Przejęcie długu przez inną firmę – co to oznacza?

Przejęcie długu przez inną firmę – co to oznacza?

Zaktualizowano 10-03-2024 Autor: Arkadiusz Stal

Przejęcie długu przez inną firmę zdarza się bardzo często i dotyczy również pożyczek. Jeśli nie spłaciłeś pożyczki, a firma pożyczkowa po wstępnych działaniach windykacyjnych nagle przestała się do Ciebie odzywać, nie zdziw się, jeśli za jakiś czas o zwrot zaległej kwoty upomni się zupełnie inna firma.

Poniżej wyjaśniamy, na czym polega procedura przejęcia długu, a także jak należy postępować w takiej sytuacji.

Przejęcie długu, czyli cesja wierzytelności

Przejęcie długu fachowo nazywa się cesją lub przelewem wierzytelności. Jest to całkowicie zgodna z prawem procedura opisana w kodeksie cywilnym, która pozwala wierzycielowi zbyć swoje prawa do wierzytelności na rzecz innego podmiotu.

Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie:

Firma pożyczkowa ma wierzytelność w postaci niespłaconej przez klienta pożyczki w kwocie 1500 zł. Postępowanie windykacyjne wobec nierzetelnego pożyczkobiorcy nie przyniosło efektu, dlatego firma postanowiła sprzedać dług firmie zewnętrznej, by odzyskać chociaż część tej sumy. Podpisanie między stronami umowy przelewu wierzytelności skutkuje tym, że:

 • dla firmy pożyczkowej należność w wysokości 1500 zł zostaje spłacona w wyniku otrzymania od nabywcy określonej ceny zakupu wierzytelności,
 • prawa do wierzytelności przejmuje jej nabywca, który staje się wierzycielem pożyczkobiorcy,
 • od teraz pożyczkobiorca ma zadłużenie w wysokości 1500 zł wobec nabywcy wierzytelności, a nie wobec firmy pożyczkowej.

Z punktu widzenia dłużnika niewiele się więc zmienia: nadal ma ten sam dług (w tej samej wysokości), jednak musi go spłacić innej firmie lub skorzystać z konsolidacji.

Ważne: Cesja wierzytelności może być dokonana bez zgody dłużnika, jednak powinien być on o tym fakcie poinformowany przez cedenta, czyli zbywcę wierzytelności. Obowiązek zawiadomienia o cesji wierzytelności wynika wprost z art. 512 kodeksu cywilnego.

Co robić w przypadku przejęcia długu przez inną firmę?

W praktyce dłużnik dowiaduje się o cesji najczęściej od nowego wierzyciela, gdy dostaje od niego wezwanie do zapłaty, w którym zawarta jest informacja na ten temat. Warto wiedzieć, że przejmowaniem długów zajmują się głównie firmy windykacyjne, które wykupują „hurtowo” całe pakiety wierzytelności od firm telekomunikacyjnych, banków, firm pożyczkowych itp. Potem uruchamiają całą swoją machinę windykacyjną, by profesjonalnie odzyskać zakupione należności na własny rachunek.

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty od takiej firmy, w której informuje ona o zakupie wierzytelności i jednocześnie wzywa do uregulowania zaległej kwoty na jej rachunek, należy:

 1. Sprawdzić, czy w ogóle dany dług nas dotyczy.
 2. Potwierdzić u pierwotnego wierzyciela fakt zbycia wierzytelności, jeśli ten nie dostarczył stosownego zawiadomienia o cesji. W przypadku firmy pożyczkowej wystarczy np. do niej zadzwonić.
 3. Sprawdzić, czy dług nie jest przedawniony – jest to bardzo ważne, ponieważ firmy windykacyjne często kupują bardzo stare należności, które dla pierwotnego wierzyciela są wierzytelnościami straconymi. Przykładowo pożyczki typu chwilówki przedawniają się po 3 latach od dnia ich wymagalności (o ile nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia!).
 4. Jeśli wszystko się zgadza, należy podjąć negocjacje z nowym wierzycielem, by porozumieć się co do terminu spłaty zaległości. Można spróbować rozłożyć spłatę na raty, a także poprosić o umorzenie części zadłużenia.

Warto pamiętać, że nabywca wierzytelności przejmuje wszystkie prawa z nią związane – może więc naliczyć odsetki za opóźnienie, a także skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Jeśli więc przejęty dług jest rzeczywiście wymagalny i zostaliśmy poinformowani o cesji wierzytelności, dalsze uchylanie się od jego spłaty nie ma sensu. Firma windykacyjna skupująca wierzytelności robi to po to, by zarobić, można więc przypuszczać, że wykorzysta wszystkie ścieżki prawne, by skutecznie odzyskać od nas pieniądze.

4 (Ilość ocen: 2)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

1 Opinia

 1. Małgorzata
  05.07.2022, 9:49 am Odpowiedz
  Super tylko czy ten pierwszy wierzyciel ma prawo w BIK UMIEŚCIĆ INFORMACJE ŻE JESTEŚ ICH DLUZNIKIEM