Kiedy trzeba zapłacić PPC od pożyczki?

Kiedy trzeba zapłacić PPC od pożyczki?

Zaktualizowano 20-02-2024 Autor: Marta Wycisło

Otrzymałeś pożyczkę? Musisz odprowadzić stosowny podatek od czynności cywilno-prawnych, ale… nie w każdym przypadku! Poniżej opisujemy mechanizm płacenia PCC od pożyczki. Wyjaśniamy też, kiedy obowiązek zapłaty jest wyłączony oraz kto podlega zwolnieniu z PCC. Przeczytaj, by uniknąć nieporozumień z urzędem skarbowym.

Czym jest PPC?

PCC to skrót, stojący za określeniem podatek od czynności cywilno-prawnych. To opłata, którą musi wnieść każdy podatnik, będący stroną niektórych transakcji w obrocie gospodarczym.

Jedną z transakcji, która rodzi obowiązek podatkowy tego typu, jest zaciągnięcie pożyczki od osoby fizycznej (a więc nie dotyczy pożyczkobiorców zaciągających zobowiązania w pozabankowych firmach pożyczkowych zarejestrowanych w formie spółek). Podstawą opodatkowania staje się wtedy wartość pożyczki z umowy lub każda przekazana kwota, jeśli nie wiadomo z góry, ile wyniesie. Wysokość podatku to 0,5% podstawy opodatkowania.

Przykład: Otrzymujesz od przyjaciela pożyczkę w wysokości 10 000 zł. PCC, który od niej zapłacisz, będzie wynosił 50 zł.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty PPC?

Moment, w którym powstaje obowiązek uregulowania odpowiedniej kwoty PCC, to chwila, z którą zawierasz umowę pożyczki. Na złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej masz 14 dni.

Ważne!

Złożenie stosownej deklaracji w US – PCC-3 – zawsze pozostaje po stronie pożyczkobiorcy.

Jeśli umowa pożyczki nie określa dokładnej kwoty oraz terminu/terminów wypłat, za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się każdą wypłatę środków pieniężnych między stronami. Jeśli zaś pożyczkobiorców jest na umowie kilku – za zapłatę podatku odpowiadają oni solidarnie, ale bez odgórnego nakazu podzielenia należnej kwoty na równe części. To oznacza, że całość może np. zapłacić tylko jeden z nich.

Umowa pożyczki a PCC

Fakt udzielenia pożyczki zawsze powinien zostać poprzedzony umową. Z prawnego punktu widzenia, każda tego typu transakcja musi odbywać się na podstawie pisemnego dokumentu, jeśli jej kwota przekracza 1 000 zł. Wypłata środków również powinna zostać w jakiś sposób udokumentowana – najłatwiej, jeśli strony dokonują elektronicznego przelewu bankowego.

Ważne!

Umowa pożyczki na kwotę wyższą, niż 1 000 zł od dowolnej osoby fizycznej niebędącej w I grupie podatkowej oraz umowa pożyczki na kwotę wyższą niż 36 120 zł, jeśli pożyczkodawcą jest członek rodziny zaliczający się do I grupy podatkowej jest równoznaczna z koniecznością:

 • Obliczenia należnego podatku przez pożyczkobiorcę;
 • Złożenia do UD druku PCC-3;
 • Opłacenia odpowiedniej kwoty w ciągu 14 dni.

Czy PPC zawsze jest wymagane?

PCC nie zapłacisz, gdy:

 • Zaciągasz chwilówkę online w firmie pożyczkowej;
 • Pożyczasz maksymalnie 36 120 zł od: współmałżonka, rodzica, dziadka, babci, pradziadków, dziecka, wnuka, prawnuka, pasierba, ojczyma, macochy, rodzeństwa, teściów, zięcia, synowej oraz inne osoby z tzw. I grupy podatkowej. Pamiętaj, że musisz jednak spełnić kilka warunków, w tym – złożyć w ciągu 14 dni deklarację PCC-3;
 • Pożyczysz maksymalnie 1 000 zł (od dowolnej osoby);
 • Działasz jako przedstawiciel organizacji pożytku publicznego i Zaciągasz zobowiązanie na cele statutowe;
 • Umowa pożyczki jest opodatkowana VAT-em;
 • Umowa dotyczy pożyczki zagranicznej i jest podpisana oraz wypłacona poza terenem RP.

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Każda umowa pożyczki, która w świetle przepisów podatkowych podlega PCC i nie została zawarta u notariusza, wymaga wiedzy jak wypełnić formularz PPC-3, ponieważ tylko poprawnie uzupełniona deklaracja uchroni Cię od nieprzyjemności ze strony urzędu.

Wypełniając dokument, musisz sam określić:

 • Podstawę opodatkowania;
 • Stawkę podatku;
 • Kwotę do zapłaty.

 

Źródła:

 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy