Wspólne konto bankowe

Zaktualizowano 17-06-2023 Autor: Arkadiusz Stal Konta bankowe

Na wspólne konto bankowe decydują się głównie małżeństwa lub pary żyjące pod jednym dachem, ponieważ taki rachunek ułatwia im dzielenie się wydatkami związanymi z codziennym utrzymaniem.

Poniżej dowiesz się, jak założyć konto dla dwojga i na jakich zasadach można z niego korzystać. Sprawdź także ranking kont wspólnych, który ułatwi Ci wybór najlepszej oferty.

Co to jest i jak działa wspólne konto bankowe?

Co to jest?
Wspólne konto bankowe to nic innego jak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), który ma więcej niż jednego właściciela. Najczęściej są to dwie osoby, choć niektóre banki zezwalają, aby konto miało więcej współwłaścicieli np. trzech lub czterech.

Jak to działa?
Istotą wspólnego konta bankowego jest to, że do zgromadzonych na nim środków mają dostęp wszyscy użytkownicy, bez względu na to, kto je faktycznie wpłaca. Takie pieniądze stają się ich majątkiem wspólnym, dlatego każdy ze współwłaścicieli może nimi swobodnie rozporządzać bez zgody pozostałych i dokonywać nimi różnych operacji gotówkowych i bezgotówkowych, dokładnie tak samo jak z indywidualnego konta osobistego.

W tym celu banki udostępniają każdemu użytkownikowi dane do logowania się do bankowości elektronicznej, a także wydają oddzielne karty do rachunku.

Do czego potrzeba zgody współwłaściciela?
Jedynie zaciąganie zobowiązań w ramach konta, czyli np. uruchomienie debetu lub kredytu odnawialnego, wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Co ważne, za takie zobowiązania, a także za zadłużenie na rachunku odpowiadają wszyscy współposiadacze solidarnie.

Wybierając wspólne konto warto sprawdzić ranking ofert

Wspólne konto bankowe oferuje wiele banków. W wielu przypadkach jest to standardowe konto osobiste jak dla klientów indywidualnych, które wymaga jedynie podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli. Są też instytucje, które proponują konto dla par w ramach specjalnej oferty.

Wszystkie takie rachunki zapewniają podobne funkcje, jednak różnią się kosztami związanymi z ich prowadzeniem. Co więcej, wiele banków proponuje atrakcyjne promocje, które zapewniają dodatkowe benefity za otwarcie rachunku np. zwolnienie z wielu standardowych opłat, czy też gotówkę w prezencie.

Jak zatem znaleźć najlepsze konto wspólne? W tym celu warto porównać propozycje wszystkich instytucji i bardzo pomaga w tym ranking kont bankowych. Dzięki niemu możesz bowiem:

 • poznać aktualne oferty rachunków wspólnych we wszystkich bankach,
 • sprawdzić, który bank oferuje konto w promocji,
 • szybko porównać najważniejsze opłaty związane z prowadzeniem konta w poszczególnych instytucjach,
 • znaleźć najtańsze konto wspólne lub oferujące konkretną funkcjonalność.

Najlepsze wspólne konto – oferty

Trudno jednoznacznie wskazać, który bank oferuje najlepsze konto wspólne, choćby dlatego, że dla każdego użytkownika ważne mogą być nieco inne parametry rachunku. Naszym zdaniem warto zwrócić uwagę na oferty czterech banków, które proponują takie konto na wyjątkowo korzystnych warunkach.

mBank i  konto dla dwojga

W mBanku znajdziesz specjalną ofertę konta dla dwojga. Mogą je założyć dwie osoby, które są pełnoletnie, mają polskie obywatelstwo oraz tę samą rezydencję podatkową.

Oferowane przez mBank konto wspólne jest praktycznie darmowe, ponieważ podstawowe opłaty z nim związane wynoszą:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od 100 zł (za wypłatę mniejszej kwoty bank pobiera 2,5 zł),
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za obie karty, jeśli dokona się nimi transakcji na łączną kwotę 350 zł w miesiącu.

Konto dla dwojga w mBanku otworzysz razem ze współwłaścicielem całkowicie online. Umowę dostarczy Wam kurier, którą musicie podpisać oboje, okazując swoje dokumenty tożsamości.

Wspólne konto bankowe – ING Bank Śląski

Dla klientów chcących otworzyć wspólne konto bankowe ING Bank Śląski proponuje Konto Komfort. W aktualnej ofercie koszty związane z rachunkiem są następujące:

 • 15 zł – tyle wynosi miesięczna opłata za prowadzenia konta,
 • 0 zł – za standardowe przelewy internetowe,
 • 0 zł – za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł – za obsługę karty zbliżeniowej, pod warunkiem dokonania nią transakcji na kwotę minimum 300 zł w miesiącu (jeśli się to nie uda, opłata wynosi 7 zł miesięcznie).

Wspólne konto w ING Banku Śląskim może założyć najpierw jedna osoba i może tego dokonać całkowicie online. Potem jednak należy udać się z drugim współwłaścicielem do placówki, by dopisać go do umowy. Obaj współwłaściciele muszą mieć przy sobie dowody osobiste i telefony (te ostatnie są niezbędne do ustanowienia kodów autoryzacyjnych do transakcji dokonywanych w bankowości elektronicznej).

Wspólne konto w Santander Bank Polska

W Santander Bank Polska kontem wspólnym może być standardowy rachunek o nazwie Konto Jakie Chcę, które można prowadzić samodzielnie lub właśnie z innymi osobami. Współwłaścicieli takiego konta może być więcej niż dwóch – wszyscy powinni być pełnoletnimi rezydentami oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Opłaty za Konto Jakie Chcę są następujące:

 • 0 zł za prowadzenie konta i za kartę – pod warunkiem, że co miesiąc zasili się rachunek kwotą minimum 500 zł i zapłaci co najmniej raz kartą lub BLIK-iem (jeśli nie spełni się tego warunku opłata wynosi 14 zł),
 • 0 zł za przelewy internetowe – zwykłe i natychmiastowe,
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów Santander i z pozostałych bankomatów BLIK-iem,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach Santander,
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

Aktualnie Konto Jakie Chcę w Santander oferowane jest w promocji, dzięki której można zyskać m.in. premię do 300 zł za otwarcie konta i spełnienie kilku dodatkowych warunków. Bez względu na liczbę współwłaścicieli przysługuje jednak tylko jedna nagroda.

Konto wspólne otworzysz w oddziale banku, do którego należy udać się ze wszystkimi współwłaścicielami. Opcjonalnie możesz je otworzyć samodzielnie online jako konto indywidualne, a potem w oddziale przekształcić je na wspólne.

Wspólne konto bankowe – PKO BP

W PKO BP konto wspólne może być otwarte tylko dla dwóch osób mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aktualnie korzystnym kontem dla dwojga jest Konto za Zero, czyli standardowy ROR, który jest niemal całkowicie darmowy. Opłaty związane z jego użytkowaniem wynoszą bowiem:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za obsługę karty – pod warunkiem, że w ciągu miesiąca dokona się minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem (przy niespełnieniu warunku opłata wynosi 10 zł miesięcznie),
 • 0 zł za wypłaty gotówki BLIK-iem ze wszystkich bankomatów w Polsce i kartą z bankomatów PKO,
 • 0 zł za przelewy standardowe w bankowości elektronicznej lub aplikacji.

Wniosek o wspólne Konto za Zero możesz złożyć online. Wystarczy na wstępie zaznaczyć opcję, że ma być to konto wspólne, a w formularzu wpisać dane obu współwłaścicieli. Potem należy zaczekać na kuriera, który dostarczy Wam karty oraz dokumenty dotyczące potwierdzenia tożsamości.

Kto może założyć konta dla dwojga?

W większości banków konto dla dwojga mogą założyć dwie osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą być to zatem osoby małoletnie – dla nich są konta dla młodych.

Niektóre instytucje wymagają także spełnienia dodatkowych warunków np. posiadania przez obu współwłaścicieli tej samej rezydencji podatkowej lub polskiego obywatelstwa. Co ważne, dla banków nie ma znaczenia pokrewieństwo współposiadaczy rachunku ani ich relacje.

W związku z tym wspólne konto może założyć np.:

 • małżeństwo,
 • para pozostająca w nieformalnym związku (nawet niemieszkająca razem),
 • przyjaciele,
 • znajomi np. wynajmujący wspólnie mieszkanie,
 • rodzeństwo,
 • rodzic z dorosłym dzieckiem.

Jak założyć wspólne konto bankowe?

Jeśli chcesz założyć wspólne konto bankowe, możesz to zrobić w dwojaki sposób:

 • w oddziale
  do placówki musisz się wybrać razem z przyszłym współwłaścicielem rachunku i oboje musicie mieć przy sobie dowody osobiste,
 • online
  najczęściej przez Internet można złożyć jedynie wniosek o otwarcie konta, natomiast umowę należy podpisać w obecności kuriera lub w oddziale.

Warto wiedzieć
Niestety nie ma możliwości założenia wspólnego konta online. W ten sposób możesz jedynie założyć rachunek indywidualny i potem przekształcić go w konto wspólne. Ta ostatnia czynność wymaga jednak odwiedzenia placówki bankowej razem z przyszłym współwłaścicielem rachunku.

Koszt konta dla dwojga

Koszt konta dla dwojga nie różni się znacząco od kosztów prowadzenia indywidualnego konta osobistego i głównie zależy od banku. Aktualnie wiele instytucji oferuje darmowe konta bankowe, a więc przy braku opłat za podstawowe usługi.

Warto jednak zauważyć, że zwolnienie z takich opłat wymaga często spełnienia dodatkowych warunków np. dotyczących wykonania określonej liczby transakcji bezgotówkowych kartą.

Należy też pamiętać, że nawet jeśli bank nalicza jakieś opłaty, to będą one dzielone na wszystkich współwłaścicieli. Prowadzenie wspólnego konta może okazać się zatem tańsze niż prowadzenie oddzielnych rachunków.

Profil zaufany a wspólne konto bankowe

Posiadanie indywidualnego konta osobistego zapewnia możliwość założenia Profilu zaufanego, który przydaje się do załatwiania wielu spraw urzędowych online. Potem za pomocą bankowości elektronicznej można także w wygodny sposób logować się do e-urzędów, czy też na swoje Konto Pacjenta.

Jeśli chodzi o Profil zaufany i wspólne konto bankowe, to jego współwłaściciele mogą również korzystać z tej opcji, ale pod warunkiem, że mają oddzielne loginy i hasła do bankowości elektronicznej.

Wspólne konto bankowe a śmierć współwłaściciela

Śmierć współwłaściciela
W przypadku śmierci współwłaściciela banki najczęściej przekształcają rachunek wspólny w konto indywidualne (jeśli należał on wyłącznie do dwóch osób), bądź prowadzą go dalej dla pozostałych współposiadaczy (jeśli było ich więcej). Konkretny sposób postępowania w takiej sytuacji powinien być określony w umowie, która może przewidywać także inne rozwiązania np. możliwość wejścia w miejsce współposiadacza rachunku jego spadkobiercy.

Co ze środkami po śmierci współwłaściciela?
A co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na takim rachunku? Umowy takich kont zazwyczaj przewidują, że zgromadzone na rachunku środki pozostają do dyspozycji żyjących współposiadaczy konta, którzy mogą je nawet w całości wydać. Jednak część pieniędzy przypadająca na zmarłego współwłaściciela wchodzi do jego masy spadkowej, a więc spadkobiercy mogą potem rościć sobie prawo do zwrotu należnych im udziałów.

Warto wiedzieć
Warto też wiedzieć, że w sytuacji śmierci właściciela konta indywidualnego, jego bliscy mogą domagać się od banku, aby ten wypłacił środki z takiego rachunku na pokrycie kosztów pogrzebu. Niestety nie jest to możliwe w przypadku konta wspólnego.

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe?

Może się zdarzyć, że jeden ze współwłaścicieli będzie chciał zrezygnować z prowadzenia wspólnego rachunku bankowego lub taką decyzję podejmą wszyscy współposiadacze. Tak się może zdarzyć choćby po rozstaniu partnerów. Jak rozdzielić wspólne konto bankowe w takiej sytuacji? W tym celu należy złożyć wypowiedzenie umowy rachunku i zgodnie z art. 51a ustawy Prawo bankowe może to zrobić każdy ze współwłaścicieli ze skutkiem dla pozostałych.

Jeden ze współwłaścicieli może również złożyć wniosek o odpisanie drugiego współposiadacza rachunku i przekształcenie konta wspólnego w indywidualne. W takim przypadku jednak drugi współwłaściciel musi wyrazić na to pisemną zgodę. Takie rozwiązanie najlepiej zatem zastosować za porozumieniem stron, które powinny się również dogadać w kwestii podziału pieniędzy z konta.

Czy mąż może zablokować wspólne konto?

Na pytanie, czy mąż może zablokować wspólne konto, aby żona nie mogła z niego podejmować pieniędzy, odpowiedź brzmi: nie, nie jest to możliwe. Współwłaściciele takiego rachunku mają bowiem równe prawa do zgromadzonych na nim środków i nie mogą sobie go wzajemnie ograniczać.

Bank nie przychyli się zatem do wniosku jednego współposiadacza o zablokowanie konta dla drugiego współwłaściciela bez podstawy prawnej np. orzeczenia sądu.

W takiej sytuacji mąż może jednak złożyć wypowiedzenie umowy rachunku i wypłacić z niego wszystkie środki, co będzie równoznaczne z pozbawieniem żony dostępu do tych pieniędzy. Warto mieć to na uwadze, decydując się na wspólne konto.

Konto dla par oraz jego wady i zalety

Czy warto mieć wspólny rachunek w banku? Wydaje się, że dla małżeństw lub par mieszkających razem jest to wygodne rozwiązanie, jednak należy wziąć pod uwagę, że takie konto bankowe dla dwojga ma nie tylko zalety, ale także pewne wady.

Zalety:

 • łatwiejsze zarządzanie wspólnymi finansami – można lepiej planować wydatki i oszczędności, jeśli z jednego konta pokrywa się rachunki, czy też wydaje pieniądze na zakupy,
 • wygodniejsze składanie się na domowy budżet – nie trzeba np. przelewać sobie po kilka razy w miesiącu pieniędzy celem pokrycia swojej części kosztów utrzymania,
 • większa zdolność kredytowa przy ubieganiu się o wspólny kredyt – w tym przypadku bank łatwiej przeanalizuje sytuację finansową pary lub małżeństwa, zwłaszcza jeśli na wspólne konto trafia wynagrodzenie obojga małżonków lub partnerów,
 • możliwość obniżenia kosztów bankowych – dotyczy to sytuacji, gdy para decyduje się prowadzić wyłącznie jedno konto wspólne bez posiadania odrębnych, indywidualnych rachunków.

Wady:

 • utrata niezależności – wszelkie wydatki ze wspólnego konta są widoczne w historii rachunku dla obu ich współwłaścicieli, co może powodować pewien dyskomfort, a nawet wywoływać konflikty w związku, jeśli np. jeden z partnerów uzna drugiego za zbyt rozrzutnego,
 • ryzyko utraty środków z powodu nieuczciwości współwłaściciela – partner może w każdej chwili „wyczyścić” konto i nie będzie to niezgodne z przepisami,
 • odpowiedzialność za cudze długi – jeśli umowa rachunku nie określa udziałów współwłaścicieli, to komornik może zająć „niechcący” także środki należące do osoby niebędącej dłużnikiem (w przypadku dwóch niespokrewnionych współwłaścicieli zajmie on 50% pieniędzy, bez względu na to, do kogo faktycznie one należą).

Warto wiedzieć!
Opinie na temat wspólnego konta są podzielone. Według badania BIG InfoMonitor aż 40% Polaków uważa, że lepiej mieć osobne rachunki. Zwolennikami jednego konta jest natomiast 29% małżeństw i tylko 9% par żyjących w nieformalnych związkach. Z kolei 22% wybiera kompromisowe rozwiązanie, czyli że każdy ze współmałżonków ma oddzielny rachunek indywidualny, a oprócz tego prowadzą konto wspólne wyłącznie do rozliczania wydatków domowych.

Pełnomocnictwo do konta bankowego – alternatywa dla wspólnego rachunku

Prowadzenie wspólnego konta wiążę się z pewnym ryzykiem, dlatego jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla osób darzących się dużym zaufaniem. Chcąc uniknąć problemów, możesz zastosować alternatywę, a więc udzielić drugiej osobie pełnomocnictwa do swojego rachunku indywidualnego.

Takie pełnomocnictwo do konta bankowego może zapewnić pełnomocnikowi pełen dostęp do Twojego rachunku lub tylko w ograniczonym zakresie np. wyłącznie za pomocą karty debetowej.
Bez względu na zakres pełnomocnictwa pełnomocnik jednak nigdy nie będzie miał tak dużych uprawnień jak współwłaściciel konta wspólnego, ponieważ nie będzie mógł np. wypowiedzieć umowy rachunku. Po jego śmierci pieniądze na rachunku nie będą też objęte postępowaniem spadkowym.

Za to Ty, jako właściciel rachunku, możesz w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo i tym samym odciąć pełnomocnika od swoich pieniędzy. Poza tym nie odpowiesz za jego długi, gdyż komornik nie ma prawa zająć rachunku, który nie należy do dłużnika.

2.3 (Ilość ocen: 3)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem: