Jakie są konsekwencje niespłacenia chwilówki

Zaktualizowano 25-11-2020 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

W ostatnich latach Polacy bardzo polubili chwilówki i to głównie dlatego, że wyjątkowo łatwo można je zaciągnąć. Zwykle wystarczy mieć dowód osobisty, jakieś stałe źródło dochodów i wykonać kilka kliknięć w internecie, by po chwili mieć potrzebną gotówkę na koncie. Niestety łatwość zaciągania chwilówek nie zawsze idzie w parze z łatwym ich spłacaniem, szczególnie że ich termin spłaty jest wyjątkowo krótki, bo rzadko przekracza 30 dni. Niespłacenie chwilówki w terminie to jednak nie przelewki – poniżej przedstawiamy, jakie są konsekwencje niespłacenia chwilówki.

1. Naliczanie odsetek za każdy dzień opóźnienia w spłacie

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim firmy pożyczkowe mogą naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Odsetki te wynoszą dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W roku 2017 odsetki te wynoszą 14% w stosunku rocznym. W przypadku chwilówki w kwocie 1000 zł opóźnienie w spłacie nie będzie dużo kosztować (za 14 dni opóźnienia zapłacimy niecałe 6 zł), ale w przypadku wyższych kwot suma odsetek może być już dotkliwa.

2. Utrata promocyjnych warunków pożyczki

Aktualnie bardzo popularne są tzw. darmowe chwilówki dla nowych klientów. Ponieważ promocja polega na tym, że nie płaci się z tytułu zaciągnięcia takiej pożyczki żadnych prowizji i odsetek (RRSO 0%), to chętnych na skorzystanie z niej nie brakuje. Niestety firmy zwykle małym druczkiem umieszczają informację, że warunki promocyjne przysługują tylko wówczas, gdy się taką pożyczkę spłaci w terminie. Nawet jeden dzień spóźnienia oznacza naliczenie wszystkich standardowych kosztów oraz oczywiście odsetek za opóźnienie.

3. Wszczęcie procedury windykacyjnej

Chwilówki to dość specyficzne pożyczki, ponieważ udzielane są bez żadnych zabezpieczeń i na podstawie uproszczonej procedury oceny zdolności kredytowej klienta. Udzielające je firmy więc sporo ryzykują, dlatego też na każde opóźnienie w spłacie dość szybko reagują. Niewywiązanie się z terminu spłaty pożyczki zwykle od razu uruchamia całą machinę windykacyjną. Najczęściej już pierwszego dnia po terminie spłaty klient otrzymuje przypomnienie o spłacie SMS-em lub w wiadomości e-mail. Po około 7 dniach można spodziewać się monitu lub wezwania do zapłaty przesłanego pocztą na adres zamieszkania. Zwykle także otrzymuje się telefon z działu rozliczeń lub działu windykacji. Podczas takiej rozmowy ustalany jest zwykle nowy termin spłaty zaległości. W przypadku gdy firma oferuje możliwość przedłużenia terminu spłaty chwilówki, przedstawiana jest właśnie propozycja skorzystania z takiej usługi. Jest ona odpłatna, dlatego zawsze należy dobrze przemyśleć, czy skorzystanie z niej się nam opłaca.

4. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej oraz wpis do BIG

Wobec uporczywego uchylania się klienta od zapłaty zaległej kwoty firma pożyczkowa może w końcu stracić cierpliwość i przekazać sprawę do wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej. Warto pamiętać, że usługi takie świadczą niektóre Biura Informacji Gospodarczej, z którymi firmy pożyczkowe współpracują także na płaszczyźnie pozyskiwania informacji o klientach w procesie weryfikacji wniosków. Jeśli dług wynosi ponad 200 zł i jest przeterminowany powyżej 60 dni, biuro takie może wpisać nierzetelnego pożyczkobiorcę do swojego rejestru dłużników.

5. Wpis do Biura Informacji Kredytowej

Firmy pożyczkowe od kilku lat współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, z którego przede wszystkim pozyskują informacje o tym, jak wygląda sytuacja kredytowa klientów wnioskujących o pożyczkę. W ten sposób z BIK korzysta już większość firm, ale część z nich umieszcza w bazie BIK także informacje o nierzetelnych klientach. Niestety negatywny wpis do BIK obniża scoring i może później utrudnić dostęp do kolejnych kredytów i pożyczek (zarówno w firmach pożyczkowych, jak i bankach). Więcej informacji w tym artykule.

6. Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Jest to ostatni etap odzyskiwania należności, który stosuje się dopiero wtedy, gdy polubowne metody zostały wyczerpane i nie przyniosły żadnego efektu. Uzyskany w sądzie nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności trafia do komornika, który ma prawo w celu wyegzekwowania należności zająć np. rachunek w banku, wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę, rzeczy ruchome etc. Oprócz wierzytelności głównej oraz odsetek za opóźnienie komornik ściąga także od dłużnika koszty postępowania sądowego oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Jak zachować się w przypadku wizyty komornika przeczytasz tutaj.

Jak widać powyżej konsekwencje niespłacenia chwilówki są bardzo duże. Spóźnienie się ze spłatą chwilówki może kosztować pożyczkobiorcę sporo pieniędzy, ale także nerwów. Z pewnością więc warto zrobić wszystko, by zaciągnięte zobowiązanie zwrócić w wyznaczonym terminie. Aby uniknąć problemów ze spłatą, należy przede wszystkim dobrze przemyśleć swoje możliwości finansowe jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki. Jeżeli są one niewystarczające, lepiej z usług firmy pożyczkowej po prostu zrezygnować.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy