Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu

Zaktualizowano 04-09-2023 Autor: Arkadiusz Stal Kredyty

Kredyt to z reguły świadczenie długoterminowe, zaciągane, kiedy własne oszczędności nie pozwalają na sfinansowanie planowanego wydatku.

Czasami zdarza nam się jednak niespodziewany przypływ gotówki, który chcemy przeznaczyć na pozbycie się (w części lub w całości) ciążącego nam zobowiązania.

Czy wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa i opłacalna? Wyjaśniamy poniżej.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu?

Umowę kredytu zaciągamy na określony czas. O wcześniejszej spłacie mówimy w momencie uregulowania należności, zanim nadejdzie umowny termin spłaty.

W sytuacji zwrotu środków przed terminem z umowy, kiedy pełna wpłata zostaje zaksięgowana na koncie kredytodawcy, jest ona rozwiązywana.

Czy można spłacić kredyt wcześniej?

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gwarantuje nam Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Art. 48 nie pozostawia co do tego wątpliwości:

Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. [1]

Ważne!

Zapisy wspomnianej tu ustawy nie dotyczą każdego kredytu, a wyłącznie kredytów konsumenckich, czyli odpłatnych świadczeń udzielanych na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, których kwota nie przekracza 255 500 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego i  hipotecznego — czym się różni?

Przedterminowa spłata kredytu w przypadku świadczenia hipotecznego jest dużo bardziej skomplikowana i nie reguluje jej ustawa o kredycie konsumenckim.

Kredyt gotówkowy
Wszystkie kredyty gotówkowe o parametrach, które kwalifikują je do statusu kredytu konsumenckiego, mogą być nadpłacone lub spłacone w dowolnym momencie, a kredytodawca nie ma prawa uzależnić tej możliwości od złożenia wniosku przed kredytobiorcę.

To oznacza, że wcześniejszej spłaty możesz dokonać w dowolnym momencie i nie musisz informować o swoim zamiarze banku czy innej instytucji pożyczkowej.

Kredyt hipoteczny
Przepisy dotyczące spłaty kredytów hipotecznych są zawarte w Ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.

Zgodnie z nimi, każdy kredyt zaciągnięty po 21 lipca 2017 roku może być spłacony w całości lub części w dowolnym momencie, jednak wymaga to złożenia wniosku oraz podpisania stosownego aneksu.

W jaki sposób dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego można rozumieć dwojako:

 1. Jako nadpłatę, czyli uregulowanie należności wynikającej z wysokości raty kredytu z naddatkiem,
 2. Jako spłatę w całości, czyli przelanie na konto banku całej pozostałej kwoty do spłaty i tym samym zakończenie umowy.

Jeżeli planujemy całkowitą spłatę, powinniśmy wykonać następujące działania:

 1. Wysłanie do banku zapytania, jakie poniesiemy koszty i jaka będzie wysokość zwrotu prowizji.
 2. Złożenie w banku wniosku o wcześniejszą spłatę kredytu.
 3. Dyspozycja przelewu na odpowiednią kwotę i wyznaczony do spłaty rachunek bankowy.
 4. Złożenie w banku wniosku o wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie oraz zgody na wykreślenie z księgi hipoteki.
Ważne


Jeżeli umowa kredytowa została podpisana po 21 lipca 2017 r., a od jej zawarcia minęły 3 lata, koszty wcześniejszej spłaty będą równe zeru.

W innych przypadkach zależą od sposobu naliczania opłat przez bank i dodatkowych przepisów prawnych.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu?

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego jest z reguły całkowicie darmowa, jednak istnieją banki, które w zależności od oferty, pobierają za wcześniejsze uregulowanie należności pewną prowizję.

Jej kwota nie zależy na szczęście wyłącznie od tzw. widzimisię banku, ale jest ujęta w polskim prawie.

Zasady naliczania prowizji za wcześniejszą spłatę mówią o konieczności:

 • wprowadzenia stałego oprocentowania kredytu w momencie spłaty,
 • przekroczenia przez pozostałą do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy kwotę trzykrotności przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
 • zastosowania opłaty nie większej niż 1% spłaconej części kredytu, gdy między rzeczywistą spłatą a ustalonym terminem jest ponad 12 miesięcy różnicy lub 0,5% spłaconej części kredytu, kiedy ten czas to mniej niż 12 miesięcy,
 • naliczenia kosztu nieprzekraczającego wysokości odsetek, które byłby należne za okres od wcześniejszej spłaty do ustalonego w umowie terminu.

Czy warto wcześniej spłacić kredyt?

Opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu zależy od naliczonej przez bank prowizji za uregulowanie należności przed terminem.

Jeżeli zwrot prowizji za udzielenie jest wyższy niż koszty, z którymi wiąże się wcześniejsze zakończenie umowy — spłata całości przed czasem z dokumentu na pewno jest warta zastanowienia.

Przed decyzją tego typu warto poprosić pracownika banku o kalkulację kosztów, które poniesiemy w obu przypadkach — kiedy kredyt spłacimy terminowo oraz kiedy zrobimy to wcześniej.

Jak opłaty zwraca bank przy wcześniejszej spłacie?

Wcześniejsze zakończenie umowy kredytowej wynikające ze spłaty całości zobowiązania wiąże się ze zwrotem kosztów w wysokości proporcjonalnej do skróconego na oddanie pieniędzy czasu.

W praktyce najczęściej dochodzi do zwrotu części prowizji za wcześniejszą spłatę oraz ewentualnych kosztów dodatkowych.

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się też z brakiem konieczności uregulowania odsetek naliczonych w czasie od momentu przedterminowego zakończenia zobowiązania, do terminu z umowy.

Za wcześniejszą spłatę kredytu nie przysługuje zwrot odsetek za okres trwania umowy.

Przykład:


Podpisałeś w banku umowę o kredyt gotówkowy w kwocie 5 000 zł na 48 rat. Zapłaciłeś 400 zł prowizji. Jeżeli zdecydujesz się na oddanie całości pożyczonej gotówki po 2 latach, powinieneś otrzymać 200 zł zwrotu prowizji.

Koszty, które nie podlegają zwrotowi z tytułu wcześniejszej spłaty to z kolei:

 • opłaty wynikające z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)
 • opłaty związane z innymi produktami bankowymi, których uruchomienie było obowiązkowe, by otrzymać kredyt.

W wyliczeniu zwrotu kosztów, zanim otrzymamy oficjalną odpowiedź z banku, mogą pomóc dostępne w sieci kalkulatory.

Wcześniejsza spłata kredytu — kalkulator

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przy pomocy prostego kalkulatora sprawdzimy, jaki zwrot będzie nam przysługiwał w sytuacji wcześniejszej spłaty.

Kwota, którą poda nam kalkulator, zostanie obliczona metodą liniową, czyli poprzez:

 • Podzielenie wszystkich kosztów, które musieliśmy zapłacić, przez liczbę dni kalendarzowych obowiązywania umowy.
 • Pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni, o które skrócony będzie okres kredytowania.

Wyliczona suma to należny nam, orientacyjny zwrot.

Dane, które należy wprowadzić do kalkulatora, to:

 • wszystkie poza odsetkowe koszty kredytu, które ponieśliśmy w związku z umową,
 • data uruchomienia zobowiązania,
 • data spłaty ostatniej raty zgodnie z harmonogramem,
 • data wcześniejszej spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu a urząd skarbowy

Zarówno wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego może wygenerować zwrot kosztów — czy trzeba się z nich rozliczyć z fiskusem, jak z każdego innego przychodu?

Nie mamy takiego obowiązku.

Zgodnie z wytycznymi dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 2020 roku — środki pochodzące ze zwrotu kosztów kredytu otrzymanego tytułem wcześniejszej spłaty nie stanowią dla Urzędu Skarbowego przychodu.

Pytania kredytobiorców o wcześniejszą spłatę

Poniżej, odpowiedzieliśmy na dodatkowe pytania, które mogą się pojawić, kiedy planujemy wcześniejszą spłatę kredytu.

Czy wcześniejsza spłata musi być dokonana w całości?

Niekoniecznie. Jeżeli nie dysponujemy pełną kwotą pozwalającą na zakończenie umowy, możemy nadpłacić kredyt, co będzie skutkowało zmniejszeniem raty lub skróceniem okresu kredytowania, zgodnie z ustalonym na nowo harmonogramem.

Czym się różni wcześniejsza spłata kredytu od nadpłaty?

O wcześniejszej spłacie mówimy w sytuacji uregulowania całej pozostałej do oddania należności i zakończeniu umowy.

Nadpłata oznacza przelanie na konto banku raty powiększonej o dodatkową kwotę, która zmienia harmonogram spłaty na korzyść klienta — skraca czas spłaty lub zmniejsza comiesięczną kwotę do zapłaty.

Ile czasu na zwrot kosztów ma bank?

Zgodnie z przepisami przy wcześniejszej spłacie kredytu, bank w ciągu 14 dni powinien zwrócić nam część prowizji i ewentualnych, pozostałych kosztów.

Czy wszystkie banki dają możliwość wcześniejszej spłaty?

Każdy bank ma obowiązek zwrócić klientowi proporcjonalną część kosztów w sytuacji, w której kredytobiorca dokonał wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy bank może odrzucić wniosek o zwrot prowizji?

Nie. Jeżeli wnioskujesz o zwrot prowizji za spłacony wcześniej kredyt konsumencki, bank nie ma takiego prawa.

Bank odrzucił wniosek o zwrot prowizji, co robić?

W takim przypadku warto zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub (odpłatnie) skorzystać z pomocy prawnika.

Ile czasu po spłacie kredytu mogę ubiegać się o zwrot kosztów?

Przedawnienie roszczenia o zwrot prowizji, zgodnie z przepisami następuje po 6 latach od daty wcześniejszej spłaty kredytu.

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kredyt-konsumencki-17713510/art-48

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy