Ulga podatkowa – co i ile można odliczyć od podatku

Ulga podatkowa – co i ile można odliczyć od podatku

Zaktualizowano 10-08-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Ulga podatkowa to przewidziany w przepisach legalny sposób na obniżenie podatku dochodowego. Najczęściej stosuje się ją przy okazji dokonywania rozliczenia rocznego PIT i może to polegać na zmniejszeniu podstawy opodatkowania bądź już wyliczonej kwoty podatku.

Dowiedz się, jakie są najważniejsze ulgi podatkowe, czego dotyczą i kto może z nich skorzystać.

Co to jest ulga podatkowa?

Ulga podatkowa jest pojęciem precyzyjnie wyjaśnionym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie ze znajdującą się w niej definicją ulgą podatkową nazywamy określone w przepisach:

 • zwolnienia,
 • odliczenia,
 • obniżki,
 • zmniejszenia,

które skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania (czyli np. dochodu) lub kwoty podatku.

Celem ulgi podatkowej jest zatem zmniejszenie obciążeń na rzecz fiskusa, dlatego najczęściej mogą z niej skorzystać jedynie wybrane grupy podatników np. rodziny wielodzietne, emeryci, osoby młode lub przedsiębiorcy.

Większość ulg podatkowych wprowadzanych przez państwo ma charakter socjalny, czyli są one formą wsparcia podatników o gorszej sytuacji materialnej. Przykładem są tutaj ulgi na dzieci, czy ulga rehabilitacyjna.

Niektóre ulgi mają jednak za zadanie stymulować określone działania (np. zachęcać do termomodernizacji budynku lub odkładania pieniędzy na emeryturę), albo stanowić formę nagrody za podjęte czynności (np. ulgi dla krwiodawców, czy darczyńców).

Ważne!
Najczęściej o ulgach podatkowych mówi się w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Ulgi (tyle że innego rodzaju) przysługują jednak także przedsiębiorstwom i innym osobom prawnym rozliczającym się z podatku CIT.

Ulga podatkowa 2021 – co musisz wiedzieć

Zastanawiasz się, jaka ulga podatkowa w 2021 roku będzie Ci przysługiwać? Jako osoba fizyczna rozliczająca się z podatku dochodowego możesz skorzystać z wielu ulg. Część z nich polega na odliczeniu określonych kwot od dochodu, a część na pomniejszeniu wyliczonej w rocznej deklaracji PIT kwoty podatku.

W 2021 roku niektórym podatnikom przysługują też ulgi podatkowe polegające na całkowitym zwolnieniu z podatku np. ulga mieszkaniowa zwalniająca z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, czy też ulga dla młodych przewidująca zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat.

Co można odliczyć od podatku?

Od podatku wyliczonego w deklaracji PIT (m.in. w PIT 36 i PIT 37) możesz odliczyć:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgi z tytułu posiadania dzieci (kwota ulgi zależy od liczby dzieci oraz wymaga spełnienia warunku dotyczącego limitu dochodów),
 • kwotę podatku odprowadzonego za granicą z tytułu uzyskanych tam zarobków za pracę.

Co można odliczyć od dochodu?

Z kolei od dochodu można odliczyć m.in.

 • składki ZUS,
 • wydatki poniesione na termomodernizację domu jednorodzinnego,
 • składki odprowadzone na IKZE,
 • darowizny (m.in. na cele charytatywne, związane z kultem religijnym, czy też walką z COVID-19),
 • wydatki poniesione z tytułu rachunków za dostęp do Internetu,
 • koszty leków i sprzętu rehabilitacyjnego (jeśli jesteś osobą niepełnosprawną).

Ile wynosi ulga podatkowa

Wysokość ulgi podatkowej zależy od jej rodzaju. W niektórych przypadkach odliczyć można pełną kwotę poniesionych kosztów na określony cel objęty zwolnieniem, w innych ustawodawca wprowadził limity kwotowe lub procentowe. Są też ulgi, które są odgórnie określone jako konkretna suma odliczenia (np. ulga prorodzinna).

Jakie są najważniejsze rodzaje ulg podatkowych?

Spośród całego wachlarza odliczeń i zwolnień można wyróżnić ulgi podatkowe, które pozwalają na największe oszczędności i są najchętniej stosowane przez podatników. Takimi ulgami są:

Ulga mieszkaniowa
Umożliwia ona uniknięcie podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania osobom, które się na to zdecydują w ciągu 5 lat od jego zakupu. Standardowo w takim przypadku obowiązuje podatek 19% od dochodu uzyskanego w wyniku takiej transakcji. Aby go uniknąć, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej, ale pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe.

Przeczytaj więcej, czym dokładnie jest ulga mieszkaniowa.

Ulga prorodzinna na dziecko
Dzięki niej można odliczyć od kwoty podatku w deklaracji PIT po 1112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł za trzecie dziecko i 2700 zł za czwarte i każde kolejne (są to kwoty za pełny rok, jeśli dziecko urodziło się w ciągu roku, należy odjąć odpowiednie sumy miesięczne). Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby o określonym limicie przychodów (do 56 tys. zł rocznie na jednego rodzica).

Jak dokładnie działa ula prorodzinna – dowiedz się wszystkiego.

Ulga na internet
Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kosztów poniesionych z tytułu opłat za internet. Za cały rok można odliczyć maksymalnie 760 zł. Odliczenia takiego można dokonać tylko przez 2 następujące po sobie lata. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie imiennych rachunków/ faktur od dostawcy usług.

Dowiedz się więcej, jak działa ulga na internet.

Ulga rehabilitacyjna
Przysługuje ona wyłącznie osobom niepełnosprawnym (mającym orzeczony stopień niepełnosprawności) lub podatnikom, które utrzymują i opiekują się takimi osobami. Mogą one od podstawy opodatkowania odliczyć koszty poniesione na cele rehabilitacyjne (np. za leczenie uzdrowiskowe, opiekę pielęgniarską, zakup leków itp.), a także z tytułu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy przystosowania mieszkania lub samochodu.

Ulga rehabilitacyjna – dowiedz się więcej

Ulga dla młodych do 26 roku życia
Nazywana jest też „zerowym PIT-em” i przysługuje podatnikom w wieku do 26 lat, które nie muszą dzięki niej płacić podatku od dochodu uzyskanego w wyniku zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, czy pracy nakładczej. Warunkiem skorzystania z ulgi jest nieprzekroczenie rocznie limitu przychodów (a więc zarobków brutto) w wysokości 85 528 zł.

Dowiedz się wszsytkiego na temat, co to jest ulga dla młodych.

Ulga abolicyjna
Jest to ulga dla osób zarabiających za granicą, której celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania. Jest ona alternatywą dla zwolnienia z progresją – aby ją zastosować, należy zrobić odliczenie proporcjonalne w PIT 36, czyli wykorzystać tzw. metodę kredytu podatkowego.

Ulga abolicyjna – poznaj wszystkie szczegóły.

Inne ulgi podatkowe – z których warto skorzystać

Oprócz wymienionych wyżej zwolnień i odliczeń istnieje szereg innych ulg podatkowych, z których również warto skorzystać, aby zmniejszyć sumę wpłacaną do fiskusa. Oto niektóre z nich:

Ulga za dojazd do pracy
Możesz z niej skorzystać, jeśli pracujesz w zakładzie pracy znajdującym się poza miejscowością, w której mieszkasz. Polega ona na tym, że do kosztów uzyskania przychodu w deklaracji PIT dolicza się wydatki poniesione na dojazdy do pracy.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz poniesienie wydatków na dojazdy w kwocie wyższej niż koszty zryczałtowane (wynoszą one 300 zł miesięcznie).

Ulga dla honorowych krwiodawców
Jeśli oddajesz krew, możesz za każdy oddany jej 1 litr w ciągu roku odliczyć w deklaracji PIT od dochodu 130 zł. Nieco inne stawki przysługują osobom oddającym określone składniki krwi np. za 1 litr osocza przysługuje odliczenie w wysokości 350 zł.

Co ważne, łączna suma odliczeń nie może przekroczyć wartości 6% dochodu. Należy też mieć dokumenty ze stacji krwiodawstwa potwierdzające ilość oddanej honorowo krwi.

Ulga od darowizny
Jeśli w ciągu roku wpłacałeś pieniądze na cele charytatywne, na kościół lub na organizację pożytku publicznego, możesz wszystkie swoje darowizny odliczyć od podstawy opodatkowania, ale tylko do kwoty będącej równowartością 6% Twojego dochodu wykazanego w PIT.

Każda taka darowizna musi być także udokumentowana (większość organizacji umożliwia pobranie stosownego potwierdzenia wpłaty datków online), a więc nie można odliczyć sum np. wrzuconych do puszki w kościele lub wolontariuszowi WOŚP.

Ulga od darowizny na cele związane z walką z COVID-19
Jest to ulga wprowadzona w związku z pandemią koronawirusa.

Na jej podstawie możesz odliczyć od dochodu dobrowolne wpłaty poczynione na rzecz podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą osób chorych na Covid-19 (ich listę znajdziesz na stronie NFZ), Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, a także noclegowni dla bezdomnych, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, domów samotnej matki itp.

Jeśli darowizna została przekazana w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r., możesz odliczyć 150% jej wartości. Jeśli od 1 kwietnia do dnia odwołania stanu epidemii – w 100%.

Ulga na leki
Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, które je utrzymują. Umożliwia ona odliczenie od dochodu wydatków na leki kupionych dla osoby niepełnosprawnej – należy od takich wydatków poniesionych każdego miesiąca poodejmować po 100 zł i następnie uzyskane kwoty zsumować oraz odliczyć od dochodu w deklaracji PIT.

Odliczyć można wyłącznie koszt leków przepisanych przez lekarza specjalistę i faktycznie kupionych, na co powinno się mieć dowody zakupu.

Ulga termomodernizacyjna
Mogą z niej skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy poniosą w roku podatkowym koszty termomodernizacji budynku, czyli np. związane z wymianą okien, ociepleniem domu, czy wymianą pieca. Takie wydatki mogą odliczyć od dochodu w kwocie nie większej niż 53 000 zł.

Co ważne, wszystkie koszty poniesione na cele termomodernizacyjne muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez przedsiębiorców (nie można zatem odliczyć używanego pieca kupionego od osoby prywatnej).

Odliczenie składek na IKZE
Jeśli masz konto emerytalne IKZE, możesz w deklaracji PIT odliczyć od podstawy opodatkowania wpłacone na nie w ciągu roku składki, ale łącznie takie odliczenie nie może być wyższe niż 6 310,80 zł.

Już wiesz, jaka ulga podatkowa Ci przysługuje w 2021 roku? Pamiętaj, że możesz jednocześnie skorzystać ze wszystkich przysługujących Ci zwolnień i odliczeń, o ile spełniasz wymagane przez ustawodawcę warunki. Zapoznaj się więc dokładnie z obowiązującymi przepisami – im więcej ulg zastosujesz, tym mniejszy podatek zapłacisz.

 

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy