Jak napisać podanie — kompletny przewodnik

Jak napisać podanie — kompletny przewodnik

Zaktualizowano 07-08-2023 Autor: Marta Wycisło

By stworzyć wartościowe podanie, warto znać zasady tworzenia pism, które pozwalają osiągać zamierzone cele. Podanie powinno być bowiem nie tylko poprawnie napisane, ale i skuteczne. Wartościowy wniosek musi mieć przemyślaną strukturę oraz spełniać wszystkie niezbędne wymogi formalne. Poniższy artykuł zawiera kompleksowy poradnik, jak napisać podanie w sposób prawidłowy i jak nie przekreślić swojej szansy na pozytywne rozpatrzenie formularza.

Czym jest podanie — poznaj definicję

Podaniem nazywamy oficjalny dokument, który najczęściej przybiera formę uargumentowanej prośby.

Kierujemy je na przykład do:

 • firmy, w której szukamy zatrudnienia,
 • urzędu,
 • szkoły,
 • lokalnych lub państwowych władz.

Podanie sporządzamy zawsze z zachowaniem odpowiedniej formy i struktury. Wykorzystywany przez nas język musi być poprawny, jasny dla odbiorcy i niepozostawiający wątpliwości, w kwestii naszego zapytania.

Kiedy i dlaczego piszemy podanie?

Podanie stosujemy w sytuacji, kiedy zwracamy się z prośbą na piśmie do jakiegoś organu czy instytucji. Wiele organizacji wymaga wykorzystania tego sformalizowanego kanału komunikacji, by w ogóle zapoznać się z naszym wnioskiem i by móc go rozpatrzyć.

Ze względu na oficjalną formę dokumentu, ważne są zarówno kwestie estetyczne, jak i językowe oraz strukturalne. Innymi słowy, formularz musi wyglądać schludnie, być napisany w urzędowy sposób i zawierać w treści wszystkie niezbędne podpunkty.

Elementy składowe podania

Standardowe elementy, które powinny znaleźć się w odpowiednich miejscach podania to:

 1. Data i miejscowość sporządzania podania – w prawym górnym rogu;
 2. Dane osoby wnoszącej podanie – poniżej daty, po lewej stronie;
 3. Dane instytucji lub osoby, do której kierowane jest podanie – poniżej danych nadawcy, ale po prawej stronie;
 4. Tytuł dokumentu – umieszczamy go na środku. Może zawierać się w jednym słowie – „Podanie” lub zawierać informację, czego dotyczy – np. „Podanie o pracę”;
 5. Treść dokumentu – poniżej tytułu;
 6. Zwrot grzecznościowy (np. „Z poważaniem”), imię i nazwisko sporządzającego oraz odręczny podpis – po prawej stronie
 7. Ewentualny wykaz załączników – pod podpisem, po lewej stronie.

Jak widać, podczas pisania podania trzeba pamiętać o kilku zasadach, jednak nie są one skomplikowane. Największe trudności mogą pojawić się podczas redagowania treści swojej prośby i powodów składania dokumentu.

Jak napisać prawidłowe podanie?

Treść podania powinna zawierać informację:

 • O co dokładnie prosimy?
 • Czym motywujemy swoją prośbę?

Zdania powinny wyczerpywać temat w jak najbardziej zwięzły sposób. Podanie nie jest dokumentem, w którym należy popisywać się wyszukanym słownictwem i kwiecistymi zdaniami. Treść sporządza się w sposób urzędowy.

Warto wiedzieć

 • Podanie powinno mieć format A4;
 • Wydruk daje gwarancję, że treść będzie w pełni czytelna dla odbiorcy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by pismo sporządzić ręcznie. W takim wypadku potrzebna jest jednak wyjątkowa staranność;
 • Podczas pisania podania należy zadbać o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną;
 • Składając formularz, dobrze jest mieć ze sobą dwa egzemplarze, by odbiorca mógł poświadczyć na kopii – wraz z datą – otrzymanie podania. Umożliwi to późniejsze roszczenia, jeśli dokument nie zostanie rozpatrzony w terminie. Niektóre instytucje mają na takie działanie np. maksymalnie 14 lub 30 dni.

Wskazówki jak napisać podanie do konkretnej instytucji

Często sporządzanym rodzajem podania, jest pismo z prośbą o przyjęcie do pracy (podanie o zatrudnienie) oraz pismo z prośbą o przyjęcie do szkoły lub innej placówki edukacyjnej. Poniżej podpowiadamy, jak sporządzić oba dokumenty.

Podanie o przyjęcie do pracy

Treść podania o przyjęcie do pracy możemy podzielić na 3 akapity.

 1. Opisanie, co jest przedmiotem podania

„Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa przedsiębiorstwie (+ nazwa firmy), na stanowisku xyz.”

 1. Uargumentowanie podania

W tej części udowadniamy potencjalnemu przełożonemu, że dzięki naszemu doświadczeniu, wykształceniu lub nabytym kompetencjom będziemy stanowić dla firmy dużą wartość.

 1. Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku

Wystarczy: „Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”.

Ważne!

Jeśli do podania załączamy CV czy kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, wykaz załączników powinien znaleźć się na samym dole podania, po lewej stronie.

Podanie o przyjęcie do szkoły – przykładowa treść

Szanowny/a Pan/Pani Dyrektor (imię i nazwisko),

Chciałbym serdecznie wyrazić swoje zainteresowanie podjęciem nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i prosić o przyjęcie do grona jego uczniów. Jestem absolwentem szkoły podstawowej i z ogromnym entuzjazmem pragnę kontynuować swoją edukację na wyższym poziomie, w placówce ogólnokształcącej.

Mój wybór został podyktowany wspaniałymi opiniami dotyczącymi kadry pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie i bogatą ofertą zajęć dodatkowych.

Przyjmując mnie do prowadzonego przez siebie Liceum Ogólnokształcącego, zyska Pan/Pani ambitnego ucznia z pasją do nauki, który postara się swoją postawą i wynikami (zarówno edukacyjnymi, jak i sportowymi) nieść dobre imię szkoły w jej murach i poza nimi. Taki sam cel udało mi się zrealizować w poprzednim miejscu kształcenia, czyli Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi, o czym świadczy moje świadectwo, którego kopię załączam do niniejszego podania.

Bardzo liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury i możliwość dołączenia do grona uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, aby móc rozwijać swoje umiejętności oraz przyczynić się do osiągnięć placówki.

Z poważaniem,

(Imię, nazwisko i podpis)

Dowiedz się także

W tym artykule wyjaśniamy jak napisać podanie o podwyżkę.

Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu podania

Do najpopularniejszych pomyłek, które zdarzają się w podaniach, należą te, związane z danymi adresata pisma. Autorzy dokumentów wpisują błędne nazwiska, nazwy ulic, czy kody pocztowe. Nierzadkie są też literówki w nazwach przedsiębiorstw czy szkół.

Dodatkowe błędy, które nie należą do rzadkości to:

 • Błędy ortograficzne i interpunkcyjne;
 • Błędy stylistyczne;
 • Niezrozumiałe wyrażenia lub zbyt długie zdania, w których umyka pierwotny sens.

By mieć pewność, że umieściliśmy w podaniu poprawne dane odbiorcy – sprawdźmy je kilkukrotnie. Z kolei, by pozbyć się błędów językowych, niech nasze pismo przeczyta osoba, która ma doświadczenie z tego typu wnioskami, lub bardzo dobrze zna zasady ortografii i interpunkcji.

4.5 (Ilość ocen: 2)

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy