Kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Zaktualizowano 06-07-2023 Autor: Arkadiusz Stal Kredyty

W Polsce coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jednocześnie małżonkowie w trakcie trwania związku często kupują mieszkania, remontują je czy nabywają samochody z udziałem kredytów gotówkowych.

Kto zobowiązany będzie do spłaty zobowiązania, jeśli małżonkowie zdecydują się rozstać?

Ważne jest to, kto wziął kredyt gotówkowy

W czasie trwania małżeństwa można zaciągać wiele różnych zobowiązań – wspólnie lub osobno. Kredyt gotówkowy na wakacje, na komputer czy na samochód to tylko jedne z licznych przykładów tego rodzaju sytuacji.

Jednak w czasie spłaty takiego zobowiązania może się okazać, że małżonkowie chcą się rozwieść. W trakcie sprawy rozwodowej sąd może dokonać podziału majątku byłych małżonków (majątku wspólnego), ale nie pasywów, do których zalicza się kredyty.

Pojawia się więc problem, kto zobowiązany będzie do spłaty pozostałych rat zobowiązań? Oboje małżonkowie solidarnie czy tylko jedno z nich? To zależy, czy zaciągnęli kredyt razem, czy osobno oraz, czy mieli w trakcie trwania małżeństwa wspólność majątkową.

Sprawdź też, kto będzie spłacał kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Kredyt gotówkowy a rozdzielność majątkowa

Jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólnota małżeńska, zawiązywana automatycznie z mocy prawa przy okazji zawierania związku na podstawie aktu małżeństwa, to wówczas każdy kredyt gotówkowy będzie wspólnym zobowiązaniem.

Przy rozdzielności majątkowej to sprawa tej osoby, która go zaciągnęła.

Czy po rozwodzie można spłacać kredyt gotówkowy wspólnie?

Zasadniczo z punktu widzenia banku spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie powinna odbywać się w takim samym trybie, jak do tej pory. Nie ma znaczenia to, czy małżonkowie, którzy zaciągnęli razem takie zobowiązanie, pozostają w związku czy decydują się na separację, czy rozwód. Dla banku najważniejsze jest, by kredyt był po prostu terminowo spłacany.

Jeśli dwie osoby – mąż i żona, podpisały umowę kredytową wspólnie, to pozostają nawet po rozwodzie solidarnie zobowiązani do uregulowania należności wynikających z takiego długu. Polskie przepisy to potwierdzają i dają bankom możliwość żądania zwrotu środków w całości od jednej lub od obu osób.

Małżonkowie mogą porozumieć się, kto będzie spłacał kredyt gotówkowy albo ustalić, że będą to robić wspólnie. Jeśli np. mąż spłaci ratę w danym miesiącu, automatycznie była żona będzie zwolniona ze zobowiązania w stosunku do banku.

spłata kredytu po rozwodzie

Co jeśli po rozwodzie kredyt gotówkowy nie będzie spłacany?

Jeśli po rozwodzie kredytobiorców w danym miesiącu rata nie zostanie spłacona, wówczas bank jako wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązania od:

  • męża,
  • żony,
  • byłych małżonków jednocześnie.

Brak dobrowolnej spłaty powoduje, że bank rozpocznie egzekucję z majątku dłużników z pomocą komornika.

Kogo będzie ścigał bank za brak spłaty?

Nie jest powiedziane, że jeśli np. kredyt gotówkowy był zaciągnięty na wspólne auto małżonków, a po rozwodzie zgodnie z podziałem majątku przypadło ono żonie, to ona powinna spłacić zobowiązanie. Bank ma prawo żądać zwrotu środków od obu małżonków, którzy podpisali umowę.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie mieli zawartą intercyzę o rozdzielności majątkowej. Wtedy kredyt gotówkowy zaciągnięty przez męża obciąża tylko jego.

Ważne!
Wyjątkiem od reguły odpowiadania za dług przy rozdzielności majątkowej oddzielnie względem siebie jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego np. przez męża, ale na potrzeby obu współmałżonków. Wtedy bank może dochodzić spłaty zobowiązania przez obu małżonków po rozwodzie.

Przeniesienie kredytu gotówkowego na współmałżonka

Sposobem na uregulowanie spraw związanych z kredytem gotówkowym lub hipotecznym po rozwodzie będzie przeniesienie zobowiązania na jednego współmałżonka. W tym celu trzeba wnioskować do banku o podpisanie aneksu.

Bank sprawdzi, czy danego klienta stać na samodzielną spłatę długu – wyliczy na podstawie złożonych dokumentów dochodowych jego zdolność.

Jeśli będzie ona odpowiednio wysoka, bank może wyrazić zgodę na przeniesienie długu i zwolnić tym samym z obowiązku spłacania rat drugiego współmałżonka. Konieczne jest przy tym podpisanie aneksu do umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu przed rozwodem

Istnieje również możliwość wcześniejszej, przedterminowej spłaty zobowiązania, zanim jeszcze małżonkowie się rozwiodą. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia każdego klienta do wcześniejszej spłaty kredytu w dowolnym momencie, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych, wysokich opłat.

Dzięki takiej operacji można pozbyć się długu jeszcze zanim zostanie podzielony majątek wspólny małżonków.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy