Oświadczenie o dochodach – jak wypełnić? Pobierz darmowy wzór

Oświadczenie o dochodach – jak wypełnić? Pobierz darmowy wzór

Zaktualizowano 10-10-2022 Autor: Arkadiusz Stal

Potrzebujesz oświadczenia o dochodach i nie wiesz, gdzie je uzyskać? Zgłosić się do pracodawcy, a może stworzyć we własnym zakresie? Gdzie znaleźć wzór takiego dokumentu i dowiedzieć się, jakie dokładnie informacje powinien zawierać? Odpowiedź na wszystkie pytania znajdziesz poniżej, gdzie rozwiewamy wątpliwości na temat tego typu pisma.

Przeczytaj i bez żadnych problemów stwórz lub uzupełnij własne oświadczenie o dochodach.

Co to jest oświadczenie o dochodach?

Oświadczenie o dochodach to informacja w jakiej wysokości osoba, której dane widnieją na dokumencie, uzyskuje zarobki.

Pismo jest oświadczeniem, a więc własną deklaracją kwoty dochodów, co oznacza, że jeśli to Ty składasz tego typu formularz, sam powinieneś go stworzyć i opatrzyć swoim podpisem. Nie wymaga pieczątki zakładu pracy, czy podpisu przełożonego, aby zyskać moc prawną.

Oświadczenie o dochodach zawiera informację o wynagrodzeniu autora, co sprawia, że organ, do którego trafia dokument, uzyskuje jednocześnie dane o samym zatrudnieniu, jego formie oraz oczywiście – zarobkach.

Oświadczenie o dochodach a zaświadczenie — poznaj różnice

Aby złożyć oświadczenie o osiąganych dochodach, wystarczy Twój własnoręczny podpis. Nie potrzebujesz żadnej formy poświadczenia podanych informacji przez osoby trzecie. Zaświadczenie o dochodach to z kolei dokument, który wystawia pracodawca i to jego pieczęć czy podpis musi się na nim znaleźć.

Jeśli w zakładzie pracy są osoby upoważnione do wydawania oświadczeń w jego imieniu (zwykle pracownicy działu kadr), na piśmie znajdą się oczywiście ich podpisy, jednak nie będzie to Twoja własna parafka.

Dla adresata oba pisma teoretycznie różnią się poziomem wiarygodności, choć składanie fałszywych oświadczeń jest karane tak samo, niezależnie od tego, przez kogo zostały sporządzone.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o tym czym jest zaświadczenie o zarobkach oraz pobierzesz darmowy wzór.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie o dochodach?

Złożenia oświadczenia o dochodach wymagają najczęściej:

 • banki, kiedy starasz się o kredyt online,
 • pozabankowe firmy pożyczkowe, kiedy chcesz złożyć wniosek o chwilówkę,
 • placówki administracyjne i państwowe, które świadczą pomoc społeczną czy socjalną,
 • przedszkola i żłobki podczas rekrutacji dzieci,
 • sklepy, przy okazji zakupu ratalnego,
 • uczelnie wyższe dysponujące ograniczoną ilością miejsc w akademikach, podczas rozdysponowywania kwater studentom.

Jak widzisz, składanie oświadczenia o dochodach łączy się więc z wnioskowaniem o jakąś korzyść i jest elementem badania zdolności kredytowej lub pozwala ocenić prawo do przyznania świadczeń zależnych od danych progów dochodowych.

Jak napisać oświadczenie o dochodach?

Ogólny wzór oświadczenia o dochodach jest raczej zwyczajowy, ponieważ w polskim prawie nie znajdziesz dokładnych zasad tworzenia tego typu dokumentu.

Jest to jednak dość proste pismo, którego celem jest dostarczenie informacji o dochodach, a więc zwykle znajdują się w nim następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane oświadczającego,
 • kwota dochodu netto lub brutto z ostatnich trzech miesięcy albo średnioroczna,
 • wszystkie źródła dochodów ujętych w oświadczeniu,
 • klauzula dotycząca zgodności zawartych w dokumencie informacji z prawdą oraz świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Niektóre placówki potrzebują dodatkowych danych, na przykład NIP pracodawcy, okres pozostawania w zatrudnieniu lub ilość osób pozostających na utrzymaniu – o to, jakie dane mają znaleźć się w oświadczeniu, warto zapytać osobę przyjmującą dokument.

W wielu przypadkach okaże się, że dana instytucja dysponuje własnym wzorem, który zawiera wszystkie niezbędne rubryki i wystarczy go jedynie uzupełnić. Jeśli tak nie jest, będziesz musiał stworzyć oświadczenie samodzielnie.

Oświadczenie o dochodach — wzór dokumentu za darmo

Jeśli zostaniesz postawiony przed koniecznością sporządzenia oświadczenia o dochodach we własnym zakresie, możesz skorzystać z poniższego wzoru takiego dokumentu. Jest to uniwersalny szablon, który ma na celu ułatwienie stworzenia oświadczenia o dochodach wszystkim zainteresowanym.

Zawiera wszystkie niezbędne dane i po wypełnieniu oraz złożeniu podpisu staje się w pełni ważnym dokumentem, na mocy którego można otrzymać pożyczkę czy miejsce w placówce opiekuńczej dla dziecka (oczywiście po spełnieniu wszystkich pozostałych, wymaganych kryteriów).

Oświadczenie o dochodach – wzór do pobrania za darmo

Pobieram  

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach dostępne na stronie?

Aby poprawnie wypełnić dostępny tu darmowy wzór, należy uzupełnić puste pola opisanymi poniżej informacjami, a więc od góry:

 • miejscowością i datą podpisania oświadczenia,
 • swoimi danymi osobowymi oraz kontaktowymi,
 • wysokością średniego dochodu netto z trzech ostatnich miesięcy (tj. „na rękę”), obliczoną po zsumowaniu wszystkich pieniędzy, które spłynęły do gospodarstwa domowego z tytułu świadczenia pracy bądź świadczeń socjalnych, po wszelkich potrąceniach (podatku, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, etc.) w tym czasie i podzieleniu wyniku przez trzy.
 • źródłem uzyskania dochodu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, najem okazjonalny, renta rodzinna itp.).

Na koniec pamiętaj o umieszczeniu na samym dole własnego podpisu i zwróć uwagę na fakt, że poświadcza on Twoją deklarację zgodności treści dokumentu ze stanem faktycznym. Złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje jest karalne.

Czy w oświadczeniu o dochodach muszę podawać prawdę?

Dokument musi bezwzględnie zawierać Twoje faktyczne zarobki, a wszystkie dane muszą być zgodne z prawdą. Składanie fałszywych oświadczeń to przestępstwo. Mowa o oszustwie, które w kodeksie karnym znajdziesz pod art. 233 § 6.

Należy ono do rodzaju bezskutkowych, czyli odpowiedzialność karną rodzi samo złożenie pisma, bez względu na to, czy uda się na jego podstawie otrzymać jakiekolwiek świadczenie. Przewidziane w polskim prawie kary to pozbawienie wolności do lat 8.

Jeśli wydaje Ci się, że dane, które podajesz, są trudne do zweryfikowania przez odbiorców oświadczeń – mylisz się. Firmy pożyczkowe mogą podważyć ich wiarygodność na przykład podczas weryfikowania tożsamości. Coraz częściej odbywa się to przy pomocy specjalnej aplikacji – Kontomatik, która łączy się z bankowością internetową.

Czy można oświadczyć nieudokumentowane dochody?

Dochody, które nie mają potwierdzenia w dokumentach, to z reguły darowizny od bliskich czy też okazjonalne, a nawet jednorazowe zastrzyki dodatkowej gotówki. Oświadczenie o dochodach ma zaś pokazać jego odbiorcy pewną ogólną tendencję, uśrednioną kwotę, a więc zwykle nie wpisuje się w żadną z rubryk nieudokumentowanego zarobku.

Każdorazowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto zapytać osoby decyzyjne, czy dane źródło pieniędzy powinno znaleźć się w wykazie. Takie pytanie nie powinno być niczym nietypowym, nie ma bowiem jednego standardu tworzenia oświadczeń o dochodach.

Poszczególne instytucje, a nawet różne placówki w obrębie jednego organu, mają często inne wymagania względem zawartych w dokumencie informacji, ważne więc by dokładnie wiedzieć, co powinno się tam znaleźć.

4.5 (Ilość ocen: 6)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy