Rolnicza renta chorobowa – ile wynosi i jak ją otrzymać?

Rolnicza renta chorobowa – ile wynosi i jak ją otrzymać?

Zaktualizowano 06-04-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Rolnicza renta chorobowa to świadczenie, o które możesz się ubiegać, jeśli jesteś rolnikiem i stan zdrowia uniemożliwia Ci wykonywanie prac w gospodarstwie. Otrzymanie takiej renty wymaga spełnienia szeregu warunków – musisz mieć m.in. odpowiedni staż ubezpieczeniowy, a także stwierdzoną niezdolność do pracy.

Sprawdź, jak wyglądają zasady ubiegania się o rentę rolniczą w KRUS, od czego zależy jej przyznanie i ile wynosi minimalne świadczenie.

Co to jest rolnicza renta chorobowa?

Rolnicza renta chorobowa jest rodzajem wsparcia finansowego dla rolników oraz ich domowników, którzy ze względu na chorobę, inwalidztwo lub inny rodzaj naruszenia sprawności organizmu nie są w stanie prowadzić osobiście swojego gospodarstwa rolnego.

Świadczenie przyznawane jest wyłącznie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w takim gospodarstwie, a więc nieco inaczej niż w przypadku analogicznego świadczenia z ZUS, które przysługuje także osobom częściowo niezdolnym do wykonywania pracy zawodowej.

Odmienne zasady przyznawania rent rolniczych niż rent ogólnych wynikają z odrębnych przepisów – te rolnicze są uregulowane w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dn. 20 grudnia 1990r., a te ogólne w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dn. 13 października 1998 r.

W przypadku rolników niezdolność do pracy może być określona jako:

 • trwała – dotyczy osób, które nie rokują poprawy zdrowia, a więc nie istnieje szansa na to, by odzyskali kiedykolwiek możliwość osobistego prowadzenia swojego gospodarstwa rolnego,
 • okresowa – orzekana jest co do rolników, którzy mają szansę odzyskać zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

Ocena niezdolności do pracy wpływa na czas pobierania świadczenia. Trwała niezdolność do pracy uprawnia do korzystania z renty aż do osiągnięcia przez rencistę wieku emerytalnego – jest to więc renta stała. Dodatkowym warunkiem jej przyznania jest także brak możliwości przekwalifikowania się danej osoby i podjęcia pracy w innym zawodzie.

Osoby, wobec których stwierdzono okresową niezdolność do prowadzenia gospodarstwa rolnego otrzymują prawo do świadczenia tylko na określony czas. Renta okresowa może być przydzielona na bardzo różny okres – zależy on od orzeczenia lekarskiego i od decyzji prezesa organu rentowego.

Kto przyznaje rolniczą rentę chorobową?

Rolnicza renta chorobowa przyznawana jest przez KRUS, czyli Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to instytucja państwowa zajmująca się wyłącznie ubezpieczeniami społecznymi rolników, która działa podobnie jak ZUS, jednak na podstawie odrębnych przepisów.

Procedury przyznawania rent rolnikom są zbliżone do procedur obowiązujących w ZUS. Podstawą do przyznania świadczenia jest zatem orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy osoby ubiegającej się o rentę, które wydaje lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska KRUS.

Od czego zależy przyznanie chorobowej renty rolniczej?

Otrzymanie rolniczej renty chorobowej zależy od tego, czy osoba ubiegająca się o świadczenie spełni wszystkie warunki określone w ustawie o ubezpieczeniach rolniczych. Chodzi o następujące trzy wymagania:

 1. Trzeba mieć orzeczoną przez lekarza orzecznika trwałą lub okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Niezdolność do pracy musi powstać w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu albo najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od ustania takiego okresu.
 3. Należy mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy, który musi być odpowiednio długi w zależności od momentu powstania okoliczności skutkujących niezdolnością do pracy.
  Minimalny staż ubezpieczeniowyMoment powstania niezdolności do pracy
  1 rokprzed ukończeniem 20. roku życia
  2 lataw wieku 20-22 lata
  3 lataw wieku 22-25 lat
  4 lataw wieku 25-30 lat
  5 latw wieku powyżej 30 lat, ale pod warunkiem, że okres ubezpieczeniowy przypadał na ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rolniczą rentę chorobową.

Staż ubezpieczeniowy nie ma znaczenia jedynie w przypadku osób, których niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub z powodu rolniczej choroby zawodowej. Musi ona jednak powstać w okresie ubezpieczenia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Do stażu ubezpieczeniowego KRUS zalicza także m.in. okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w rolnictwie po ukończeniu 16 roku życia, jeśli miało to miejsce przed dniem 1 stycznia 1983 r. Nie są natomiast brane pod uwagę okresy ubezpieczenia w ZUS, jeśli dają one prawo do świadczeń z ogólnego systemu ubezpieczeń.

Warto wiedzieć!
Prezes KRUS może przyznać rentę chorobową w drodze wyjątku także osobie, która nie spełnia wszystkich warunków do jej otrzymania wskutek szczególnych okoliczności i nie ma środków do życia. Musi jednak mieć jakiś staż ubezpieczeniowy (lub przynajmniej być członkiem rodziny ubezpieczonego rolnika) oraz nie mieć możliwości podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia lub wiek.

Ile wynosi minimalna chorobowa renta rolnicza w KRUS?

Wysokość minimalnej renty chorobowej z KRUS pokrywa się z kwotą najniższej emerytury rolniczej i od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł. Warto pamiętać, że renty rolnicze są co roku waloryzowane podobnie jak świadczenia z ZUS.

minimalna chorobowa renta rolnicza

Ile wynosi pracownicza renta chorobowa w ZUS?

Minimalna renta chorobowa z ZUS od 1 marca 2021 roku wynosi dokładnie tyle samo co renta rolnicza – 1250,88 zł. Kwota ta przysługuje jednak rencistom, którzy mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Osoby częściowo niezdolne do pracy mogą natomiast liczyć na świadczenie w kwocie minimum 938,16 zł.

Od czego zależy wysokość rolniczej renty chorobowej?

Na kwotę renty rolniczej z KRUS składają się dwie sumy wynikające z:

 • części składkowej – zależy ona od długości stażu ubezpieczeniowego, ponieważ liczona jest jako iloczyn lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i kwoty stanowiącej 1% świadczenia podstawowego,
 • części uzupełniającej – wynosi ona 95% świadczenia podstawowego, o ile liczba lat uwzględnionych przy wyliczaniu części składkowej jest niższa niż 20; z kolei gdy staż ubezpieczeniowy wyniósł więcej niż 20 lat, część uzupełniająca jest zmniejszana o 0,5% świadczenia podstawowego za każdy dodatkowy pełny rok, ale nie może być niższa niż 85% świadczenia podstawowego.

Istnieje też zasada, że suma części składkowej i uzupełniającej nie może być niższa od renty podstawowej.

Jak wypłacana jest rolnicza renta chorobowa?

Rolnicza renta chorobowa wypłacana jest raz w miesiącu na konto bankowe rencisty bądź gotówką przekazem pocztowym (wówczas pieniądze przynosi do domu listonosz). Wybór sposobu wypłaty świadczenia należy do świadczeniobiorcy.

KRUS od kilku lat namawia swoich emerytów i rencistów, by wybierali przelew bankowy jako sposób odbierania świadczeń. Nie zamierza jednak odbierać im możliwości korzystania z przekazów pocztowych, w przeciwieństwie do ZUS, który planuje wypłatę emerytury tylko na konto.

Podsumowanie

Rolnicza renta chorobowa jest świadczeniem bardzo podobnym do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej osobom zatrudnionym w pozarolniczych sektorach gospodarki. Rolników obowiązują podobne formalności związane z ubieganiem się o rentę, a także warunki jej otrzymania.

Renciści pobierający świadczenie z KRUS mają także możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy – mogą prowadzić dowolną pozarolniczą działalność, ale muszą uważać na limity dochodowe, ponieważ ich przekroczenie może skutkować obniżeniem renty lub jej zawieszeniem.

Co ważne, zawieszenie renty następuje zawsze w sytuacji, gdy osoba pobierająca świadczenie pomimo orzeczonej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nadal je prowadzi.

3.6 (Ilość ocen: 23)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

4 komentarze

 1. Teresa
  08.12.2022, 10:41 am Odpowiedz
  Mam 100zł renty na miesiąc stałej co zrobić by mieć wiecej
 2. A.
  22.05.2022, 12:01 pm Odpowiedz
  Witam mam płacone 16 lat składki KRUS W ciągu ostatnich lat przez pracę w rolnictwie ucierpiały moje nogi głównie żyły i bardzo bolą Do tego okropnie puchną po kilku godzinach pracy że nie moge się poruszyć Czy mam możliwość przejść na rentę chorobową po takim okresie składkowym ?
  • Marcin
   30.12.2022, 10:26 pm Odpowiedz
   Nie przysługuje, w tym przypadku proponuję kilka byków trzymać w chlewie żeby starczyło na chleb lub znaleźć bogatą żonę.
 3. Krystyna
  22.03.2022, 10:06 am Odpowiedz
  227zl type otzymuje moia zona renty z gospodarstwa po 45 latach w krusie to iest besczelne to iest prawdziwa bandera