Zajęcie komornicze – blokada środków na koncie

Zajęcie komornicze – blokada środków na koncie

Zaktualizowano 19-02-2023 Autor: Arkadiusz Stal

W momencie, gdy wierzyciele skierują sprawę o odzyskanie długów do sądu, a instytucja ta wyda wyrok i odpowiedni tytuł, do akcji wkracza komornik, który rozpoczyna egzekucję komorniczą. Ma ona na celu jak najszybsze odzyskanie długu, a jej następstwem jest praktycznie zawsze zajęcie komornicze.

Jeśli posiadasz niespłacone zadłużenie, Twoje środki mogą zostać zablokowane nawet z dnia na dzień. Co to jest zajęcie komornicze na koncie? Czy komornik może zabrać wszystkie środki z zajętego rachunku bankowego? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań poznasz po przeczytaniu tego artykułu.

Co to jest zajęcie komornicze?

Głównym zadaniem komornika jest wsparcie wierzyciela w odzyskiwaniu długów. Podstawowym narzędziem, którego najczęściej używa komornik jest zajęcie komornicze.

Komornik dokonuje zajęcie komorniczego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Proces ten zaczyna się w momencie, gdy dłużnik posiada tak zwany tytuł wykonawczy, którym najczęściej jest sądowy nakaz zapłaty.

Po otrzymaniu przez komornika tytułu wykonawczego podejmuje ona działania mają na celu jak najszybsze odzyskanie długu. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie należności jest blokada środków na rachunku bankowym dłużnika.

Co to jest zajęcie konta bankowego?

Zajęcie konta bankowego lub inaczej zwana egzekucja rachunku bankowego to nic innego jak sposób na ściągnięcie zaległości z dostępnych źródeł utrzymania dłużnika. Czynność ta jest bardzo skuteczna w walce z dłużnikami i komornik po rozpoczęciu działań zaczyna praktycznie zawsze od niej.

W Polsce zajęcia na koncie może dokonać jedna z poniższych instytucji:

 • komornika – ściąga długi wierzycieli,
 • ZUS – ściąga należności z tytułu nieopłaconych składek lub niesłusznie pobranych świadczeń,
 • Urząd Skarbowy – ściąga niezapłacone lub zaległe podatki bądź mandaty.

Warto też wiedzieć, że zajęcie konta bankowego to proces zupełnie inny, niż zajęcie wynagrodzenia, emerytury lub renty. W przypadku zajęcia na koncie komornik ściąga pieniądze bezpośrednio z naszego rachunku bankowego. Zajęcie wynagrodzenia lub emerytury powoduje, że pracodawca bądź ZUS przelewa określona kwotę na konto komornika.

Jak już wcześniej napisaliśmy zajęcie zostaje dokonane na podstawie tytułu wykonawczego. Aby proces ten mógł dojść do skutku, odpowiednie organy wysyłają zawiadomienie o egzekucji oraz jej kwocie do banku, w którym konto ma dłużnik.

Niezwykle istotny jest fakt, że kwota blokady na koncie może być wyższa niż kwota długu wskazanego w zawiadomieniu. Bank dolicza do niego odsetki, a także opłaty, które należą się organowi egzekucyjnemu.

Co oznacza zajęcie komornicze na koncie?

Blokada środków znajdujących się na koncie bankowym dłużnika zdecydowanie utrudnia korzystanie nawet z kwoty wolnej od zajęcia egzekucyjnego. Wszystkie pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym zostają zablokowane i nie można ich wypłacić, a nawet przelać. Obowiązuje to nawet w sytuacji, gdy na koncie znajduje się 100 000 złotych, a dług wynosi zaledwie 1 000 złotych.

Blokada środków na koncie bankowym może zostać zdjęta dopiero w przypadku uregulowania zaległości, przez które komornik wszczął owo postępowanie.

Zajęcie komornicze konta może objąć:

 • zwykły rachunek bankowy,
 • lokaty,
 • rachunek oszczędnościowy,
 • rachunek w dowolnej obcej walucie

Czy komornik może zająć konto?

Komornik może zająć rachunek bankowy dłużnika w przypadku, gdy ten nie spłaca ani nie współpracuje z wierzycielem, który chce otrzymać spłatę zaciągniętego długu. Aby zajęcie komornicze doszło do skutku, niezbędne jest pozyskanie informacji o numerze rachunku dłużnika lub jego numer PESEL.

W zdobywaniu odpowiednich, przydatnych informacji na temat dłużnika pomaga komornikowi system OGNIVO. Jest to baza, która wysyła zapytanie o konkretną osobę do wszystkich banków w Polsce. Mają one obowiązek poinformować go w przypadku gdy osoba o określonych wcześniej danych ma u nich konto bankowe.

Warto wiedzieć
W toku wykonywania czynności komorni może zająć dowolną ilość konta bankowych dłużnika i bez znaczenia jest tutaj rodzaj konta. Prawo nie przewiduje w tej kwestii żadnych ograniczeń.

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Najczęściej zajęcie rachunku bankowego dłużnika odbywa się z zaskoczenia. Dzieje się to w ten sposób dlatego, aby dłużnik nie dowiedział się o planowanej procedurze. W innym przypadku mógłby wcześniej wypłacić wszelkie środki znajdujące się na koncie i przekierować stałe przelewy takie jak pensja, emerytura itp.

W momencie zajęcia konta dłużnik uświadamia sobie, że przeciwko niemu jest prowadzona egzekucja. Niezwłocznie po zajęciu konta komornik wysyła do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, które w praktyce dociera w ciągu 1-3 dnia.

W świetle Polskiego prawa komornik nie może zająć konta bez powiadomienia dłużnika. Sama czynność powiadomienia zostaje zawsze wykonana już po fakcie dokonania blokady. Dłużnik nie może z tego powodu wysuwać żadnych roszczeń czy składać zażaleń.

Warto wiedzieć
Komornik ma obowiązek okazać dłużnikowi tytuł wykonawczy w oryginale na każde jego żądanie.

Czy komornik może zająć konto bankowe nie należące do dłużnika?

Komornik nie może w ramach prowadzonej egzekucji zająć konta innego, niż to należące do dłużnika. Jak już wcześniej pisaliśmy komornik na podstawie systemu OGNIVO identyfikuje dany numer PESEL i może zajmować wyłącznie konta, które są do tego numeru przypisane.

Zajęcie konta bankowego nie należącego do dłużnika może mieć miejsce jedynie w wyniku pomyłki komornika, ale ma to miejsce niezwykle rzadko.

Jaką kwotę komornik może zablokować na koncie?

Podczas egzekucji komorniczej komornik może zająć praktycznie wszystkie środki znajdujące się na koncie, wyłączając te, które są chronione przez specjalne przepisy np. alimenty. Może wybrać, które z ich przekaże na początku wierzyciela. Na koncie musi pozostać także równowartość 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku.

Minimalna pensja w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, co oznacza, że na koncie dłużnika musi pozostać 2257,50 zł miesięcznie. Kwota ta musi pozostać do dyspozycji dłużnika każdego miesiąca. Pozostała nadwyżka może zostać zajęta przez komornika na poczet zaciągniętego i niespłaconego długu.

Przeczytaj więcej na temat ile komornik może zabrać Ci wynagrodzenia.

Czy mogę wypłacić pieniądze z konta zajętego przez komornika?

Blokada środków na koncie dłużnika powoduje, że właściciel rachunku nie może w sposób swobodny z niego korzystać. Niemożliwe będą zatem zakupy, przelewy oraz innego rodzaju transakcje.

Nie zawsze jednak zajęcie komornicze obejmuje wszystkie pieniądze. Dłużnik ma do dyspozycji środki chronione przez przepisy, czyli wspomniane wcześniej 75% minimalnego wynagrodzenia brutto itd.

W praktyce oznacza to, że możesz bez problemu wypłacić pieniądze z zajętego konta.  Musisz przy tym pamiętać, że w 2022 roku limit wypłaty wynosi dokładnie 2257,50 zł.

Pieniądze z konta zajętego przez komornika możesz wypłacać każdego miesiąca kalendarzowego. Niezwykle istotny jest fakt, że jeśli nie wykorzystałeś całej należnej kwoty, nie zostanie ona przeniesiona na poczet kolejnego miesiąca. 

Ważne!
Środki wolne od zajęcia nie przysługują w przypadku rachunków firmowych czy gdy egzekucja dotyczy dochodzenia alimentów.

Zablokowane konto przez komornika jak wypłacić pieniądze?

Kwotę wolną od zajęcia komorniczego dłużnik może wypłacić na początku miesiąca na dwa sposoby:

 • w placówce bankowej – metoda mniej dyskretna, ale za to wypłacisz dokładnie kwotę wolną od zajęcia – 2 257,50 zł
 •  w bankomacie – metoda dyskretna, ale wypłacisz maksymalnie 2 250 zł.

Warto pamiętać, że najlepszą opcją będzie natychmiastowa wypłata wszelkich środków wolnych od zajęcia – w innym wypadku jej blokada zostanie przywrócona, a pozostałe środki nie przejdą na poczet następnego miesiąca.

Jedynym sposobem, na odblokowanie konta i możliwość wypłacenia większej kwoty, niż powyżej wskazany limit jest:

 • całkowita spłata długu – musisz zapłacić całość długu oraz wszystkie koszty egzekucyjne oraz koszty komornicze
 • ugoda z wierzycielem – dogadujesz się z wierzycielem (np. spłacasz dług w ratach), a ten wysyła do komornika wniosek o umorzenie postępowania

W nielicznych przypadkach można odwołać się od decyzji sądu i odzyskać kontrolę nad własnym rachunkiem bankowym.

Sprawdź także, które firmy oferują pożyczki dla osób z zajęciem komorniczym

Pożyczki z komornikiem  

Ile trwa blokada środków na koncie?

To jak długo trwa blokada środków na koncie dłużnika jest zawsze przypadkiem indywidualnym. Nie ma przepisów, które nakładały by jakikolwiek limit czasowy na zajęcie konta. W praktyce czas trwania blokady będzie biegł do momentu, aż komornik odblokuje konto.

Blokada środków na koncie będzie trwałą tak długo aż:

 • spłacisz zadłużenie lub zawrzesz ugodę z wierzycielem
 • komorni ściągnie w kolejnych miesiącach całą należną kwotę

Warto wiedzieć
Blokada środków znajdujących się na koncie trwa najdłużej w przypadku popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji zostaną one zwolnione dopiero w momencie, gdy zostanie udowodniona niewinności osoby podejrzanej.

Zdjęcie blokady komorniczej z konta bankowego – ile trwa?

Niestety sama spłata długu nie wystarczy, aby od razu odblokować swój rachunek bankowy. Po spłacie zadłużenia bank odblokuje Twoje konto, lecz aby to się stało musi wpiera otrzymać od komornika informację o spłacie długu lub zakończeniu czynności egzekucyjnych.

Komornik po zakończeniu postępowania ma obowiązek wysłać odpowiednią informację do banku. Zazwyczaj robi to niezwłocznie, wiec można przyjąć, że dokument dotrze do banku w ciągu 1-3 dni roboczych.

Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta?

Warto zaznaczyć tutaj, że komornik nie ma mocy sprawczej do tego, aby zablokować czy odblokować nasz rachunek bankowy. Dokonać może tego jedynie odpowiednia instytucja bankowa.

Należy jednak przypilnować tego, aby komornik złożył odpowiedni wniosek o odblokowanie znajdujących się na koncie środków. W praktyce, po spłacie zadłużenia najlepiej samemu skontaktować się z komornikiem i poprosić o jak najszybsze wysłanie odpowiednich dokumentów.

Ile czasu ma bank na odblokowanie konta?

Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od komornika operator bankowy odblokuje Twoje środki, lecz nie ma na to z góry określonego czasu. Dzieje się tak dlatego, ze każdy bank ma swoje wewnętrzne procedury dla takich sytuacji.

Nie ma przepisów, które regulowały by to, ile czasu ma bank na odblokowanie Twojego konta. W praktyce trwa to od kilku do nawet kilkunastu dni.

Dobra rada
Po otrzymaniu informacji od komornika, że odpowiednie pismo zostało wysłane do banku odczekaj 1-3 dni. W dalszej kolejności zadzwoń na infolinię swojego banku i poproś o przyśpieszenie procedury odblokowanie, a także zapytaj ile czasu zajmie odblokowanie konta.

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

6 komentarzy

 1. Tomek
  11.07.2023, 6:45 am Odpowiedz
  Mam na koncie zablokowane 7,5 tys zł przez komornika przez okres 4 miesięcy. Ani nie są wysłane mu pieniądze ani ja nie mogę z nich korzystać. Dlaczego ??
 2. Sebastian.
  14.06.2023, 12:46 pm Odpowiedz
  Ja mam komornika na 650 z urzędu skarbowego ale otworzyłem konto w niemieckim n26 wszystko online bez meldunku niemieckiego i wysłałem do komornika emaila stosownego Komornik nie ma jurysdykcji poza pl.
 3. Daniel
  13.09.2022, 12:20 pm Odpowiedz
  Komornik zajął mi miesiąc temu 253 zł bez żadnego powiadomienia gdzie ja niemam żadnych długów i nigdy nie miałem styczności z komornikiem. Nie można się dodzwonić i nie odpisuje na maila. Co mam robić i gdzie się zgłosić by złożyć zażalenie.
  • Monika
   24.09.2022, 2:24 pm Odpowiedz
   Mam dokładnie to samo zajął mi 800zl brak pism brak czegokolwiek a ja nigdy nie mialam do czynienia z dlugami
   • Anonim
    16.12.2022, 8:17 am Odpowiedz
    Witam musisz sprawdzić w banku kto zabrał tobie pieniądze lub w Urzędzie skarbowym czy to może jakieś mandaty bo jak są mandaty To ściąga pieniądz Urząd skarbowy ONI mają Biuro Windykacyjne Sprawdź w Urzędzie skarbowym Lub miałaś niedopłatę z podatku Musisz to koniecznie sprawdzić . Państwo poluje na nasze pieniądze Jak kiedyś było polowanie na Czarownice to się zmieniły role Teraz to robią Urzędy skarbowe . Polowanie na obywateli kasę . Robią łapanki szukają łłarwej i Szybkiej kasy bez żadnego wysiłku Pozdrawiam życzę miłego dnia .
 4. Jerzy
  02.09.2022, 11:48 pm Odpowiedz
  A co jeśli zawiadomienie o pierwszej czynności komorniczej pozwany nie otrzyma na adres w którym mieszka, bo powód podał na wniosku egzekucyjnym błędny adres?