List polecony – jak po numerze sprawdzić od kogo?

List polecony – jak po numerze sprawdzić od kogo?

Zaktualizowano 21-08-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Znalazłeś w skrzynce awizo? To oznacza, że listonosz próbował dostarczyć Ci list polecony, ale niestety nie zastał Cię w domu. Na podstawie tego małego druczku możesz odebrać korespondencję w najbliższej placówce pocztowej. Jednak jak sprawdzić od kogo jest list polecony? Może być to przecież niechciany list z sądu lub od komornika. Poniżej dowiesz się, jak sprawdzić nadawcę awizo, a także co się stanie, jeśli nie odbierzesz listu w terminie.

Awizo – jak sprawdzić nadawcę?

Pytanie jak sprawdzić nadawcę awizo zadaje sobie większość osób, które znalazły taki druczek w swojej skrzynce i akurat nie spodziewały się żadnej przesyłki.

Przypomnijmy, że awizo zostawiane jest zwykle w sytuacji, gdy listonoszowi nie udało się doręczyć:

 • listu poleconego,
 • przekazu pocztowego,
 • paczki, która nie zmieściła się w skrzynce.

Największe obawy budzi jednak awizo na list polecony, ponieważ tego rodzaju korespondencja wysyłana jest zazwyczaj w bardzo ważnych sprawach. Listem poleconym przesyłane są głównie różnego rodzaju pisma z sądu, od komornika, z Policji, urzędu skarbowego oraz innych instytucji publicznych. Standardowo również polecone są przesyłki zawierające przedsądowe wezwania do zapłaty.

Odbierając awizo, niemal każdemu pojawia się w głowie myśl, czy przypadkiem nie zwiastuje ono problemów. Niestety na druczku nie ma danych dotyczących nadawcy korespondencji, dlatego zapoznanie się z jego treścią nie wystarczy, by dowiedzieć się, od kogo jest wysłany list polecony.

Symbole na awizo – co oznaczają?

Druk awizo co do zasady ma powiadamiać o niedoręczonej przesyłce i zawiera następujące informacje:

 • numer przesyłki wraz z kodem kreskowym,
 • rodzaj przesyłki (np. że chodzi o list polecony),
 • datę i godzinę próby doręczenia przesyłki przez listonosza,
 • dane adresata,
 • informację, czy jest to zawiadomienie pierwsze czy powtórne o nieodebranej przesyłce,
 • pouczenie, gdzie i w jakim terminie można odebrać przesyłkę (podany jest tu dokładny adres placówki pocztowej, godziny jej otwarcia, a także termin na jej odbiór).

Chcąc sprawdzić nadawcę awizo, jedynym „tropem” jest numer znajdujący się pod kodem kreskowym. Składa się on zawsze z 20 cyfr i wygląda mniej więcej tak: (00) 1 59007731122334455.

Cyfry te należy interpretować następująco:

 • (00) – jest to IZ, czyli Identyfikator Zastosowania dla systemu kodującego SSCC i zawsze wynosi on 00,
 • 1 – jest to cyfra uzupełniająca, która może przyjmować dowolną wartość od 1 do 9,
 • 590 – jest to prefiks GS1, oznaczający, że przesyłkę obsługuje firma z Polski,
 • 0773 – ten konkretny numer wskazuje, że jednostką kodującą przesyłkę jest Poczta Polska S.A.,
 • 1 – cyfra ta oznacza rodzaj przesyłki: 1– przesyłka polecona, 2 – przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością, 3 – paczka pocztowa, 4 – przesyłka polecona, 5 – przesyłka pobraniowa, 6 – e-przesyłka, 7 – przesyłka pocztowa na warunkach szczególnych,
 • 12233445 – ten numer zwykle składa się z 6-9 cyfr i oznacza unikalny numer danej przesyłki,
 • 5 – jest to cyfra kontrolna wyliczana na podstawie 17 poprzednich cyfr z pominięciem IZ.

Symbole na awizo nie informują o nadawcy, jednak są pomocne w identyfikacji przesyłki. Co z nimi zrobić, aby zweryfikować nadawcę przesyłki, wyjaśnimy w dalszej części tekstu.

Jak wygląda awizo z sądu?

Czy można rozpoznać, od kogo jest list polecony po wyglądzie druku awiza? Przykładowo, jak wygląda awizo z sądu, a jak z urzędu skarbowego?

Musisz wiedzieć, że Poczta Polska stosuje jeden wzór druków awizo, dlatego nie licz na to, że po jego wyglądzie rozpoznasz, kto był nadawcą przesyłki. Awizo z sądu wygląda dokładnie tak samo jak awizo dotyczące listu od komornika, z firmy windykacyjnej, czy od osoby prywatnej.

To, że list polecony jest z sądu, dowiesz się dopiero po jego odebraniu z poczty. Na kopercie powinny bowiem widnieć dane nadawcy, czyli konkretnego sądu rejonowego lub okręgowego, a także sygnatura akt sprawy.

Nieodebrane awizo z sądu – co dalej?

Sądy standardowo wysyłają listem poleconym bardzo ważne pisma np. pozew, informację o terminie rozprawy, albo wydany już nakaz zapłaty lub inny wyrok.

Właściwe doręczenie odbiorcy takich pism ma istotne znaczenie dla postępowania, które obwarowane jest konkretnymi terminami dokonywania czynności procesowych. Przykładowo, pozwany w postępowaniu karnym ma 7 dni na wniesienie zażalenia lub sprzeciwu od dnia doręczenia wyroku. Jeśli tego nie zrobi, następuje jego uprawomocnienie.

Nieodebrane awizo z sądu niestety nie oznacza, że pismo nie zostało doręczone. Istnieją bowiem przepisy, według których list polecony uznaje się za doręczony, jeśli jego adresat otrzymał dwa powiadomienia o przesyłce, czyli właśnie awizo. W naszym przykładzie nieodebranie listu z poczty po otrzymaniu awizo nie powoduje zatem zatrzymania biegu postępowania, lecz pozbawia adresata przesyłki możliwości złożenia zarzutów, które mogłoby zapobiec uprawomocnieniu się wyroku.

Jak sprawdzić od kogo jest list polecony?

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia, jak sprawdzić od kogo jest list polecony. Najprostszym na to sposobem jest udanie się do wskazanej na awizie placówce pocztowej. Zgodnie z art. 7 Regulaminu świadczenia usług przez Pocztę Polską S.A.

"Adresat, przed doręczeniem przesyłki pocztowej lub wydaniem jej w placówce oddawczej, może pozyskać informację o nadawcy."

Przed odbiorem listu poleconego możesz więc zapytać pracownika poczty, kto jest jego nadawcą i dopiero wtedy zdecydować, czy go odbierać, czy nie. Pamiętaj jednak, że odmowa przyjęcia korespondencji sądowej lub administracyjnej może okazać się błędem, ponieważ zgodnie z przepisami będzie ona traktowana jako… prawidłowe doręczenie przesyłki.

Jak sprawdzić nadawcę listu poleconego po numerze

A jak sprawdzić nadawcę na podstawie samego awizo? Pomocny w tym będzie numer przesyłki umieszczony pod kodem kreskowym na druczku awiza, o którym wspomnieliśmy wyżej.

Wyjaśnijmy zatem, jak sprawdzić nadawcę listu poleconego po numerze. W tym celu musisz wykonać kilka prostych czynności:

 1. Wejdź na stronę internetową Poczty Polskiej i znajdź na niej okienko do wyszukiwania przesyłek.
 2. W okienku wpisz pełny numer przesyłki widniejący na druczku i kliknij „szukaj”.
 3. Odczytaj wyświetlone informacje na temat przesyłki.

Z wyświetlonych informacji niestety nie dowiesz się, kto jest nadawcą przesyłki. Na jej temat podane będą jednak takie dane jak:

 • dokładny adres urzędu pocztowego, w którym został nadany list polecony,
 • data nadania przesyłki,
 • format i waga listu,
 • rodzaj przesyłki np. że jest list polecony ekonomiczny,
 • jakie dodatkowe usługi wykupił nadawca (może być to np. elektroniczne potwierdzenie odbioru).

Na podstawie powyższych informacji możesz więc wysnuć przypuszczenie, od kogo jest list. Pomocny jest w tym przede wszystkim adres placówki pocztowej, w której została nadana przesyłka.

Warto wiedzieć!
Jeśli masz zadłużenie i otrzymasz list nadany w Lublinie, może to oznaczać, że dostałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-sądu. To właśnie w tym mieście znajduje się sąd, który wydaje elektroniczne nakazy zapłaty dla całego kraju.

Sądowa przesyłka polecona i jej numer

Wybierając się na pocztę z awizo, masz więcej możliwości uzyskania informacji, kto jest nadawcą listu. W przypadku korespondencji sądowej kluczowa jest sygnatura akt widniejąca na kopercie. Na jej podstawie możesz się dowiedzieć, w jakiej sprawie sąd przysłał Ci pismo.

Sygnatura akt oznaczona jest zawsze dużymi literami i cyframi. Najważniejsze są jednak oznaczenia literowe i poniżej przedstawiamy te najczęściej stosowane:

 • Nc – sprawa w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • Gnc – sprawa gospodarcza w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • NC-e – sprawa w postępowaniu upominawczym prowadzona przez e-sąd,
 • W – sprawa o wykroczenie,
 • Ns – sprawa spadkowa,
 • K – sprawa karna,
 • P – sprawa z zakresu prawa pracy,
 • Ks – sprawa karno-skarbowa,
 • Kms, Km i Kmp – są to sygnatury spraw prowadzonych przez komorników.

Przykładowo, jeśli na kopercie widnieje napis: VI Nc-e 359/21, oznacza to, że list został wysłany przez VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie Zachód w sprawie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Kto może odebrać list polecony z sądu?

Jeśli chcesz odebrać przesyłkę poleconą na poczcie na podstawie awiza, możesz to zrobić osobiście lub może to zrobić dorosły członek Twojej rodziny, jeśli ma w dowodzie ten sam adres zamieszkania. Inne zasady obowiązują jednak w przypadku przesyłek sądowych.

Jeśli list polecony jest z sądu i dotyczy sprawy cywilnej, może go odebrać:

 • adresat,
 • osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego,
 • osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółką jawną),
 • upoważniony pracownik adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W sprawach karnych przesyłkę sądową może odebrać wyłącznie jej adresat lub upoważniony do tego adwokat (bądź radca prawny), który ma stosowne pełnomocnictwo. Opcjonalnie może to też zrobić przedstawiciel ustawowy adresata, czyli np. rodzic oskarżonego dziecka.

Kiedy list polecony uznaje się za doręczony?

Zgodnie z przepisami list polecony uznaje się za skutecznie doręczony w dwóch przypadkach:

 • gdy faktycznie zostanie on odebrany przez adresata,
 • gdy pismo zostało skierowane na właściwy adres i nie zostało odebrane pomimo dwukrotnego awizowania, każdorazowo z 7-dniowym terminem na odbiór przesyłki.

Druga zasada obowiązuje przede wszystkim w przypadku przesyłek urzędowych dotyczących spraw sądowych i administracyjnych. Jeśli więc np. nie odbierzesz w ciągu 14 dni awiza dotyczącego pisma z sądu, prokuratury, policji, komornika lub z urzędu skarbowego, zostanie ono uznane za prawidłowo doręczone.

Powyższa zasada nosi nazwę tzw. fikcji doręczeń. Jej funkcjonowanie zostało nieco zmienione w 2019 roku w sądowych sprawach cywilnych, w tym również tych dotyczących windykacji długów. Jeżeli bowiem pozwany pomimo dwukrotnego awiza nie odbierze pozwu, nakazu zapłaty lub innego pisma procesowego, sąd zobowiązuje powoda (czyli np. wierzyciela), aby ten w ciągu 2 miesięcy dostarczył pozwanemu pismo za pośrednictwem komornika, albo żeby udowodnił, że pozwany faktycznie mieszka pod wskazanym adresem. Jeśli się to nie uda, sprawie nie nadaje się dalszego biegu.

Teoretycznie więc dłużnikowi może być na rękę nieodbieranie awiza. Niestety powyższe przepisy są dość nieprecyzyjne i nie zawsze pomagają uniknąć odpowiedzialności. Zazwyczaj bowiem komornik znajduje sposób, aby dostarczyć pismo.

Ważne!
Niestosowanie tzw. fikcji doręczeń nie dotyczy spraw karnych, ani administracyjnych. Nieodbieranie listu poleconego nie pomoże Ci zatem w uniknięciu mandatu czy grzywny. Poza tym zablokuje Ci możliwość obrony przed niekorzystnym wyrokiem, ponieważ utracisz ustawowy termin na złożenie zażalenia lub zarzutów.

Jak wygląda awizo od komornika?

Otrzymania pisma o wszczęciu postępowania egzekucyjnego boją się wszystkie osoby zadłużone, dlatego warto wiedzieć, jak wygląda awizo od komornika.

Niestety, podobnie jak w przypadku awiza sądowego, nie da się go rozpoznać po druczku. Zawiera on standardowe informacje dotyczące wyłącznie tego, jaki rodzaj przesyłki nie został odebrany oraz kiedy nastąpiła próba jej doręczenia. Nie ma na nim natomiast danych nadawcy, ani tym bardziej sygnatury akt.

Jeśli zatem masz długi i obawiasz się pisma od komornika, lepiej wybierz się na pocztę, by odebrać tajemniczą przesyłkę. Jeżeli okaże się ona faktycznie informacją o postępowaniu komorniczym, dowiesz się od razu, o jaki dług chodzi, a to ułatwi Ci podjęcie odpowiednich kroków prawnych w celu swojej obrony.

Warto wiedzieć
Jeśli masz problem z zadłużeniem i obawiasz się komornika, sprawdź nasz kompletny poradnik jak wyjść z długów albo zainteresuj się usługami oddłużania.

List polecony z urzędu skarbowego

List polecony z urzędu skarbowego łatwo rozpoznasz, ponieważ na kopercie widnieje pieczęć z nazwą i adresem konkretnej instytucji. Jeśli masz wątpliwości, czy go odebrać, pamiętaj, że tak czy owak zostanie on uznany za doręczony po dwukrotnym wystawieniu awizo i upływie w sumie 14 dni na odebranie listu.

Podobny skutek odniesie odmowa przyjęcia przesyłki – np. gdy po zobaczeniu nadawcy listu w okienku pocztowym nie zechcesz go odebrać. Organ podatkowy uzna, że decyzja została doręczona w dniu odmowy jej przyjęcia przez adresata. Od tego dnia zacznie też biec 14-dniowy termin do złożenia odwołania od decyzji.

Jak sprawdzić kto odebrał list polecony?

Warto wiedzieć, że nasza nieobecność w domu nie oznacza, że listonosz zawsze zostawi awizo.
List polecony może odebrać bowiem pełnoletni członek rodziny, a nawet dozorca, administrator budynku, czy sąsiad, o ile zobowiąże się do oddania pisma adresatowi. Jeśli taka osoba zapomni przekazać list odbiorcy, może to skutkować dość poważnymi konsekwencjami.

O „zagubionej” poczcie możesz dowiedzieć się przypadkiem np. po telefonie z firmy windykacyjnej, która poinformuje Cię, że zostało do Ciebie wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty i że właśnie upłynął termin na uregulowanie zadłużenia. Jak sprawdzić kto odebrał list polecony w takiej sytuacji, aby móc wyjaśnić sprawę i np. wywalczyć dłuższy termin na spłatę długu?

W tym celu trzeba złożyć reklamację do Poczty Polskiej na formularzu, który można pobrać z jej strony internetowej. Do złożenia takiego pisma niezbędne są dane przesyłki dotyczące przede wszystkim nadawcy i adresata, a także daty nadania. W odpowiedzi na reklamację Poczta Polska powinna poinformować, kto i kiedy odebrał list polecony.

2.9 (Ilość ocen: 46)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy