Umowa pożyczki – darmowy wzór

Umowa pożyczki – darmowy wzór

Zaktualizowano 15-07-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Stworzenie umowy pożyczki prywatnej może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie. Stronami takiego dokumentu mogą być bowiem dwie dowolne osoby fizyczne, które niekoniecznie muszą posiadać wiedzę na temat koniecznych do zamieszczenia tam zapisów.

Jest to jednak dość prosty druk, a mając odpowiedni przykład, w większości przypadków nie trzeba korzystać z kosztownej pomocy prawnej, by samodzielnie go spisać. Zobacz, co powinna zawierać umowa pożyczki i skorzystaj z naszego darmowego wzoru.

Rodzaje umowy pożyczki

Pożyczka to zgodnie z polskim prawem szerokie pojęcie, określające przeniesienie na jedną ze stron własności pieniędzy lub rzeczy. Biorący zobowiązuje się natomiast oddać tę samą ilość gotówki lub przedmioty o tej samej wartości.

Pożyczkodawcą może być zarówno podmiot gospodarczy, jak i dowolna osoba fizyczna, stąd różne rodzaje umowy o pożyczkę:

 • z bankiem,
 • z pracodawcą,
 • z kasą zapomogowo-pożyczkową w zakładzie pracy,
 • z firmą pożyczkową,
 • z lombardem,
 • z osobą prywatną – krewnym, przyjacielem czy kimś obcym.

Zawierając umowę z którymś z powyższych pożyczkodawców, strony mogą obowiązywać różne przepisy.

 • Banki muszą przestrzegać prawa bankowego;
 • Pozabankowe instytucje finansowe — m.in. ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy antylichwiarskiej;
 • Osoby prywatne — głównie kodeksu cywilnego.

W jakiej formie można zawrzeć umowę pożyczki?

Dwoma akceptowalnymi formami zawierania umowy pożyczkowej są:

 • ustna,
 • pisemna.

Przepisy prawa nakładają jednak pewne limity (progi kwotowe), po których przekroczeniu, należy zachować pisemną formę, by umowa była wiążąca.

Ważne!

W przypadku pożyczek prywatnych, jeżeli kwota zobowiązania wynosi więcej niż 1 000 zł, musi zostać zatwierdzona na piśmie. Nie wystarczy ustne stwierdzenie woli.

Niezależnie od przepisów, pamiętaj jednak, że pisemna umowa zapewnia większe bezpieczeństwo i w sytuacji sporu  może stanowić dowód przed sądem. Warto decydować się na nią niezależnie od kwoty i ordynacji prawnych. Należy także bezwzględnie zadbać o jej poprawność.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

W dokumencie podpisywanym przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę będącymi osobami prywatnymi muszą znaleźć się następujące elementy:

 • data zawarcia umowy;
 • miejsce zawarcia umowy;
 • strony zawierające umowę, tj. określenie kto występuje w roli udzielającego, a kto — biorącego;
 • określenie przedmiotu umowy, jego wartości czy waluty;
 • zapis jak i kiedy pożyczkobiorca ma zwrócić środki;
 • koszty, które zobowiązany będzie musiał pokryć z tytułu udzielenia pożyczki;
 • konsekwencje nieterminowej spłaty;
 • warunki odstąpienia od umowy;
 • oświadczenie o sytuacji majątkowej pożyczającego;
 • podpisy stron.

Jedną z najważniejszych kwestii, o którą należy zadbać, jest tzw. komparycja umowy, a więc zawarcie odpowiedniej ilości informacji pozwalających na oznaczenie stron.

W tym celu najczęściej stosuje się:

 • imiona i nazwiska,
 • numery PESEL i adresy zamieszkania,
 • numery telefonów oraz adresy e-mailowe.

Jak widzisz, obligatoryjnych elementów jest całkiem sporo. By nie zapomnieć o żadnym z nich, możesz skorzystać z naszego darmowego wzoru.

Darmowy wzór umowy pożyczki prywatnej

Poniżej znajdziesz całkowicie darmowy, uniwersalny dokument, który spełnia wymogi formalne dla pożyczek określonych art. 720 k.c. Wystarczy uzupełnić go odpowiednimi danymi.

Umowa pożyczki – pobierz darmowy wzór

Jeżeli podpisywanie stosownego dokumentu wydaje Ci się zbędną formalnością, ponieważ pieniądze, które zamierzasz pożyczyć, będą pochodziły od bliskiego krewnego, pamiętaj, że ostrożności nigdy za wiele. Pisemna umowa pozwoli Ci ponadto uniknąć podatku.

Umowa pożyczki w rodzinie

Zobowiązania prywatne to bardzo często pożyczki od rodziny, podczas zaciągania których możesz czuć się na tyle bezpiecznie i nieformalnie, że pomysł z podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów zabezpieczających może zwyczajnie nie przyjść Ci do głowy.

Pożyczka od rodziny to jednak taka sama czynność cywilno-prawna, co zobowiązanie udzielane przez osobę obcą, stąd konieczność zawarcia umowy na takich samych zasadach jak opisane powyżej.

Istnieją jednak dwie różnice między pożyczkami zaciąganymi od osób spokrewnionych i obcych.

 1. Możliwość uniknięcia tzw. podatku PCC (od czynności cywilno-prawnych).
 2. Grzecznościowy charakter pożyczki, a więc częsty brak nakładania jakichkolwiek kosztów na krewnego.

Umowa pożyczki a podatek

Większość czynności cywilno-prawnych rodzi obowiązek podatkowy. W przypadku pożyczki odprowadzenie podatku ciąży na stronie biorącej środki, a kwota do zapłaty to 0,5% wartości zobowiązania, jeżeli jest ono wyższe niż 1 000 zł.

Przykład

Pożyczasz od prywatnego inwestora 15 000 zł – do skarbu państwa trafi zatem z Twojej kieszeni 75 zł.

Na jakich zasadach działa pożyczka od rodziców?

Jeżeli pożyczasz od rodziców kwotę nieprzekraczającą 9 637 zł, by nie płacić podatku, wystarczy, że:

 • podpiszesz z nimi pisemną umowę,
 • zgłosisz ten fakt do urzędu skarbowego za pomocą deklaracji PCC-3.

Brak obowiązku uiszczenia daniny na rzecz fiskusa wynika z faktu, że rodzice znajdują się w tzw. zerowej grupie podatkowej. Pozostali krewni, których również tam znajdziesz, to:

 • małżonek,
 • dziadkowie,
 • rodzeństwo,
 • wnuki,
 • pasierb lub pasierbica,
 • ojczym lub macocha.

Czy umowa pożyczki może być bez odsetek?

Pożyczki prywatne mogą mieć całkowicie nieodpłatny charakter i bardzo łatwo pomylić je wtedy z użyczeniem. Warto jednak wiedzieć, że przedmiotem użyczenia nigdy nie mogą być pieniądze.

Jeśli nieodpłatnie przenosimy na kogoś własność środków finansowych (z zastrzeżeniem zwrotu), każdorazowo zgodnie z prawem mówimy o pożyczce.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Warunki odstąpienia od umowy powinny być zawarte w treści dokumentu. Najczęstsze zapisy dotyczą:

 • braku spłaty zobowiązania w terminie,
 • wyjścia na jaw fałszywych informacji podanych przez jedną ze stron,
 • wydatkowania środków pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem (jeśli w umowie widnieje zapis o celowości pożyczanej gotówki).
Ważne!

Jeżeli zawierasz umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim możesz odstąpić od umowy przez 14 dni bez podawania przyczyny. W przypadku pożyczek prywatnych tego typu ochrona konsumenta nie ma jednak miejsca.

Częste pytania o umowę pożyczki

Poniżej rozwiewamy najczęstsze wątpliwości internautów w temacie umów o pożyczki prywatne.

Kiedy następuje przedawnienie umowy pożyczki?
Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o pożyczkę następuje w większości przypadków po 6 latach.

Jeżeli pożyczkodawca nie wywiąże się z obowiązku wypłacenia Ci przedmiotu pożyczki, dokument przedawnia się z upływem 6 miesięcy.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?
Istnieje wiele sytuacji, w których może dojść do unieważnienia umowy pożyczki.

Kilka przykładów:

 • dokument zawiera błędy formalne,
 • w pożyczce umieszczono tzw. klauzule abuzywne (czyli niezgodne z prawem),
 • strony podpisały umowę nie z własnej woli (np. pod wpływem groźby),
 • dokument nie zawiera podpisów.

Czy umowa pożyczki musi być pisemna?
Umowa pożyczki prywatnej musi mieć formę pisemną, jeśli przedmiotem umowy są środki finansowe lub element majątku o wartości powyżej 1 000 zł.

Na co uważać podpisując umowę pożyczki?
Zaciągnięcie pożyczki, jak każda decyzja finansowa może mieć bardzo poważne konsekwencje, jeśli nie zrobisz tego odpowiedzialnie i we współpracy z bezpiecznym pożyczkodawcą. Przed podpisaniem umowy upewnij się, że będziesz mógł bez problemu terminowo uregulować zobowiązanie i że w pełni rozumiesz każdy zapis z dokumentu.

4.5 (Ilość ocen: 2)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy