Koszty komornicze – ile wynoszą w 2023

Koszty komornicze – ile wynoszą w 2023

Zaktualizowano 12-03-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Jeśli nie regulujemy swoich długów na czas, wierzyciel może zwrócić się do komornika z prośbą o egzekucję, czyli przejęcie środków na poczet spłaty zadłużeń. Procedura ta często wiąże się ze wzrostem długu o koszty komornicze oraz odsetki. Niestety większość a czasami nawet całość należności za usługę musi ponieść dłużnik. Ile wynoszą koszty komornicze w 2023 roku oraz czy można ich uniknąć? Dowiesz się tego po przeczytaniu poniższego artykułu.

Co to są koszty komornicze?

Koszty komornicze to należność, którą należy zapłacić za przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Polega ona na zajęciu przez komornika:

 • pieniędzy zgromadzonych na koncie dłużnika;
 • części wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 • części lub całość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie lub o dzieło;
 • części renty lub emerytury
 • należące do dłużnika ruchomości, nieruchomości lub innych cennych rzeczy

Oczywiście egzekucja komornicza nie jest procesem bezpłatnym. Komornik do dochodzonej kwoty dolicza sobie opłatę, która przysługuje mu na podstawie art.49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Jakie mogą być koszty komornicze?

Opłaty egzekucyjne mogą obejmować wiele czynności związanych z egzekucją. To właśnie od tego czynnika zależy wysokość należności, którą trzeba będzie zapłacić komornikowi.

Na koszty komornicze składają się:

 • opłaty za ogłoszenia
 • przejazdy oraz transport specjalistyczny
 • pozyskanie dokumentów
 • opłata dla biegłych i tłumaczy
 • doręczanie korespondencji
 • zapis obrazu i dźwięku, jeśli wierzyciel domagał się utrwalenia czynności

Opłaty egzekucyjne mogą dotyczyć również wielu innych kwestii takich jak: wykonanie postanowienia o zapieczeniu środków dowodowych, mienia, środków na rachunku bankowym. Główny podział tego rodzaju kosztów to: opłaty za przeprowadzenie egzekucji,  a także innego postępowania, dokonania innych czynności.

 Koszty komornicze w 2023 – ile wynoszą?

Opłaty egzekucyjne nie zmieniły się na przestrzeni 2021 i 20022. Zgodnie z Ustawą o kosztach komorniczych, zazwyczaj zostają ujednolicone i wynoszą 10% wartości pozyskanego świadczenia.

Są jednak pewne wyjątki, w przypadku których koszty komornicze mogą ulegnąć zmniejszeniu:

 • 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia – kwota ta obowiązuje dłużnika w przypadku, gdy dług zostanie uregulowany w ciągu miesiąca od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego wszczęcie egzekucji komorniczej.
 • 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia – obowiązuje ona w przypadku, gdy wierzyciel umorzył postępowanie egzekucyjne.

Warto wiedzieć, że koszty komornicze mają swoje stawki minimalne, które należy zapłacić nawet w wypadku niewielkiego zadłużenia. Wynoszą one:

 • 150 zł – jeżeli dłużnik spłacił zależność w odpowiednim terminie oraz w wymagany przez komornika sposób
 • 200 zł – jeżeli egzekucja wykonana została z wynagrodzenia za pracę, a także innych środków pieniężnych lub dłużnik spłacił dług po upływie wyznaczonego wcześniej terminu
 • 300 zł – jeżeli do wyegzekwowania długu doszło w inny sposób niż wypisane powyżej.

Koszty komornicze przy alimentach

Egzekwowania długów alimentacyjnych to jedna z najczęstszych spraw jakimi zajmuje się komornik. Najważniejsza różnica przy tym rodzaju zadłużani jest taka, że jeśli dłużnik posiada także zadłużania w stosunku do innych wierzycieli, to odzyskane pieniądze zawsze trafiają w pierwszej kolejności na poczet alimentów.

Jest to jedyny przywilej, jak posiada wierzyciel alimentacyjny, a w pozostałych aspektach egzekucja alimentów wygląda tak samo jak egzekucja innego długu, również jeśli chodzi o koszty.

Koszty komornicze przy alimentach wynoszą standardowo 10% od odzyskanej kwoty i jest to prowizja, którą ponosi dłużnik. Jest ona także standardowo obciążany innymi kosztami w ramach prowadzonej egzekucji alimentacyjnej.

Przykład
Łączna zaległość alimentów wynosi 10 000 zł. Komornik będzie w takiej sytuacji windykował kwotę 11 000 zł (podstawowe koszty komornicze wyniosą 1000 zł) oraz doliczy opłąty za wszelkie inne czynności za prowadzoną egzekucję, np. 100 zł za poszukiwanie majątku.

Przykładowe opłaty za czynności komornicze

Egzekucja komornicza składa się  z wielu różnych etapów, a do  jej sprawnego przebiegu  niezbędne są również dokumenty, a nawet porady osób biegłych. Wszystko to wykonywane jest za dodatkową opłatą.

Oto tabela z przykładowymi opłatami za czynności komornicze:

Rodzaj kosztuWysokość opłaty
Opłat za dojazd (jeśli odległość od kancelarii przekracza 10 km)20 zł
Opłat za zapis obraz i dźwięku trwających czynności50 zł
Wniosek o zabezpieczenie spadku400 zł
Wniosek za postępowanie ws. wydania ruchomości400 zł
Opłata za poszukiwanie majątku100 zł
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza400 zł
Opłata za utrudnianie czynności komorniczych1000 zł
Opłata za doręczenie pisma przez komornika60 zł
Opłata za wniosek o przeprowadzenie licytacji1000 zł
Opłata za sporządzenie protokołu400 zł
Opłata egzekucyjna10%
Opłata za bezpodstawną egzekucję10%
Wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości400 zł
Opłata za utrudnianie czynności komornikowi1000 zł
Opłata za wcześniejszą spłatę zadłużeniazwrot 50% kosztów

Kto ponosi koszty komornicze?

W ustawie o kosztach komorniczych i egzekucjach możemy przeczytać, że to dłużnik ponosi wszelkie koszty związane z procesem egzekucyjnym. Uzasadnia to w taki sposób, że to dłużnik, nie wywiązał się z obowiązku zapłaty należności, przez co wierzyciel został zmuszony do zlecenia komornikowi egzekucji.

Wyjątkami, w przypadku których to wierzyciel ponosi koszty postępowania, są:

 • bezzasadny wniosek złożony do komornika.
 • umorzenie postępowania z powodu jego biernej postawy i bezczynności
 • umorzenie postępowania z powodu innego niż ugoda z dłużnikiem

Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji

Umorzenia egzekucji można dokonać z wielu sytuacjach, ale najczęstszymi powodami się

 • ugoda między wierzycielem a dłużnikiem,
 • bierna postawa wierzyciela.

W przypadku dogadania się dwóch stron koszty komornicze wynoszą nie 10% a 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. W momencie, gdy to wierzyciel jest winny umorzeniu procesu egzekucyjnego, ponosi on wszelkie koszty dotyczące samej egzekucji oraz wniosków czy porad osób biegłych, tłumaczy.

Ważne:
Po stronie wierzyciela leży poinformowanie komornika o ugodzie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Koszty komornicze – jak ich uniknąć?

Jest tylko jeden sposób, który pozwala na uniknięcie kosztów komorniczych. Starać się o to może jedynie osoba fizyczna, która wykaże, że nie jest w stanie ich spłacić, nie narażając siebie i bliskich na drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej.

Aby to zrobić, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od doręczenia postanowienia lub ustalenia dotyczącego kosztów komorniczych danej egzekucji. Niezwykle istotne jest, aby w takim oświadczeniu zawrzeć jedynie prawdziwe informacje. Każda próba złożenia wniosku niezgodnego z prawdą może skończyć się dodatkową grzywną.

Spłacony dług a koszty komornicze

Co w przypadku spłaty długu przez dłużnika? Niestety w tym wypadku koszty komornicze zostaną naliczone.

Możliwe jest jednak uiszczenie opłaty w niższej kwocie, która obowiązuje dłużnika w przypadku, gdy dług zostanie uregulowany w ciągu miesiąca od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego wszczęcie egzekucji komorniczej. Jest to 3% od wyegzekwowanego świadczenia.

Po jakim czasie przedawniają się koszty komornicze?

Z uchwały Sądu Najwyższego, która dopiero od niedawna reguluje niejasności związane z przedawnieniem kosztów komorniczych, wynika, że należność z tytułu opłat egzekucyjnych przedawnia się po 3 latach. Czyli po takim samym czasie jak koszty sądowe. Niestety nie jest to zbyt dobra informacja dla komorników.

Wedle tego dłużnik, może (czego zdecydowanie nie zalecamy) poczekać aż dług zostanie przedawniony. Warto jednak pamiętać, że każda rozprawa dotycząca danej egzekucji przedłuża jej ważność o kolejne trzy lata. Technika ta jest stosowana przez wielu wierzycieli.

Komornik wyegzekwował za dużo – co zrobić?

W toku prowadzonych czynności egzekucyjnych może się zdarzyć, że:

 • komornik wyegzekwuje kwotę zbyt dużą w stosunku do pierwotnego zadłużenia,
 • komornik naliczy nieuzasadnione koszty komornicze.

Jeśli uznasz, że doszło do takiej sytuacji, sprawdź w pierwszej kolejności jak komornik uzasadnił naliczone koszty – informację taką znajdziesz w piśmie informującym o zakończeniu egzekucji.

Po potwierdzeniu swoich przypuszczeń masz prawo do złożenia skargi na czynności komornicze. Odpowiednie pismo powinno być złożone w sądzie, pod który podlega kancelaria komornicza prowadząca Twoje postępowanie.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy