Na jakie choroby i schorzenia przyznawana jest renta chorobowa?

Na jakie choroby i schorzenia przyznawana jest renta chorobowa?

Zaktualizowano 06-07-2021 komentarzy 15 Autor: Michał Kamiński

Jak sama nazwa wskazuje, renta chorobowa z ZUS przysługuje osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Podstawą do przyznania świadczenia jest więc ocena takiej zdolności do pracy pod kątem stanu zdrowia.

Sprawdź, jakie zatem choroby i schorzenia mogą być uwzględnione przez lekarza orzecznika ZUS do przyznania renty chorobowej.

Co to jest renta chorobowa?

Renta chorobowa to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź w przypadku rolników jego odpowiednik Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to nic innego jak regularne świadczenie wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Renta chorobowa może mieć charakter stały lub okresowy – zależy to od oceny niezdolności do pracy, która może być stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS jako całkowita lub częściowa.

Stwierdzona przez lekarza orzecznika niezdolności do pracy jest podstawowym warunkiem przyznania świadczenia rentowego. Oprócz tego jednak, aby korzystać z tego wsparcia, należy spełnić szereg dodatkowych wymagań.

Kto może ubiegać się o rentę chorobową?

O rentę chorobową może się ubiegać każda osoba pełnoletnia, która ze względu na chorobę lub inwalidztwo nie może normalnie pracować. Jednak nie każdy, kto z tych powodów utracił zdolność do pracy, może liczyć na otrzymanie świadczenia. Jego przyznanie zależy od spełnienia trzech głównych warunków:

 • trzeba mieć stwierdzoną niezdolność do pracy – o tym decyduje lekarz orzecznik ZUS lub KRUS,
 • należy wykazać się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe (np. osoby, które ukończyły 30 lat, muszą mieć taki staż minimum 5-letni mieszczący się w ostatnich 10 latach liczonych wstecz od dnia złożenia wniosku o rentę),
 • niezdolność do pracy musi powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych (okresy te są szczegółowo określone w ustawie o rentach i emeryturach) lub w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od ich ustania.

Chcąc ubiegać się o rentę chorobową, należy złożyć w oddziale ZUS lub KRUS stosowny wniosek oraz dostarczyć całą listę różnych dokumentów – przede wszystkim tych potwierdzających staż ubezpieczeniowy (np. świadectwa pracy) oraz tych potwierdzających niezdolność do pracy, a więc dotyczących stanu zdrowia.

Renta chorobowa a lista chorób oraz schorzeń

Nieprzypadkowo nadmieniliśmy wyżej, że określenie „renta chorobowa” jest używane wyłącznie w języku potocznym. Oficjalna nazwa świadczenia brzmi „renta z tytułu niezdolności do pracy” i znacznie trafniej określa jego charakter.

Podstawą do przyznania takiej renty nie jest bowiem konkretna jednostka chorobowa, lecz niezdolność do podjęcia pracy ze względu na naruszenie sprawności organizmu wynikające z danego schorzenia. Mówiąc prościej – to, że ktoś cierpi na daną chorobę lub jest niepełnosprawny, nie zawsze jest równoznaczne z jego niezdolnością do pracy. Przykładowo, choroba kręgosłupa wyklucza możliwość wykonywania ciężkich prac fizycznych, ale zazwyczaj umożliwia pracę przy komputerze.

W związku z tym nie istnieje oficjalna lista chorób lub schorzeń, które automatycznie uprawniają do renty. Każdy wniosek rozpatrywany jest przez ZUS indywidualnie. Przy ocenie braku zdolności do podjęcia zatrudnienia osoby ubiegającej się o rentę komisja orzekająca bierze pod uwagę wiele czynników m.in.:

 • stan zdrowia – rodzaj choroby, stadium jej zaawansowania, rodzaj objawów, itp.,
 • wpływ choroby na stan psychofizyczny i stopień naruszenia sprawności organizmu,
 • rokowania – czy choroba jest przewlekła, czy istnieją szanse na całkowite wyleczenie lub przynajmniej na częściową poprawę stanu zdrowia w drodze leczenia lub rehabilitacji itp.,
 • wpływ choroby na możliwość wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami,
 • szanse na możliwość podjęcia pracy w innym zawodzie (tutaj uwzględnianych jest wiele czynników m.in. stan zdrowia, wiek, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe itp.).

Warto dodać, że renta chorobowa może być przyznana także na podstawie choroby zawodowej lub naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku. W obu przypadkach sposób rozpatrywania wniosku o rentę jest dokładnie taki sam jak przy innych schorzeniach. Oceniana jest zatem niezdolność do wykonywania pracy, a nie wyłącznie stan zdrowia.

Na podstawie jakich chorób ZUS może przyznać rentę chorobową?

Renta chorobowa może być przyznana głównie na podstawie inwalidztwa lub chorób, które znacząco upośledzają sprawność psychiczną lub fizyczną i przez to uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych. Najczęściej podstawą przyznania świadczenia są nowotwory, choroby układu kostno-stawowego, choroby serca i układu krążenia, schorzenia oczu, a także zaburzenia psychiczne.

Poniżej przedstawiamy listę chorób, które mogą być uznane przez ZUS jako przyczyna niezdolności do pracy:

 • zaburzenia psychiczne – są one najczęstszą przyczyną przyznawania renty i chodzi tutaj o takie choroby jak np. schizofrenia, depresja, zaburzenia adaptacyjne itp.,
 • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – chodzi tutaj o choroby wpływające na znaczne ograniczenie sprawności ruchowej np. schorzenia kręgosłupa, chorobę zwyrodnieniową stawów, RZS (reumatoidalne zapalenie stawów), toczeń rumieniowaty układowy, osteoporoza (szczególnie z patologicznymi złamaniami), dna moczanowa itp.,
 • choroby układu nerwowego – stwardnienie rozsiane (SM), epilepsja, choroba Parkinsona,
 • choroby oczu – jaskra, zakrzep żyły środkowej siatkówki, ślepota jednego lub obu oczu (wynikająca z choroby lub wypadku),
 • choroby przewlekłe – nowotwory, astma, nadciśnienie, choroby tarczycy, cukrzyca, przewlekła niewydolność serca itp.,
 • choroby zawodowe – pylica, rozedma płuc, przewlekłe choroby narządu głosu, choroba popromienna, choroby oczu itp.

Choroby uleczalne i nieuleczalne a renta chorobowa

Na ocenę niezdolności do pracy, a więc także na przyznanie renty chorobowej, ma wpływ ocena szans powrotu do zdrowia i przywrócenia sprawności organizmu. Osoby cierpiące na nieuleczalne choroby uniemożliwiające im podjęcie jakiegokolwiek zajęcia zazwyczaj więc otrzymują orzeczenie, że są całkowicie niezdolne do pracy i przyznawana jest im renta stała.

W skrajnych przypadkach dotyczących najcięższych chorób skutkujących tym, że chory nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki, lekarz ZUS może orzec niezdolność do samodzielnej egzystencji, która jest również podstawą do przyznania stałej renty chorobowej.

W przypadku chorób uleczalnych ZUS przyznaje najczęściej renty okresowe, ponieważ istnieje realna szansa na poprawę zdrowia, a więc przywrócenie zdolności do pracy.

Warto też pamiętać, że niezdolność do pracy może być określona jako częściowa. Oznacza ona, że rencista nie jest w stanie ze względu na chorobę pracować zgodnie ze swoim zawodem i kwalifikacjami. Jeśli istnieją możliwości, by taka osoba przekwalifikowała się i podjęła pracę w innym zawodzie, proponowana jest renta szkoleniowa na okres zdobycia odpowiednich kwalifikacji.

Jak choroby orzekają lekarze ZUS?

Przy orzekaniu w sprawach o przyznanie renty chorobowej lekarze ZUS skupiają się na ocenie niezdolności do pracy osoby wnioskującej o świadczenie. Orzeczenie na ten temat wydają głównie na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej, czyli np. historii choroby, wyników badań lekarskich, kart szpitalnych itp.

Jeśli takie dokumenty nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy stan zdrowia wnioskodawcy rzeczywiście uniemożliwia mu podjęcie pracy, lekarz ZUS może zlecić dodatkowe badania, skierować na obserwację szpitalną, a także poprosić o konsultacje lekarzy konkretnej specjalizacji.

Jeśli lekarz ZUS nie stwierdzi niezdolności do pracy i będzie to podstawą do odrzucenia wniosku o rentę chorobową, od takiego orzeczenia lekarskiego można się odwołać. Jest na to 30 dni od otrzymania decyzji.

- Opinie

15 komentarzy

 1. edtyta
  07.12.2021, 11:31 am Odpowiedz
  Mam pytanie? Jestem osoba pracującą. Mam chorobę afektywną dwubiegunową. Mam 30 letni staż pracy. Czy gdybym otrzymała rentę czy muszę rezygnować z pracy?
 2. Maciej
  17.11.2021, 8:21 am Odpowiedz
  Przecież to paranoja człowiek leczy się 20 lat ma rokowanie postępującą głuchota prawie 70 procent niedosłuchu leczysz się u profesorów laryngologi a na komisji wysyłają cię na konsultacje do zwykłego otolaryngologa który wydaje sprzeczną opinie z lekarzami prowadzącymi ZUS to kpina
  • Lucyna
   23.11.2021, 8:26 am Odpowiedz
   Ma pan racje lekarze ktorzy orzekaja czesto nie posiadaja specjalizacji w danej dziedzinie mnie orzekal w bielskim zus lekarz chorob wew.zamiast neurologa i ortopedy .pomimo ze mam choroby kwalifikujace na rente inwalidzka tez jej nie dostalam.
 3. Paweł
  11.11.2021, 3:48 pm Odpowiedz
  Ma pytanie starałem się wyszszom grupę mam grupe lekiekigo stopnia stałe Nowe orzecznictwo że nie stwierdzili pogorszenenienia trudno ustalić grupę Niepełnosprwnści to znaczy grupe letniego mi zabrali Tak Nie
 4. Madzia
  08.10.2021, 5:59 pm Odpowiedz
  Ja mam ŁZS ZZSK i od roku żeby było mało łuszczycę chrostkową bolesne pęcherze głównie stopy ręce i głowa a od czerwca 2019 walczę z zus o rentę więc nie zawsze tak jest. Chamstwo
 5. Anonim
  06.10.2021, 1:14 pm Odpowiedz
  Poczekaj jak ciebie coś złapie to się zdziwisz nie oceniaj kogos
 6. Den
  28.09.2021, 9:40 pm Odpowiedz
  Mam gepatit B -15 lat jak renta do mnie???
 7. Lila
  15.09.2021, 7:36 pm Odpowiedz
  A ja mam sąsiadkę co udaje i ZUS jej przyznał rentę a my podatnicy płacimy na takich nierobów.
  • Halina
   23.09.2021, 9:24 pm Odpowiedz
   Tacy, jak Ty to strasznie ludzie!!!!Skąd ta opinia, że ktoś udaje chorobę?? Nie każda choroba jest oczywista dla obserwatorów. A może ta Pani się leczy o dva o siebie i stąd ta Twoje okropna zawiść??!!!Straszne!!!!!
  • Jowita
   06.10.2021, 8:56 pm Odpowiedz
   Ciekawe jak można udawać chorobę? To co piszesz to jakieś bzdety wyssane z palca. Też ciężko choruję ale nie chodzę z przypiętą tabliczką "JESTEM CHORA NA NOWOTWÓR". Życzę ci duuużo zdrowia. A przede wszystkim zdrowego rozsądku.
 8. Mario
  06.09.2021, 10:25 am Odpowiedz
  Zus to jest tylko dobry do brania gigantycznego haraczu a jak przyjdzie co do czego to mają cię w doopie.
 9. Goska
  31.08.2021, 12:46 pm Odpowiedz
  To mija sie z rzeczywistoscia mam chorobe zwyrodnieniowa stawow jestem po operacji tarczycy zmiany zwyrodnieniowe kregoslupa kolatanie serca mam przepracowane 36 lat i juz 7 miesiecy uzyram sie z zus o rente
  • Anonim
   04.12.2021, 10:03 pm Odpowiedz
   Ja na pani miejscu złożyła bym papiery do sądu pracy.
  • Anonim
   04.12.2021, 10:07 pm Odpowiedz
   Proszę złożyć papiery do sądu pracy, ma pani sprawę wygrana.
   • Locia
    05.12.2021, 10:24 pm Odpowiedz
    Sąd pracy to też chłam procesowałam się od lutego do października choruję już 14 lat co roku inna choroba mi się przyplątuje i biegli sadowi orzekli że mogę pracować.