Najniższa emerytura – ile wynosi w 2023 roku?

Najniższa emerytura – ile wynosi w 2023 roku?

Zaktualizowano 21-08-2023 Autor: Marta Wycisło

Jeżeli zastanawiasz się, ile wynosi najniższa emerytura i na jakie wsparcie będziesz mógł liczyć po wielu latach ciężkiej pracy, warto byś w każdym kolejnym roku, który zbliża Cię do tego etapu w życiu, aktualizował swoje informacje. Świadczenia emerytalne ulegają bowiem częstym waloryzacjom. Zmieniają się także warunki uprawniające do otrzymania ich. Szczegóły wyjaśniające jak wygląda sytuacja emerytów w 2023 roku — poniżej.

Jak działa system emerytalny w Polsce?

Wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są w Polsce regulowane przez skomplikowane przepisy wielu różnych aktów prawnych. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że cały system opiera się na trzech filarach – dwóch finansowanych z obowiązkowych składek i trzeciego – dobrowolnego.

Konstrukcja systemu emerytalnego sprawia, że wysokość emerytur jest uzależniona w głównej mierze od:

 • otoczenia inflacyjnego,
 • poziomu płac,
 • czynnika demograficznego, czyli liczby płatników składek.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi aktualnie:

 • 60 lat w przypadku kobiet,
 • 65 lat w przypadku mężczyzn.

Prawo do uzyskania najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego przysługuje jednak wyłącznie osobom, które przez odpowiednio długi czas opłacały składki na ubezpieczenia społeczne.

Ile aktualnie wynosi najniższa emerytura?

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura jest równa 1 588,44 zł brutto, co daje kwotę netto w wysokości 1445,48 zł. Tyle samo wynosi także renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Minimalne kwoty pozostałych świadczeń to kolejno:

 • 1 906,13 zł — renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa;
 • 1 429,60 zł — renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową;
 • 1 191,33 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 1 600,70 zł – świadczenie przedemerytalne.

Komu przysługuje minimalna emerytura?

Gwarantowana emerytura w opisanej wyżej, minimalnej wysokości, jest przeznaczona dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny oraz wymagany staż pracy:

 • 20 lat w przypadku kobiet,
 • 25 lat w przypadku mężczyzn.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku, emerytura gwarantowana, nazywana inaczej emeryturą z urzędu jest wypłacana na zasadach kapitałowych, a więc wyliczana przez podział sumy składek z konta emerytalnego i waloryzowana.

Ważne!

Brak spełnienia jednego z warunków sprawia, że ZUS wypłaca jedynie świadczenie, którego wysokość wynika z wysokości dotychczas odprowadzonych składek, znajdujących się na koncie emerytalnym.

Kiedy nie otrzymasz minimalnej emerytury?

Zgodnie z aktualnymi zasadami przyznawania świadczeń emerytalnych, nie będziesz miał szans na emeryturę z urzędu, jeśli:

 • Miałeś wieloletnie przerwy w zatrudnieniu na umowę o pracę czy zlecenie;
 • Długo chorowałeś;
 • Byłeś zatrudniony przez większą część swojego życia zawodowego na umowy o dzieło;
 • Przez wiele lat pracowałeś „na czarno”.

Innymi słowy – za krótko opłacałeś obligatoryjne składki.

Wysokość emerytury a lata pracy

Staż pracy nie jest jedynym parametrem branym pod uwagę przy obliczeniach świadczeń emerytalnych, co sprawia, że dwie osoby, które przepracowały ten sam okres, mogą otrzymywać zupełnie różne wypłaty z ZUS.

Aby dowiedzieć się jaka emerytura przysługuje po konkretnej ilości lat pracy wystarczy, że użyjesz kalkulatora świadczenia, który jest dostępny na stronie www ZUS-u i wprowadzisz do niego dane ze swojego indywidualnego konta emerytalnego. Masz do niego zdalny dostęp poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Wiele osób, które dokonało takich obliczeń, zostało niemiłe zaskoczonych szacowanym wynikiem. Przewidywane świadczenie czasem rozczarowuje do tego stopnia, że ludzie zaczynają zastanawiać się nad emigracją w celach zarobkowych. 

Najniższa emerytura w USA

Prawo w Stanach Zjednoczonych nie definiuje kwoty minimalnego świadczenia gwarantowanego.

Wysokość emerytury zależy w USA od:

 • stażu pracy,
 • wysokości zarobków,
 • wieku, w którym dana osoba przechodzi na świadczenie.

I choć Europa wydaje się mieć lepsze rozwiązania socjalne – nie wszędzie spotkasz się z pojęciem emerytury z urzędu. 

Najniższa emerytura w Niemczech

Niemcy to kolejne państwo, które nie reguluje żadną ustawą najniższej gwarantowanej emerytury. Czynniki, które mają wpływ na jej wysokość, są niemal identyczne jak w USA. Z kolei średnia emerytura w Niemczech jest równa około 1 538 euro brutto miesięcznie.

Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy