Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli

Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli

Zaktualizowano 14-03-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Darowizny, nagrody, prezenty w formie finansowej — oczywiście cieszą obdarowanego, jednak kiedy wpływają na konto, mogą wiązać się z problemami z Urzędem Skarbowym. Podobnie jak sytuacja, w której gromadzisz oszczędności w formie gotówki, a kiedy uzbiera się pokaźna suma, postanawiasz wpłacić ją do banku.

Nawet jeśli nie jesteś przedsiębiorcą i nie posiadasz konta firmowego, Twój osobisty rachunek może być przedmiotem kontroli tzw. fiskusa. Szczególnie jeśli wpłynie na niego duża ilość pieniędzy. Dowiedz się ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli w latach 2020, 2021 i 2022 oraz jak postępować, kiedy urzędnicy jednak wytoczą wobec Ciebie postępowanie.

Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto osobiste?

Tak, przepisy ordynacji podatkowej nadają Urzędom Skarbowym prawo do kontroli zarówno rachunków firmowych, jak i osobistych. Kontrola ta nie polega jednak na bieżącym sprawdzaniu wszystkich Twoich ruchów dotyczących konta w banku.

Urząd wszczyna postępowanie, dopiero kiedy ma wyraźny sygnał, że mogło zostać popełnione przestępstwo. Doniesienia tego typu płyną z banku dzięki pracy analityków, którzy wychwytują „podejrzane” przelewy.

Ponadto banki zgłaszają każdą transakcję powyżej ustawowego limitu kwotowego — są do tego zobligowane przepisami polskiego prawa.

Od jakiej kwoty banki informują urząd skarbowy?

Jeśli na Twoje konto wpłynie 15 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie, bank zgłosi to organom państwowym, działając zgodnie z prawem bankowym i Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W pierwszej kolejności poinformowany zostanie Generalny Inspektor Instytucji Finansowych (GIIF) i dopiero on zadecyduje czy transakcję należy wstrzymać i przekazać sprawę do Urzędu Skarbowego, czy też nie ma takiej konieczności.

Niektóre banki mają również wewnętrzne procedury, które nakazują „przyglądanie się” przelewom mniejszej ilości gotówki niż zostało to ustalone przez państwo. Jednak dane dotyczące tych kwot i szczegółów działania analityków, nie są jawne i instytucje nie podają ich do opinii publicznej.

Ostatnie kwestie, które mogą spotkać się z blokadą i zaraportowaniem ich odpowiednim urzędom, to:

 1. Przelewy o podejrzanych tytułach
 2. Budzące wątpliwości kwoty i częstotliwość operacji finansowych
 3. Niepokojący dla banku nadawca przelewu

Prawo i polityka poszczególnych banków nie mówią wprost o szczegółach takich transakcji. Podanie ich w wątpliwość zależy od subiektywnej oceny monitorującego je analityka, jednak istnieje kilka ogólnych zasad, dzięki którym najprawdopodobniej unikniesz uznania danego przelewu, jako budzącego wątpliwości.

Potencjalnie podejrzany przelew — kilka przykładów

Analitycy bankowi skupiają się na tytułach operacji, algorytmy wychwytują cykliczność dokonywanych transakcji i nie bez znaczenia pozostaje także właściciel rachunku, z którego dokonano przelewu.

 1. Tytuły przelewów — powinny w krótki i prosty sposób odzwierciedlać motywy przesyłania gotówki między rachunkami. Jeśli dotyczą m.in. sprzedaży, zakupu, wynajmu czy zwrotu należności — taka informacja powinna się tam znaleźć. Zbyt ogólny opis, taki jak „przelew”, przelew środków” czy „pieniądze” może być podstawą do zainteresowania się daną transakcją przez bank.
  Podobnie jak żarty, które wpisują czasami członkowie rodziny czy znajomi. Humorystycznie wpisane w tytuł przelewu „za narkotyki” może skończyć się dla obu stron blokadą transakcji i postępowaniem wyjaśniającym.
 2. Częstotliwość przelewu — aby nie budzić czujności kontrolerów, przestępcy rozbijają czasem duże kwoty nielegalnie zdobytych pieniędzy na mniejsze. Takie działania dość skutecznie wychwytują jednak zautomatyzowane algorytmy i inne narzędzia banków. Kilka mniejszych przelewów z tego samego konta lub niskie kwoty wypłacane cyklicznie, które zbierają się w większą całość, mogą być dla banku niepokojącym sygnałem.
 3. Właściciel konta – przelewy dokonywane z rachunków zagranicznych oraz wiele transakcji między rachunkami należącymi do jednego podmiotu także wzmagają czujność osób kontrolujących przepływy w danej instytucji.

Unikanie powyższych sytuacji oczywiście nie daje całkowitej gwarancji braku zainteresowania Twoim rachunkiem. Szczególnie jeśli w grę wchodzą duże kwoty. Jednak nie każdy duży transfer gotówki czy zagraniczny przelew będzie od razu wiązał się z kontrolą.

Wpłata do banku — ile pieniędzy można wpłacić bez kontroli?

Wpłata do banku powyżej limitu nie zawsze oznacza kontrolkę
Mimo tego, że bank zgłasza do GIIF każdy przelew na kwotę powyżej 15 tysięcy euro — zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem — nie jest to równoznaczne z kontrolą Urzędu Skarbowego. Po zaraportowaniu transakcji na dużą kwotę następuje jej weryfikacja i jeśli okaże się, że ma ona legalne źródło, na przykład pochodzi z pożyczki, kredytu, zgłoszonej do US darowizny czy umowy kupna-sprzedaży, dalsze kroki nie zostają podejmowane. W takim przypadku adresata przelewu nie czekają żadne niedogodności.

Kiedy spodziewać się kontroli?
Sytuacja zmienia się, jeśli źródła nie da się ustalić. Na przykład do Urzędu Skarbowego nie wpłynęła informacja o przekazanej darowiźnie, którą należy każdorazowo zgłaszać, nawet jeśli nie rodzi obowiązku podatkowego. Wtedy US może wszcząć wobec właściciela konta postępowanie, a ten będzie najprawdopodobniej zachodził w głowę, czy na pewno zapłacił wszystkie konieczne podatki związane z przelewami bankowymi.

Podatek od przelewu bankowego — kiedy trzeba zapłacić?

Przelewy bankowe same w sobie nie są opodatkowane. W Polsce nie ma jednego, ogólnego podatku od transakcji bezgotówkowej. Obowiązek podatkowy pojawi się jednak, jeśli operacja na koncie będzie dotyczyła spadku, darowizny, pożyczki prywatnej czy niektórych umów sprzedaży. Takie działania objęte są podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Spełniając pewne warunki, da się go jednak uniknąć.

Spadki i darowizny — ile można wpłacić na konto bez podatku?

Kwota wolna od podatku w przypadku spadku i darowizny zależy od tego, od kogo je otrzymujesz.

Polskie prawo mówi o 3 grupach:

 • I grupa podatkowa— najbliżsi członkowie rodziny: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa i teściowie. Nie zapłacisz podatku od kwoty darowizny i spadku otrzymanego od wymienionych tu osób, jeśli będzie równa lub niższa niż 9 637 zł.
 • II grupa podatkowa— dalsi członkowie rodziny: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców i małżonków, małżonkowie pasierbów oraz rodzeństwa, rodzeństwa małżonków i innych zstępnych. Limit darowizny i spadku bez podatku wynosi 7 276 zł.
 • III grupa podatkowa – dalecy krewni, znajomi i osoby postronne. Podatek zostanie naliczony powyżej kwoty 4 902 zł.

Zobacz przykład. Jeśli otrzymasz 9 000 zł:

 • Od rodziców (to pierwsza grupa podatkowa) — poinformuj Urząd Skarbowy o darowiźnie. Nie zostanie naliczony żaden podatek, ponieważ darowizna mieści się w kwocie wolnej.
 • Od cioci (druga grupa podatkowa) — poinformuj Urząd Skarbowy o darowiźnie. 7 276 zł stanowi kwota wolna od podatku, ale pozostałe 1 724 zł zostanie opodatkowane. Podatek będzie wynosił 12%.
 • Od znajomego (grupa trzecia) — poinformuj Urząd Skarbowy o darowiźnie. Od 4 902 zł nie zapłacisz podatku, natomiast podatek od 4 098 zł wyniesie 12% kwoty.

Ile wynosi podatek od przelewu — pożyczki prywatne

Podatek PCC w przypadku pożyczki prywatnej wynosi 0,5% jej wartości. Z płacenia tego zobowiązania jesteś zwolniony, jeśli:

 • pożyczkę zaciągasz od członków rodziny z grupy 0 – małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, ojczyma lub macochy,
 • pożyczasz od teściów, zięcia lub synowej nie więcej niż 9637 zł w ciągu 5 lat,
 • pożyczki udziela banki, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, firma pożyczkowa, kasa zakładowa lub zapomogowo-pożyczkowa, fundusz celowy albo Twój wspólnik czy akcjonariusz spółki kapitałowej.

Przelew za zakup w wyniku umowy kupna-sprzedaży — kiedy płaci się podatek PCC?

Kiedy zawierasz z osobą prywatną umowę kupna-sprzedaży w celu nabycia jakiegoś produktu czy praw do nieruchomości o wartości rynkowej wyższej niż 1 000 zł, od przelewu należności za zakup musisz zapłacić podatek PCC.

Przykład
Kupujesz używany samochód bezpośrednio od właściciela za 20 000 zł. Od tej kwoty zapłacisz 2% podatku PCC. Jeśli zdecydujesz się na używany rower za 900 zł, taka transakcja jest zwolniona z tego podatku.

Jak widzisz, korzystając ze swojego konta osobistego, robiąc przelewy oraz otrzymując je, jesteś często zobligowany do uiszczania płatności na rzecz państwa. Ordynacja podatkowa potrafi być jednak bardzo skomplikowana i może się zdarzyć, że jakaś informacja zwyczajnie Ci umknie. Co, jeśli Urząd Skarbowy faktycznie postanowi skontrolować Twoje konto?

Kontrola urzędu skarbowego

Kiedy w wyniku zaraportowanych możliwych nieprawidłowości Urząd Skarbowy chce skontrolować Twój osobisty rachunek bankowy, wszczyna postępowanie podatkowe. W zależności od sytuacji może ono wyglądać bardzo różnie. Ważne z Twojej strony jest wtedy przekazywanie wszystkich wymaganych informacji niezwłocznie oraz nieutrudnianie czynności kontrolerom.

Na początek wyjaśnienia
Kontrole urzędu skarbowego polega na uzyskaniu wyjaśnień od kontrolowanej osoby. Fiskus może w tym celu zażądać wyciągów z wszystkich kont czy na przykład udokumentowanego potwierdzenia zasadności przyznanej w rozliczeniu rocznym ulgi. Może też złożyć wniosek do banku, by uzyskać wgląd we wszystkie posiadane przez Ciebie produkty finansowe, ewentualne pożyczki i kredyty.

Czasami US zapuka do drzwi
Zdarzają się również postępowania w miejscu zamieszkania kontrolowanego. Urzędnicy w toku przeprowadzania kontroli podatkowej działają wtedy zawsze w obecności osoby kontrolowanej lub jej przedstawiciela (choć można zrzec się uczestnictwa w czynnościach kontrolnych).

W zależności od wyniku kontroli postępowanie może zakończyć się bez żadnych przykrych konsekwencji lub nałożeniem stosownej kary.

Kara z urzędu skarbowego

Kara pieniężna
Jeśli Urząd Skarbowy nie uzyska jednoznacznej odpowiedzi, z jakiego źródła pochodzą pieniądze na Twoim koncie, najprawdopodobniej nałoży na Ciebie karę pieniężną w wysokości maksymalnie 75% kwoty, która nie została przez Ciebie w oczach US prawidłowo rozliczona.

Kara więzienia
Najsurowszym możliwym wymiarem kary pozbawienia wolności w takim przypadku jest natomiast 5 lat.

Kara za nierozliczoną darowiznę
W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub braku rozliczenia darowizny, spadku czy pożyczki prywatnej — kara wynosi 20% nierozliczonej kwoty.

Najczęstsze pytania

Oto odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań, które mogą pomóc w rozwianiu pozostałych wątpliwości.

Jakie przelewy sprawdza urząd skarbowy?

Urząd Skarbowy sprawdza transakcje, o których został powiadomiony przez bank za pośrednictwem Głównego Inspektora Instytucji Finansowych, jeśli:

 • posiadają budzący wątpliwości tytuł przelewu,
 • są dokonywane w podejrzanych schematach i konfiguracjach (na przykład mniejsze sumy w określonych odstępach czasu, łączące się w dużą kwotę na jednym koncie),
 • ilość przelanych pieniędzy jest większa niż 15 000 euro (lub równowartość w innej walucie), a pochodzenie środków trudne do ustalenia.

Czy da się ominąć kontrolę z Urzędu Skarbowego?

Banki wspólnie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej mają przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu działalności terrorystycznej, Urzędy Skarbowe stoją dodatkowo na straży przepisów podatkowych — w teorii, aby uniknąć kontroli wystarczy nie angażować się w działalność przestępczą i terrorystyczną, a konto powinno pozostać wolne od wszelkich kontroli. W praktyce jednak czasami zdarza się, że całkowicie legalne działanie z Twojej strony spotka się z podejrzeniami pracowników banku i zgłoszą oni Twój przelew do weryfikacji.

Niestety ze względów bezpieczeństwa banki nie mogą wyjaśnić dokładnie co i dlaczego budzi ich wątpliwości, ponieważ takie informacje mogłyby być wykorzystane w nielegalnych celach. Nie ma więc listy zasad, których wystarczy przestrzegać, by nigdy nie znaleźć się na tzw. celowniku Urzędu Skarbowego, jednak na pewno pomaga w tym znajomość swoich praw i obowiązków podatkowych oraz klarowne przelewy — pod kątem nadawcy, adresata i tytułu.

Dlaczego urząd skarbowy kontroluje konto bankowe?

Urząd skarbowy decyduje o skontrolowaniu konta w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

Czy istnieje bezpieczny tytuł przelewu?

Najbezpieczniej jest opisywać przelewy jednoznacznym, zgodnym z prawdą tytułem opisującym cel przesyłania środków oraz nieumieszczanie w tytule żartów. Szczególnie jeśli sugerują one powiązania z działalnością przestępczą.

Jakie przelewy bank zgłasza do urzędu skarbowego?

Bank zgłasza do Głównego Inspektora Instytucji Finansowych przelewy powyżej 15 000 euro lub równowartości tej kwoty w innej walucie. GIIF decyduje następnie, czy przekaże środki na Twoje konto, czy też transakcja będzie wstrzymana i zgłoszona odpowiednim urzędom.

Czy bank zgłasza do urzędu skarbowego chwilówki lub pożyczki?

Bank nie zgłosi do US takiej transakcji. Kiedy na Twoje konto wpłynie przelew środków z pozabankowej pożyczki lub chwilówki o wartości wyższej niż 15 000 euro, lub równowartość tej kwoty w złotówkach, instytucja przekaże informację do GIIF, który sprawdzi nadawcę przelewu i widząc firmę pożyczkową, zaniecha dalszych działań kontrolnych.

Wpłaty do banku bez kontroli i bezpieczne przelewy — podsumowanie w 4 punktach.

 1. Banki kontrolują operacje na Twoim koncie, w szczególny sposób przyglądając się i raportując do Głównego Inspektora Instytucji Finansowych transakcje na kwoty wyższe niż 15 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
 2. Jeśli Główny Inspektor Instytucji Finansowych przekaże do Urzędu Skarbowego informację o podejrzanym przelewie środków lub szeregu budzących wątpliwości transakcji, US ma pełne prawo skontrolować wszystkie Twoje rachunki bankowe.
 3. Niektóre spadki, darowizny, pożyczki prywatne i zakupy od osób fizycznych są opodatkowane i należy znać przepisy ordynacji podatkowej, aby nie mieć żadnych zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego. W przypadku braku zgłoszenia powyższych działań i/lub zaniechania płatności wynikających z prawa kontrola US skończy się konsekwencjami finansowymi i karnymi.
 4. Aby zminimalizować ryzyko kontroli Urzędu Skarbowego, zawsze stosuj jasne tytuły przelewów, które opisują przekazywane środki zgodnie z prawdą i bez humorystycznych wstawek.
4.7 (Ilość ocen: 8)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

4 komentarze

 1. Roman
  24.07.2023, 11:12 am Odpowiedz
  Dzień dobry. Znajomy w moim imieniu zainwestował w zakup kryptowalut. Za moje pieniądze zainwestował na giełdzie i zysk po jakiś czasie wynosi 24 tys. złotych. On jako inwestor, kupując i sprzedając krypto, rozlicza się z podatku itd. Chcę aby mój zysk przelał na moje konto bankowe. Mam pytanie czy taka kwota przelewu na konto bankowe będzie skontrolowane przez bank i urząd skarbowy? Czy bezpieczniej będzie, jeśli i ja rozliczę się na koniec roku w PIT z zakupu kryptowaluty i odprowadzę podatek? Czy nie muszę nic robić i taka transakcja na moim koncie odbędzie się legalnie bez żadnej kontroli? Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce powiedzmy raz na miesiąc lub dwa to czy wzbudzi to zainteresowanie banku i urzędu skarbowego?
 2. Krzysztof
  31.12.2022, 10:14 am Odpowiedz
  Po prostu żadne państwo nie powinno istnieć, bo to zawsze jest niewolnictwo i niesprawiedliwość. Ludzie powinni być po prostu wolni. Jedyne co trzeba zwalczać to wszelkie zorganizowane grupy przestępcze. Każdy rząd działa tak samo jak zorganizowana grupa przestępcza. Haraczem są podatki w zamiana za rzekomą ochronę, której w praktyce nie ma. Żaden rząd nie rozwiązuje problemów typu konflikty i ochrona, bo nie może ich rozwiązać lepiej niż dam obywatel, a najczęściej rząd sam inicjuje konflikty i ochrona jest prawie zerowa, na pokaz Za to mnóstwo pieniędzy z podatkowego haraczu idzie na propagandę by utrzymać ludzi w klatce ich własnych umysłów.
 3. Piotr
  19.08.2022, 1:51 pm Odpowiedz
  Witam, Mam pytanie. Kupiłem samochód ( 27 900zl) na moje nazwisko ale podczas transakcji zapłaciła narzeczona prosto z konta do firmy sprzedającej jako (przelew bankowy), ja później wziąłem pożyczkę z banku i chce jej przelać na konto czyli poniekąd oddać pieniądze. To musze zgłaszać to do urzędu? pytam żeby sobie nie narobić problemów a podczas kupna nie pomyślałem o takiej sytuacji. pozdrawiam
  • Endriu
   14.12.2022, 6:00 pm Odpowiedz
   Jak z powyrzszego wynika 0,5 % bo nażeczona jeszcze nie jest spokrewniona i udzieliła ci pożyczki , państwo nierobów i złodziejii