Jak sprawdzić długi? Sprawdź swoje zadłużenie 100% online

Jak sprawdzić długi? Sprawdź swoje zadłużenie 100% online

Zaktualizowano 10-03-2024 Autor: Arkadiusz Stal

Zaległe długi utrudniają zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, a nawet podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej. Poza tym mogą stać się źródłem poważnych kłopotów, gdy za ich odzyskanie weźmie się windykator lub komornik.

O niektórych długach można jednak zapomnieć, albo o nich nie wiedzieć. Zdarza się też, że trudno się ich po prostu doliczyć. Dowiedz się zatem, jak sprawdzić zadłużenie w prosty sposób przez internet.

Zadłużenie – czym jest, poznaj definicję

Zanim wytłumaczymy, jak sprawdzić swoje zadłużenie, warto sprecyzować, co dokładnie oznacza to pojęcie. Według Słownika Języka Polskiego PWN jest to po prostu ogólna suma długów jakiejś osoby lub przedsiębiorstwa. Czym jednak jest dług i jak należy go rozumieć?

Z prawnego punktu widzenia długiem jest świadczenie, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela. Jest nim więc np. zaciągnięty kredyt w banku, gdzie dłużnikiem jest kredytobiorca, a wierzycielem bank. Nie ma znaczenia, czy taki kredyt jest regulowany w terminie, czy nie – w sensie prawnym jest on długiem aż do momentu jego całkowitej spłaty.

Z kolei spod względem ekonomicznym słowo zadłużenie odnosi się głównie do niespełnionych zobowiązań, a więc po prostu do długów niespłaconych w wyznaczonym terminie.

Rodzaje zadłużenia

Zgodnie z powyższymi definicjami możemy rozróżnić przede wszystkim zadłużenie nieprzeterminowane (wymagalne, ale niezaległe) i przeterminowane (wymagalne i zaległe).

Warto tutaj wiedzieć, że oba jego rodzaje wpływają na zdolność kredytową, która jest oceniana przez bank przed udzieleniem kredytu. Wszystkie zobowiązania bowiem, także te spłacane w terminie, pomniejszają dochody kredytobiorcy, a więc i kwotę, jaką może on przeznaczyć na spłatę kolejnego kredytu. Z kolei przeterminowane zadłużenie w zasadzie wyklucza możliwość otrzymania pożyczki, ponieważ świadczy o nierzetelności kredytobiorcy lub o jego problemach finansowych, które mogą uniemożliwić mu spłatę nowego zobowiązania.

A co może być podstawą zadłużenia? Wszelkie nieuregulowane zobowiązania finansowe o odroczonym terminie płatności, a więc np.:

 • kredyty i pożyczki,
 • rachunki za prąd, wodę i inne media,
 • czynsz wobec spółdzielni lub wspólnoty,
 • raty leasingowe,
 • mandaty,
 • alimenty.

Oprócz tego wyróżniamy też następujące rodzaje zadłużenia:

 • konsumenckie (dotyczące osób prywatnych), gospodarcze (dotyczące firm), państwa (tzw. państwowy dług publiczny),
 • krótkoterminowe (o terminie wymagalności krótszym niż 1 rok) i długoterminowe (z terminem spłaty dłuższym niż 1 rok).

W niniejszym artykule skupimy się na zadłużeniu konsumenckim. Dowiesz się zatem, gdzie i jak sprawdzić swoje zadłużenie, a także co zrobić, aby się go pozbyć.

Czy można sprawdzić swoje zadłużenie?

Na początku warto podkreślić, że rzadko zdarza się, aby ktoś nie był świadomy swojego zadłużenia. Oczywiście można zapomnieć np. o uregulowaniu jakiegoś rachunku. Jednak taka „niepamięć” nie potrwa długo, ponieważ o każdy dług wcześniej czy później upomni się wierzyciel. Zrobi to albo bezpośrednio np. wysyłając wezwanie do zapłaty, albo za pośrednictwem firmy windykacyjnej. Czasami jednak następuje to z dużym opóźnieniem i wiele osób rzeczywiście długo nie ma świadomości o swoim zadłużeniu.

Bywa również, że osoby bardzo zadłużone tracą kontrolę nad swoimi długami i nie wiedzą, ile jeszcze mają do spłaty poszczególnych zobowiązań. Zdarza się również, że o niektórych długach można w ogóle nie wiedzieć. Wciąż dochodzi bowiem np. do wyłudzeń kredytów na cudze nazwisko.

Istnieje zatem wiele powodów, aby sprawdzić swoje zadłużenie. Warto to zrobić tym bardziej, że można to dzisiaj zrobić na wiele sposobów. W większości przypadków nie wymaga to nawet wychodzenia z domu, ponieważ większość informacji można pozyskać przez internet. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję, jak sprawdzić długi i gdzie to zrobić.

Jak można sprawdzić swoje długi?

Bieżące zadłużenie z tytułu spłacanych przez Ciebie zobowiązań sprawdzisz najłatwiej bezpośrednio u wierzycieli. Przykładowo, saldo kredytu powinno widnieć w bankowości elektronicznej, ale możesz je także poznać, dzwoniąc po prostu do banku.

Z kolei chcąc się przekonać, czy masz jakieś zaległe długi, najlepiej skorzystaj z ogólnodostępnych baz takich jak Biura Informacji Gospodarczej BIG oraz Biuro Informacji Kredytowej BIK. Raz na 6 miesięcy przysługuje Ci prawo do pobrania z nich raportu o sobie całkowicie za darmo.

Jak sprawdzić zadłużenie w rejestrach BIG?

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) są instytucjami, do których wierzyciele mogą zgłaszać swoich dłużników. Do takich BIG-ów należą:

 • KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych – uwaga: od 1 lutego 2023 r. instytucja ta zawiesiła swoją działalność.

Do powyższych baz trafiają zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, które nie uregulowały jakichś zobowiązań wobec innych osób lub instytucji. Najczęściej są to długi z tytułu rachunków za media, abonamentów, różnych pożyczek, kredytów, zakupów ratalnych, czy też alimentów.

Co ważne, aby dług konsumenta mógł być wpisany do BIG, muszą być spełnione następujące warunki:

 • dług wynosi minimum 200 zł,
 • od terminu zapłaty minęło co najmniej 30 dni,
 • od daty wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty minęło również 30 dni.
Jak sprawdzić swoje długi w internecie za darmo?

Dokładną instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz w naszych poradnikach:

 

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Na nieco innych zasadach działa Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Do tego rejestru trafiają bowiem wyłącznie informacje o zadłużeniu kredytowym osób i firm.

Co ważne, w BIK widnieją informacje zarówno o zadłużeniu nieprzeterminowanym, jak i tym przeterminowanym. W BIK sprawdzisz zatem:

 • jakie masz obecnie zobowiązania wobec banków, SKOK-ów i innych instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, chwilówek, limitów na karcie lub w rachunku, zakupów ratalnych itp.;
 • czy występują jakieś zaległości w ich spłacie.
Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Instrukcję, jak to zrobić krok po kroku, znajdziesz w naszym poradniku jak sprawdzić bik za darmo.

Gdzie jeszcze sprawdzisz swoje zadłużenie?

Pobranie raportów o sobie z BIK i BIG nie zawsze zapewnia pełne dane o zadłużeniu. Do Biur Informacji Gospodarczych wierzyciele bowiem jedynie mogą, ale nie muszą zgłaszać swoich dłużników. Z kolei do BIK trafiają wszystkie zobowiązania kredytowe zaciągnięte w bankach, ale nie wszystkie pożyczki pozabankowe. Ponadto do takich baz nie są wpisywane np. zaległości z tytułu podatków.

Może się więc zdarzyć, że choć masz „czyste” konto w takich bazach, zalegasz z jakimiś opłatami. Warto więc dodatkowo sprawdzić:

 • giełdy długów – np. Gielda-dlugow.net, Vindicat, Dlugi.info; na takie giełdy dość często trafiają długi prywatne, a także sprzedane np. przez firmy pożyczkowe do firm windykacyjnych; tutaj sprawdzisz również ewentualne zadłużenie swoich znajomych;
 • zadłużenie w Urzędzie Skarbowym – w tym celu wystarczy złożyć wniosek do US o Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości i możesz to zrobić online za pośrednictwem platformy ePUAP.gov.pl;
 • zadłużenie w ZUS – sprawdzisz je po zarejestrowaniu się do serwisu PUE-ZUS.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak sprawdzić zadłużenie, aby mieć pełny jego obraz. Warto bowiem zweryfikować nie tylko długi zapomniane lub zaciągnięte bez Twojej wiedzy, ale także te, o których istnieniu doskonale wiesz, aby zweryfikować ich aktualne saldo.

Sprawdzamy swoje długi krok po kroku:

Jeśli chcesz uzyskać najpełniejszą informację o swoich długach, sprawdź je w następujący sposób:

Krok 1: Sprawdź BIK

Sprawdź swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zarejestruj się w serwisie BIK i wygeneruj raport o sobie za darmo. Wytypuj w nim ewentualne zaległości, a także sprawdź, czy przypadkiem ktoś nie wziął na Ciebie pożyczki.

Krok 2: Sprawdź rejestry BIG

Zarejestruj się w bazach dłużników BIG – KRD, InfoMonitor, ERIF oraz KBIG i pobierz darmowe raporty o sobie. Sprawdź, czy masz jakieś zapomniane długi np. z tytułu rachunków lub abonamentów.

Krok 3: Sprawdź giełdy długów

Giełdy długów dostępne są online i nie musisz się do nich rejestrować. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, w której należy wpisać swoje dane osobowe np. imię i nazwisko lub PESEL.

Krok 4: Sprawdź zadłużenie wobec US i ZUS

Tek krok wykonaj w sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub prowadziłeś ją kiedyś i miałeś jakiś problem z regulowaniem podatków oraz składek. Dzięki temu przekonasz się, czy nie zalegasz wciąż z takimi płatnościami.

Krok 5: Potwierdź swoje zadłużenie u konkretnych wierzycieli

Jeśli spłacasz obecnie jakieś zobowiązania, warto zweryfikować, czy nie wystąpiły na nich jakieś zaległości. W tym celu wystarczy np. zadzwonić bezpośrednio do danego wierzyciela i zapytać go o aktualne saldo Twojego zadłużenia.

Sprawdziłem zadłużenie i co dalej?

Zadłużenie, zwłaszcza to przeterminowane, jest bardzo niekorzystną sytuacją, dlatego warto jak najszybciej rozwiązać jego problem. W tym celu możesz podjąć następujące kroki:

 1. Spisz swoje wszystkie długi – zarówno te zaległe, jak i regulowane terminowo.
 2. Opracuj plan spłat zadłużenia. W pierwszej kolejności postaraj się uregulować najmniejsze zaległości, bo to będzie najłatwiejsze. Potem stopniowo pospłacaj kolejne zobowiązania.
 3. Większe długi spróbuj rozłożyć na raty bezpośrednio u wierzycieli.
 4. Skonsoliduj swoje kredyty i pożyczki, tak aby nowy kredyt konsolidacyjny miał niskie raty.
 5. Zdobądź dodatkowe środki na spłatę zadłużenia – poproś o wsparcie rodzinę, znajdź pracę dodatkową, a jeśli to konieczne, sprzedaj wartościowy składnik swojego majątku np. auto. Bezwzględnie jednak nie zaciągaj kolejnych pożyczek na spłatę długów, ponieważ wpadniesz w jeszcze większą pętlę zadłużenia.
 6. Zredukuj codzienne wydatki, aby mieć więcej pieniędzy na spłatę długów.
 7. Rozważ upadłość konsumencką – rozwiązanie to może Ci pomóc, jeśli stałeś się całkowicie niewypłacalny i np. masz już długi u komornika. Otrzymasz bowiem nowy plan spłaty zobowiązań dostosowany do Twojej sytuacji finansowej, a część Twoich długów może być umorzona.
Warto wiedzieć

Jeśli pilnie potrzebujesz gotówki, a Twoje zadłużenie nie jest mocno przeterminowane, nasz duże szanse na otrzymanie pożyczki dla zadłużonych lub chwilówki bez bik.

Zapobieganie zadłużeniu

Wiesz już, jak sprawdzić zadłużenie i co robić, aby się go pozbyć. Jeśli Ci się to uda, postaraj się nie dopuścić ponownie do powstania długów. W tym celu pamiętaj o kilku ważnych zasadach zarządzania swoimi finansami:

 • zaciągaj kredyty w sposób odpowiedzialny – korzystaj z nich tylko wtedy, gdy stać Cię na ich spłatę i wyłącznie na ważne potrzeby;
 • pamiętaj o priorytetach – w pierwszej kolejności zawsze reguluj stałe zobowiązania (z tytułu czynszu, rachunków i rat kredytowych), a dopiero potem wydawaj pieniądze na inne rzeczy;
 • kontroluj swój budżet i planuj wydatki – zaplanuj dokładnie, ile chcesz przeznaczyć pieniędzy ze swoich dochodów na poszczególne wydatki, a potem pilnuj, aby nie przekroczyć tak zaplanowanego budżetu;
 • zbuduj poduszkę finansową – odkładaj systematycznie określoną kwotę pieniędzy na osobne konto oszczędnościowe, aby w ten sposób uzbierać większą sumę, która może Ci się przydać np. na ekstra wydatki lub na pokrycie podstawowych potrzeb, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej.

Pamiętaj też, aby regularnie sprawdzać swoje zadłużenie w ogólnodostępnych bazach BIK i BIG. Dzięki temu przekonasz się, czy np. ktoś nie wziął na Ciebie kredytu, albo czy bank lub inna instytucja nie zapomniały przekazać informacji o spłaconym przez Ciebie zobowiązaniu.

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy