Na jakie choroby i schorzenia przyznawana jest renta chorobowa w 2021 i 2022?

Na jakie choroby i schorzenia przyznawana jest renta chorobowa w 2021 i 2022?

Zaktualizowano 07-05-2022 komentarzy 38 Autor: Michał Kamiński

Jak sama nazwa wskazuje, renta chorobowa z ZUS przysługuje osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Podstawą do przyznania świadczenia jest więc ocena takiej zdolności do pracy pod kątem stanu zdrowia.

Sprawdź, jakie zatem choroby i schorzenia mogą być uwzględnione przez lekarza orzecznika ZUS do przyznania renty chorobowej.

Co to jest renta chorobowa?

Renta chorobowa to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź w przypadku rolników jego odpowiednik Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to nic innego jak regularne świadczenie wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Renta chorobowa może mieć charakter stały lub okresowy – zależy to od oceny niezdolności do pracy, która może być stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS jako całkowita lub częściowa.

Stwierdzona przez lekarza orzecznika niezdolności do pracy jest podstawowym warunkiem przyznania świadczenia rentowego. Oprócz tego jednak, aby korzystać z tego wsparcia, należy spełnić szereg dodatkowych wymagań.

Kto może ubiegać się o rentę chorobową?

O rentę chorobową może się ubiegać każda osoba pełnoletnia, która ze względu na chorobę lub inwalidztwo nie może normalnie pracować. Jednak nie każdy, kto z tych powodów utracił zdolność do pracy, może liczyć na otrzymanie świadczenia. Jego przyznanie zależy od spełnienia trzech głównych warunków:

 • trzeba mieć stwierdzoną niezdolność do pracy – o tym decyduje lekarz orzecznik ZUS lub KRUS,
 • należy wykazać się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe (np. osoby, które ukończyły 30 lat, muszą mieć taki staż minimum 5-letni mieszczący się w ostatnich 10 latach liczonych wstecz od dnia złożenia wniosku o rentę),
 • niezdolność do pracy musi powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych (okresy te są szczegółowo określone w ustawie o rentach i emeryturach) lub w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od ich ustania.

Chcąc ubiegać się o rentę chorobową, należy złożyć w oddziale ZUS lub KRUS stosowny wniosek oraz dostarczyć całą listę różnych dokumentów – przede wszystkim tych potwierdzających staż ubezpieczeniowy (np. świadectwa pracy) oraz tych potwierdzających niezdolność do pracy, a więc dotyczących stanu zdrowia.

Renta chorobowa a lista chorób oraz schorzeń

Nieprzypadkowo nadmieniliśmy wyżej, że określenie „renta chorobowa” jest używane wyłącznie w języku potocznym. Oficjalna nazwa świadczenia brzmi „renta z tytułu niezdolności do pracy” i znacznie trafniej określa jego charakter.

Podstawą do przyznania takiej renty nie jest bowiem konkretna jednostka chorobowa, lecz niezdolność do podjęcia pracy ze względu na naruszenie sprawności organizmu wynikające z danego schorzenia. Mówiąc prościej – to, że ktoś cierpi na daną chorobę lub jest niepełnosprawny, nie zawsze jest równoznaczne z jego niezdolnością do pracy. Przykładowo, choroba kręgosłupa wyklucza możliwość wykonywania ciężkich prac fizycznych, ale zazwyczaj umożliwia pracę przy komputerze.

W związku z tym nie istnieje oficjalna lista chorób lub schorzeń, które automatycznie uprawniają do renty. Każdy wniosek rozpatrywany jest przez ZUS indywidualnie. Przy ocenie braku zdolności do podjęcia zatrudnienia osoby ubiegającej się o rentę komisja orzekająca bierze pod uwagę wiele czynników m.in.:

 • stan zdrowia – rodzaj choroby, stadium jej zaawansowania, rodzaj objawów, itp.,
 • wpływ choroby na stan psychofizyczny i stopień naruszenia sprawności organizmu,
 • rokowania – czy choroba jest przewlekła, czy istnieją szanse na całkowite wyleczenie lub przynajmniej na częściową poprawę stanu zdrowia w drodze leczenia lub rehabilitacji itp.,
 • wpływ choroby na możliwość wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami,
 • szanse na możliwość podjęcia pracy w innym zawodzie (tutaj uwzględnianych jest wiele czynników m.in. stan zdrowia, wiek, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe itp.).

Warto dodać, że renta chorobowa może być przyznana także na podstawie choroby zawodowej lub naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku. W obu przypadkach sposób rozpatrywania wniosku o rentę jest dokładnie taki sam jak przy innych schorzeniach. Oceniana jest zatem niezdolność do wykonywania pracy, a nie wyłącznie stan zdrowia.

Na podstawie jakich chorób ZUS może przyznać rentę chorobową?

Renta chorobowa może być przyznana głównie na podstawie inwalidztwa lub chorób, które znacząco upośledzają sprawność psychiczną lub fizyczną i przez to uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych. Najczęściej podstawą przyznania świadczenia są nowotwory, choroby układu kostno-stawowego, choroby serca i układu krążenia, schorzenia oczu, a także zaburzenia psychiczne.

Poniżej przedstawiamy listę chorób, które mogą być uznane przez ZUS jako przyczyna niezdolności do pracy:

 • zaburzenia psychiczne – są one najczęstszą przyczyną przyznawania renty i chodzi tutaj o takie choroby jak np. schizofrenia, depresja, zaburzenia adaptacyjne itp.,
 • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – chodzi tutaj o choroby wpływające na znaczne ograniczenie sprawności ruchowej np. schorzenia kręgosłupa, chorobę zwyrodnieniową stawów, RZS (reumatoidalne zapalenie stawów), toczeń rumieniowaty układowy, osteoporoza (szczególnie z patologicznymi złamaniami), dna moczanowa itp.,
 • choroby układu nerwowego – stwardnienie rozsiane (SM), epilepsja, choroba Parkinsona,
 • choroby oczu – jaskra, zakrzep żyły środkowej siatkówki, ślepota jednego lub obu oczu (wynikająca z choroby lub wypadku),
 • choroby przewlekłe – nowotwory, astma, nadciśnienie, choroby tarczycy, cukrzyca, przewlekła niewydolność serca itp.,
 • choroby zawodowe – pylica, rozedma płuc, przewlekłe choroby narządu głosu, choroba popromienna, choroby oczu itp.

Choroby uleczalne i nieuleczalne a renta chorobowa

Na ocenę niezdolności do pracy, a więc także na przyznanie renty chorobowej, ma wpływ ocena szans powrotu do zdrowia i przywrócenia sprawności organizmu. Osoby cierpiące na nieuleczalne choroby uniemożliwiające im podjęcie jakiegokolwiek zajęcia zazwyczaj więc otrzymują orzeczenie, że są całkowicie niezdolne do pracy i przyznawana jest im renta stała.

W skrajnych przypadkach dotyczących najcięższych chorób skutkujących tym, że chory nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki, lekarz ZUS może orzec niezdolność do samodzielnej egzystencji, która jest również podstawą do przyznania stałej renty chorobowej.

W przypadku chorób uleczalnych ZUS przyznaje najczęściej renty okresowe, ponieważ istnieje realna szansa na poprawę zdrowia, a więc przywrócenie zdolności do pracy.

Warto też pamiętać, że niezdolność do pracy może być określona jako częściowa. Oznacza ona, że rencista nie jest w stanie ze względu na chorobę pracować zgodnie ze swoim zawodem i kwalifikacjami. Jeśli istnieją możliwości, by taka osoba przekwalifikowała się i podjęła pracę w innym zawodzie, proponowana jest renta szkoleniowa na okres zdobycia odpowiednich kwalifikacji.

Jak choroby orzekają lekarze ZUS?

Przy orzekaniu w sprawach o przyznanie renty chorobowej lekarze ZUS skupiają się na ocenie niezdolności do pracy osoby wnioskującej o świadczenie. Orzeczenie na ten temat wydają głównie na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej, czyli np. historii choroby, wyników badań lekarskich, kart szpitalnych itp.

Jeśli takie dokumenty nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy stan zdrowia wnioskodawcy rzeczywiście uniemożliwia mu podjęcie pracy, lekarz ZUS może zlecić dodatkowe badania, skierować na obserwację szpitalną, a także poprosić o konsultacje lekarzy konkretnej specjalizacji.

Jeśli lekarz ZUS nie stwierdzi niezdolności do pracy i będzie to podstawą do odrzucenia wniosku o rentę chorobową, od takiego orzeczenia lekarskiego można się odwołać. Jest na to 30 dni od otrzymania decyzji.

- Opinie

38 komentarzy

 1. Ewa
  30.06.2022, 4:53 pm Odpowiedz
  Mam czasowa niezdolność do pracy 5 lat stan zdrowia ciągle się pogarsza jestem po operacji nadgarstka i cieśni po złamaniu barku mam gonartroze obustronna kolana dyskopatię i leczę się psychiatrycznie czy komisja ponowna na tej podstawie może mi przyznać rente chorobowa jeśli nie ma rokowań na podjęcie dalszej pracy fizycznej z opinią lekarza
 2. Anonim
  22.06.2022, 12:36 am Odpowiedz
  Czy przy astmie moge starac sie o grupę?
 3. Iwona
  24.05.2022, 10:58 am Odpowiedz
  W 2001 miałam operację częściowego usunięcia makrogruczolaka przysadki mózgowej, mam niedoczynności nadnerczy, jajników i przysadki. Mam niedoczynność tarczycy, hashimoto. Ponadto hiperprolaktynomię, moczówka prosta. W 2015 wszczepiony kardiowerter - defibrylator z powodu migotania i trzepotania komór, niewydolności oddechowo krążeniowej oraz zatrzymaniu krążenia. 2017 doszczepienie drugiej komory. Do tego doszła osteoporoza i miażdżyca. Jest jeszcze kilka chorób kobiecych o których nie piszę. W 2017 składałam wniosek na rentę, z racji młodego wieku i stwierdzenia orzecznika, że jeszcze wyzdrowieję nie dostałam renty. W tym roku ponownie złożyłam wniosek i czekam na wezwanie na komisję
 4. Barbara
  10.05.2022, 6:33 pm Odpowiedz
  Ja choruje na astmę tarczyce cukrzycę nadcisnie tętnicze i nie widzę na jedno oko a na drugie widzę słabo. Jestem pod stała opieka lekarska i czy mi przysmuguje renta socjalna ??? Ostatnio zachorowałam na bardzo silna anemię gdzie od razu byłam przyjęta na oddział szpitany i miałam przetaczana krew . Ma cały opis choroby że szpitala.
 5. Jadwiga
  07.05.2022, 5:32 am Odpowiedz
  7 lat temu przeszłam operację usunięcia guza rdzenia kręgowego po tej operacji mam niedowład prawej ręki.Teraz od połowy listopada zeszłego roku jestem na zwolnieniu lekarskim i z leczenia wynikło po zrobieniu rezonansu magnetycznego że mam kolejny guz który jest w rdzeniu i uciska nerwy po obu stronach ale bardziej na prawą stronę.Moje pytanie jest następujące czy jak nie podejmę się operacji mam możliwość starania się o rentę chorobową.
 6. Henryk
  10.04.2022, 5:10 pm Odpowiedz
  Mam 60 lat miałem zawał jaka jest szansa na dost nie renty
 7. Agnieszka
  07.04.2022, 10:09 pm Odpowiedz
  Mam zwyrodnienie wielostawowe i depresję afektywną dwubiegunowa.Mam 50 lat.Czy mam szanse na rentę chorobowa .Mam 4 dzieci i około wy lat pracy.
 8. Krysia
  26.03.2022, 12:58 pm Odpowiedz
  Mam stwardnienie rozsiane 3 stopnia udokumentowaćne i orzeczeni3 niepełnosprawności, obiecałam się o rentę i dostałam odmowę bo oni wiedzą że jestem zdolna do pracy. Co drugi robię sobie zastrzyk betaforen
 9. dość dziadów
  19.03.2022, 7:44 pm Odpowiedz
  Widzę tylko jedną szansę wyjechać do Niemiec na stróża nocnego przepracować z 5lat i ubiegać się tam o zasiłek za te 1200euro będę godnie żył przy cenach nieznacznie wyższych od tych w Polsce.
  • Andrzej
   25.03.2022, 7:37 am Odpowiedz
   Zycze powodzenia bo ja po 20latach pracy dostalem 509euro renty chorobowej Na pana marzenia musi Pan przepraciwac 45lat z tego co wiem.Pozdrawiam.
  • Jerzy
   26.04.2022, 8:26 am Odpowiedz
   Pan Andrzej ms racje nic w Niemczech Pan nie dostanie ,nie wiem kto Panu takich glupot naopowiadal
 10. nowy dziadowski ład
  19.03.2022, 7:41 pm Odpowiedz
  Żyjemy w dziadowskim kraju skoro ZUS uważa że człowiek ciężko schorowany może pracować to niech mu taką pracę znajdą. Sam cierpię na zaburzenia lękowke i nerwicę serca od 3lat. Każda podróż z dala od domu to dla mnie udręka uczucie jakbym umierał. Dla ZUSu i urzędu pracy jestem całkowicie zdrowy. Może jak dostanę udaru i odwalę kitę to orzekną że zza grobu pracy nie dostanę
 11. Baska
  18.03.2022, 5:40 am Odpowiedz
  ZUS sąd i biegli sądowi to jedna grupa pracująca w zmowie. Orzecznicy ZUS to by umarłego przewrócili do życia. Każdego uzdrawiają. Lecze die już od 20 lat na nadciśnienie niedotlenienia i niedokrwienie serca ,a od 10 lat na miazdzyce zarostowa tętnic.zloxyla n dokumenty na rente dostałam odmownie odwołałam się do sadu pracy też odmownie. Prof. Biegły sadoey uznał na stałe niezdolność do pracy ZUS odwołał się,powołali kolejnego biegleho zwykłego lekarza który po 5 miesiącach zacznie wydał opinie iz jestem zdolna do pracy. Na drodze sądowej z ZUS jestem juz 20 lat. To nir mieści dir w głowie. Jestem po różnych zabiegach udrożniania naczyń zylnych nie mogę pracować, ZUS uzdrawia wszystkich.
 12. Sylwia
  10.03.2022, 10:32 am Odpowiedz
  Ludzie, choruję na cukrzycę insulinozależną, zespół Hashimoto, nadciśnienie, zespół Sjögrena, Addisona - Biermera (anemia złośliwa), mam zdiagnozowaną fibromialgię, polineuropatię cukrzycową - lekarze stwierdzili, ze jestem zdolna do pracy mam tylko zwiększyć dawkowanie leków przeciwbólowych. Ha.
 13. Anonim
  09.03.2022, 7:17 pm Odpowiedz
  Ja mam 47lat zachorowałam mam pozsluzówkowy góz zołądka guzy na płucach tarczyce zwyrodnienie kręgosłupa torbiele na nim okropny ból zabieg na ręce zespół ciśni nadgarstka od wielu lat leczę się na ciśnienie składałam papiery o ręte i nie dostałam lekarze orzekli że jestem zdolna do pracy ja ledwo żyję
 14. Alina
  07.02.2022, 7:16 pm Odpowiedz
  Corka 22 lata MPD od urodzenia .padaczka lekooporna .niedowład połowiczy lewostronny .skolioza kręgosłupa. Cały czas nauczanie specjalne .uposledzenie w stopniu lekkim.renta nie przysługuje zdolna do pracy tylko niewiem jakiej .po prostu kpina ze strony ZUS
 15. Wojciech
  02.02.2022, 10:48 am Odpowiedz
  Mam Czerwieniec czy mogę ubiegać się o rentę chorobową
 16. Mirka
  16.01.2022, 5:09 am Odpowiedz
  Mam pytanie choruje przewlekłe na cukrzycę,choroby tarczycy rąk zdiagnozowano,czy mogę starać się o rentę chorobową ,bo nie znam sie
 17. edtyta
  07.12.2021, 11:31 am Odpowiedz
  Mam pytanie? Jestem osoba pracującą. Mam chorobę afektywną dwubiegunową. Mam 30 letni staż pracy. Czy gdybym otrzymała rentę czy muszę rezygnować z pracy?
 18. Maciej
  17.11.2021, 8:21 am Odpowiedz
  Przecież to paranoja człowiek leczy się 20 lat ma rokowanie postępującą głuchota prawie 70 procent niedosłuchu leczysz się u profesorów laryngologi a na komisji wysyłają cię na konsultacje do zwykłego otolaryngologa który wydaje sprzeczną opinie z lekarzami prowadzącymi ZUS to kpina
  • Lucyna
   23.11.2021, 8:26 am Odpowiedz
   Ma pan racje lekarze ktorzy orzekaja czesto nie posiadaja specjalizacji w danej dziedzinie mnie orzekal w bielskim zus lekarz chorob wew.zamiast neurologa i ortopedy .pomimo ze mam choroby kwalifikujace na rente inwalidzka tez jej nie dostalam.
 19. Paweł
  11.11.2021, 3:48 pm Odpowiedz
  Ma pytanie starałem się wyszszom grupę mam grupe lekiekigo stopnia stałe Nowe orzecznictwo że nie stwierdzili pogorszenenienia trudno ustalić grupę Niepełnosprwnści to znaczy grupe letniego mi zabrali Tak Nie
 20. Madzia
  08.10.2021, 5:59 pm Odpowiedz
  Ja mam ŁZS ZZSK i od roku żeby było mało łuszczycę chrostkową bolesne pęcherze głównie stopy ręce i głowa a od czerwca 2019 walczę z zus o rentę więc nie zawsze tak jest. Chamstwo
  • Raf
   17.01.2022, 9:25 am Odpowiedz
   Madzia, niedługo tez bede wzywany na komisje do zus. ŁZS plus zwyrodnienie kregoslupa, kolana skoczka, lokiec tenisisty, dna moczanowa i inne jestem niepelnosprawny w stopniu umiarkowanym. Ciekawi mnie bardzo co czlowiek z ZUS poradzi.
   • Natalia
    11.02.2022, 12:42 pm Odpowiedz
    Witam parę lat temu stwierdzili u mnie chorobę dwubiegunowa która z roku na rok pogarsza mój stan psychiczny czy mam prawo starać się o rentę ?
 21. Anonim
  06.10.2021, 1:14 pm Odpowiedz
  Poczekaj jak ciebie coś złapie to się zdziwisz nie oceniaj kogos
 22. Den
  28.09.2021, 9:40 pm Odpowiedz
  Mam gepatit B -15 lat jak renta do mnie???
 23. Lila
  15.09.2021, 7:36 pm Odpowiedz
  A ja mam sąsiadkę co udaje i ZUS jej przyznał rentę a my podatnicy płacimy na takich nierobów.
  • Halina
   23.09.2021, 9:24 pm Odpowiedz
   Tacy, jak Ty to strasznie ludzie!!!!Skąd ta opinia, że ktoś udaje chorobę?? Nie każda choroba jest oczywista dla obserwatorów. A może ta Pani się leczy o dva o siebie i stąd ta Twoje okropna zawiść??!!!Straszne!!!!!
  • Jowita
   06.10.2021, 8:56 pm Odpowiedz
   Ciekawe jak można udawać chorobę? To co piszesz to jakieś bzdety wyssane z palca. Też ciężko choruję ale nie chodzę z przypiętą tabliczką "JESTEM CHORA NA NOWOTWÓR". Życzę ci duuużo zdrowia. A przede wszystkim zdrowego rozsądku.
   • Marcel
    23.02.2022, 8:52 am Odpowiedz
    Mam stwierdzone ZABURZENIA OSOBOWOŚCI, czy to kwalifikuje się do renty ZUS?!
    • Szymon
     26.02.2022, 8:29 pm Odpowiedz
     hej od kiedy na to chorujesz wogóle?
 24. Mario
  06.09.2021, 10:25 am Odpowiedz
  Zus to jest tylko dobry do brania gigantycznego haraczu a jak przyjdzie co do czego to mają cię w doopie.
 25. Goska
  31.08.2021, 12:46 pm Odpowiedz
  To mija sie z rzeczywistoscia mam chorobe zwyrodnieniowa stawow jestem po operacji tarczycy zmiany zwyrodnieniowe kregoslupa kolatanie serca mam przepracowane 36 lat i juz 7 miesiecy uzyram sie z zus o rente
  • Anonim
   04.12.2021, 10:03 pm Odpowiedz
   Ja na pani miejscu złożyła bym papiery do sądu pracy.
  • Anonim
   04.12.2021, 10:07 pm Odpowiedz
   Proszę złożyć papiery do sądu pracy, ma pani sprawę wygrana.
   • Locia
    05.12.2021, 10:24 pm Odpowiedz
    Sąd pracy to też chłam procesowałam się od lutego do października choruję już 14 lat co roku inna choroba mi się przyplątuje i biegli sadowi orzekli że mogę pracować.