Wniosek o rozłożenie długu na raty wzór

Wniosek o rozłożenie długu na raty wzór

Zaktualizowano 14-03-2023 Autor: Arkadiusz Stal Komornik

Masz problem z komornikiem z powodu niespłaconej pożyczki lub innego przeterminowanego zadłużenia? Dowiedz się, jak wnioskować o rozłożenie długu u komornika na raty, aby uniknąć zajęcia konta bankowego lub licytacji składników majątku. Sprawdź, jak napisać taki wniosek oraz w jaki sposób go uzasadnić.

Nie czekaj na komornika – rozłóż dług na raty wcześniej

Każdemu z nas mogą zdarzyć się problemy finansowe, które będą utrudniać terminowe regulowanie zobowiązań np. z tytułu zaciągniętej pożyczki. Niestety opóźnienia w płatnościach zaniepokoją wierzyciela, który dość szybko będzie zmuszony do wszczęcia działań windykacyjnych. Ich ostatnim etapem jest skierowanie sprawy do sądu i komornika.

W tym momencie dalsze zwlekanie ze spłatą zadłużenia staje się już bardzo trudne, ponieważ komornik ma w ręku wiele narzędzi, dzięki którym może skutecznie odzyskać należność – może m.in. zająć konto bankowe dłużnika, jego wynagrodzenie za pracę, a nawet składniki majątku (auto, mieszkanie, wartościowe sprzęty itp.).

Chcąc tego uniknąć, warto złożyć wniosek do komornika o rozłożenie długu na raty, jednak znacznie lepiej zrobić to znacznie wcześniej – zanim sprawa trafi na biurko egzekutora.

O rozłożenie długu na raty najlepiej wnioskować już w momencie powstania zaległości zadłużenia. Wystarczy w tym celu skontaktować się z wierzycielem lub firmą windykacyjną oraz wyjaśnić swoją trudną sytuację finansową, a także zaproponować spłatę zobowiązania w ratach dopasowanych do aktualnych możliwości domowego budżetu.

Taką ugodę z wierzycielem najlepiej zawrzeć na piśmie. W dokumencie dobrze jest umieścić zapis, że wierzyciel nie będzie kierował sprawy do sądu i komornika, jeśli dłużnik będzie terminowo spłacał raty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

rozłożenie długu na raty - dlaczego warto

Jakie długi można rozłożyć na raty

Na raty możesz rozłożyć w zasadzie każdy rodzaj długu, o ile zgodę na to wyrazi wierzyciel. Wbrew pozorom takim polubownym rozwiązaniem sprawy zadłużenia zainteresowanych jest większość wierzycieli – również banki i firmy pożyczkowe.

Dzięki ugodzie z dłużnikiem mogą bowiem oszczędzić na kosztach postępowania sądowego. Z tego samego względu na rozłożenie długu na raty chętnie godzą się firmy windykacyjne, które nierzadko same przesyłają dłużnikom gotowe wzory harmonogramu spłat lub ugody pozasądowej.

Wniosek o rozłożenie długu na raty możesz zatem skierować w przypadku, gdy Twoje zadłużenie dotyczy:

 • zaległych rachunków za media,
 • niespłaconej chwilówki,
 • przeterminowanego kredytu bankowego,
 • zobowiązań podatkowych i wobec ZUS.

Czy wiesz, że…
Jeśli masz problem z terminową spłatą chwilówki w ciągu 30 dni, możesz skorzystać z refinansowania lub spróbować zamienić ją na pożyczkę ratalną. Istnieją też kredyty konsolidacyjne, dzięki którym możesz połączyć różne zobowiązania i tym samym spłacać jedną niewielką ratę zamiast kilku.

Czy długi u komornika można rozłożyć na raty?

Rozłożenie długu na raty u komornika jest możliwe, ale należy pamiętać, że nie ma on prawa podejmować samodzielnie żadnych decyzji na temat sposobu i terminu spłaty zaległości przez dłużnika.

W postępowaniu egzekucyjnym o wszystkich krokach komornika decyduje wierzyciel. To właśnie on wskazuje komornikowi sposób egzekucji roszczenia i najczęściej żąda w tym celu zajęcia konta bankowego oraz wynagrodzenia dłużnika.Jest to bowiem najszybszy sposób na ściągnięcie pieniędzy na poczet należności.

Wierzyciel może też zlecić komornikowi zajęcie składników majątku dłużnika np. wartościowych urządzeń elektronicznych, auta, czy nawet mieszkania. Komornik ma prawo sprzedać je w drodze licytacji.

Wstrzymanie takich działań jest możliwe tylko i wyłącznie na pisemny wniosek wierzyciela. Właśnie dlatego to z wierzycielem najlepiej rozmawiać na temat ugody i możliwości spłaty zaległości w ratach.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty – co to jest i jak działa

Wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty to nic innego jak oficjalne pismo, w którym dłużnik zwraca się z prośbą o możliwość uregulowania zaległości w ratach. Należy w nim zaproponować konkretny plan spłaty zadłużenia i jednocześnie zwrócić się z prośbą o wstrzymanie egzekucji, jeśli doszło już do zajęcia konta lub wynagrodzenia.

Musisz mieć świadomość, że wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty nie będzie rozpatrzony przez komornika, lecz przez wierzyciela, który nie musi się zgodzić na Twoją propozycję. Jego decyzja zależy wyłącznie od jego dobrej woli, na którą dość duży wpływ będzie miało Twoje dotychczasowe podejście do spłaty zadłużenia.

Jeśli wcześniej wykazywałeś chęć uregulowania długu, wpłacając choćby niewielkie sumy na poczet zaległości, a także nie unikałeś rozmów z działem windykacji, istnieje dość duża szansa na to, że wierzyciel przychyli się do Twojej prośby.

Co zrobić przed napisaniem wniosku o rozłożenie długu na raty

Przed napisaniem wniosku o rozłożenie długu na raty, warto sprawdzić swoje zadłużenie u komornika, aby mieć świadomość, jaką dokładnie kwotę ma się do spłaty. Komornik egzekwuje bowiem od dłużnika następujące elementy długu:

 • należność główną
 • odsetki za opóźnienie
 • koszty postępowania sądowego
 • koszty postępowania komorniczego.

Informację na temat wysokości zadłużenia komornik powinien przekazać dłużnikowi na piśmie w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji. W takim dokumencie znajdziesz także dane na temat tego, co jest podstawą długu, kto jest wierzycielem i na podstawie jakiego tytułu wykonawczego zostało wszczęte przeciwko Tobie postępowanie.

Jeśli z jakiegoś powodu takie pismo nie trafiło w Twoje ręce, o wysokości zadłużenia możesz dowiedzieć się np. z rejestru BIK lub BIG, a także wysyłając pisemny wniosek do komornika z prośbą o podanie takiej informacji. Niestety komornik nie udzieli Ci jej drogą telefoniczną.

Jak napisać wniosek do komornika o rozłożenie długu na raty?

Wniosek do komornika o rozłożenie długu na raty musi mieć formę pisemną. Najlepiej napisać go na komputerze i potem wydrukować, zachowując podstawowe zasady formułowania oficjalnych pism.

Wniosek o rozłożenie długu na raty – co musi zawierać?

Sposób sformułowania wniosku o rozłożenie długu na raty ma duże znaczenie, dlatego postaraj się umieścić w nim wszystkie niezbędne informacje, czyli:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • swoje dane – imię, nazwisko, PESEL, adres, a także dane kontaktowe np. numer telefonu,
 • dane adresata pisma – może nim być komornik sądowy albo wierzyciel,
 • informacje na temat długu – należy tu wyjaśnić, jakie zobowiązanie chcesz rozłożyć na raty (wobec kogo, w jakiej kwocie i na podstawie jakiego tytułu egzekucyjnego),
 • wyjaśnienie powodów powstania zadłużenia – np. utrata pracy, zmniejszenie dochodów, choroba itp.,
 • konkretną propozycję spłaty długu – należy tutaj określić wysokość oraz liczbę miesięcznych rat,
 • prośbę o wstrzymanie egzekucji,
 • uzasadnienie swojej prośby,
 • podpis.

Wniosek o rozłożenie długu na raty jest swoistą propozycją zawarcia ugody, dlatego powinien być solidnie uzasadniony. Najważniejsze, by przedstawić swoją trudną sytuację materialną i ją uwiarygodnić poprzez załączenie odpowiednich dokumentów np. zaświadczenia lekarskiego o chorobie, czy też z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej.

W przypadku wyjątkowo ciężkiej sytuacji finansowej możesz także wnioskować o częściowe umorzenie długu.

Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia – co wpisać

Uzasadnienie wniosku o spłatę zadłużenia w ratach powinno wyjaśniać trudną sytuację materialną, która uniemożliwiła uregulowanie długu w wyznaczonym terminie, a także trudności w jego spłacie w całości w danym momencie.

Należy tutaj podać konkretne powody takiej sytuacji, którymi mogą być np.:

 • choroba (również członka rodziny, jeśli wiąże się z dużymi wydatkami),
 • wypadek skutkujący brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej,
 • śmierć członka rodziny (szczególnie gdy jej skutkiem jest pogorszenie się sytuacji finansowej gospodarstwa domowego),
 • nagła utrata pracy,
 • obniżenie dochodów np. z powodu koronawirusa.

Darmowy wzór wniosku o rozłożenie długu na raty

Jeśli nie wiesz, jak napisać pismo w sprawie swojego zadłużenia, skorzystaj z darmowego wzoru wniosku o rozłożenie długu na raty. Wystarczy go uzupełnić odpowiednimi danymi, wydrukować i podpisać.

Pamiętaj, by wpisać prawidłową sygnaturę akt oraz dane wierzyciela i komornika – znajdziesz je w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji.

 • Wzór wniosku w formacie PDFpobierz
 • Wzór wniosku w formacie DOCpobierz
 • Wzór wniosku w formacie JPGpobierz

Rozłożenie zadłużenia na raty – jak złożyć wniosek

Wniosek o rozłożenie długu na raty najlepiej przesłać listem poleconym na adres komornika sądowego lub wierzyciela. Jeśli ubiegasz się o takie rozwiązanie u wierzyciela, możesz najpierw porozmawiać z nim na ten temat telefonicznie i podczas rozmowy ustalić także sposób złożenia wniosku. Bardzo często bowiem jest to możliwe drogą elektroniczną.

Jedynie pisma kierowane do komornika powinny być przekazywane osobiście lub tradycyjną pocztą.

Dlaczego warto rozłożyć dług na raty?

Najważniejszą korzyścią rozłożenia długu na raty u komornika jest możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej, czyli np. zajęcia rachunku bankowego lub licytacji majątku.

Jeszcze lepiej jednak rozłożyć spłatę zadłużenia wcześniej, na etapie windykacji polubownej, ponieważ dzięki temu:

 • masz możliwość skorzystania z usług finansowych – pożyczki z komornikiem po rozłożeniu zadłużenia na raty dostępne są w 7 firmach
 • unikniesz postępowania sądowego i komorniczego,
 • oszczędzisz na kosztach sądowych i egzekucyjnych (jest nimi obciążany dłużnik),
 • zapłacisz mniej odsetek za opóźnienie,
 • unikniesz wpisania do rejestru dłużników.

Bardzo ważne!
Pamiętaj, że niewywiązanie się z zaproponowanego harmonogramu spłat spowoduje ponowne wszczęcie czynności egzekucyjnych. Z tego względu dobrze przemyśl swoją propozycję spłaty długu, która powinna być realna do spełnienia.

2.1 (Ilość ocen: 327)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy