Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto o nim wiedzieć?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto o nim wiedzieć?

Zaktualizowano 19-04-2021 Opinie 0

Ubiegając się o kredyt, pożyczkę, świadczenie socjalne, a nawet miejsce dla dziecka w przedszkolu, możemy być poproszeni o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Jeśli pracujemy na etacie, musimy o taki dokument poprosić po prostu pracodawcę.

Poniżej wyjaśniamy, czemu służy takie zaświadczenie, co powinno się w nim znaleźć, a także czy pracodawca może nam odmówić jego wystawienia.

Do czego służy zaświadczenie o zatrudnieniu?

Jak sama nazwa wskazuje, omawiany dokument ma przede wszystkim potwierdzić, że mamy pracę i otrzymujemy z tego tytułu dochody. Zwykle także informuje, w jakiej wysokości otrzymujemy wynagrodzenie, ponieważ zaświadczenie służy zazwyczaj także do oceny naszej sytuacji finansowej. To jakie dokładnie informacje się w nim znajdą, zależy od tego, w jakim celu i gdzie będzie składany dokument.

W przypadku ubiegania się o finansowanie w postaci kredytu, pożyczki lub zakupów ratalnych zaświadczenie o dochodach niezbędne jest do określenia naszej wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej. Nasze szanse na pożyczenie pieniędzy będą większe, jeśli pochwalimy się stałą umową o pracę i wysokim uposażeniem.

Jednak jeśli zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne do uzyskania zasiłku, jakiejś ulgi lub zwolnienia z kosztów (np. sądowych), znaczenie będą miały wyłącznie zarobki. Jeśli będą powyżej określonego limitu, mogą utrudnić otrzymanie wsparcia. Niekiedy ważne jest udokumentowanie samego faktu zatrudnienia np. przy podpisywaniu umowy najmu, czy też załatwiania żłobka. Wówczas w zaświadczeniu nie będzie konieczne wpisywanie w ogóle informacji o dochodach.

Co dokładnie powinno znaleźć się w zaświadczeniu od pracodawcy?

Najczęściej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach należy dostarczyć na formularzu otrzymanym z instytucji, która takiego dokumentu od nas żąda, czyli np. z banku, firmy pożyczkowej, sądu czy urzędu. Większość druków ma bardzo podobną formę i zawiera zbliżony zakres informacji, wśród których najważniejszymi są:

  • dane pracownika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, ewentualnie PESEL i inne dane z dowodu dla bardziej precyzyjnej identyfikacji),
  • dane pracodawcy/ zakładu pracy (powinna być podana co najmniej pełna nazwa firmy oraz adres jej siedziby),
  • rodzaj umowy zawartej z pracownikiem oraz okres jej trwania (jeśli na czas określony, to do kiedy), a także ewentualna informacja o tym, czy pracownik pozostaje w okresie wypowiedzenia,
  • nazwa stanowiska lub krótki opis charakteru pracy pracownika,
  • opcjonalnie wysokość zarobków (najczęściej należy podać przeciętną kwotę brutto z ostatnich 3 miesięcy).

Niekiedy zaświadczenie o zatrudnieniu musi zawierać dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje np.:

  • czy pracownik przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym,
  • czy wynagrodzenie pracownika jest wolne od obciążeń, czy może jest zajęte przez komornika.

Jak uzyskać zaświadczenie od pracodawcy?

Tutaj znajdziesz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, wystarczy go zostawić w dziale kadr lub poprosić o jego wypełnienie i podpisanie bezpośrednio pracodawcę (np. w małej firmie). Jeśli nie mamy formularza, dokument zostanie nam wystawiony według wzoru obowiązującego w zakładzie pracy.  Warto więc wyjaśnić, jakie informacje powinny się w nim znaleźć.

Rzadko się zdarza, aby pracodawca odmówił wystawienia takiego dokumentu. Jednak należy mieć świadomość, że nie ma przepisu, który by narzucał na niego taki obowiązek.

Warto też dopilnować, by zaświadczenie zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną (niekoniecznie musi być to prezes) oraz podpite pieczątką firmową.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy