Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot z podatku

Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot z podatku

Zaktualizowano 14-01-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Zajęcie komornicze to sytuacja, w której organ egzekucyjny na podstawie posiadanych ustawowo praw, a także na kanwie wyroku sądowego, dokonuje zajęcia wszelkich dostępnych przez dłużnika praw majątkowych. Zwykle zaczyna się ono od nałożenia blokady na rachunku bankowym dłużnika, co jest dość skuteczną formą windykacji.

Nie zawsze jednak osoba zadłużona posiada wystarczające środki na pokrycie zadłużenia, co może prowadzić do innych form egzekucji komorniczej. Jedną z nich jest m.in. zajęcie zwrotu z podatku w urzędzie skarbowym, o czym wiele osób dowiaduje się, dopiero gdy urząd “zwleka z wypłatą”.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot z podatku? Czy organ informuje o tym fakcie? A może robi to sama skarbówka? Na wszystkie te pytanie znajdziesz odpowiedź po przeczytanie tego artykułu.

Czym jest zwrot z podatku i komu się on należy?

Osoby wykonujące pracę zarobkową czy też osiągające jakikolwiek dochód w określonym roku podatkowym mają obowiązek rozliczenia osiąganych przychodów z urzędem skarbowym.

Tzw. deklaracje PIT składamy w okresie od 15 lutego do ostatniego dnia kwietnia. Pracodawca na wystawienie PIT ma czas do końca lutego każdego roku podatkowego i to właśnie on (PIT) jest podstawą rozliczenia.

Jeśli wysokość zaliczek wypłaconych na podatek dochodowy po uwzględnieniu wszystkich ulg jest wyższa niż wymagany do zapłacenia podatek, dochodzi do nadpłaty, którą fiskus jest zobowiązany zwrócić podatnikowi. Zwrot podatku następuje zwykle na rachunek bankowy wskazany przez podatnika, a urząd skarbowy ma na to ściśle określony czas.

Do kiedy urząd skarbowy wypłaca zwrot z podatku?

Jak wspomnieliśmy powyżej, urząd skarbowy ma pewne ramy czasowe, w których musi nastąpić zwrot z podatku. Standardowo skarbówka na zwrot podatku ma dwa terminy, które uzależnione są od sposobu złożenia deklaracji rocznej:

  • 90 dni – deklaracja złożona w sposób tradycyjny (np. pocztą)
  • 45 dni – deklaracja złożona drogą elektroniczną (np. e-Urząd Skarbowy)

W ostatnim czasie coraz więcej osób, chcąc otrzymać szybki zwrot z podatku i decyduje się na wysłanie deklaracji w sposób elektroniczny.

Jest jednak pewna grupa podatkowa, która zwrot z podatku może otrzymać jeszcze szybciej, a konkretnie w ciągu 30 dni od poprawnie złożonej deklaracji podatkowej. Są nim tzw. duże rodziny, czyli te gospodarstwa domowe, w których jest minimum troje dzieci. Warto dodać, że do szybszego zwrotu z podatku na tej podstawie niezbędne jest posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Warto wiedzieć
Jeśli podatnikowi zależy na szybkim zwrocie z podatku, nie powinien czekać ze złożeniem deklaracji na ostatnią chwilę, tylko rozliczyć się z fiskusem w najszybszym możliwym terminie. Wiele osób robi to jeszcze w lutym, co znacznie przyśpiesza termin zwrotu z podatku i pieniądze z nadpłaty trafiają na ich konta nawet w marcu danego roku.

Czy komornik może zająć zwrot z podatku?

Gdy wiemy już, ile czasu ma skarbówka na zwrot z podatku, warto wziąć pod lupę możliwość zajęcia zwrotu z podatku przez komornika. Niestety czasem zdarza się bowiem, że podatnik popada w zaległości z regulowaniem swych zobowiązań, co skutkuje egzekucją z komorniczą, a w konsekwencji “polowaniem” na oszczędności lub prawa majątkowe.

Jak wspomnieliśmy już na wstępie, organ egzekucyjny na pierwszy rzut zwykle zajmuje posiadane przez dłużnika rachunki bankowe, jednak równie często spotykaną formą windykacji jest właśnie zajęcie kommornicze zwrotu z podatku. W tym miejscu od razu możemy odpowiedzieć na postawione pytanie ,“czy komornik może zająć zwrot z podatku”, a odpowiedź na nie brzmi: tak, komornik ma prawo do zajęcia zwrotu z podatku i robi to równie ochoczo, jak i sprawnie.

Organy egzekucyjne wyposażone są w wiele możliwości zarówno prawnych, jak i technicznych, co skutkuje szybką wymianą informacji pomiędzy organami państwowymi, a takimi właśnie są komornik oraz urząd skarbowy.

WAŻNE!
Możliwość zajęcia zwrotu z podatku przez komornika wynika wprost z Art. 896. § 1. Kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi:

Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

  1. zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;
  2. wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Czy komornik informuje o zajęciu zwrotu z podatku?

To, że komornik sądowy ma wiele praw, nie oznacza, że nie ciążą na nim także pewne obowiązki. Jednym z głównych jest naturalnie obowiązek informacyjny, którego zadaniem jest komunikacja z dłużnikiem zapewniająca po pierwsze szybkie i sprawne odzyskanie należności, po drugie poinformowanie dłużnika o samej prowadzonej egzekucji oraz sposobach jej prowadzenia. Jeśli organ egzekucyjny nakłada blokadę na rachunku bankowym dłużnika, musi go o tym poinformować, co także wynika z przedłożonego wcześniej art. kpc.

W praktyce dzieje się to niestety na równi, a czasem nawet już po dokonanym zajęciu, co uniemożliwia “ukrycie” środków zgromadzonych na rachunku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zajęcia przez komornika zwrotu z podatku. Obowiązkiem organu jest poinformowanie o tym fakcie dłużnika, co bardzo często ogranicza się do wysłania listu poleconego na znany komornikowi adres korespondencyjny.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot z podatku?

Jak wspomnieliśmy powyżej, komornik informuje o zajęciu zwrotu z podatku zwykle drogą pisemną. Może się jednak zdarzyć, że dłużnik nie odbierze korespondencji lub zostanie ona wysłana na inny adres niż ten, pod którym aktualnie przebywamy. W takiej sytuacji informacja o zajęciu zwrotu z podatku może nigdy do nas nie dotrzeć i będziemy oczekiwali zwrotu z podatku od urzędu skarbowego.

Jeśli wiemy, że posiadamy zadłużenie będące przedmiotem egzekucji komorniczej, nie jesteśmy jednak bezsilni i możemy samodzielnie sprawdzić, czy komornik zajął zwrot z podatku. Istnieją na to dwa sposoby:

Kontakt z urzędem skarbowym
Zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem na sprawdzenie, czy komornik zajął zwrot z podatku, jest kontakt z urzędem skarbowym. Niekiedy wystarczy jedynie telefon do organu Krajowej Administracji Skarbowej, podanie swoich danych personalnych i możemy otrzymać informację o tym, czy na przysługującym nam zwrocie z podatku ciąży blokada komornicza.

Kontakt z komornikiem
Innym, choć niezbyt popularnym sposobem na sprawdzenie, czy komornik zajął zwrot z podatku, jest kontakt z samym komornikiem. To – w sytuacji, gdy jednak komornik nie zajął jeszcze zwrotu – może skutkować szybką blokadą, a więc w praktyce mieć skutek odwrotny, niż dłużnik by sobie życzył.

Czy urząd skarbowy informuje o zajęciu zwrotu z podatku?

Wiemy już, że komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika o prowadzonym przez siebie postępowaniu egzekucyjnym, a także to, że ciąży na nim obowiązek informacji o dokonanym zajęciu zwrotu z podatku. Czy jednak urząd skarbowy także musi poinformować o takim zajęciu? Odpowiedź jest prosta. Nie, nie musi i samodzielnie niestety tego nie zrobi.

Nie ma w Polsce przepisów, które obligowałyby organy Krajowej Administracji Skarbowej do poinformowania o zajęciu przez komornika przysługującego podatnikowi zwrocie z podatku. Co innego, gdy sam podatnik / dłużnik o to zawnioskuje. Wtedy też fiskus powinien udzielić nam takiej informacji i zwykle robi to bez żadnych problemów.

Ile razy komornik może zająć zwrot z podatku?

To, ile razy komornik może zająć zwrot z podatku, zależy wyłącznie od wysokości zadłużenia. Nie ma bowiem w polskim ustawodawstwie przepisów regulujących to, jak często może dochodzić do potrąceń z nadpłaty. Jeśli wierzytelności podlegające egzekucji są znaczne, w praktyce komornik może zajmować zwrot podatku przez wiele lat. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z wierzycielem i ustalić plan spłaty długu, który pozwoli na uniknięcie dalszej egzekucji komorniczej i znacznie ułatwi wyjście z długów.

Co zrobić, gdy komornik zajął zwrot z podatku?

W sytuacji, gdy komornik poinformował już urząd skarbowy o prowadzonym postępowaniu i nałożył blokadę na środki, które miały być przedmiotem zwrotu, niestety nie mamy większych możliwości obrony. Warto jednak pamiętać, że chodzi o sytuację, w której wiedzieliśmy o toczącym się postępowaniu i jest ono przez nas “akceptowane”, czyli w pełni się z nim zgadzamy.

Jeśli zaś wyrok sądu zapadł bez naszej wiedzy, nie mieliśmy zawczasu możliwości obrony i nie zgadzamy się z zakończonym postępowaniem, pozostaje możliwość wznowienia postępowania poprzez odwołanie od wyroku sądu. To jednak już temat na całkowicie odrębny wpis.

Warto wiedzieć!
Komornik może także zająć na koncie środki z tytułu otrzymanej pożyczki. Jest sposób, aby to ominąć. Sprawdź, które firmy oferują chwilówki dla osób z komornikiem.

4.7 (Ilość ocen: 151)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy