Banki w Polsce

Banki w Polsce

Zaktualizowano 28-02-2024 Autor: Arkadiusz Stal

Banki posiadające swoje oddziały w Polsce — zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego — liczymy w dziesiątkach. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę także wszystkie instytucje spółdzielcze, naliczymy ich prawie 600.

Z poniższego artykułu dowiesz się, czy wszystkie banki w Polsce są… polskie i znajdziesz więcej szczegółowych informacji na temat największych instytucji tego typu w RP.

Największe banki w Polsce — lista

Największym bankiem działającym w kraju nad Wisłą jest PKO Bank Polski.

Drugie i trzecie miejsce na tzw. podium zajmują kolejno:

 • Bank Pekao S.A.;
 • Santander Bank Polska.

Obszerną listę największych banków w Polsce wraz z kilkoma szczegółowymi informacjami prezentuje poniższe zestawienie:

1. PKO Bank Polski S.A.
Centrala: ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 431 miliardów
Właściciel (większość udziałów): Skarb Państwa
Ilość oddziałów: 967

2. Bank Pekao S.A.
Centrala: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 279 miliardów
Właściciel (większość udziałów): PZU S.A.
Ilość oddziałów: 575

3. Santander Bank Polska
Centrala: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 263 miliardy
Właściciel (większość udziałów): Banco Santander S.A. (kraj pochodzenia: Hiszpania)
Ilość oddziałów: 576

4. ING Bank Śląski
Centrala: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Posiadane aktywa (PLN): Około 211 miliardów
Właściciel (większość udziałów): ING Groep (kraj pochodzenia: Holandia)
Ilość oddziałów: 330

5. mBank
Centrala: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 207 miliardów
Właściciel (większość udziałów): Commerzbank AG (kraj pochodzenia: Niemcy)
Ilość oddziałów: 85

6. BNP Paribas
Centrala: Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 151 miliardów
Właściciel (większość udziałów): BNP Paribas (kraj pochodzenia: Francja)
Ilość oddziałów: 431

7. Bank Millenium
Centrala: ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 110 miliardów
Właściciel (większość udziałów): Banco Comercial Portugues S.A. (kraj pochodzenia: Portugalia)
Ilość oddziałów: 830

8. Alior Bank
Centrala: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 82 miliardy
Właściciel (większość udziałów): PZU S.A.
Ilość oddziałów: 272

9. Bank Citi Handlowy
Centrala: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 69 miliardów
Właściciel (większość udziałów): Citibank Overseas Investment Corporation (kraj pochodzenia: USA)
Ilość oddziałów: 19

10. Velo Bank
Centrala: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 40 miliardów
Właściciel (większość udziałów): LC Corp BV (kraj pochodzenia: Holandia)
Ilość oddziałów: 180

11. Credit Agricole
Centrala: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Posiadane aktywa (PLN): Około 30 miliardów
Właściciel (większość udziałów): SAS Rue La Boetie (kraj pochodzenia Francja)
Ilość oddziałów: 358

12. BOŚ Bank
Centrala: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 22 miliardy
Właściciel (większość udziałów): Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ilość oddziałów: 53

13. Bank BPS
Centrala: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Posiadane aktywa (PLN): Około 13 miliardów
Właściciel (większość udziałów): Zrzeszone Banki Spółdzielcze
Ilość oddziałów: 2 300

14. Santander Consumer Bank
Centrala: ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław
Posiadane aktywa (PLN): patrz: Santander Bank Polska
Właściciel (większość udziałów): Grupa Santander (Hiszpania)
Ilość oddziałów: 150

15. Bank Pocztowy
Centrala: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
Posiadane aktywa (PLN): Około 8 miliardów
Właściciel (większość udziałów): Poczta Polska S.A.
Ilość oddziałów: 182

Polskie banki — które to?

Mianem polskiego banku określamy instytucje, w których przeważa rodzimy kapitał, a więc największe udziały posiadają podmioty i/lub obywatele RP.

Do takich banków zaliczają się:

 • PKO BP, gdzie głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa;
 • Bank Pekao – j.w.
 • Bank Pocztowy należący w większości do Poczty Polskiej S.A. oraz (w mniejszej części) do PKO BP;
 • BOŚ Bank – 53% udziałów posiada tu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Alior Bank – należący w większości do Grupy PZU;
 • Banki spółdzielcze – należące do wszystkich spółdzielców.

Wielu konsumentów wybiera polskie banki z uwagi na bezpieczeństwo, jednak równie pokaźna liczba osób, które korzystają z usług bankowych – omija je z tej samej przyczyny.

Które banki w Polsce są najbezpieczniejsze?

Wszystkie banki działające na terenie RP muszą przestrzegać tych samych przepisów prawnych(znajdziesz je w  kolejnym akapicie). Nie zmienia to jednak faktu, że poszczególne instytucje cieszą się zróżnicowanym poziomem zaufania wśród polskich obywateli. Są to jednak zwykle subiektywne odczucia i preferencje.

Zgodnie z wynikami badania zleconego przez Związek Banków Polskich, brak zaufania do sektora bankowego zgłasza 23% badanych. Reszta konsumentów darzy te instytucje finansowe zaufaniem lub nie ma zdania na ten temat.

Zgodnie z ankietą ZBP za najbezpieczniejsze banki w Polsce są uważane:

 • PKO BP;
 • mBank;
 • ING Bank Śląski.

Na jakich zasadach działają banki w Polsce?

Działania polskiego systemu bankowego ściśle określa szereg aktów prawnych.

Najważniejszym z nich jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która zawiera wszystkie zasady prowadzenia i organizowania działalności bankowej.

Znajdziesz tam także przepisy dotyczące:

 • tworzenia banków, ich oddziałów oraz przedstawicielstw instytucji zagranicznych,
 • ochrony i nadzoru banków,
 • restrukturyzacji, likwidacji i upadłości.

Pozostałe dokumenty określające ramy prawne sektora bankowego to:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jakie usługi oferują banki w Polsce?

Banki to instytucje finansowe, które:

 • prowadzą rachunki bieżące;
 • udzielają kredytów złotówkowych;
 • udzielają kredytów walutowych;
 • udostępniają lokaty terminowe.

To podstawowy zakres usług oferowany przez niemal każdy bank (i tylko bank). W ustawie o prawie bankowym możemy bowiem znaleźć informacje na temat produktów i działań, które są zarezerwowane wyłącznie dla tych instytucji, ponieważ żadna inna — zgodnie z prawem — nie może udostępniać ich swoim klientom.

Chodzi także o:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
 • otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych.

To, z jakiego zakresu usług możesz korzystać w ramach wybranego banku, zależy oczywiście od jego rodzaju.

Jakie mamy rodzaje banków?

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, instytucje te  mogą mieć status:

 • banku państwowego (w Polsce funkcjonuje obecnie 1 taki bank);
 • banku spółdzielczego (istnieje ich w tej chwili na terenie RP około 498);
 • banku w formie spółki akcyjnej (dane z połowy 2022 roku mówią o 30 takich instytucjach w Polsce).

Banki możemy podzielić także na 4 grupy ze względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności.

Mowa o instytucjach:

 • Inwestycyjnych
  obsługują głównie przedsiębiorstwa i skupiają się na działaniach długoterminowych, wymagających stosunkowo dużych nakładów kapitałowych. Mogą specjalizować się także w doradztwie finansowym, restrukturyzacjach, działalności maklerskiej czy zarządzaniu funduszami emerytalnymi albo inwestycyjnymi;
 • Specjalnych
  obsługują wąskie nisze klientów (np. banki hipoteczne czy rolne);
 • Spółdzielczych
  czyli działających jako banki-spółdzielnie i należących do spółdzielców;
 • Uniwersalnych
  najpopularniejszych i obsługujących klienta masowego.

Ostatnią grupą banków, o której warto wspomnieć, są instytucje internetowe, nieposiadające stacjonarnych placówek. Polskich klientów obsługują w sieci banki takie jak m.in.:

 • Revolut,
 • Raiffeisen Digital Bank,
 • Aion Bank.

Banki zagrożone upadłością w Polsce

Upadłość banku to w Polsce bardzo rzadkie zjawisko. W przypadku jakichkolwiek problemów finansowych instytucje z tego sektora są zwykle poddawane restrukturyzacji i w większości przypadków przejmowane przez inny — większy i bardziej stabilny — podmiot.

Przykładem może być:

 • Idea Bank, który w 2020 roku został prawie w całości wchłonięty przez Bank Pekao;
 • Getin Noble Bank, który znajduje się w procesie przymusowej restrukturyzacji.

Banki, które na przestrzeni lat ogłosiły upadłość w Polsce to natomiast m.in.:

 • Agrobank,
 • Savim Bank,
 • Bank Staropolski.

Choć takie sytuacje nie zdarzają się często, od czasu do czasu na pewno docierają do Ciebie informacje o karach nakładanych na instytucje, które „wprowadzają klientów w błąd” lub odnotowaniu przez nie strat finansowych.

To oraz duża liczba banków na polskim rynku powoduje, że wybór odpowiedniego miejsca, w którym bezpiecznie założysz konto, ulokujesz oszczędności czy pożyczysz środki, nie należy do najprostszych.

Wybór banku nie zawsze jest łatwy

Oferty większości banków mają ten sam schemat, jednak różnią się wieloma szczegółami wpływającymi na ostateczne koszty obsługi naszego konta czy zobowiązań, które zaciągamy. Z tego powodu ich porównanie może nastręczać trudności.

W wyborze najlepszego banku pomagają niezależnie rankingi internetowe, które oszczędzają konsumentom mnóstwo czasu, który musieliby spędzić na rzetelnym wczytywaniu się w kilkadziesiąt różnych dokumentów oraz tabeli opłat i prowizji.

Tego typu zestawienia pokazują wszystkie parametry wybranych produktów bankowych w przejrzysty sposób, a korzystając z nich, masz pewność, że brane pod uwagę  propozycje są aktualne.

Recenzje i analizy porównywarek ofert bankowych online oczywiście każdorazowo musisz przefiltrować przez własne potrzeby i preferencje, odpowiadając sobie na pytanie, czego tak naprawdę szukasz.

Czy priorytetem jest dla Ciebie konkretny rodzaj konta, a może bliskość placówki stacjonarnej lub bankomatu?

Uniwersalne cechy dobrego banku to natomiast:

 • Niskie koszty produktów i usług;
 • Dobra bankowość internetowa na szeroką skalę i możliwość przeprowadzenia zdalnie większości działań i operacji.

Instytucje podobne do banków

Na rynku finansowym oprócz instytucji bankowych funkcjonują także tzw. parabanki, czyli prywatne firmy (głównie pożyczkowe), których działanie reguluje kodeks cywilny (oraz w niektórych przypadkach ustawa o kredycie konsumenckim i antylichwiarska).

Nie podlegają one surowemu prawu bankowemu — co za tym idzie, nie mogą świadczyć wielu zarezerwowanych wyłącznie dla banków usług, ale nie muszą stosować się do wyśrubowanych standardów dotyczących badania zdolności kredytowej, dzięki czemu swoje usługi oferują szerszej rzeszy konsumentów. Także tej, która została wykluczona przez banki.

Produkty i usługi znajdujące się w ofertach parabanków cechują się minimalnymi formalnościami. W przeciwieństwie do instytucji bankowych takieprzedsiębiorstwa nie wymagają dołączenia do wniosku pożyczkowego szeregu dokumentów, a najczęściej wyłącznie – okazania dowodu osobistego.

Oprócz podmiotów pożyczkowych zarejestrowanych w formie spółek, do parabanków można zaliczyć także firmy:

 • z ofertą inwestycyjną;
 • obsługujące płatności online;
 • będące punktami przyjmowania opłat.
Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy