Aneks do umowy – czym jest? Pobierz darmowy wzór

Aneks do umowy – czym jest? Pobierz darmowy wzór

Zaktualizowano 04-09-2023 Autor: Marta Wycisło

Aneksowanie pozwala na zmianę warunków umowy bez wypowiadania jej i podpisywania ponownie, w zmodyfikowanej formie. Nawet najlepiej sporządzona umowa może bowiem zawierać zapisy, które na przestrzeni miesięcy czy lat po prostu trzeba poprawić.

Aneks do umowy jest więc pewnego rodzaju dodatkiem, dzięki któremu strony mogą wprowadzać pewne zmiany przez wzgląd na zmieniające się okoliczności. W jaki sposób należy to zrobić, by wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem?

Nasze wskazówki i darmowy wzór aneksu do umowy, który sprawdzi się w większości przypadków, znajdziesz poniżej.

Jaką funkcję pełni aneks?

Aneks do umowy może modyfikować dokument, którego dotyczy na 3 sposoby:

 1. zmieniać postanowienia umowy,
 2. dodawać nowe zapisy,
 3. uchylać wybrane punkty.

Do każdej umowy możesz sporządzić nieskończenie wiele aneksów. Prawo w żaden sposób nie ogranicza ich liczby.

Przykład

Zawierasz umowę najmu na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia na rok. Kiedy mija czas określony w umowie, nie musicie z wynajmującym podpisywać nowego porozumienia. Wystarczy, że stworzycie aneks, który przedłuża czas wynajmu na rok. Po tym czasie znów możecie zastosować aneksowanie. A później kolejny raz i kolejny…

Co można zmienić aneksem do umowy?

Inne przykłady pokazujące, w jaki sposób możesz wykorzystać aneks to:

 • zwiększenie wartości przedmiotu umowy;
 • dodanie do umowy dodatkowego zakresu prac;
 • skorygowanie błędów, które omyłkowo zostały zawarte w umowie.
Ważne!

Aneks do umowy to nie to samo, co załącznik do umowy. Załączniki to dokumenty, których treści nie można było zawrzeć w umowie, a są istotne do jej realizacji i bezpośrednio jej dotyczą. Aneks modyfikuje warunki pierwotnego porozumienia.

Jak wygląda proces tworzenia aneksów?

Aby powstał aneks do umowy, któraś ze stron (lub obie) musi wyjść z taką inicjatywą. Co istotne, by postanowienia aneksu weszły w życie, obie strony umowy muszą się na niego zgodzić i zaakceptować nowe warunki.

Samo tworzenie aneksu nie jest skomplikowane i nie powinno nastręczać żadnych trudności.

Wymaga:

 • umieszczenia na nim danych umowy, której dotyczy;
 • określenia stron;
 • opisania modyfikacji, które aneks wprowadza do umowy;
 • określenia terminu, z jakim zmiany wchodzą w życie (jeśli nie dzieje się to w momencie podpisania przez obie strony).

W jakich sytuacjach może być podpisany aneks do umowy?

Przede wszystkim, jak wskazuje jego nazwa: aneks do umowy ma jakiekolwiek znaczenie prawne tylko w połączeniu z pierwotną umową. Jako odrębny dokument nie ma żadnej mocy.

Poniżej znajdziesz najczęstsze sytuacje, w których wykorzystuje się możliwość zmiany pojedynczych paragrafów porozumienia, bez konieczności rozwiązywania starego kontraktu i sporządzania nowego.

Umowy handlowe

 • Zmiana ilości produktów
 • Modyfikacja cen
 • Zmiana terminów dostaw

Umowy związane z zatrudnieniem

 • Podniesienie wynagrodzenia
 • Zmiana nazwy stanowiska pracy
 • Dodanie nowych benefitów czy świadczeń należnych pracownikowi

Umowy najmu lub dzierżawy

 • Zmiana kosztów związanych z wynajmem
 • Wydłużenie okresu najmu
 • Zmiana uprawnień wynajmującego względem wynajmowanego mienia czy nieruchomości

Co jeszcze musisz wiedzieć o aneksie do umowy najmu?

Istotną dla wynajmujących kwestią są przepisy dotyczące ochrony lokatorów. Pamiętaj, że najemca nie może wprowadzać aneksem zapisów łamiących prawo, a więc nie może np. dowolnie skracać okresu wypowiedzenia umowy. Podobnie jest w przypadku podnoszenia czynszu, które nie może odbywać się częściej niż 1 raz na 6 miesięcy i wynosić więcej niż 10%.

Przykład

Podpisałeś umowę najmu mieszkania, a czynsz to 1 500 zł miesięcznie. Po 6 miesiącach najemca może podnieść opłatę maksymalnie o 150 zł. Na aneksie znajdzie się wtedy postanowienie zmieniające zapis o czynszu z 1 500 zł na 1 650 zł miesięcznie.

O czym warto pamiętać, przygotowując aneks?

Sporządzając dokument modyfikujący umowę, bardzo ważne jest zachowanie jego odpowiedniej formy. Umieszczenie w nim wszystkich niezbędnych danych i informacji. By aneks nie budził żadnych wątpliwości, warto przytaczać konkretne paragrafy umowy i odnosić się bezpośrednio do treści.

Dodatkowe postanowienie można z kolei wprowadzić zapisem:

Strony dodają do umowy § 15 o treści: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Na końcu dobrze jest także dodać adnotację o braku zmian dotyczących pozostałych paragrafów czy postanowień porozumienia. Aby pamiętać o wszystkich koniecznych szczegółach, polecamy posiłkować się naszym gotowym wzorem, który znajdziesz w dalszej części tekstu.

Pobierz darmowy wzór aneksu do umowy

Poniżej przygotowaliśmy uniwersalne, darmowe wzory aneksu do umowy. Możesz pobrać druk w formacie doc. (do edycji komputerowej) lub pdf (do druku i ręcznego uzupełnienia).

Jakich zapisów nie da się zmienić aneksem?

Sporządzanie aneksów nie jest ściśle sformalizowane w aktach prawnych, a więc mogą one przyjmować dowolną formę, jeśli tylko żaden zapis nie łamie obowiązujących przepisów.

Ważne!

Jeśli umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, aneks do umowy również należy podpisać u notariusza.

Jeden z pojawiających się często błędów, na który postanowiliśmy na koniec zwrócić uwagę, to aneksowanie przedłużenia umowy o pracę na czas określony. To niezgodne z prawem pracy i w tym przypadku należy podpisać nową umowę.

Czymś innym jest jednak umowa na okres próbny, którą można przedłużać aneksem, ale maksymalnie do 3 miesięcy.

5 (Ilość ocen: 1)

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy