Odwołanie od mandatu – jak to zrobić?

Odwołanie od mandatu – jak to zrobić?

Zaktualizowano 04-10-2023 Autor: Magdalena Godzieba

Mandat karny za wykroczenie drogowe to często dość duże obciążenie dla domowego budżetu. Zgodnie z prawem, po otrzymaniu mandatu, możemy go przyjąć lub się od niego odwołać.

Samo przyjęcie jest proste – wystarczy po prostu zachować dokument otrzymany od funkcjonariusza i wykonać przelew. Odwołanie od mandatu wymaga niestety szerszej wiedzy. Warto jest jednak znać swoje prawa. Poniżej przybliżamy wszystkie ważne informacje.

Kto ma możliwość odwołania od mandatu?

Mandat to uproszczona procedura karania grzywną za popełnienie wykroczenia drogowego. Wystawia go od ręki funkcjonariusz policji, dzięki czemu do sądów nie muszą trafiać drobne sprawy, które ciągnęłyby się miesiącami.

Jeśli wskazany przez policjanta sprawca zdarzenia drogowego, ma wątpliwości co do swojej winy, może sprzeciwić się od przyjęcia mandatu. Wówczas sprawa zostanie rozpatrzona w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zdarzenia.

Odwołanie może złożyć:

 • każdy kierowca, który uznał, że został niesłusznie ukarany;
 • kurator lub przedstawiciel ustawowy osoby ubezwłasnowolnionej;
 • przedstawiciel sądu (z urzędu).

Sytuacje, w których można odwołać się od mandatu

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, każdy kierowca, który w swojej ocenie uzna, że mandat został wystawiony niesłusznie, może ubiegać się o jego anulowanie. Zgodnie z ustawą, wystawiony mandat karny, można uchylić także w następujących przypadkach:

 • gdy czynność nie była wykroczeniem (na przykład kiedy z dnia na dzień zmieniły się przepisy i data wykroczenia nie pokrywa się z datą wystawienia mandatu za nie);
 • gdy prawo do ukarania przysługuje tylko sądowi;
 • gdy złamanie przepisów nastąpiło wskutek obrony koniecznej (na przykład ucieczka przed napastnikiem);
 • gdy wykroczenia dopuszczono się w trakcie ratowania dobra chronionego prawem, w tym przede wszystkim życia ludzkiego (na przykład zaparkowanie samochodu w nieodpowiednim miejscu w celu udzielenia pierwszej pomocy osobie potrzebującej);
 • gdy działanie było spowodowane chorobą psychiczną (np. atakiem schizofrenii)  lub innym zakłóceniem świadomości (np. atak padaczki).

Jak odwołać się od mandatu?

O anulowanie mandatu występuje zawsze ukarany, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Przewidziany na to czas wynosi 7 dni od momentu wystawienia mandatu. Wniosek o zniesienie mandatu, należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym. Składa się go do Sądu Rejonowego.

Podpisanie odmowy przyjęcia mandatu lub złożenie wniosku o umorzenie, rodzi za sobą konsekwencję nie tylko w postaci skierowania sprawy do sądu. Wiązać się może dodatkowo z koniecznością osobistego stawienia się na rozprawie (w przypadku gdy sąd wyda takie postanowienie).

Wniosek rozpatrywany będzie przez sąd w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, a nie tam gdzie mieszkamy. Jeśli zatem mandat otrzymaliśmy podczas wycieczki lub wakacji na drugim końcu Polski, może okazać się, że będziemy zmuszeni udać się w to samo miejsce na rozprawę.

Gdzie i jak złożyć odwołanie od mandatu?

Wniosek o umorzenie mandatu drogowego należy złożyć we właściwym organie. Informację taką znaleźć można na druku otrzymanym od funkcjonariuszy. Z reguły jest to Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zdarzenia.

Wniosek to dokument, który powinien być zawsze złożony w formie pisemnej – listem poleconym lub osobiście. Czas na złożenie odwołania jest dość krótki – wynosi 7 dni od czasu wystawienia mandatu. Przepisy nie określają jednak czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku, sąd wyda postanowienie. Jeśli zgromadzony materiał dowodowy okaże się wystarczający, sprawa odbędzie się w trybie zaocznym. Może jednak zdarzyć się, że w procesie będzie wymagane osobiste stawiennictwo.

Uwaga!

Odwołanie od mandatu nie wiąże się z koniecznością wniesienia żadnej opłaty sądowej.

Odwołanie od mandatu – darmowy wzór

Przepisy nie określają jasko co powinno znaleźć się we wniosku o umorzenie mandatu. Co do zasady, w oficjalnych dokumentach należy zawrzeć bardzo szczegółowe dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania), a także opis całego zdarzenia i kopię wystawionego mandatu. Nie bez znaczenia będą także argumenty, które zdaniem ukaranego przemawiają za odstąpieniem od wymierzenia mandatu.

Wniosek zawsze musi zostać własnoręcznie podpisany oraz wysłany listem poleconym lub dostarczony osobiście do biura podawczego sądu. Do czasu rozpatrzenia wniosku, ukarany nie musi płacić mandatu. Jeżeli jednak postanowienie będzie niekorzystne, nie można ponownie się od niego odwołać – należy bezwzględnie uregulować mandat.

Tutaj znajdziesz specjalny wzór, którym możesz posłużyć się w trakcie sporządzania wniosku:

Czy można odwołać się od mandatu po podpisaniu go?

Podczas czynności policyjnych mamy do wyboru dwie możliwości:

 • przyjąć mandat
 • od razu odmówić jego przyjęcia.

Jeśli skorzystamy z opcji odmówienia, wówczas policja przekieruje sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Podpisanie mandatu nie musi jednak być jednoznaczne z jego nieodwołalną akceptacją. Często podczas zatrzymania towarzyszą nam emocje, które odbierają zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania racjonalnych decyzji.

Jeśli po przemyśleniu dojdziemy do wniosku, że mandat nie został wystawiony słusznie, przysługuje nam nadal prawo do 7-dniowego czasu na złożenie wniosku o umorzenie.

Czy możliwe jest umorzenie mandatu ze względu na brak dochodów?

Osoba ukarana mandatem ma także możliwość złożenia wniosku o umorzenie z przyczyn związanych z sytuacją materialną. Postępowanie w przypadku takiego rozwiązania, zostało dokładnie sprecyzowane na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie z mandatu, należy wskazać konkretne powody. Mogą to być:

 • brak stałego dochodu;
 • trudna sytuacja finansowa z powodu choroby;
 • status osoby bezrobotnej.

Wszystkie argumenty muszą być udokumentowane. Jeśli osoba obciążona mandatem nie ma pracy, musi przedstawić zaświadczenie o statusie bezrobotnego oraz oświadczenie o stanie majątkowym. Jeśli znaczną część środków na życie pochłaniają leki – faktury i paragony za ich zakup.

Każda sytuacja rozpatrywana jest zawsze indywidualnie. Samo złożenie wniosku o umorzenie mandatu w związku z trudną sytuacją życiową, nie daje gwarancji uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Za złożenie wniosku należy uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 10 zł.

Warto wiedzieć

Nie możesz odwołać się od mandatu? Przeczytaj także jak zapłacić mandat. oraz jak rozłożyć mandat na raty.

5 (Ilość ocen: 1)

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy