Ulga dla młodych do 26 roku życia

Ulga dla młodych do 26 roku życia

Zaktualizowano 10-08-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Ulga dla młodych zwana jest zerowym PIT-em, ponieważ zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie osób, które nie ukończyły 26. roku życia i uzyskują dochody z określonych źródeł.

Dzięki zmianom przepisów w 2021 r. z ulgi dla młodych skorzysta więcej osób. Dowiedz się, na czym dokładnie polega ulga dla młodych, komu przysługuje zwolnienie i jak należy rozliczyć zerowy PIT.

Co to jest ulga dla młodych i kto może skorzystać

Ulga dla młodych to ulga podatkowa, która obowiązuje dopiero od niedawna, bo od 2019 roku. Polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ludzi młodych, którzy zaczęli już zarabiać swoje pieniądze.

Mogą one skorzystać z ulgi po spełnieniu następujących warunków:

 • jeśli są w wieku do 26 lat,
 • jeśli uzyskały dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a od 2021 roku także z tytułu praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego.
 • jeśli w roku podatkowych ich przychody z ww. tytułów nie przekroczyły łącznie kwoty 85 528 zł.

Po spełnieniu powyższych wymagań podatnikowi przysługuje tzw. zerowy PIT, czyli całkowite zwolnienie z podatku dochodowego.

Na czym polega ulga dla młodych?

W praktyce ulga dla młodych polega na tym, że osoba uprawniona do niej nie ma w ciągu roku odprowadzanych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia, a także nie musi potem składać rocznej deklaracji PIT.

Ile można zyskać w uldze dla młodych?

Dzięki uldze dla młodych zyskać można całkiem sporo pieniędzy. Zamiast odprowadzać podatek do fiskusa, pieniądze z tego tytułu zostają bowiem w kieszeni pracownika. Kwota oszczędności zależy od zarobków:

 • jeśli zarabiasz miesięcznie 2 800 zł – w kieszeni zostanie Ci każdego miesiąca 137 zł więcej, co daje rocznie 1647 zł zysku,
 • jeśli Twoje miesięczne zarobki wynoszą 5 259 zł – miesięcznie zaoszczędzisz 334 zł, a rocznie aż 4002 zł.

Na największe oszczędności mogą liczyć osoby, które osiągną przychód roczny w maksymalnej dopuszczalnej kwocie, czyli 85 528 zł (można zarobić taką sumę np. przy stałej miesięcznej pensji w wysokości 7 127,33 zł). Ich roczny zysk wynikający z zerowego PIT-u wyniesie bowiem aż 5 792 zł.

ulga dla młodych - zyski

Ulga dla młodych – tyle możesz zyskać

Limit zarobków a ulga dla młodych

Jednym z warunków skorzystania z ulgi dla młodych jest nieprzekroczenie rocznego limitu przychodów w wysokości 85 528 zł. Osoby, które przekroczą ten próg i spełniają pozostałe warunki dotyczące wieku i źródła przychodów, mogą także skorzystać ze zwolnienia, ale tylko do kwoty limitu. Będą musiały zatem odprowadzić podatek dochodowy jedynie od nadwyżki przychodów.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do ulgi brane są pod uwagę zarobki brutto, jakie widnieją w umowie. Nie mają zatem znaczenia koszty uzyskania przychodów, czy też inne zwolnienia wynikające z odrębnych przepisów.

Co ważne, w przypadku uzyskiwania zarobków z różnych źródeł (np. gdy jesteś zatrudniony w kilku miejscach) prawo do ulgi będzie przysługiwać, jeśli rocznego limitu 85 528 zł nie przekroczy łączna kwota wszystkich przychodów.

Ulga dla młodych – kiedy trzeba składać PIT

Ulga dla młodych nazywana jest zerowym PIT-em nie tylko ze względu na zwolnienie z podatku dochodowego.

Jeśli przysługuje Ci pełna kwota ulgi, czyli gdy nie przekroczysz w ciągu roku limitu przychodów, nie musisz w ogóle składać rocznego zeznania PIT np. PIT 37, który jest przeznaczony dla etatowców i zleceniobiorców, a więc osób najczęściej korzystających z ulgi dla młodych.

Musisz to zrobić natomiast w sytuacji, gdy przekroczysz powyższy próg kwotowy i trzeba będzie odprowadzić podatek od nadwyżki przychodów.

Wówczas w PIT 37 należy wpisać w części C przychody objęte zwolnieniem, a w części D przychody podlegające opodatkowaniu.

Deklarację PIT należy złożyć również w przypadku:

 • osiągnięcia przychodów ze źródeł niepodlegających uldze dla młodych (np. z tytułu zasiłku macierzyńskiego),
 • ukończenia w ciągu roku podatkowego wieku 26 lat (wówczas podatkiem będą objęte przychody uzyskane po dniu urodzin),
 • ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku lub kwot wynikających z przysługujących innych ulg i zwolnień podatkowych np. ulgi na dziecko.

Od kiedy obowiązuje ulga dla młodych

Ulga dla młodych obowiązuje dokładnie od dnia 1 sierpnia 2019 roku. Właśnie dlatego rozliczenie roczne w 2020 roku było dość skomplikowane, ponieważ można było skorzystać z ulgi tylko w odniesieniu do przychodów za 5 miesięcy 2019 roku (od sierpnia do grudnia).

Zwolnienie z podatku dotyczyło zatem niższego limitu przychodów – do 35 636,67 zł. Dopiero od 2020 roku obowiązuje roczny limit 85528 zł.

Ulga dla młodych a ulga na dziecko

Osoby młode do 26. roku życia często już posiadają dzieci i z tego tytułu może im przysługiwać inna ulga podatkowa, mianowicie ulga prorodzinna. Dzięki niej można odpisać od podatku dochodowego:

 • po 92,67 zł miesięcznie za pierwsze i drugie dziecko (a więc 1112,04 zł rocznie za każde z nich),
 • po 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na III dziecko,
 • po 225,00 zł miesięcznie (do 2700,00 zł rocznie) za wychowywanie IV i każdego kolejnego dziecka.

Odliczenie z tytułu ulgi na dzieci dotyczy kwoty podatku, dlatego pojawia się pytanie, jak wygląda rozliczenie ulgi na dziecko przy uldze dla młodych, która całkowicie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku.

Należy przede wszystkim pamiętać, że ulga prorodzinna przysługuje wyłącznie rodzicowi, który nie zarabia rocznie więcej niż 56 000 zł w przypadku samotnego wychowywania dziecka lub 11 2000 zł w przypadku małżeństw wychowujących wspólnie pociechy.

 • Jeśli więc przychody podatnika będą wynosiły więcej niż 56 000 zł i mniej niż 85 528 zł, skorzysta on wyłącznie z ulgi dla młodych, natomiast nie będzie mieć prawa do ulgi na dziecko.
 • Jeżeli natomiast jego przychody nie przekroczą kwoty 56 tys. zł rocznie, będzie mógł skorzystać z obu ulg. W takiej sytuacji odliczenie od zerowego podatku ulgi prorodzinnej będzie uprawniało podatnika do ubiegania się od urzędu skarbowego o zwrot należnej ulgi na dzieci (konieczne będzie zatem złożenie deklaracji PIT).

Kto nie może skorzystać z ulgi do 26 roku życia?

Ulga dla młodych przysługuje jedynie w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z określonych źródeł, które wymieniliśmy na początku tekstu. Ze zwolnienia nie skorzystają zatem osoby do 26 roku życia zarabiające z tytułu:

 • umowy o dzieło,
 • własnej działalności gospodarczej.

Zwolnieniem nie są objęte również zasiłki: macierzyński, chorobowy, rehabilitacyjny i dla bezrobotnych, a także część stypendiów i niektóre rodzaje alimentów.

Jakie zmiany od 2021 w uldze dla młodych?

Od 2021 roku ulga dla młodych przysługuje także osobom uzyskującym przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Warto więc wyjaśnić zasady rozliczania takich praktyk i staży, ponieważ są one ściśle uregulowane w przepisach.

Praktyka absolwencka może trwać maksymalnie 3 miesiące i może być odpłatna lub nie. Jeśli jest odpłatna, miesięczna kwota pensji praktykanta nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z kolei w przypadku stażu uczniowskiego umowa nie może trwać dłużej niż okres nauki w szkole, a wynagrodzenie dla ucznia nie może być wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy