeśli nakaz zapłaty jest zasadny, lepiej od razu zapłacić zaległość niż czekać na działania komornika.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy