Skarga na czynności komornika – darmowy wzór 2023

Skarga na czynności komornika – darmowy wzór 2023

Zaktualizowano 19-02-2023 Autor: Arkadiusz Stal

W czasie przeprowadzanej egzekucji komornik sądowy ma obowiązek wykonywać swoje czynności według ściśle określonego prawa. Czasami jednak zdarza się, że komornik przekracza swoje uprawnienie i warto, abyś takiej sytuacji zawalczył o swoje.

Po przeczytanie tego artykułu dowiesz się, jak powinna być prawidłowo napisana skarga na czynności komornika, a także otrzymasz instrukcje jak i gdzie złożyć takie pismo.

Czego nie może robić komornik

No i stało się! Dostałeś list polecony z informacją o wszczęciu przez komornika. Taka informacja zawsze przysparza sporo nerwów, dlatego przed rozpoczęciem działań egzekucyjnych warto, abyś dowiedział się, czego nie może robić komornik.

  • wizyta tylko o określonych godzinach – komornik może przeprowadzać egzekucję w lokalu dłużnika od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00
  • zakaz przemocy fizycznej i psychicznej – podczas czynności zakazane jest naruszanie nietykalności cielesnej dłużnika, wszelkie próby przemocy psychicznej też są zakazane
  • komornik nie może stosować gróźb i zastraszania – komornik w żadnym wypadku nie może stosować sformułowań mających na celu manipulowanie emocjami dłużnika oraz wymuszeniu na nim określonych zachowań

skarga na czynności komornika

Przed rozpoczęciem egzekucji dowiedz się koniecznie, czego nie może zająć komornik, gdyż cześć majątku dłużnika jest wyłączona z egzekucji. Każdy komornik ma obowiązek wiedzieć jakiego rodzaju majątku dłużnika prawo nie pozwala zajmować. Zasada ta obowiązuje także w momencie, gdy dłużnik nie dysponuje żadnymi innymi wartościowymi rzeczami.

Co to jest skarga na czynności komornika?

Często w trakcie trwania czynności windykacyjnych komornik przekracza swoje uprawnienie. Jeśli po wykonanej egzekucji uważasz, że została ona przeprowadzona nie prawidło, to powinieneś napisać skargę.

Skarga na czynności komornika jest oficjalnym pismem, które ma za zadanie zabezpieczenie dłużnika w przypadku, gdy komornik dopuszcza się nadużyć. Skarga pozwala zgłosić nieprawidłowości do organów, które bezpośrednio nadzorują pracę komornika.

Procedura ta pozwala pociągnąć do odpowiedzialności komornika za wyrządzone nieprawidłowości. Instytucja działająca nad komornikiem może zobowiązać do naprawienia szkód.

W jaki sytuacjach napisanie skargi na komornika ma szczególny sens:

  • brak powiadomienia  o zamiarze przeprowadzenia egzekucji lub egzekucja poza wyznaczonymi godzinami
  • zajęcie mienia, które jest wyłączone z możliwości egzekucji
  • podczas czynności komornik stosował groźby karalne, albo naruszył nietykalność cielesną dłużnika
  • brak podstaw do egzekucji – np. komornik przeprowadził egzekucję ze pożyczkę, która została już spłacona
  • komornik przekroczył limit zajętych środków pieniężnych

Skarga na czynności komornika – wzory pism do pobrania

Skargę na czynności komornika wnosi się na oficjalnym piśmie, którego szablon jest z góry ściśle określony. Jedyne co musisz zrobić to zapoznać się z pouczeniem i wypełnić wszystkie rubryki i podpisać dokument.

Poniżej zamieszamy do pobrania wzór skargi w trzech formatach:

skarga na czynności komornika

Jak wypełnić skargę na czynności komornika – krok po kroku

Wypełnianie wzoru skargi bywa dla niektórych problematyczne. Poniżej instrukcja krok po kroku jak wypełnić poszczególne pola

1.  Komornik sądowy, do którego jest wnoszona skarga – tą informację znajdziesz na każdym piśmie od komornika
2. Sygnatura akt sprawy egzekucyjnej – wpisz sygnaturę akt, która także znajduje się w pismach od komornika
3.1.1. Wpisz swoje imię i nazwisko
3.1.2 Wpisz swój adres zamieszkania
3.2. Dane pełnomocnika – jeśli skargę wnosi przedstawiciel (opiekun lub rodzic) wpisze jego dane w kolejne rubryki
3.3. Dane wierzyciela – tutaj wpisz dane podmiotu, który złożył wniosek o wszczęcie egzekucji
3.4. Wpisz swoje imię i nazwisko
4.1. Zaskarżana czynność – zaznacz którą czynność zaskrażasz
4.2. Opis zaskarżonej czynności – opisz dokładnie, jaką czynność chcesz zaskarżyć
5.1. Wnoszę o – zaznacz o co wnosisz
5.1. Zwięzły opis wniosku – opisz swój wniosek w zależności o co wnosisz
6. Uzasadnienie skargi – w tym miejscu opisz wszystkie okoliczności, które mogą przemawiać za uzasadnieniem skargi
8. Załączniki – wpisz załączniki, które dodajesz do wniosku
9. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz podpisz się
10. Wpisz datą wypełniania wniosku

Zanim złożysz skargę sprawdź, czy komornik prawidłowo naliczył koszty

Gdzie złożyć skargę na czynności komornika i jakie są koszty

Po poprawnym wypełnieniu skargi należy wysłać dokument do sądu właściwego dla siedziby kancelarii komornika.

Pamiętaj, że na złożenie skargi masz 7 dni od momentu przeprowadzenia egzekucji komorniczej, podczas której nastąpiły naruszenia.

Koszt wniesienia skargi to 100 zł. Opłatę należy wnieść w kasie sądu. Jeśli znajdujesz się w złej kondycji finansowej, możesz złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty. W takiej sytuacji konieczne będzie załączenie dokumentów poświadczających dane okoliczności, np. wyciąg z konta.

Sprawdź także, gdzie otrzymasz pożyczką mając problemy z komornikiem

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy