Czego nie może zająć komornik

Zaktualizowano 25-11-2020 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Postępowanie komornicze jest ostatnim etapem dochodzenia należności pieniężnych od dłużnika. Zwykle przeprowadza się go w sytuacji, gdy dotychczasowe postępowanie windykacyjne nie przyniosło oczekiwanych efektów. W przeciwieństwie do windykatora komornik ma dużo większe możliwości odzyskania długu, ponieważ może z mocy prawa zająć majątek dłużnika, zarówno ten ruchomy, jak i nieruchomości. Na szczęście nie cały majątek podlega egzekucji, ponieważ komornika obowiązują określone w przepisach ograniczenia i wyłączenia przedmiotowe.

Ograniczenia przedmiotowe egzekucji wymienia art. 829 kodeksu postępowania cywilnego. Warto znać swoje prawa w tym zakresie, aby rozpoznać nieprawidłowo przeprowadzone czynności przez komornika, które można zaskarżyć, składając odpowiednie pismo do sądu.

Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, których komornikowi nie wolno zająć podczas postępowania egzekucyjnego oraz inne ograniczenia np. kwoty wolne od egzekucji.

Przedmioty wyłączone z egzekucji

  1. Urządzenia domowe, bielizna, ubranie codzienne oraz pościel, które są niezbędne dla dłużnika i jego rodziny, a także ubranie potrzebne dłużnikowi do wykonywania zawodu (np. ubranie robocze).Zakwalifikowanie domowych sprzętów do „niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego” należy do komornika. W praktyce nie są zajmowane: lodówka, kuchenka oraz pralka, ale bywają przypadki, że przy braku innych wartościowych przedmiotów także te podstawowe urządzenia zostają objęte egzekucją. Zwykle zajmowane są telewizory, kino domowe, DVD i inny sprzęt RTV, wartościowe meble itp.
  2. Zapasy żywności oraz opału, które są niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie na okres 1 miesiąca.
  3. Jedna krowa albo 2 kozy albo 3 owce niezbędne dłużnikowi do utrzymania siebie i rodziny wraz z zapasem paszy do kolejnych zbiorów.
  4. Narzędzia i inne przedmioty konieczne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, a także surowce do produkcji wystarczające na okres 1 tygodnia z wyłączeniem pojazdów mechanicznych.Innymi słowy, komornik nie może zająć np. narzędzi hydraulika czy maszyny do szycia krawcowej. Z przepisów jednak wynika, że zajęciu podlega samochód wykorzystywany do pracy zarobkowej. W tej kwestii jednak każda sprawa traktowana jest jednak indywidualnie. Niestety czasami wymaga złożenia skargi na czynności komornika oraz udowodnienia przed sądem, że pojazd mechaniczny jest rzeczywiście niezbędny do wykonywania pracy zarobkowej.
  5. Przedmioty niezbędne do nauki (np. podręczniki), osobiste dokumenty i papiery, odznaczenia, przedmioty niezbędne do praktyk religijnych, a także rzeczy codziennego użytku, które mają dla dłużnika wysoką wartość użytkową, ale mogłoby być sprzedane wyłącznie poniżej ich wartości.
  6. Produkty lecznicze oraz sprzęty potrzebne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność.

Ograniczenia przy zajęciu wynagrodzenia za pracę

  • W przypadku umowy o pracę zajęciu podlega 50% wynagrodzenia, lecz do dyspozycji dłużnika musi pozostać wartość płacy minimalnej (w 2018 r. jest to 1530 zł netto – jeśli ktoś zarabia „na rękę” 2500 zł, to komornik zajmie mu 970 zł). Jeśli dłużnik pracuje w niepełnym wymiarze godzin, kwota potrącenia jest proporcjonalnie niższa.
  • W przypadku umów cywilnoprawnych nie ma kwoty wolnej od zajęcia, czyli komornik może zająć pełne 100% wynagrodzenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dłużnik tego rodzaju umowy są jedynym źródłem dochodu dłużnika – wówczas przy zajęciu stosuje się takie same zasady, jak przy umowie o pracę.
  • W art. 829 kpc istnieje dodatkowo zapis, że dłużnikowi, który nie otrzymuje stałej płacy, komornik powinien pozostawić do dyspozycji pieniądze niezbędne do utrzymania na okres 2 tygodni.

W przypadku emerytów i rencistów komornik nie może zająć kwoty będącej równowartością 75% najniższej emerytury lub renty. Dodatkowo istnieją szczegółowe progi procentowe ograniczające egzekucję ze świadczeń rentowych i emerytalnych, które uzależnione są od rodzaju zaległości.

Ograniczenia przy zajęciu rachunku bankowego

Nowelizacja kpc, która weszła w życie 9 lipca 2018 r., zmieniła zasady zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Przede wszystkim wydłużono termin przekazania środków przez bank do komornika do 7 dni od daty wpłynięcia zawiadomienia o zajęciu – ma to na celu umożliwienia dłużnikowi wykorzystania ewentualnych środków odwoławczych. Dodatkowo obowiązują ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego – w przypadku roszczeń niealimentacyjnych komornik powinien zostawić na rachunku dłużnika kwotę w wysokości 75% wartości obowiązującej stawki płacy minimalnej. W przypadku egzekucji z tytułu alimentów komornik może zająć wszystkie środki zgromadzone na rachunku dłużnika.

Odrębne przepisy w zakresie wyłączeń przedmiotowych podczas postępowania egzekucyjnego dotyczą gospodarstw rolnych – określane są one w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy