Renta rodzinna a szkoła policealna i studia

Renta rodzinna a szkoła policealna i studia

Zaktualizowano 30-04-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Renta rodzinna przysługuje między innymi dzieciom po śmierci matki lub ojca. Jednak by otrzymywać takie świadczenie z ZUS, dziecko musi spełnić kilka warunków – albo być w odpowiednim wieku, albo się uczyć.

Sprawdź, na jakich zasadach przyznawana jest renta rodzinna dla dziecka i kiedy dokładnie może ono liczyć na świadczenie, jeśli jest pełnoletnie i uczęszcza do szkoły policealnej lub na studia.

Co to jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest jednym ze świadczeń wypłacanym z FUS. Przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury, renty inwalidzkiej bądź innego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym (np. zasiłku przedemerytalnego).

O rentę rodzinną należy ubiegać się w ZUS. Jeśli natomiast zmarły był rolnikiem i odprowadzał składki na ubezpieczenie rolnicze, wniosek o świadczenie trzeba złożyć w KRUS.

Przeczytaj więcej, co to jest renta rodzinna.

Komu przysługuje renta rodzinna?

O rentę rodzinną mogą się ubiegać przede wszystkim:

  • małżonek osoby zmarłej,
  • jej dzieci,
  • a także jej wnuki, rodzeństwo lub rodzice, jeśli byli na jej częściowym lub całkowitym utrzymaniu.

W praktyce najczęściej o rentę rodzinną ubiegają się dzieci po śmierci jednego z rodziców oraz wdowy i wdowcy. Każda z grup osób uprawnionych do świadczenia musi jednak spełnić szereg dodatkowych warunków, aby móc liczyć na jego przyznanie. Dotyczy to także dzieci wnioskujących o rentę po matce lub ojcu.

Prawo do renty rodzinnej ma dziecko, które:

  • nie przekroczyło wieku 16 lat,
  • albo ma nie więcej niż 25 lat, jeśli uczy się lub studiuje,
  • albo bez względu na wiek, jeżeli przed 16. urodzinami lub w trakcie nauki przed osiągnięciem wieku 25 lat stało się całkowicie niezdolne do pracy (np. z powodu choroby lub niepełnosprawności).

Czy dzieci uczące się w liceum mogą pobierać rentę rodzinną?

Zgodnie z opisanymi wyżej zasadami dzieci uczące się w liceum mają prawo do renty rodzinnej. Należy jednak pamiętać o granicy wiekowej. Do świadczenia nie będzie miała więc osoba, która po ukończeniu 25 lat postanowiła rozpocząć naukę w liceum dla dorosłych.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest osobą niezdolną do pracy, a niezdolność ta powstała w ściśle określonym przez przepisy momencie życia.

Czy dzieci studiujące mogą pobierać rentę rodzinną?

Również dzieci studiujące mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, o ile nie ukończyły 25 lat. Co ważne, świadczenie mogą pobierać także po 25. urodzinach, jeśli miały one miejsce w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas ZUS będzie im wypłacał środki aż do zakończenia nauki.

Do kiedy dzieci mogą pobierać rentę rodzinną?

Dzieci mogą pobierać świadczenie wyłącznie do określonego momentu. Podstawową granicą jest wiek 16 lat. Do tego czasu prawo do renty rodzinnej ma każde dziecko, bez względu na to, czy się uczy, czy nie. Dzieci starsze natomiast muszą spełnić dodatkowy warunek, a więc uczęszczać do szkoły.

W praktyce większość dzieci po podstawówce kontynuuje naukę w szkole średniej, co wynika choćby z przepisów – art. 70 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

Można więc powiedzieć, że renta rodzinna jest wypłacana przede wszystkim do ukończenia przez dziecko 18 lat. W praktyce może być pobierana przez dziecko dłużej, w zależności od tego, jaką obierze ścieżkę edukacji. Jeśli postanowi ukończyć liceum, jego nauka skończy się w wieku 19 lat, a jeżeli wybierze kształcenie w technikum, ukończy edukację w wieku 20 lat i do tego czasu będzie otrzymywało świadczenie z ZUS.

Renta rodzinna może być pobierana przez dziecko także w trakcie kontynuowania nauki w szkole policealnej lub na studiach, ale tylko do ukończenia 25 roku życia. Jeśli więc po odebraniu dyplomu magistra dziecko postanowi zrobić studia podyplomowe, a będzie miało już ukończone 25 lat, to ZUS nie będzie mu już wypłacał świadczenia.

Czy potrzebne są zaświadczenia ze szkoły licealnej lub uczelni?

Jak widać, podstawowymi warunkami uzyskania prawa do renty rodzinnej przez dziecko jest odpowiedni wiek oraz nauka w szkole. W związku z tym ZUS wymaga, aby przy składaniu wniosku o świadczenie spełnienie tych warunków stosownie udokumentować. Przy ubieganiu się o rentę dla dziecka należy zatem dostarczyć:

Co stanie się z rentą jeśli dziecko rzuci szkołę licealną lub studia?

Dokumenty potwierdzające naukę w szkolę lub studiowanie na uczelni wyższej należy dodatkowo dostarczać do ZUS co rok. Jest to warunek otrzymywania świadczenia. Co więcej, ZUS na własną rękę może sprawdzić, czy dziecko uprawnione do renty rodzinnej faktycznie uczęszcza do szkoły. Jeśli okaże się, że rzuciło szkołę lub studia – będzie musiało zwrócić nienależnie pobrane świadczenia i to wraz z odsetkami.

Renta rodzinna może być zatem odebrana zarówno w przypadku rzeczywistego przerwania nauki, jak i w sytuacji niedostarczenia stosownego zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego uczęszczanie do niej.

Zdarzają się sytuacje, że dziecko z różnych powodów przerywa naukę np. na 1 rok, gdy nie dostanie się na wymarzone studia. Warto więc wiedzieć, że przez ten czas prawo do renty nie będzie przysługiwało, ale po ponownym podjęciu nauki można ubiegać się o przywrócenie świadczenia.

Ważne!
Osoby pobierające rentę rodzinną i uczące się w szkołach policealnych lub na uczelniach wyższych często podejmują już swoją pierwszą pracę. Należy pamiętać, że w takim przypadku ZUS wymaga także poinformowania go o fakcie zatrudnienia, a także dostarczania co rok informacji na temat osiągniętych przychodów. Jeśli przekroczą one określony limit, renta może być obniżona lub nawet całkowicie wstrzymana.

Podsumowanie

Warunki uzyskania renty rodzinnej są dość skomplikowane. Dzieci, które chcą z niej skorzystać po śmierci rodzica, muszą bowiem spełnić szereg warunków, by uzyskać prawo do świadczenia.

Należy pamiętać, że by otrzymywać pieniądze, nie wystarczy być w odpowiednim wieku, ale także kontynuować naukę w szkole lub na studiach. Po ukończeniu 16. roku życia konieczne jest też dostarczanie każdego roku do ZUS stosownego zaświadczenia ze szkoły lub uczelni.

4.5 (Ilość ocen: 8)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy