Jak cofnąć przelew?

Jak cofnąć przelew?

Zaktualizowano 03-01-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Zastanawiasz się, jak cofnąć przelew, który wysłałeś z błędnymi danymi lub nie do tej osoby, co trzeba? Jak się okazuje, w niektórych bankach możliwe jest anulowanie takiej płatności i zazwyczaj można to zrobić w prosty sposób w bankowości elektronicznej.

W wielu przypadkach jednak pozostaje jedynie reklamacja. Sprawdź, jak w praktyce cofnąć przelew – tradycyjny, BLIK i na telefon, a także co zrobić, jeśli to my dostaniemy taką omyłkową płatność na konto.

Czy bank ma obowiązek weryfikować poprawność danych do przelewu?

Bankowość elektroniczna i mobilna ułatwiła nam wykonywanie przelewów i z możliwości tej korzystamy wyjątkowo chętnie. Wygodnie jest bowiem w zaciszu domowym na komputerze opłacać rachunki i zakupy online, a z telefonu przesyłać szybko pieniądze np. dziecku.

Uzupełnianie formularza przelewu nie jest trudne, jednak rodzi ryzyko pomyłki – w pośpiechu możemy pomylić cyfry w numerze rachunku, wysłać błędną kwotę lub wybrać z listy nie tego odbiorcę, co trzeba.

Niestety bank nie ma obowiązku weryfikować poprawności danych do przelewu. Byłoby to zresztą dość trudne, skoro dziennie wykonywanych jest tysiące takich transakcji. Bank zrealizuje więc każdy zlecony przelew, jeśli tylko jego nadawca ma dostateczną ilość środków na rachunku.

Jeśli dojdzie do pomyłki, pozostaje nam tylko anulowanie przelewu lub dochodzenie jego zwrotu od odbiorcy.

Na co zwrócić uwagę robiąc przelew?

Banki zdają sobie sprawę ze zwykłych ludzkich błędów, dlatego w bankowości elektronicznej wyświetlają informację, aby przed autoryzacją przelewu dokładnie sprawdzić, czy wpisało się w nim prawidłowo dane, zwłaszcza numer rachunku.

To właśnie przy jego wpisywaniu dochodzi bowiem do najczęstszych pomyłek, ponieważ składa się on z aż 26 cyfr, a pomylenie choćby jednej sprawia, że środki mogą trafić do innego odbiorcy.

Jeśli więc chcesz uniknąć błędów, pamiętaj o kilku zasadach realizacji przelewu:

 • sprawdź dokładnie numer konta odbiorcy (czy jest aktualny i czy faktycznie do niego należy),
 • jeśli masz taką możliwość, w bankowości elektronicznej wklejaj numer rachunku odbiorcy skopiowany np. ze strony internetowej sklepu lub urzędu,
 • po wpisaniu numeru rachunku odbiorcy do formularza przelewu sprawdź go kilka razy cyfra po cyfrze,
 • sprawdź, czy w bankowości elektronicznej numer rachunku odbiorcy został prawidłowo rozpoznany (czy wyświetlił się właściwy oddział banku odbiorcy),
 • przelewy uzupełniaj zawsze na spokojnie, będąc wypoczętym i… trzeźwym.

Warto wiedzieć!
Dobrym sposobem na uniknięcie pomyłek przy wykonywaniu płatności w bankowości elektronicznej jest korzystanie z przelewów zdefiniowanych. Jeśli cyklicznie przesyłasz pieniądze np. do spółdzielni mieszkaniowej z tytułu czynszu, dopisz realizowaną do niej płatność do listy takich przelewów.

W kolejnym miesiącu zapłacisz czynsz w prostszy sposób, ponieważ nie będziesz już musiał uzupełniać formularza przelewu – wystarczy, że wpiszesz odpowiednią kwotę płatności.

Jakie błędy można popełnić robiąc przelew?

Konieczność anulowania przelewu najczęściej wynika z błędów przy jego realizacji i mogą one dotyczyć:

 • błędnego wpisania numeru rachunku odbiorcy – jest to najniebezpieczniejsza pomyłka, ponieważ skutkuje trafieniem pieniędzy do nieznanej osoby lub firmy, co generuje pewne problemy z odzyskaniem środków;
 • błędnej kwoty przelewu – nie spowoduje to niezrealizowania transakcji, jednak może skutkować np. niezrealizowaniem zamówienia w sklepie online, jeśli wyślemy za niską kwotę;
 • błędnych danych odbiorcy – jest to stosunkowo niegroźna pomyłka, ponieważ jeśli konto było prawidłowe, środki mimo to dotrą do właściwej osoby;
 • błędnego numeru konta nadawcy – skutkiem takiej pomyłki będzie niewykonanie przelewu, jednak może się ona zdarzyć wyłącznie przy wypełnianiu papierowego druku zlecenia przelewu – w bankowości elektronicznej nie trzeba wpisywać swojego konta (wystarczy wskazać rachunek, który ma być obciążony);
 • błędnego tytułu przelewu – nie ma on większego znaczenia dla realizacji przelewu, jednak może być istotny dla odbiorcy, który może nieprawidłowo rozliczyć otrzymane środki np. nie zaksięgować ich na poczet spłaty pożyczki lub nie odnotować opłacenia zamówienia towaru w sklepie internetowym.

Czy można cofnąć przelew?

Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii: czy można cofnąć przelew? Bez względu na przyczynę chęci jego anulowania, musisz wiedzieć, że nie zawsze jest to możliwe.

W jakich sytuacjach można cofnąć przelew?
Cofnąć można wyłącznie przelew standardowy, a więc realizowany według zwykłych sesji międzybankowych Elixir i to pod warunkiem, że zlecimy jego wycofanie przed najbliższą sesją przelewów wychodzących. Godziny takich sesji przelewów Elixir są w każdym banku inne, ale ogólnie odbywają się mniej więcej 3 razy w ciągu dnia i tylko w dni robocze. Niezwykle ważne jest zatem, aby cofnąć przelew jak najszybciej po zleceniu jego wykonania, ponieważ jeśli się spóźnimy, bank go zrealizuje.

Kiedy nie można już cofnąć przelewu?
W niektórych przypadkach możliwe jest także cofnięcie przelewu, który już wyszedł z naszego banku i trafił do systemu KIR (Krajowej Izby Rozliczeniowej), która obsługuje system Elixir. Jeśli jednak został przez nią już przekazany do banku odbiorcy, jego cofnięcie nie będzie możliwe. Wówczas pozostaje jedynie złożenie wniosku do swojego banku, aby ten zgodnie z przepisami ułatwił nam odzyskanie błędnie wysłanych środków od odbiorcy.

Jak cofnąć przelew?

Zacznijmy od tego, że cofnięcie przelewu jest możliwe tylko w niektórych bankach i w każdym z nich odbywa się to na innych zasadach.

Musisz sobie zdawać sprawę, że w wielu instytucjach cofniesz wyłącznie przelew z datą przyszłą, natomiast tego standardowego nie będzie można wstrzymać.

Zatem jak cofnąć przelew? Oto krótka instrukcja, co trzeba zrobić w tym celu:

 1. Sprawdź sesje wychodzące Elixir w swoim banku, aby zweryfikować, czy Twoja płatność już została wysłana do systemu KIR.
 2. Skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś chęć anulowania przelewu. W niektórych instytucjach jeszcze niezrealizowany przelew można samodzielnie cofnąć w bankowości elektronicznej. W innych bankach należy jego anulowanie zgłosić w oddziale lub na infolinii.
 3. Jeśli przelew już został wysłany i nie można go cofnąć, możesz poprosić swój bank o pomoc w odzyskaniu pieniędzy od odbiorcy.

Błędny przelew – co musi zrobić bank

Jeśli zdarzy Ci się wysłać błędny przelew, w niektórych przypadkach bank będzie miał obowiązek Ci pomóc. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pieniądze trafiły do niewłaściwego odbiorcy wskutek nieprawidłowego wpisania rachunku bankowego.

Zgodnie bowiem z ustawą o usługach płatniczych, na wniosek klienta bank musi podjąć działania w celu umożliwienia klientowi dochodzenia zwrotu kwoty transakcji wykonanej z użyciem błędnego numeru rachunku.

Polega to na tym, że bank w takiej sytuacji:

 • kontaktuje się z odbiorcą przelewu,
 • wzywa go do zwrotu nienależnej kwoty.

Warto wiedzieć
Zauważ, że bank ma obowiązek jedynie pomóc Ci odzyskać środki od odbiorcy, jednak Ci tego nie zagwarantuje, a tym bardziej nie pokryje Twojej straty finansowej z powodu błędnie wykonanego przelewu z własnych zasobów.

Co zrobić, gdy odbiorca nie chce cofnąć przelewu?

Bank ma obowiązek przekazać Ci dane nieuczciwego odbiorcy
Może się zdarzyć, że pomimo poinformowania odbiorcy przez bank o pomyłce i wezwania go do zwrotu nienależnej kwoty, ten nie dokona zwrotu płatności. Co wtedy? W takiej sytuacji bank po 30 dniach od wezwania musi przekazać dane takiej nieuczciwej osoby swojemu klientowi, który chce cofnąć przelew.

Po otrzymaniu danych zaczynasz działać na własną rękę
Jeśli do tego dojdzie, klient musi już na własną rękę dochodzić swoich roszczeń i może to zrobić na drodze sądowej. Składając pozew, należy przede wszystkim udowodnić, że przelew został wysłany omyłkowo do niewłaściwego odbiorcy.

Pomocne w tym będą konkretne dokumenty np. faktura, z której będzie wynikało, że w przelewie wpisało się numer rachunku z błędem, czy też kopia bankowego wezwania do zapłaty.

Na takiej podstawie sąd powinien przyznać nam rację i nie tylko zobligować pozwanego do zwrotu płatności, ale także obciążyć go kosztami postępowania.

Otrzymałem błędny przelew – muszę zwrócić?

Warto też wiedzieć, co robić w odwrotnej sytuacji, czyli gdy omyłkowy przelew wpłynie na nasze konto. Może się tak zdarzyć np. gdy wskutek niezaktualizowania systemu były pracodawca przeleje Ci nienależną już pensję lub gdy jakaś suma pieniędzy trafi do Ciebie na skutek pomyłkowo wypełnionego przelewu przez obcą osobę.

Prawo jest po stronie nadawcy
W takiej sytuacji oczywiście nie masz prawa zatrzymać pieniędzy. Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Przelew należy więc zwrócić na konto nadawcy i to najlepiej jak najszybciej.

Jak cofnąć przelew Blik na i telefon

Cofnięcie przelewu Blik i na telefon niestety nie jest możliwe, ponieważ są to płatności, które realizowane są natychmiast z pominięciem standardowych sesji Elixir. Jak więc cofnąć przelew BLIK, jeśli się go zbyt pochopnie zrealizuje? Pozostaje jedynie złożenie reklamacji i należy to zrobić w banku, którego aplikacja została użyta do wykonania płatności.

Jak cofnąć przelew zagraniczny?

Nieco trudniej odpowiedzieć na pytanie, jak cofnąć przelew zagraniczny, ponieważ w dużej mierze zależy to od rodzaju przelewu i zasad obowiązujących w danym banku.

W przypadku przelewów SEPA, a więc realizowanych w euro między bankami europejskimi, istnieje możliwość ich odwołania według zasad przyjętych przez Europejską Radę Płatności.

Można więc to zrobić w swoim banku w ciągu 10 dni roboczych od daty rozliczenia przelewu, ale tylko z trzech powodów:

 • jeśli wysłano duplikat przelewu,
 • gdy wysłany przelew był błędny z przyczyn technicznych,
 • jeśli wysłano przelew w wyniku nieuczciwego działania.

Przelewy SWIFT realizowane są dłużej niż SEPA (nawet do 5 dni roboczych), dlatego istnieje większa szansa na ich cofnięcie. Jest to możliwe głównie wtedy, gdy płatność wciąż widnieje w blokadzie na rachunku.

Jak cofnąć przelew w poszczególnych bankach?

Jak już wspomnieliśmy, w każdym banku obowiązują inne procedury wycofania przelewów, dlatego poniżej wyjaśniamy szczegółowo, czy można cofnąć przelew w największych instytucjach oraz jak to zrobić.

Jak cofnąć przelew w ipko?

Cofnięcie przelewu w serwisie transakcyjnym iPKO jest możliwy tylko wtedy, jeśli jeszcze nie wyszedł on z banku. Aby go anulować, należy zalogować się do bankowości elektronicznej i w menu Rachunki wybrać „Operacje na koncie”. Jeśli pomyłkowy przelew widnieje w nich jako oczekujący, wystarczy go kliknąć, a następnie wybrać opcje „Anuluj”.

Jak cofnąć przelew w mBank?

W mBanku możesz cofnąć przelew o statusie „oczekujący” lub „przyszły” (te drugie można anulować najpóźniej na dzień przed datą ich realizacji). Możesz to zrobić na infolinii lub w serwisie transakcyjnym (po znalezieniu omyłkowego przelewu na liście, trzeba kliknąć „anuluj”).

Jak cofnąć przelew w Santander Bank Polska?

W Santanderze cofnięcie przelewu należy zgłosić w oddziale lub dzwoniąc do Centrum Komunikacji MCK. Jest to możliwe do 15 minut przed zamknięciem sesji rozliczeniowej w KIR, w której płatność została zlecona do realizacji. Należy więc się pośpieszyć. Jeśli płatność nie wyszła jeszcze z banku, zwrot środków następuje automatycznie po zleceniu cofnięcia przelewu. Jeśli natomiast trafił już on do KIR, należy na to zaczekać około kilkunastu minut.

Jak cofnąć przelew w ING?

W ING Banku Śląskim cofniesz przelew w internetowym serwisie Moje ING. Po zalogowaniu się do niego, należy znaleźć w historii przelewów daną płatność i w jego szczegółach wybrać opcję „Odwołaj przelew”. Bank ING udostępnia w swoim regulaminie precyzyjne przedziały czasowe, kiedy można cofnąć przelew. Przykładowo, płatność zleconą w godzinach od 8:16 do 11:35 od poniedziałku do piątku można odwołać najpóźniej do godziny 13:00 w dniu jej zlecenia.

Jak cofnąć przelew w Pekao?

W banku Pekao niestety nie ma jak cofnąć przelewu, ponieważ instytucja ta nie przewiduje możliwości odwołania zleconej transakcji. Jest to możliwe jedynie w przypadku przelewu z datą przyszłą i wówczas można go odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym jego zaplanowaną realizację. Omyłkowo wysłany przelew standardowy można jednak zgłosić do banku, który zgodnie z przepisami poinformuje w ciągu 3 dni odbiorcę o konieczności zwrotu nienależnie otrzymanych środków.

Jak cofnąć przelew w Banku Millenium?

Podobnie jak w Pekao, również w Banku Millennium można jedynie cofnąć przelew z datą przyszłą. Nie da się natomiast cofnąć standardowego przelewu już zleconego, ponieważ zostaje on od razu zaksięgowany jako zrealizowany. W jego przypadku można jedynie domagać się zwrotu środków od odbiorcy za pośrednictwem banku w trybie reklamacyjnym.

Jak cofnąć przelew w Alior Bank?

Alior Bank także nie umożliwia swoim klientom cofnięcia przelewu. Jeśli dojdzie do pomyłki, bank zaleca bezpośredni kontakt z odbiorcą płatności lub złożenie reklamacji.

Pytania i odpowiedzi

Wiesz już, jak cofnąć przelew i że można to zrobić tylko w niektórych bankach. Na koniec wyjaśniamy jeszcze kilka ważnych kwestii dotyczących tego problemu, ponieważ anulowanie płatności bankowych budzi wiele wątpliwości.

Ile kosztuje cofnięcie przelewu bankowego?

W większości banków cofnięcie przelewu bankowego jest bezpłatne. Niewielkie opłaty za taką usługę pobierają tylko wybrane instytucje np. ING, w którym prowizja za odwołanie przelewu wynosi 1 zł.

Ile masz czasu zgłoszenie błędnego przelewu?

Na zgłoszenie błędnego przelewu mamy niewiele czasu, ponieważ należy to zrobić przed zakończeniem bieżącej sesji Elixir. Pamiętaj, że w każdym banku godziny takich sesji wychodzących są nieco inne. Jeśli się spóźnisz i transakcja dojdzie do skutku, pozostaje Ci tylko tryb reklamacyjny, w wyniku którego Twój bank może jedynie poprosić odbiorcę płatności o zwrot środków, a potem przekazać Ci jego dane, abyś mógł samodzielnie dochodzić od niego swoich roszczeń.

Czy można cofnąć przelew ekspresowy?

Przelew expresowy, zwany inaczej natychmiastowym, jest realizowany z pominięciem sesji Elixir. Zlecona w jego ramach płatność trafia więc na konto odbiorcy w kilka sekund. Cofnięcie takiej transakcji jest zatem niemożliwe. Można jedynie odwoływać się do banku, aby ten pomógł odzyskać środki od odbiorcy.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy