Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego po rozwodzie – co zrobić?

Były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego po rozwodzie – co zrobić?

Zaktualizowano 21-04-2022 Autor: Arkadiusz Stal

Rozwód kończy wspólność majątkową małżeńską i zmienia stan cywilny byłych małżonków. Jednak nie powoduje zmian w umowach kredytowych i pożyczkowych, jakie mąż i żona zawarli w trakcie trwania swojego związku.

Zasadniczo mogą oni porozumieć się co do tego, kto będzie spłacał kredyt po rozwodzie. Problem pojawia się wtedy, gdy osoba, która do takiej spłaty się zobowiązała, przestaje płacić raty lub nie dokłada się do nich. Co wtedy zrobić?

Rozwód a formalności finansowe i odpowiedzialność małżonków

Kiedy małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu lub ta decyzja jest jednostronna, wnoszona jest sprawa do sądu, który orzeka rozwód, jeśli doszło pomiędzy małżonkami do stałego rozpadu pożycia. Odpowiadać może za to jeden z małżonków i wówczas mówi się o rozwodzie z orzekaniem o winie. Jeśli jednak oboje się do tego przyczynili, to wtedy mamy wyrok bez orzekania o winie.

Rozwiedzeni małżonkowie nie mają już wspólności majątkowej małżeńskiej, ale mają osobne aktywa. Rzeczy, które w trakcie trwania związku kupili razem, wchodzą do ich majątku wspólnego i sąd może zdecydować o ich podziale podczas odrębnej sprawy. Podziału można też dokonać przed notariuszem, jeśli małżonkowie są co do niego zgodni.

Podział ten obejmuje tylko składniki majątku małżonków, a więc aktywa. Pasywa pozostają w mocy i rozwód nic nie zmienia w umowach kredytowych.

Kto musi spłacać kredyt po rozwodzie?

Bank nie ingeruje w status związku swoich klientów. Jeśli zaciągali oni wspólnie kredyt hipoteczny, gotówkowy czy inny i mieli przy tym wspólność majątkową małżeńską, to pomimo rozwodu w mocy pozostaje obowiązek ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za spłatę rat kapitałowo-odsetkowych. Kto więc spłaca kredyt po rozwodzie? Zasadniczo zarówno eksmąż, jak i eksżona muszą to robić po formalnym unieważnieniu związku, chyba że dokonają przeniesienia zobowiązania na jedną osobę.

Zanim jednak do tego dojdzie, do banku trzeba złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na jego rozpatrzenie.

Ważne!
Przy przenoszeniu zobowiązania po rozwodzie na jednego z byłych małżonków bank będzie przeprowadzał od nowa proces kredytowy i weryfikował wiarygodność finansową klienta. Jeśli jego zdolność będzie odpowiednio wysoka, a historia kredytowania pozytywna, wówczas sąd może wydać pozytywną decyzję w kwestii przeniesienia zobowiązania na jedną osobę. Po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, ze spłaty kredytu zostaje zwolniony drugi współmałżonek.

Co jeśli obie strony przestaną spłacać kredyt lub pożyczkę?

Zakładając, że kredyt nie został przeniesiony na jednego z małżonków, a pozostali oni po rozwodzie tak samo odpowiedzialni za spłatę zobowiązania, to bank może dochodzić swoich wierzytelności od obu osób.

Nie ma znaczenia to, na co został zaciągnięty kredyt lub pożyczka. Nawet jeśli chodzi o produkt hipoteczny na mieszkanie, które przypadło np. byłej żonie, to zarówno ona, jak i były mąż powinni spłacać zadłużenie.

Jeśli obie strony nie przelewają rat zobowiązania i powstają zaległości, to ich windykacja będzie prowadzona z majątku rozwiedzionych małżonków – jednego i drugiego.

co jeśli obie strony przestaną spłacać kredyt lub pożyczkę

Czy bank może dochodzić długów od obu stron?

Instytucja bankowa w wielu przypadkach może oczekiwać spłacania zobowiązania od eksmęża i eksżony, ale tylko przy spełnieniu określonych założeń. Jeśli kredyt został zaciągnięty w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, to małżonkowie odpowiadają za dług.

Nie będą oni jednak wspólnie  odpowiedzialni za spłatę zadłużenia, które powstało przed zawarciem ślubu i po orzeczeniu separacji i rozwodu. Wierzyciel będzie mógł po rozwodzie pociągnąć byłego małżonka dłużnika do spłaty długu, jeśli udowodni, że do zaciągnięcia zobowiązania doszło po ślubie i małżonek wiedział o zawarciu takiej umowy.

Jeśli małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt lub wiedzieli o zadłużeniu jednego z nich, to ponoszą odpowiedzialność solidarną, a wierzyciel może żądać uregulowania całości zadłużenia od każdej z osób. Może też wybrać, który z wierzycieli ma spłacić kolejne raty czy pokryć zaległości.

Czy można przejąć kredyt wraz z nieruchomością od współmałżonka?

Podjęcie się przez byłego małżonka spłaty całego kredytu zaciągniętego w czasie trwania małżeństwa nie jest równoznaczne z przejęciem nieruchomości od współmałżonka. Można to zrobić na mocy umowy pomiędzy mężem i żoną czy postanowienia sądu o podziale majątku.

Małżonek przejmujący nieruchomość może zdecydować, że to on będzie spłacać kredyt. Najlepiej w takiej sytuacji wnioskować do banku o przeniesienie kredytu hipotecznego na taką osobę, aby uwolnił się od niego drugi współmałżonek.

Formalności przy spłacie kredytu po rozwodzie

Jeśli małżonkowie po rozwodzie spłacają zobowiązanie – bez różnicy czy razem, czy tylko jeden z nich odprowadza pieniądze na konto banku, nie będzie to wymagało wprowadzania zmian w umowie. W przypadku gdy jednak małżonkowie chcą przenieść kredyt na jedną osobę, lub też wciągnąć do kredytu inną osobę, wówczas muszą złożyć o to wniosek do banku.

Formalności związane z przeniesieniem produktu kończą się wraz z podpisaniem stosownego aneksu do umowy.

formalności przy spłacie kredytu po rozwodzie

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

1 Opinia

  1. Kinga
    06.11.2022, 11:51 am Odpowiedz
    Co jeśli jeden z eksmałżonków spłaca swoją część kredytu a drugi nie??