List gończy za długi — czy to możliwe?

List gończy za długi — czy to możliwe?

Zaktualizowano 20-11-2023 Autor: Marta Wycisło

Czy wyobrażasz sobie, że niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych może skutkować listem gończym? Pomysł ten, choć brzmi surrealistycznie, jest w niektórych przypadkach realnym scenariuszem. List gończy za długi jest bowiem urzędowym pismem, które zostaje wystawione w pewnych sytuacjach połączonych z posiadaniem długu na wniosek policji lub prokuratury. Poznaj wszystkie szczegóły i kluczowe informacje, czytając nasz artykuł.

Czy można sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwany za długi?

W Polsce funkcjonuje baza osób poszukiwanych, dostępna online, na stronie internetowej polskiej policji, pod adresem poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,dok.html. Znajdziesz tam informacje o wszystkich osobach, wobec których wystawiono list gończy. Wraz z informacją o tym, który artykuł jest podstawą prawną do zatrzymania danego poszukiwanego/poszukiwanej.

Warto wiedzieć!

Rejestr działa w formie wyszukiwarki, pod którą znajduje się alfabetyczny spis wszystkich osób mających na koncie przewinienie, które wiąże się z listem gończym.

Zasady działania listu gończego za dług

Sam fakt posiadania długu nie może być podstawą do wystawienia listu gończego. Celem tego dokumentu jest bowiem upublicznienie wizerunku osoby poszukiwanej, dzięki czemu łatwiej ją ująć i pozbawić wolności.

W liście gończym możesz najczęściej znaleźć następujące informacje o poszukiwanym:

 • imię,
 • nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • rysopis,
 • znaki szczególne,
 • zdjęcie,
 • dane sądu czy prokuratury, które wydały postanowienie o poszukiwaniu listem gończym,
 • treść zarzutu postawionego podejrzanemu,
 • wezwanie do poinformowania odpowiednich organów o miejscu pobytu poszukiwanego,
 • ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej, związanej z ukrywaniem takiej osoby lub pomocą je w ucieczce.

Innymi słowy, aby dłużnik „zasłużył” sobie na list gończy, oprócz niespłacenia swojego zobowiązania w terminie, musi popełnić jakieś przestępstwo lub wykroczenie.

Za jakie długi można być poszukiwanym?

Nie zostaniesz osobą poszukiwaną za samo posiadanie długów, czyli nieterminowe spłaty zobowiązań. List gończy może jednak zostać wystosowany, jeśli przyczynisz się do powstania ku temu przesłanek w inny sposób.

Na przykład:

 • Będziesz notorycznie uchylał się od spłaty wierzytelności i celowo ukrywał swój majątek;
 • Bezprawnie wyzbędziesz się rzeczy, które są objęte zajęciem komorniczym;
 • Wierzyciel udowodni, że wyłudziłeś finansowanie, podając fałszywe dane;
 • Będziesz uporczywie uchylał się od płacenia alimentów (zgodnie z kodeksem karnym może wtedy zostać wystawione postanowienie o tymczasowym aresztowaniu).

Przed upublicznieniem listu gończego w Twoje sprawie, musi jednak (w większości przypadków) odbyć się rozprawa sądowa oraz zapaść prawomocny wyrok.

Jestem poszukiwany za długi — co mogę zrobić?

Jeżeli Twoje zadłużenie i wszystkie dodatkowe okoliczności sprawiły, że faktycznie został wystawiony za Tobą list gończy, najlepiej będzie ściśle współpracować z organami ścigania i zrobić wszystko, by ostatecznie uregulować należności, lub jeśli nie ma na to żadnych widoków, na przykład ogłosić upadłość konsumencką.

Życie z długami jest (bardzo trudną!) rzeczywistością wielu osób, ale warto wiedzieć, że nigdy nie jest za późno, by się ich pozbyć, korzystając z pomocy:

 • fundacji działających na rzecz zadłużonych;
 • kancelarii prawnych;
 • profesjonalnych firm oddłużających;
 • procedur sądowych, takich jak wspomniana już upadłość konsumencka.

To, czego robić nie warto, to ukrywanie się i liczenie na samoistne rozwiązanie problemu lub przedawnienie listu gończego.

Czy list gończy za długi może się przedawnić?

Żadne listy gończe nie przedawniają się, a osoby, których dotyczą pisma, zasadniczo nie mogą zrobić nic, co sprawiłoby, że straciłyby one swoją moc prawną (oprócz oczywiście oddania się w ręce policji). Tylko sądy i prokuratury mogą odwołać taki dokument.

Od treści listu nie da się także w żaden sposób odwołać. Masz co prawda prawo do zażalenia, ale tylko dotyczącego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. To znaczy, że musisz być o jeden krok przed prokuraturą i nie dopuścić do wydania listu gończego. Jeżeli więc jesteś dłużnikiem — trzymaj rękę na pulsie i monitoruj sytuację.

Sprawdź, gdzie masz długi

Brak znajomości swojego zadłużenia to nieczęsta sytuacja, choć oczywiście może się zdarzyć. Na przykład jeśli dłużnik ma bardzo skomplikowaną strukturę niespłaconych należności, bądź ktoś posłużył się danymi osobowymi (niczego nieświadomej) osoby trzeciej, by wyłudzić kredyt czy pożyczkę.

W tym kontekście warto więc wiedzieć, jak sprawdzić zadłużenie. Można to zrobić na kilka sposobów, a najpowszechniejszy z nich to zapytanie złożone w biurach informacji gospodarczej czy kredytowej.

Mowa m.in. o:

 • Krajowym Rejestrze Długów;
 • Biurze Informacji Kredytowej;
 • Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Każda z tych baz danych posiada stronę internetową, na której w sposób zdalny można pobrać raport na swój temat i dowiedzieć się, jak dokładnie wygląda sytuacja ze spłatą zobowiązań. Raporty pobierane jeden raz na pół roku są z reguły darmowe.

W sieci dostępny jest także Krajowy Rejestr Zadłużonych, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Tam również można zapoznać się ze stanem i statusem swoich zobowiązań.

Czy za niespłacone długi grozi więzienie — podsumowanie

Kara pozbawienia wolności, czyli aresztu lub więzienia za chwilówki czy inne zobowiązania, które nie są spłacane terminowo, zdecydowanie Ci nie grozi. Istnieją jednak sytuacje, kiedy inne czynności, które jako dłużnik podejmujesz, mogą doprowadzić do złamania prawa ze skutkiem w postaci aresztowania czy listu gończego.

Pamiętaj, że w sieci dostępne są:

 • baza danych o osobach poszukiwanych, w której sprawdzisz imiona i nazwiska osób ściganych listem gończym za długi;
 • rejestry zadłużonych, które pozwalają ściągać raporty dotyczące własnych, dotychczasowych zobowiązań finansowych.
Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy