Pożyczki na weksel – co musisz wiedzieć w 2024

Pożyczki na weksel – co musisz wiedzieć w 2024

Zaktualizowano 11-02-2024 Autor: Arkadiusz Stal Pożyczki

Pożyczki prywatne pod weksel cieszą się dość dużą popularnością głównie wśród osób, które ze względu na brak zdolności kredytowej nie mogą skorzystać z oferty banków i firm pożyczkowych.

Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają pożyczki pod weksel i jak z nich bezpiecznie korzystać.

Jakie są rodzaje pożyczek prywatnych?

Pożyczka prywatna to świadczenie finansowe, które możesz otrzymać od osoby fizycznej (nigdy firmy). Na rynku rozróżniamy dwa rodzaje pożyczek prywatnych:

 • pożyczka prywatna  od rodziny lub znajomych – najczęściej nie stosuje się tu zabezpieczenia lub oprocentowania, ze względu na bliskie relacje. W przypadku pożyczki od rodziny pożyczający nie musi odprowadzać 0,5% podatku (nie dotyczy pożyczki od znajomych).
 • pożyczka prywatna od inwestora – jest to finansowanie oferowane przez osoby trzecie, dlatego zawsze wymaga zabezpieczenia – najczęściej jest to weksel. Za usługę trzeba zapłacić odsetki o wysokości ustalonej przez inwestora – nie istnieje ich górna granica.

Co to jest weksel?

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który stosowany jest gównie do zabezpieczenia wierzytelności. Alternatywnie weksla używa się także jako zamiennika tradycyjnej gotówki (w przypadku jej braku).

Najważniejsza funkcja weksla to pisemne bezwzględne zobowiązanie do zapłaty. W praktyce wygląda to tak, że strony zawierają umowę, w ramach której wystawca weksla jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzyciela wekslowego określonej kwoty w ustalonym terminie.

Jak wygląda weksel i jakie dane zawiera?

Prawo nie definiuje określonego wyglądu blankietu wekslowego. Możesz go napisać samemu albo skorzystać z ogólnodostępnych wzorów. Najważniejsze, aby na wekslu znalazły się odpowiednie dane.

Najlepszym rozwiązaniem jest weksel własny, który należy sporządzić we właściwy sposób – w dokumencie powinny znaleźć się następujące zapisy i informacje:

 • nazwa „weksel” – koniecznie w języku, w jakim wystawiono weksel
 • bezwarunkowe zobowiązanie do zapłacenia określonej sumy pieniędzy (należy tutaj wpisać kwotę obejmującą należność główną oraz odsetki wyliczone na dzień zwrotu pożyczki)
 • wskazanie terminu i miejsca płatności
 • dane wystawiającego weksel, a także dane wierzyciela – imię i nazwisko, adres, PESEL
 • imię i nazwisko osoby, na której rzecz ma być dokonana płatność (dane pożyczkodawcy – warto je uzupełnić o dane z dowodu osobistego)
 • wskazanie daty i miejsca wystawienia weksla
 • podpis wystawcy weksla (czyli pożyczkobiorcy) – nie może być to parafka, lecz podpis pozwalający odczytać nazwisko.

Ważne!
Brak choćby jednego z powyższych elementów może spowodować, że weksel w świetle prawa będzie nieważny.

 

Darmowy wzór weksla do pobrania poniżej:

Weksel wzór PDF – wydrukuj i wypełnij
Weksel wzór DOC – wypełnij przed wydrukowaniem

 

weksel - wzór

Blankiet urzędowy polskiego weksla (w obiegu do 2007)

Kto może wystawić weksel i w jakim celu?

Weksel może być wystawiony przez każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Dokument może być wystawiony także przez firmę. W drugim przypadku wymagane jest podpis reprezentanta i pieczęć firmy.

Weksle wystawia się najczęściej w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Może być on także wystawiony jako zapłata za nabywane usługi lub towary.

Najważniejsze funkcje weksla:

 • kredytowa – stosuje się w celu odroczenia terminu płatności za usługi lub towar. Termin odroczenia to data wskazana na wekslu
 • płatnicza – weksel jest przekazywany sprzedawcy jako zapłata za otrzymany towar lub usługę
 • gwarancyjna – osoba wystawiająca weksle może dać gwarancję np. wykonania usługi w określonym terminie.

Kto może zrealizować weksel i w jakich sytuacjach

Weksel może zrealizować wyłącznie osoba, która jest wskazana na wekslu jako wierzyciel, na którego ma być dokonana płatność. Nie ma możliwości, aby wekslem posługiwały się osoby trzecie, np. rodzina wierzyciela.

Weksel najczęściej jest realizowany w sytuacji, kiedy minął termin spłaty i wystawiający uchyla się od zwrotu wskazanej na wekslu kwoty.

Realizacja weksla polega tak naprawdę na wszczęciu procedury windykacyjnej. Wierzyciel może założyć sprawę w e-sądzie, która odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Sąd na podstawie weksla wydaje nakaz zapłaty, który trafia do komornika, a ten wszczyna windykację.

Jak wyglądają oferty pożyczek pod weksel?

Pożyczki zabezpieczone wekslem są proponowane przez osoby prywatne, nazywające się często inwestorami. Są to ludzie mający nadwyżkę gotówki, dzięki której chcą zarobić, pożyczając ją na wysoki procent.

Oferty takich pożyczek umieszczają najczęściej na popularnych portalach ogłoszeniowych typu OLX.pl lub Gumtree.pl. Dość charakterystyczne jest to, że są one kierowane do konkretnej grupy odbiorców, o czym świadczą reklamujące je hasła w ogłoszeniach:

 • pożyczki online
 • pożyczki bez zaświadczeń
 • pożyczki bez BIK i bez KRD
 • pożyczki bez zdolności kredytowej
 • pożyczki dla osób bezrobotnych, pracujących na czarno, z komornikiem itp.

Inwestorzy rzadko podają w ogłoszeniach szczegółowe parametry pożyczki. Wysokość pożyczki, termin i sposób jej spłaty, a także oprocentowanie są zatem ustalane indywidualnie. Jedynym znanym parametrem jest forma zabezpieczenia pożyczki, czyli weksel.

Na tych samych portalach internetowych można znaleźć również ogłoszenia osób poszukujących takich prywatnych pożyczek pod weksel. Można z nich wywnioskować, jakie kwoty pożyczek są najpopularniejsze – średnio jest to suma 20 000 zł.

Weksel jako zabezpieczenie należności

Weksel to bardzo popularny sposób zabezpieczania wszelkich wierzytelności, nie tylko pożyczek, ale również roszczeń w obrotach handlowych.

Weksel jest dokumentem mającym charakter papieru wartościowego, którego treść i forma jest ściśle określona przepisami (Ustawa z 1936 r. Prawo wekslowe). Wyróżnia się dwa rodzaje weksla:

 • weksel własny
 • weksel trasowany.

Weksel własny jest bezwarunkowym zobowiązaniem się wystawcy weksla do zapłaty remitentowi określonej kwoty w określonym terminie. Z kolei weksel trasowany jest poleceniem zapłaty – określa on kto i wobec kogo ma zapłacić określoną sumę pieniędzy w określonym terminie. Istnieje jeszcze tzw. weksel in blanco – nie wpisuje się w nim od razu kwoty zobowiązania, lecz uzupełnia później na podstawie deklaracji wekslowej.

Weksel stosowany jest jako zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z wielu względów – przede wszystkim dlatego, że jest on prosty w zastosowaniu (na wekslu wystarczy wpisać kilka podstawowych danych, by pełnił on swoją rolę zabezpieczenia), łatwo przenieść prawa z weksla na inną osobę, a także szybko uzyskać na jego podstawie sądowy nakaz zapłaty.

Jak bezpiecznie skorzystać z pożyczki pod weksel?

Po sporządzeniu weksla musi on zostać przekazany pożyczkodawcy i na tym cały proces się kończy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by pożyczkobiorca zrobił dla siebie kserokopię weksla.

Warto również oprócz weksla spisać umowę pożyczki, w której znajdą się wszystkie informacje na temat stron umowy, sumy pożyczonych pieniędzy, wysokości odsetek, terminu spłaty pożyczki itp.

Podpisana przez obie strony umowa będzie dla pożyczkobiorcy pewnym rodzajem zabezpieczenia przed ewentualnym nieuczciwym postępowaniem pożyczkodawcy.

Ważne
Decydując się na skorzystanie z pożyczki zabezpieczonej wekslem, warto pamiętać, by dla własnego bezpieczeństwa nie godzić się na weksel in blanco. Jeśli pożyczkodawca nie jest uczciwy, może w pewnym momencie wpisać w nim dowolną sumę i skierować go do sądu w celu szybkiego uzyskania nakazu zapłaty. Udowodnienie na tym etapie, że zobowiązanie było niższe niż suma wpisana na wekslu, będzie wymagało czasu, wielu formalności oraz… pieniędzy na koszty procesowe.

pożyczka prywatna pod weksel - bezpieczeństwo

Wady i zalety pożyczek pod weksel

Pożyczka prywatna pod weksel ma jedną najważniejszą zaletę: brak weryfikacji zdolności kredytowej pożyczającego. Oznacza to, że jest ona dostępna dla osób z negatywnymi wpisami do biur informacji gospodarczej, a także z zajęciami komorniczymi.

Z kolei największą wadą prywatnych pożyczek pod weksel jest ich wysoki koszt. Mają one bardzo wysoko oprocentowane, gdyż są udzielane na podstawie kodeksy cywilnego, który nie przewiduje górnego limitu dla takiej usługi.

Osoby oferujące pożyczki prywatne mają świadomość, że takie usługi są poszukiwane przez osoby zadłużone, czyli w oczach wierzycieli bardzo ryzykowne. Inwestorzy wysokie ryzyko rekompensują sobie właśnie wysokim oprocentowaniem.

Kolejnym minusem są konsekwencje w przypadku przekroczenia terminu spłaty pożyczki. W takiej sytuacji wierzyciel jest w stanie szybko odzyskać należność za pomocą postępowania sądowego, a dalej komorniczego.

Zaciągnięcie pożyczki pod weksel bez zastanowienia i bez przeanalizowania jej warunków może więc skończyć się poważnymi kłopotami finansowymi. Zastanów się, czy nie lepiej wziąć pożyczkę od swojej rodziny. To opcja najtańsza i najbezpieczniejsza.

 

5 (Ilość ocen: 4)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

1 Opinia

 1. Urszula
  12.05.2019, 7:06 am Odpowiedz
  Chciała bym pożyczkę na otwarcie własnej firmy od 50000 do 150000