Podwyżka inflacyjna – wszystko co musisz wiedzieć

Podwyżka inflacyjna – wszystko co musisz wiedzieć

Zaktualizowano 03-09-2023 Autor: Magdalena Godzieba

Korzystne warunki wynagrodzenia to jeden z najistotniejszych czynników decydujących, o tym czy zwiążemy się z daną firmą na dłużej. Szalejąca w ostatnim czasie inflacja daje się we znaki  wszystkim, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw zdecydowało się na wprowadzenie podwyżek inflacyjnych. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek przyznać Ci taką waloryzację i ile może ona wynosić?

Czym jest podwyżka inflacyjna?

Podwyżka inflacyjna to jeden ze sposobów, mających na celu dostosowanie wynagrodzeń do spadku siły nabywczej pieniądza. Ma ona zrekompensować pracownikom fakt, że z racji rosnących cen, mogą sobie pozwolić na znacznie mniejsze zakupy. Dodatkowe pieniądze niwelują konieczność obniżenia przez nich swojego standardu życia.

Pracodawcy wprowadzający podwyżkę inflacyjną w swoich firmach, liczą jednocześnie na większą lojalność pracowników i zmniejszenie prawdopodobieństwa zmiany przez nich miejsca pracy.

Kto może dostać podwyżkę inflacyjną?

Podwyżkę inflacyjną może dostać każdy pracownik, niezależnie od branży, czy stanowiska. Przywilej ten nie omija osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia, czy na zwolnieniu macierzyńskim. Co ważne, podwyżka inflacyjna nie ma zastosowania w sferze budżetowej, a jedynie w prywatnej.

Czy pracodawca musi dać podwyżkę inflacyjną?

Niestety nie istnieją obecnie żadne ustawy w Kodeksie Pracy, które narzucałyby pracodawcom obowiązek wprowadzenia podwyżek inflacyjnych w swoich firmach.

Jest to zatem działanie dobrowolne. Jeśli zarząd przedsiębiorstwa zdecyduje się na wprowadzenie tego rozwiązania, musi zawrzeć je w wewnątrzzakładowym regulaminie pracy oraz zastosować wobec całej kadry.

Jaka może być wysokość podwyżki inflacyjnej?

Podwyżka inflacyjna, tak jak jej nazwa wskazuje, odnosi się do poziomu inflacji, jaki podany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Podwyżkę określa się procentowo, a więc dla każdego pracownika w zakładzie może ona oznaczać inną kwotę, w zależności od otrzymywanego wynagrodzenia.

Do ustalenia wartości podwyżki, przyjmuje się zawsze dane z roku poprzedniego. Według danych z roku 2022, inflacja w Polsce wyniosła około 14%, a więc podwyżka inflacyjna w 2023 roku wyniosłaby właśnie tyle.

Wzrost inflacji a wpływ na podwyżkę wynagrodzenia

Nie ma co ukrywać – postępująca inflacja w dużej mierze obniża realną wartość wynagrodzeń. Eksperci finansowi i ekonomiści stale podkreślają teorię, że pracownik powinien co roku otrzymać waloryzację wynagrodzenia, dzięki czemu nie zmieni się aż tak drastycznie jego poziom życia. W Kodeksie Pracy nie ma jednak żadnego zapisu, który gwarantowałby pracownikowi taki przywilej.

Podwyżka inflacyjna jest mimo wszystko ważnym krokiem w budowaniu przyjaznych relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Taka forma motywacji zdecydowanie wpływa na jakość wykonywanej pracy.

inflacja

Postępująca inflacja w latach 2021 i 2022

Najczęstsze pytania o podwyżkę inflacyjną

Jak prosić o podwyżkę?

Przyjęło się, że wszelkie istotne kwestie związane ze stosunkiem pracy, powinny być zawarte na piśmie. Zwyczajowo prośbę o podwyżkę należy przedstawić w formie podania i odpowiednio ją umotywować – zasługami czy wynikami za ostatni czas.

Podwyżka inflacyjna nie ma charakteru subiektywnego, a jej przyznanie pracownikom nie wiąże się z koniecznością oceny ich wyników. O podwyżkę inflacyjną tak na prawdę nie trzeba prosić. Pracodawca decyduje po prostu o jej wprowadzeniu i zapisuje ten fakt w regulaminie wewnętrznym firmy.

Nie oznacza to, że nie można wyjść z inicjatywą wprowadzenia takiego rozwiązania w przedsiębiorstwie. Pracownicy lub przedstawiciele związku zawodowego, mogą napisać podanie o podwyżkę.

Co jaki czas wnioskować o podwyżkę inflacyjną?

Nie ma jednego określonego odstępu czasu, co jaki można prosić o podwyżkę inflacyjną. Najczęściej ma to jednak miejsce raz w roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny przedstawia aktualne informacje co do aktualnej inflacji w kraju.

Czy podwyżka inflacyjna obowiązuje na stałe? Czy może być jednorazowa?

Jednorazowa lub czasowa wypłata dodatkowej „premii inflacyjnej” wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy nie chcą w swojej firmie wprowadzić stałej podwyżki inflacyjnej. Z jednej strony pracownik otrzyma dodatkowe środki, z drugiej zaś pracodawca nie będzie obciążony kosztem permanentnej podwyżki płac.

Ze względu na to, że przyznanie pracownikom dodatkowych środków w związku z inflacją, jest dobrowolne, istnieje oczywiście możliwość wypłaty jednorazowych dodatków. Zasady co do tego rozwiązania powinny znaleźć się w zakładowych regulacjach.

Czy podwyżka inflacyjna będzie miała wpływ na wysokość wynagrodzenia za urlop?

Podwyżka inflacyjna to nic innego jak zmiana poszczególnych składników wynagrodzeń i jak najbardziej pociągnie ona za sobą zmiany w obliczaniu podstaw wymiaru zasiłków, na przykład chorobowych, czy macierzyńskich. Zmiana ta dotyczyć będzie także wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Czy można przyznać podwyżkę inflacyjną wybranym pracownikom w firmie?

Pracodawca, który decyduje się na wprowadzenie w swoim zakładzie podwyżek inflacyjnych, musi kierować się przede wszystkim zasadą zakazu dyskryminacji.

Wyodrębnienie tylko poszczególnych pracowników mogłoby mieć miejsce w przypadku podwyżki płac w związku z wysokimi wynikami i zasługami pracowniczymi.

Waloryzacja wynagrodzeń związana z sytuacją ekonomiczno-gospodarczą w kraju jest niezależna od pracowników. Powinna dotyczyć zatem wszystkich zatrudnionych w firmie.

5 (Ilość ocen: 1)

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy