Jaka jest najniższa renta chorobowa netto w 2023 roku?

Jaka jest najniższa renta chorobowa netto w 2023 roku?

Zaktualizowano 28-07-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Renta chorobowa jest świadczeniem o charakterze socjalnym, dlatego jej wysokość ustalana jest nieco inaczej niż wysokość emerytury. Podstawą jej wyliczania jest wartość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, natomiast mniejsze znaczenie mają dotychczasowe zarobki rencisty.

Każdego roku określana jest także najniższa stawka renty po uwzględnieniu aktualnego wskaźnika waloryzacji. Sprawdź, co jeszcze wpływa na wysokość świadczenia oraz ile wynosi najniższa renta chorobowa netto i brutto w 2021 roku.

Co to jest renta chorobowa?

Pod pojęciem renty chorobowej należy rozumieć rentę z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to nazywane jest także rentą inwalidzką, ponieważ przysługuje głównie osobom niepełnosprawnym, a także bardzo schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie podjąć zatrudnienia.

Renta chorobowa jest świadczeniem o charakterze socjalnym, ponieważ jej celem jest wsparcie finansowe osób, które nie mają możliwości zarobić na swoje utrzymanie w takim zakresie jak osoby zdrowe. W zależności od stanu zdrowia, a więc także stopnia niezdolności do pracy świadczenie może być przyznane na stałe lub jedynie na określony czas np. 2-3 lata.

Jak i przez kogo przydzielana jest renta chorobowa?

Renta chorobowa wypłacana jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O jej przyznaniu decyduje organ rentowy, a więc ZUS lub w przypadku rolników KRUS.

Decyzję podejmuje specjalna komisja na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę i przede wszystkim w oparciu o orzeczenie lekarskie w sprawie oceny stopnia niezdolności do pracy osoby ubiegającej się o świadczenie.

Taka niezdolność może być określona jako częściowa lub całkowita, a jej rodzaj wpływa na wysokość świadczenia oraz okres pobierania.

Jak wyliczana jest renta chorobowa?

Renta chorobowa wyliczana jest przez organ rentowy w dość skomplikowany sposób, ponieważ polega na zsumowaniu następujących wartości liczbowych:

  • 24% kwoty bazowej – kwota bazowa to wartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, jakie ogłaszane jest przez GUS w lutym każdego roku; jest to wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe; w 2021 roku kwota bazowa wynosi 4512,41 zł,
  • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych – przy określaniu podstawy wymiaru brane są pod uwagę pobierane przez rencistę kwoty wynagrodzenia za pracę, ale tylko te, które podlegały oskładkowaniu na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe; na podstawie rocznych kwot zarobków i wysokości przeciętnego wynagrodzenia ZUS oblicza wskaźnik, przez który potem mnożona jest kwota bazowa i w ten sposób obliczana podstawa wymiaru,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych – podobnie jak w przypadku poprzedniego składnika są tutaj uwzględniane pełne miesiące,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu zwanego stażem hipotetycznym – chodzi tutaj o okres brakujący do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (obejmującego okresy składkowe i nieskładkowe); staż hipotetyczny liczony jest od dnia, w którym złożono wniosek o rentę, do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek 60 lat.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, na wysokość renty wpływa stopień niezdolności do pracy. Na pełną wartość świadczenia mogą liczyć osoby, wobec których lekarz orzecznik orzeknie całkowitą niezdolność do pracy. Chodzi tutaj o osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą podjąć jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Z kolei renciści, których niezdolność do pracy została określona jako częściowa, otrzymują 75% wartości świadczenia. Są to osoby, które utraciły możliwość wykonywania pracy w swoim zawodzie, a więc zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.

Ile wynosi najniższa renta chorobowa w 2021?

Najniższe stawki rent z tytułu niezdolności do pracy są aktualizowane każdego roku na podstawie tzw. wskaźnika waloryzacji. Uwzględnia on inflację oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Poniżej przedstawiamy najnowsze stawki świadczenia obowiązujące od 1 marca 2021 roku.

Rodzaj renty chorobowejKwota minimalna renty chorobowej BRUTTOKwota minimalna renty chorobowej NETTO (kwoty zaokrąglone)
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy1250,88 zł1067 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy938,16 zł837 zł
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1501,06 zł1272 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1125,79 zł965 zł

Warto wiedzieć!
Renta chorobowa obliczana jest zawsze w ten sam sposób. Jeśli w wyniku takich obliczeń kwota świadczenia okaże się mniejsza niż najniższa renta, zostanie ono podwyższone do stawki minimalnej.

Ile wynosi najwyższa renta chorobowa w 2021?

Renta chorobowa obliczana jest z uwzględnieniem dochodów rencisty, dlatego osoby zarabiające w przeszłości wysokie kwoty mogą liczyć także na odpowiednie wyższe świadczenia.

Najwyższa renta chorobowa w 2021 roku nie jest jeszcze znana. Dwa lata temu najwyższą rentę chorobową pobierał mieszkaniec Piły, który otrzymywał co miesiąc 27 tys. zł. Taka imponująca kwota świadczenia wynika z faktu, że rencista otrzymał ją wskutek wypadku jeszcze według starych przepisów, które do obliczania podstawy świadczenia nakazywały brać pod uwagę najwyższe kwoty wynagrodzenia wskazanymi przez świadczeniobiorcę.

Dzisiaj nowe renty już nie są przyznawane w tak dużej wysokości. Obowiązują bowiem limity:

  • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia nie może być wyższy niż 250 %,
  • wysokość świadczenia nie może być wyższa niż obliczona podstawa wymiaru.
Warto wiedzieć

Dowiedz się także ile wynosi najniższa emerytura.

Minimalna renta chorobowa z częściowej niezdolności do pracy

Renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest z założenia niższym świadczeniem niż to przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do podjęcia zatrudnienia. Również więc minimalna stawka świadczenia jest najniższa, bo wynosi zaledwie 938,16 zł brutto, a więc około 837 zł na rękę.

Warto jednak wiedzieć, że renciści mogą zwiększyć swoje świadczenie, jeśli przysługują im dodatki np. dodatek pielęgnacyjny, czy kombatancki (w obu przypadkach każdy wynosi 239,66 zł).

Osoby pobierające rentę chorobową mają także prawo do tzw. trzynastki, a w przypadku gdy otrzymują co miesiąc mniej niż 2900 zł – również do czternastki. Są to dodatkowe świadczenia, a każde wypłacane jest raz w roku na podstawie odrębnej ustawy. W 2021 roku trzynastki mają być wypłacane w kwietniu, natomiast czternastki w listopadzie.

Podsumowanie

Pod koniec 2020 roku w Polsce było 640,7 tys. osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najniższa renta chorobowa była wypłacana 185 tys. rencistom, co oznacza, że znaczna większość świadczeniobiorców otrzymuje wyższe kwoty wsparcia.

Przeciętna wysokość renty wynosi około 1800 zł, a więc również niewiele. Z tego względu wiele osób stara się ratować swój budżet poprzez podjęcie pracy, choćby na część etatu.

Renta chorobowa nie oznacza bowiem zakazu zatrudnienia – renciści mają prawo pobierać świadczenie i jednocześnie dorabiać np. na umowie o pracę lub zlecenia. Muszą jednak pilnować, by nie przekroczyć limitu dodatkowych przychodów, ponieważ może się to wiązać ze zmniejszeniem renty lub nawet jej zawieszeniem.

4.1 (Ilość ocen: 27)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy