Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Zaktualizowano 22-04-2023 Autor: Arkadiusz Stal Kredyty

Jeżeli nasza umowa kredytowa dopuszcza możliwość wcześniejszego uregulowania całości należności i posiadamy wolne środki finansowe – nie powinniśmy się wahać.

W większości przypadków wcześniejsza spłata kredytu jest bardzo opłacalna. Głównie ze względu na brak konieczności dalszego regulowania odsetek oraz zwrot prowizji.

W poniższym artykule skupimy się na procesie wnioskowania o wypłatę proporcjonalnej części prowizji i podpowiemy, kiedy oraz w jaki sposób ubiegać się o należne z tego tytułu środki.

Jakich kredytów dotyczy zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę?

Zwrot części prowizji przysługuje:

 • za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego;
 • za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego (tylko niektórym osobom).

Kredyt konsumencki
Kredytem konsumenckim w świetle prawa nazywamy zobowiązanie zaciągane przez klienta indywidualnego o wartości nie wyższej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie.

Przykładami kredytu konsumenckiego są:

 • pożyczka pozabankowa udzielana przez prywatne firmy pożyczkowe zarejestrowane w formie spółek;
 • kredyty gotówkowe udzielane na dowolny lub zdefiniowany cel;
 • kredyty ratalne oprocentowane powyżej 0%.

Przykładami zobowiązań, których nie zaliczamy do grona kredytów konsumenckich, są:

 • kredyt studencki;
 • kredyt zaciągany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim spłacając całość zobowiązania przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu, ponieważ niektóre koszty są bezpośrednio związane z okresem kredytowania. Oznacza to, że za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego należy nam się zwrot części prowizji.

Kredyt hipoteczny
Kredyt zabezpieczony hipoteką to długoterminowe zobowiązanie bankowe, zaciągane najczęściej, by sfinansować zakup, budowę lub remont nieruchomości.

Kredyty hipoteczne reguluje obecnie Ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 i dotyczy umów zawartych po 21 lipca 2017 r.

Ważne!


W przypadku posiadania zobowiązania zaciągniętego po tym terminie przysługuje nam prawo do zwrotu części prowizji, kiedy w całości przedterminowo uregulujemy należność. Jeżeli jednak dokumenty podpisaliśmy z wcześniejszą datą, przepisy nie gwarantują nam prawa do zwrotu części kosztów.

Czy bank musi zwrócić prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu?

11.09.2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że konsument, który spłacił kredyt przed umownym terminem, ma prawo do zwrotu kosztów wynikających (na przykład) z prowizji.

Aby otrzymać tego typu wypłatę z banku, należy złożyć w instytucji odpowiedni wniosek — nie później niż 6 lat od momentu uregulowania należności.

Wyrok TSUE zakończył lata dowolnego interpretowania przez banki i firmy pożyczkowe przepisów o kredytach i jednoznacznie określił prawo konsumenta do zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Do sytuacji odniósł się także polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wydał decyzję spójną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości.

Na czym polega zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Podpisując umowę kredytową, zobowiązujemy się zwrotu pożyczonych środków wraz z kosztami wynikającymi z oprocentowania, prowizji i innych kosztów przekazania nam kapitału.

Należność musimy uregulować w zawartym w dokumencie terminie – jednorazowo lub w wynikających z harmonogramu spłaty ratach. W niektórych sytuacjach dzięki pojawieniu się na naszym koncie dodatkowej gotówki jesteśmy w stanie spłacić kredyt szybciej.

Jeśli zdecydujemy się na taki krok, bank ma obowiązek zwrócić nam część prowizji, która powinna być proporcjonalna do pozostałego (zgodnie z umową) czasu kredytowania.

Kto może się ubiegać o zwrot i kiedy?

Prawo do zwrotu części prowizji posiada każdy, kto:

 • zaciągnął i spłacił przed terminem kredyt konsumencki;
 • zaciągnął po 21 lipca 2017 r. i spłacił przed terminem kredyt hipoteczny.

Wniosek o zwrot kosztów kredytowania w proporcjonalnej do czasu spłaty wysokości możemy złożyć, kiedy tylko nasza spłata zostanie zaksięgowana na koncie świadczeniodawcy.

Jak wygląda zwrot prowizji bankowej?

Przed zwróceniem nam części kosztów, bank obliczy ich wartość poprzez:

 • podzielenie wszystkich opłat związanych z udzieleniem kredytu przez liczbę dni kredytowania,
 • pomnożenie wyniku przez liczbę dni, o które skróci się czas na oddanie przez nas należności.

Po dokonaniu wyliczeń instytucja powinna wykonać przelew na nasz rachunek bankowy. Niektóre banki robią to automatycznie po dokonaniu przez nas wcześniejszej spłaty, inne – będą oczekiwały na nasz wniosek. Po otrzymaniu go mają 14 dni na odpowiedź.

Wniosek o zwrot prowizji kredytu

Niektóre banki dysponują wewnętrznym wzorem wniosku o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jeżeli nasz kredytodawca nie posiada własnego formularza, musimy stworzyć pismo samodzielnie.

Możesz w tym celu pobrać wzór wniosku o zwrot prowizji całkowicie za darmo.

Wniosek o zwrot prowizji kredytu – pobierz:

Ważne!


Wniosek musi zawierać nasze dane, numer umowy, dzięki któremu bank zidentyfikuje transakcję uprawniającą nas do otrzymania zwrotu oraz prośbę o rozliczenie go i przelanie pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o zwrot?

Wniosek to z reguły jedyny dokument, którego będzie wymagał od nas bank, przed zwrotem części prowizji.

Jeżeli zawrzemy w nim wszystkie opisane wyżej, niezbędne dane, formularz nie będzie potrzebował żadnego załącznika, choć bank kierując się własną polityką wewnętrzną może poprosić nas o jakieś dodatkowe informacje.

Ile możesz odzyskać — zobacz przykład

Załóżmy, że 01.04.2023 roku podpisaliśmy umowę o kredyt:

 • na kwotę 5 000 zł,
 • z prowizją na poziomie 500 zł,
 • z terminem spłaty po 12 miesiącach, czyli z dniem 01.04.2024 roku.

Jeżeli faktyczny moment, w którym oddamy całą należność, przypadnie na dzień 01.10.2023 roku — będzie nam się należał zwrot prowizji w kwocie proporcjonalnej do pozostałego czasu na uregulowanie zadłużenia.

W tym przypadku – 250 zł, zgonie z wynikiem równania: 500 zł / 366 dni * 183 dni.

Jak obliczyć zwrot prowizji bankowej — kalkulator

Aby obliczyć należną nam kwotę z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, nie musimy dokonywać obliczeń samodzielnie. Część prowizji do zwrotu, którą wyliczy bank, zweryfikujemy przy pomocy kalkulatora dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dane, które musimy do niego wprowadzić, by poznać wynik to:

 • wszystkie koszty pozaodsetkowe (najczęściej chodzi właśnie o prowizję);
 • data uruchomienia kredytu;
 • data spłaty ostatniej raty z harmonogramu;
 • faktyczna data spłaty kredytu.

Czy prawo do zwrotu się przedawnia?

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o 6-letnim okresie przedawnienia prawa do zwrotu prowizji za spłacony wcześniej w całości kredyt. To oznacza, że jeśli bank nie zwróci Ci należnej części kosztów automatycznie, masz aż 6 lat (licząc od momentu spłaty) na złożenie wniosku o wypłatę odpowiedniej kwoty.

Jeśli zachowamy wyszczególniony wyżej termin, bank nie powinien mieć żadnych podstaw, by negatywnie zaopiniować nasz wniosek.

Co zrobić, gdy bank odrzuci wniosek o zwrot?

Odmowa zwrotu części kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu powinna zostać przez bank uargumentowana.

Z odpowiedzią instytucji na nasz wniosek o wypłatę prowizji możemy udać się do Rzecznika Finansowego lub zwrócić się do radcy prawnego.

Dlaczego banki odmawiają zwrotu prowizji?

Powodem odmowy zwrotu prowizji z banku za wcześniejszą spłatę kredytu, może być w przypadku zobowiązania hipotecznego, umowa zawarta przed 21 lipca 2017 r.

W innych sytuacjach, w przypadku negatywnego ustosunkowania się do naszego wniosku, powinniśmy po konsultacji prawnej, wystąpić na drogę sądową. Eksperci zapewniają, że konsumenci są w takich sporach na wygranej pozycji.

Przeczytaj także na czym polega wcześniejsza spłata kredytu.

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy