Wizyta komornika – jak się zachować

Zaktualizowano 25-11-2020 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Widmo postępowania komorniczego spędza sen z powiek wielu dłużnikom i trudno się temu dziwić, skoro wiąże się ono z zajęciem rachunku bankowego, ruchomości, a w skrajnych przypadkach nawet licytacją nieruchomości. Niestety wierzyciele, którzy nie widzą innego sposobu na odzyskanie swojej należności, często nie mają innego wyjścia, jak skierować sprawę do sądu i potem do egzekucji komorniczej. Jeśli już dojdzie do takie postępowania, warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować i co zrobić, by egzekucja była jak najmniej dotkliwa. Sprawdź też to JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIESPŁACENIA CHWILÓWKI.

Sprawdzenie podstawy wszczęcia postępowania

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego art. 805. § 1 komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej zobowiązany jest dostarczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wraz z treścią tytułu wykonawczego. W tytule wykonawczym powinna być wskazana:

  • nazwa wierzyciela
  • wysokość egzekwowanej wierzytelności oraz

Po otrzymaniu takiego pisma warto sprawdzić, czy egzekucja jest w ogóle zasadna. Być może widniejąca w tytule wykonawczym kwota została już uregulowana (wówczas należy wezwać wierzyciela do umorzenia egzekucji) lub dług w ogóle nas nie dotyczy (w takim przypadku należy złożyć sprzeciw do sądowego nakazu zapłaty będącego podstawą tytułu wykonawczego oraz wniosek o umorzenie postępowania). Warto pamiętać, że komornik nie ma prawa ani tym bardziej obowiązku badać zasadności tytułu wykonawczego, dlatego może być on nawet nieświadomy, że egzekwuje dług bezpodstawnie. Właśnie dlatego też należy odbierać pisma od komornika, tym bardziej że nieodebranie korespondencji nie wstrzyma postępowania!

Próba ułożenia się z wierzycielem

Wszczęcie postępowania komorniczego nie oznacza, że nie ma już o czym rozmawiać z wierzycielem. Wręcz przeciwnie, nawet warto to robić. Zawarcie z nim ugody może być podstawą zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a więc pozwala uniknąć zajęcia przez komornika np. wynagrodzenia, rachunku w banku czy ruchomości. Co więcej, dzięki ugodzie można także obniżyć koszty egzekucji, którymi obciążany jest zawsze dłużnik. Ważne jest jednak, by o ugodę wystąpić jak najszybciej i sporządzić ją na piśmie. W ugodzie takiej zwykle zawiera się:

  • dokładne dane dotyczące wierzytelności (można je spisać z tytułu wykonawczego),
  • dokładny termin spłaty, do jakiego się zobowiązuje dłużnik (albo harmonogram spłaty należności w ratach),
  • zobowiązanie wierzyciela do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Potem oczywiście należy wywiązywać się z ustaleń ugody i dopilnować, by wierzyciel faktycznie złożył wniosek o zawieszenie egzekucji.

Współpraca z komornikiem

W przypadku gdy tytuł wykonawczy jest zasadny, a wierzyciel nie chce zawrzeć ugody, nie pozostaje nic innego jak poddać się egzekucji. Bardzo ważne jest jednak, by postępowania nie utrudniać, a wręcz współpracować z komornikiem. Generalnie w postępowaniu egzekucyjnym mniejsze kwoty odzyskuje się poprzez zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty. Warto przy tym pamiętać, że zajęcia te są ograniczone ustawowo (tzw. limity komornicze), a świadczenia z tytułu programu 500+ nie podlegają w ogóle egzekucji. W zasadzie tylko wysokie kwoty należności odzyskuje się poprzez licytację elementów majątku ruchomego oraz nieruchomości. Jednak ukrywanie majątku, praca na czarno, czy trzymanie pieniędzy w skarpecie zamiast na koncie w banku zwykle nie pomagają dłużnikowi uniknięcia egzekucji. Po pierwsze wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku – w tym przypadku ukrywanie prawdy grozi odpowiedzialnością karną. Po drugie nawet w przypadku umorzenia postępowania z powodu bezskuteczności egzekucji, wierzyciel może składać wniosek o wszczęcie postępowania co kilka lat do skutku, ponieważ każdy taki wniosek przerywa bieg przedawnienia wierzytelności. Ukrywanie się latami przed komornikiem to chyba nie jest ciekawa perspektywa. Lepiej już za pierwszym razem podjąć współpracę z komornikiem, by dług został jak najszybciej spłacony, a wierzyciel raz na zawsze zaspokojony.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy