Jaka emerytura bez lat pracy a jaka po 10, 30 i 40 latach pracy

Jaka emerytura bez lat pracy a jaka po 10, 30 i 40 latach pracy

Zaktualizowano 08-07-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Polski system emerytalny nie należy do najprostszych w Europie. Mimo kilku prób uczynienia go mniej skomplikowanym, reguły przyznawania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wciąż nie są dla wszystkich jasne, a aby poznać je u źródła, należy wgłębić się nie w jeden, a w kilka aktów prawnych.

W poniższym tekście staramy się w uproszczony sposób odpowiedzieć na pytanie jaka będzie emerytura w kilku określonych sytuacjach. Ostrzegamy – prognozy emerytalne nie są określane przez liderów opinii jako optymistyczne.

Od czego zależy wysokość emerytury?

To, co w głównej mierze wpływa na emeryturę, to kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym (oraz ewentualnie – OFE).

Aby ustalić wysokość Twojej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Ustali podstawę do obliczenia emerytury, biorąc pod uwagę:
  – kapitał początkowy,
  – składki odkładane na koncie ZUS,
  – środki z subkonta OFE.
 2. Podzieli podstawę do obliczeń przez ilość miesięcy, które zgodnie z coroczną publikacją Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) odzwierciedlają Twoją przewidywaną długość życia na emeryturze.

Jak pewnie wiesz, środki na Twoim koncie ZUS pochodzą ze składek odprowadzanych przez pracodawcę z Twojego przychodu. Pracodawca finansuje 9,76% podstawy wymiaru składek, drugie tyle – Ty sam. Łącznie – 19,52%. Im więcej zarabiasz, tym więcej pieniędzy zamienia się w Twoje oszczędności na emeryturę.

Istnieje jednak górny limit. Po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia składki przestają być odprowadzane. W 2021 roku na ZUS-owskim koncie można było odłożyć maksymalnie 30 796 zł.

Podsumowując, bezpośredni wpływ na emeryturę ma:

 • wysokość kwoty, którą udało Ci się odłożyć ze składek emerytalnych odprowadzanych od wynagrodzenia,
 • wiek, w którym przechodzisz na emeryturę.

Natomiast pośrednie czynniki, od których uzależnione jest świadczenie emerytalne z FUS to:

 • wysokość wynagrodzenia,
 • staż pracy – mowa oczywiście wyłącznie o legalnym zatrudnieniu na umowę, od której odprowadzane są odpowiednie składki (przykładowo: umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym).

Jaka emerytura bez lat pracy — czy coś dostanę?

Brak stażu pracy na umowę, od której płacone były składki emerytalno-rentowe jest równoznaczny z brakiem prawa do emerytury. Czy można w takiej sytuacji liczyć na inną pomoc od państwa, kiedy znajdziemy się w podeszłym wieku? Owszem, ale pod pewnymi warunkami.

Istnieje kilka świadczeń dla seniorów, które nie są uzależnione od przepracowanych na oskładkowanej umowie lat pracy. Pod uwagę brane są inne kryteria.

 1. Renta dożywotnia
  czyli dożywotnie świadczenie pieniężne w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości na fundusz hipoteczny. To rozwiązanie dla osób, których jednym z elementów majątku osobistego jest dom lub mieszkanie. Oczywiście wraz z przeniesieniem praw własności senior nie jest zmuszony do eksmisji. Na mocy prawa do użytkowania wieczystego w formie wpisu do ksiąg, emeryt może zamieszkiwać nieruchomość do końca życia.
 2. Zasiłek pielęgnacyjny — świadczenie
  rodzinne mające pokryć opłaty związane z opieką wynikającą z niezdolności do całkowicie samodzielnej egzystencji. Jest przyznawany m.in. osobom, które ukończyły 75 rok życia. W 2022 roku zasiłek ten wynosi 215,84 zł.
 3. 500+ dla seniora
  potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przyznawanego z rządowego programu świadczeń rodzinnych. Należy się m.in. osobom starszym, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji czy zaświadczenie od lekarza świadczące o takiej sytuacji.
 4. Mama 4+
  czyli inaczej rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osób, które urodziły i wychowały (lub tylko wychowały) co najmniej czwórkę dzieci i w związku z tym zrezygnowały, bądź były zmuszone przerwać pracę zarobkową. Świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane pomimo braku opłacania składek emerytalnych i wynosi tyle, ile gwarantowana minimalna emerytura.

Jaka jest najniższa emerytura?

1 marca 2022 roku najniższa emerytura została zwaloryzowana do kwoty 1338,44 zł brutto. Mowa o tzw. emeryturze z urzędu, na którą nie trzeba składać żadnego wniosku i która należy się każdemu, kto:

 • osiągnął minimalny wiek emerytalny (obecnie jest to 60 r.ż. dla kobiet i 65 r.ż. dla mężczyzn),
 • przepracował minimalny staż uprawniający do otrzymania gwarantowanego świadczenia (20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn).

To oznacza, że nawet jeśli podstawa do obliczenia emerytury jest zbyt niska, by po podzieleniu przez pozostałe, szacowane miesiące życia dać wynik na poziomie 1338,44 zł brutto, comiesięczne świadczenie z FUS zostanie podniesione do tej kwoty.

Osoby, które nie spełniają któregoś z warunków, mogą otrzymać emeryturę wyliczoną na podstawie zgromadzonego na koncie emerytalnym kapitału. Najczęściej będzie to kwota niższa niż gwarantowana minimalna emerytura.

Ile dostanę emerytury za 5 lat pracy?

Jeśli ukończyłeś 65 lat lub ukończyłaś 60 lat, a twój staż pracy to 5 lat – otrzymasz jedynie świadczenie, którego wartość będzie wynikała ze składek zgromadzonych w ZUS.

Zakładając, że Twoje zarobki wynosiły w ostatnich latach najniższą krajową:

 • w 2018 r. – 2 080 zł,
 • w 2019 r. – 2 250 zł,
 • w 2020 r. – 2 600 zł,
 • w 2021 r. – 2 800 zł,
 • w 2022 r. – 3 010 zł,

będziesz mógł/mogła liczyć na emeryturę rzędu ok. 150 zł (jeśli jesteś mężczyzną) lub 125 zł (jeśli jesteś kobietą) miesięcznie.

Dla porównania na końcu artykułu umieściliśmy informację, jak 5-letni staż pracy wpływa na emeryturę w Niemczech. Tymczasem przeanalizujmy jeszcze sytuację emerytów pracujących całe życie w Polsce.

Jaka emerytura po 10 latach pracy?

W wieku 60 lat często zadajemy sobie pytanie czy czy dostanę emeryturę mając 10 lat pracy?

Choć 10 lat to połowa stażu wymaganego do minimalnej emerytury, nie uprawnia ona do otrzymania połowy kwoty „gwarantowanej” z urzędu.

Tak jak w przypadku wszystkich osób, które ukończyły 60 lub 65 lat, ale nie mają 20-letniego stażu pracy – emerytura zostanie obliczona na podstawie uzbieranego na koncie emerytalnym kapitału i najprawdopodobniej będzie tzw. świadczeniem groszowym w wysokości kilkuset zł.

Jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej?

Jeżeli przez wszystkie lata pracy zarabiałeś najniższą krajową, odprowadzone przez Ciebie składki najprawdopodobniej nie pozwolą na uzyskanie wyższej niż 1338,44 zł kwoty emerytury.

Jednak dzięki legitymowaniu się wiekiem emerytalnym i osiągnięciu wystarczającego dla uzyskania najniższego świadczenia emerytalnego stażu będziesz mógł liczyć na podniesienie świadczenia do gwarantowanej kwoty minimalnej.

Ile wynosi emerytura po 40 latach pracy — kalkulator

Każdy, kto uczciwie przepracował 40 lat zadaje sobie pytanie ile będzie wynosić jego emerytura. Niestety nie da się w jednoznaczny sposób określić wysokości świadczenia. Osoby pracujące na najniższych stawkach lub umowach cywilno-prawnych, które nie zawsze są oskładkowane, nie mogą liczyć po przejściu na emeryturę na wysokie miesięczne kwoty z FUS.

Jak już wiesz, staż pracy to tylko jeden z parametrów wpływających na emeryturę. Świadczenia jednego seniora, mogą różnić się od emerytury drugiego nawet o kilkanaście tysięcy złotych, mimo że obaj przepracowali 40 lat.

Ważne!

Prognozę swojej emerytury możesz obliczyć w każdej chwili, nie tylko po osiągnięciu długiego stażu pracy czy kiedy będziesz dobiegał wieku emerytalnego. Zrobisz to, korzystając z danych ze swojego indywidualnego konta emerytalnego oraz kalkulatora na stronie ZUS-u – w pełni online.

Nie musisz też czekać na coroczne pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by poznać kwotę zgromadzonego na ten moment kapitału. Interesująca Cię kwota jest dostępna w Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u.

W internecie znajdziesz też sporo kalkulatorów, które oszacują Twoją emeryturę na podstawie średnich zarobków brutto, jednak finalna kwota, którą otrzymasz z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, może różnić się od otrzymanego wyniku, na przykład w związku z wiekiem, w którym zdecydujesz się odejść na świadczenie emerytalne.

Ile emerytury przy zarobkach 3000 brutto?

Sama kwota zarobków nie wystarczy, by obliczyć przyszłą emeryturę, na którą, jak już wiesz, składa się wiele danych, parametrów i zmiennych. Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmijmy jednak pewne hipotetyczne założenia i uproszczoną metodologię (bez uwzględnienia inflacji czy waloryzacji konta).

Przykład:

 • Zostajesz zatrudniony na umowę o pracę, mając 25 lat;
 • Przez wszystkie lata pracy zarabiasz 3 000 zł brutto;
 • Na emeryturę odchodzisz w wieku 65 lat.

To oznacza, że na koncie emerytalnym zgromadziłeś 281 088 złotych. Po podzieleniu tej kwoty przez uśrednioną ilość miesięcy, które wg GUS spędzisz na emeryturze, otrzymasz wynik około 1 432,66 zł brutto.

Chciałbyś po przejściu na emeryturę nadal otrzymywać z ZUS równowartość swojej pensji? Jak widzisz w obecnym systemie emerytalnym to niemożliwe. By dostawać 3 000 zł brutto, musiałbyś zarabiać znacznie więcej.

Ile trzeba zarabiać, żeby mieć 3000 emerytury?

Zgodnie z wyżej przyjętą metodologią, by po 40 latach pracy emerytura wyniosła 3 000 zł brutto, należałoby przez cały okres zatrudnienia zarabiać około 6 300 zł brutto.

Na koniec przytaczamy kilka obiecanych informacji na temat niemieckiej emerytury.

Kwota emerytury za 5 lat pracy w Niemczech

Kwestie związane z niemiecką emeryturą wcale nie należą do dużo prostszych niż te, o których możemy przeczytać w Polsce.

Najważniejsze informacje to:

 1. Niemiecka emerytura jest przyznawana wszystkim osobom, które przeprowadziły się do Niemiec przed końcem 1990 roku na mocy polsko-niemieckiego porozumienia emerytalnego z 1975 roku. Emerytura jest obliczana na podstawie składek odprowadzanych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i wypłacana przez jedno z państw. Od porozumienia istnieje kilka wyjątków.
 2. Każdy, kto przeprowadził się do Niemiec w 1991 roku i później podlega prawu emerytalnemu Unii Europejskiej.
 3. Prawo do niemieckiej emerytury przysługuje obecnie wszystkim osobom, które:
  – przepracowały w Niemczech co najmniej 12 pełnych miesięcy,
  – opłacały co najmniej minimalne składki emerytalne przez okres wyczekiwania nazywany Wartezeit (w najniższym możliwym wymiarze – 5-letni),
  – osiągnęły wiek emerytalny, który z roku na rok ulega zmianie (w 2022 roku wynosił 65 lat i 11 miesięcy).

By policzyć jakiej kwoty niemieckiej emerytury można spodziewać się po 5 latach pracy, należy poznać jeszcze dwa obcobrzmiące pojęcia:

 • Entgeltpunkte (punkty emerytalne), które „zdobywa się” za osiągnięcie średniego rocznego wynagrodzenia;
 • Rentenwert (współczynnik wartości emerytury) – mnożnik, który pozwala ustalić kwotę emerytury, a jego wartość ustalana jest co roku (w 2022 r. wynosi 35,52 euro na wschodzie i 36,02 euro na zachodzie).
Jak wykorzystać te parametry w praktyce?

Posiadając informacje o Entgeltpunkte i Rentenwert można wyliczyć, że osoba, która przepracowała w Niemczech wschodnich 5 lat, a jej zarobki wynosiły średnią krajową, ma prawo do kwoty emerytury, która jest wynikiem działania:
5 × 35,52 = 177,60 euro.

4.7 (Ilość ocen: 64)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

34 komentarze

 1. Krzysztof
  14.09.2023, 10:27 pm Odpowiedz
  Witam mam 23 lata i 9 miesięcy składkowe a wiek 64 lata i zastanawiam się czy otrzymam najniższa emeryturę
  • Wincenty
   01.10.2023, 4:48 pm Odpowiedz
   musisz mieć 25 lat składkowych.
 2. Albert
  15.08.2023, 9:28 am Odpowiedz
  Zgromadzonych na koncie Zus 281 088 złotych.= otrzymasz wynik około 1 432,66 zł brutto. emerytury .I tak nas ZUS okrada.Wszyscy placa a nie musza,i teraz nie bede placil ani zusowi ani us.Dosyc okradania Polaków
 3. Polska Emerytka
  04.08.2023, 9:48 pm Odpowiedz
  Dość ogłupiania Polaków przez ZUS!! Jestem emerytką z 25 letnim stażem uczciwej pracy - z emeryturą 1800 zl/m-c. netto Dziś dowiedziałam się o fakcie, że Polski ZUS wypłaca ukraińskim emerytom Polskie emerytury, wystarczy ze wjadą na terytorium Polski i otrzymują emerytury 1588 zl brutto. Jakim prawem ZUS okrada nas Polaków, rozdając emerytury Ukraińcom. Mam nadzieję, ze ZUS poniesie odpowiedzialność za okradanie Polaków z ich składek emerytalnych oraz emerytur. Niech sobie ZUs rodzaje swoje prywatne pieniądze Ukraińcom, a nie okradać Polskich emerytów. Ukraińcy niech zapłacą za rzeź- bestialstwo na Wołyniu!
  • Wiesława
   24.08.2023, 12:57 pm Odpowiedz
   bzdury Pani pisze o tych emeryturach dla Ukraińców, to nie jest prawda !!!
   • Piotr
    29.08.2023, 8:08 pm Odpowiedz
    To nie są żadne bzdury...no może częściowo...Ukrainiec musi przepracować aż 1 miesiąc żeby otrzymać po osiągnięciu wieku Polska emeryturę w wysokości około 1500 zł
   • LOLA
    02.09.2023, 8:24 am Odpowiedz
    Dokładnie, zadziwiajace jak kłamstwa się szybko rozpowszechniają, a wystarczy poczytać w necie i się dowiedzieć, że z tymi emeryturami dla Ukrainców to fejk.
    • Aron
     19.02.2024, 2:11 pm Odpowiedz
     To prawda że Ukraińcy dostają 1777 w tym roku emerytury w Polsce żadnej składki nigdy nie płacili mamy wielkie serca i kieszenie
  • Anonim
   30.08.2023, 2:19 pm Odpowiedz
   Święta prawda
 4. Darek
  25.07.2023, 8:19 am Odpowiedz
  Zamiast odkładać do ZUS 281 088 lepiej kupić na raty mieszkanie na wynajem. Nie dość, ze przez całe 30 lat będziesz je wynajmował, to nie traci ono na wartości. A na emeryturze będziesz żył dalej z wynajmu i z odłożonych pieniędzy za wynajem zbieranych przez 30 lat.
  • Najemca
   09.09.2023, 12:10 pm Odpowiedz
   W Warszawie mieszkania sa teraz po 20 000zł/m2. Mieszkania 14m2 legalnego nie znajdziesz. Wiec to bardzo dobre rozwiazanie dla malych miasteczek, gdzie 1m2 mieszkania to 10 000zł i wtedy kupujesz kawalerkę.
 5. Jan
  11.07.2023, 10:08 am Odpowiedz
  Policz sobie dzieląc ta sumę przez tzw. średnie dalsze życie na emeryturze . W 2024 roku będzie to jak podał urząd statystyczny 212 miesiecy
 6. AntyZUS
  28.06.2023, 3:35 pm Odpowiedz
  ZUS to zwykli złodzieje. Ludzue lepiej by zainwestowali te pieniadze sami, kupujac po 40 latach mieszkanie na wynajem. Z najmu by mieli przynajmniej tyle samo co laskawie daje im ZUS a po smierci mieszkanie by pozostalo w rodzinie generjac kolejne zyski i wzbogacajac nastepne pokolenie. Jebac ten zlodziejski ZUS!
  • Wojtek
   24.07.2023, 12:19 am Odpowiedz
   Brawo dla tego pana! W pełni się z panem zgadzam.
 7. Rafał
  23.06.2023, 7:45 pm Odpowiedz
  Dziwne te wyliczenia mają:) Średnia długość życia w Pl to 75 lat. Średnio Polak na emeryturze żyje 10 lat. Skoro w wieku 65 lat mamy odłożone 280 000 to jak im wychodzi 1400 brutto heh.
  • Jan
   11.07.2023, 10:08 am Odpowiedz
   Policz sobie dzieląc ta sumę przez tzw. średnie dalsze życie na emeryturze . W 2024 roku będzie to jak podał urząd statystyczny 212 miesiecy
 8. Andrzej
  09.06.2023, 2:07 am Odpowiedz
  jaka emeryture otrzymam po 14 latach pracy. Teraz mam 75 lat
 9. Dorota
  26.04.2023, 8:36 am Odpowiedz
  Emerytura groszowa w postaci kilkuset złotych, nawet jeżeli nie ma 20 lat pracy!To dlaczego moje dziecko nie może dostać renty rodzinnej po zmarłym ojcu,który zmarł w wieku 48 lat i nie zdążył nabyć tych 20 lat pracy.Polskie dzieci są najważniejsze,a moje starania w tej sprawie od Kajfasza do .. Trzecia instytucja i 1,5 roku!!!Jak długo i czy w ogóle brzmi moje pytanie!!!!!
  • Gertie
   09.09.2023, 12:15 pm Odpowiedz
   Bo zmarł bez 20lat pracy i przed 65 rż. równocześnie. Nawet z tego artykułu może pani to sobie wyczytać.
 10. Anonim
  05.04.2023, 8:01 pm Odpowiedz
  Ptzechąc na emeryture po 42 latach pracy n netto dostałam 1680 zł ale zmarł mi mąż przeszłam na rente rodzinną gdzi zyskałam 300 zł więcej do dziś pracuje nie odprowadzam składek naemeryture tylko zdrowotne zachwilę będe miała50 lat pracy pytam gdzie są moje pieniądze które płaciłam tyle lat
  • Aga
   25.04.2023, 11:41 am Odpowiedz
   Pytanie ile wpłacałas. Bo emerytura z nieba się nie bierze, tylko że składek na koncie. Może się okazać, że państwo jeszcze do ciebie opłaca. Druga rzecz na różne fundusze i podatki idzie ok. 30- 60% pensji bruttoz czego tylko 19,5% to kwota skladki emerytalnej.
   • Marza
    25.06.2023, 5:43 am Odpowiedz
    Raczej widać że jednak emerytura z nieba spada dla tych co mają czwórkę dzieci i nie musieli pracować.Bez składek.To jest chore.
  • Iga
   19.08.2023, 1:17 pm Odpowiedz
   Głupoty pani pisze. Żaden Ukrainiec nie dostaje emerytury w Polsce za nic, oni też muszą pracować tak jak my. Niech pan/i nie wypowiada się na tematy o których nie ma zielonego pojęcia bo to KŁAMSTWA!!!!!!
 11. Bogdan
  19.03.2023, 5:19 pm Odpowiedz
  Do 1999r. Nie płacili składek imiennych a dostają wysokie emerytury
  • antek
   12.07.2023, 4:37 am Odpowiedz
   no właśnie a młodzi teraz pracują na ich wysokie emerytury, żeby potem dostać 1200 na reke. Moj brat pracował w TP teraz ma 5tys na rękę
 12. Alinka
  02.03.2023, 2:54 pm Odpowiedz
  no cóż Ukraincy dostaja 1000 zl dodatku do emerytury pllus emeryture po przepracowaniu 1 miesiaca w Polsce w wysokosci 1350 zl miesiecznie mimo ze nie sa w UE
  • anonim z Polski
   12.03.2023, 6:53 pm Odpowiedz
   taa.. ciekawe gdzie bo na pewno nie w Polsce.. kolejna szczująca na ukr
  • Kol
   03.04.2023, 6:19 am Odpowiedz
   Głupoty piszesz nic takiego nie ma
   • Antyukropol
    15.06.2023, 7:55 pm Odpowiedz
    No oby nie dostali ani grosza.
   • Witek
    27.06.2023, 7:41 pm Odpowiedz
    Owszem , to niestety prawda, Sprawdzone.
    • renata
     18.09.2023, 12:25 am Odpowiedz
     ruska zaraza takie kłamstwa pisze
   • Iga
    19.08.2023, 1:22 pm Odpowiedz
    Co za kłamstwa i brednie piszą alinka i witek. Nie czytajcie tych kłamstw!!!!!
    • Piotr
     29.08.2023, 8:04 pm Odpowiedz
     Szanowna Pani Igo...niestety to o pisze Alinka to najprawdziwsza prawda...jeżeli Pani nie wierzy proszę skontaktować się z Zus. Ukrainiec, który w Polsce legalnie przepracuje min 1 miesiąc po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie otrzymywał polską emeryturę. Niestety Polacy muszą przepracować znacznie więcej
     • Leon
      19.09.2023, 2:12 pm
      O tym że ukraincy otrzymuja polska emeryturę informował sam ZUS . Apelując o zmiane przepisow, obecny rząd nie zrobił z tym nic . Wręcz zbagatelizował sprawę.