Upadłość konsumencka – jak złożyć wniosek oraz skutki

Zaktualizowano 08-10-2022 Autor: Arkadiusz Stal

Osoby zadłużone zwykle nie mają lekkiego życia – ścigane przez wierzycieli i komorników nierzadko tracą dorobek życia na poczet spłaty długów, a przy okazji także rujnują sobie zdrowie, karierę zawodową i życie osobiste.

Nie wszyscy dłużnicy są winni sytuacji, w jakiej się znaleźli – w wielu przypadkach za powstaniem zadłużenia stoi utrata pracy, poważna choroba, czy nieszczęśliwe zdarzenie losowe.

Właśnie dla takich osób kilka lat temu powstała możliwość sądowego umorzenia części długów, czyli tzw. upadłość konsumencka. Poniżej wyjaśniamy, na czym ona dokładnie polega.

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest sądowym orzeczeniem o niewypłacalności osoby fizycznej oraz ustaleniem na nowo sposobu spłaty jej długów wobec wierzycieli.

Wskutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostają umorzone przeciwko dłużnikowi wszelkie dotychczasowe postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika, a także postępowania windykacyjne i sądowe wszczęte w celu uzyskania nakazów zapłaty. Nie oznacza to jednak, że dłużnik wraz z orzeczeniem sądu o jego upadłości zostaje zwolniony z konieczności spłaty zadłużenia. Jednym z elementów upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, czyli określenie przez sąd planu spłaty zobowiązań. Cały majątek dłużnika zostaje przekazany pod dozór syndyka, który ma za zadanie tak nim rozporządzać, by zaspokoić wierzycieli w stopniu określonym przez sąd (część długów może być umorzona).

Podczas realizowania planu spłaty dłużnik nie może rozporządzać swoim majątkiem, czyli np. sprzedać mieszkania lub samochodu. Nie może również swobodnie wydawać środków pieniężnych – zwykle do dyspozycji pozostawione mu są wyłącznie sumy pozwalające pokryć podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem (obowiązuje stawka kwoty wolnej od zajęcia komorniczego). W praktyce upadłość konsumencka doprowadza do całkowitej likwidacji majątku dłużnika w celu równomiernego zaspokojenia jego wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zawsze decyduje sąd. Warunkiem przeprowadzenia postępowania jest spełnienie podstawowych warunków przez dłużnika. Wniosek o upadłość może więc złożyć osoba, która:

  • nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem w spółce
  • jest niewypłacalna, czyli nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań
  • do sytuacji niewypłacalności nie doprowadziła na skutek umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa (wniosek zostanie odrzucony, jeśli np. dłużnik zaciągał zobowiązania wiedząc, że nie stać go na ich spłatę)
  • nie działał do tej pory na szkodę wierzycieli, czyli np. nie ukrywał majątku w celu uniknięcia spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka można ogłosić raz na 10 lat. Złożenie wniosku o upadłość kosztuje 30 zł.

Skutki upadłości konsumenckiej – kiedy warto z niej skorzystać?

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a dopiero w dalszej kolejności zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Czyli odwrotnie jak w przypadku postępowania egzekucyjnego, gdzie komornik skupia się wyłącznie na odzyskaniu pełnej kwoty należności wraz z odsetkami i kosztami bez względu na sytuację dłużnika. Komornika nie interesują pozostałe obciążenia dłużnika – jeśli wskutek egzekucji pozostawia mu jedynie minimalną kwotę wynagrodzenia wolną od obciążeń, a dłużnik ma do spłaty inne zobowiązania wobec innych wierzycieli, w praktyce zostaje on bez środków do życia.

W przypadku upadłości kwestia zadłużenia i majątku dłużnika jest analizowana całościowo – syndyk musi pozostawić dłużnikowi minimalną kwotę na przeżycie, której nie musi on już przeznaczać na spłatę zobowiązań. Tą kwestią zajmuje się syndyk, który w celu zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli ma prawo spieniężyć cały majątek dłużnika, zgodnie z zaleceniami sądu. Sąd jednak może zadecydować o umorzeniu znacznej części długów.

Upadłość konsumencka zwykle oznacza utratę przez dłużnika całego majątku na poczet spłaty wierzycieli, ale jednocześnie skraca czas spłaty zadłużenia do maks. 36 miesięcy. Co więcej, spłata odbywa się w zupełnie innej atmosferze – bez nieprzyjemnych telefonów czy wizyt windykatorów terenowych. Potem zaczyna się życie z nową, czystą kartoteką – długi oficjalnie zostają uznane za spłacone lub umorzone, a więc przestają istnieć.

Wzór wniosku o upadłość konsumencką w dwóch formatach:

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy