Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2024?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2024?

Zaktualizowano 04-01-2024 Autor: Marta Wycisło

Paszport to kluczowy dokument, wymagany, by móc zrealizować większość swoich podróżniczych planów. Zanim jednak ruszymy na podbój świata, zobaczmy, ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2023 roku i co składa się na obligatoryjne opłaty.

Nasz artykuł nie tylko odpowiada na pytanie postawione w temacie, ale dodatkowo zawiera kilka naprawdę przydatnych wskazówek. Zapraszamy do lektury.

Jakie są rodzaje paszportów w Polsce?

Zgodnie z Ustawą o paszportach z dnia 14 lipca 1936 r., w naszym kraju wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje paszportów:

 1. Zwyczajne
 2. Służbowe
 3. Dyplomatyczne
 4. Zbiorowe
Warto wiedzieć!

Posiadanie paszportu jednego rodzaju nie wyłącza możliwości uzyskania innego paszportu.

Wzory dokumentów ustala Minister Administracji Publicznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, a opłaty, które ponoszą obywatele celem wyrobienia takiego dokumentu, konsultowane są z Ministrem Skarbu.

Ile kosztuje paszport?

Wysokość opłaty za paszport zwyczajny, bez żadnej ulgi wynosi 140 zł. W większości biur paszportowych możemy tę kwotę zapłacić na miejscu, kartą płatniczą. Należność jesteśmy w stanie uregulować także przelewem, bezpośrednio na konto właściwego urzędu.

Ważne!

Standardowa cena paszportu podlega wielu ulgom. Tytułem do obniżenia należnej za wydanie dokumentu kwoty, może być na przykład nieukończony 18 rok życia.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Koszt wyrobienia paszportu dla osoby małoletniej jest niższy od standardowej opłaty o co najmniej 50%. Ostateczna cena zależy od wieku dziecka, które otrzyma dokument oraz od ewentualnego faktu kontynuowania edukacji po uzyskaniu pełnoletności.

Koszt paszportu dla osób:

 • do 12 roku życia wynosi 30 zł;
 • między 12 a 18 rokiem życia – 70 zł;
 • uczących się, między 18 a 26 rokiem życia (na podstawie dokumentu potwierdzającego naukę) – 70 zł.

To nie jedyne ulgi, na które można liczyć, wyrabiając paszport. O pozostałych piszemy w dalszej części tekstu.

Ulga w opłacie za paszport — komu przysługuje?

Najpopularniejszym dokumentem uprawniającym do wyrobienia paszportu dużo taniej (niż określa to standardowy cennik) jest Karta Dużej Rodziny. Zarówno jej fizyczna, jak i mobilna/elektroniczna forma pozwala na uzyskanie paszportu przez:

 • osobę małoletnią do 12 roku życia – za 15 zł;
 • uczniów i studentów do 25 roku życia oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, bez względu na ich wiek – za 35 zł;
 • rodziców i ich małżonków, a także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka – za 70 zł.

70 zł to opłata za paszport, którą zapłacą także:

 • emeryci i renciści, a także współmałżonkowie tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • niepełnosprawni (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), a także współmałżonkowie tych osób, jeśli są na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych;
 • korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna;
 • kombatanci, osoby represjonowane oraz weterani;
 • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową;
 • strażacy; ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych;
 • ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego.

Oprócz znacznych rabatów istnieją także przypadki, w których paszporty wydawane są zupełnie bezkosztowo.

Kto może wyrobić paszport za darmo?

Urząd nie pobierze żadnej opłaty za paszport od:

 • osób, które ukończyły 70 lat;
 • pensjonariuszy zamieszkujących domy pomocy społecznej albo zakłady opiekuńcze lub osób na zasiłku stałym, jeśli celem ich zagranicznego wyjazdu jest długotrwałe leczenie czy konieczność poddania się operacji;
 • osób, u których organ paszportowy stwierdził w dokumencie błędną personalizację lub wadę techniczną;
 • żołnierzy niezawodowych, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia służby za granicą;
 • osób z prawomocnym orzeczeniem sądu, który stwierdza nieważność decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu, należy przedłożyć pracownikowi stosownej placówki dokument poświadczający prawo do 100% zniżki. Jedynym kosztem będzie wtedy ewentualna opłata za usługę towarzyszącą ubieganiu się o paszport, o której piszemy poniżej.

Dodatkowe koszty związane z wyrobieniem paszportu

Jedynym dodatkowym kosztem, który trzeba ponieść przed złożeniem wniosku o dokument i uiszczeniem opłaty paszportowej, jest należność za zrobienie i przygotowanie odpowiedniej fotografii, którą należy załączyć do formularza aplikacyjnego.

Mowa o zdjęciu przedstawiającym wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, o wymiarach 35 × 45 mm, które zostało wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z równomiernym oświetleniem i na jednolitym jasnym tle. Fotografia musi mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Ile czeka się na paszport?

Standardowym terminem wydania dokumentu (od momentu złożenia wniosku) jest 30 dni. W nieczęstych przypadkach punkty paszportowe mogą mierzyć się z pewnymi opóźnieniami, jednak każdorazowo informują o nich wszystkie osoby czekające na paszport.

Czasami zdarzają nam się jednak sytuacje, w których o konieczności wyrobienia nowego paszportu dowiadujemy się zbyt późno i nie mamy całego miesiąca na zorganizowanie wszystkich formalności.

Co wtedy?

Od niedawna lotnisko im. F. Chopina w Warszawie dysponuje specjalnym punktem, w którym wydawane są paszporty tymczasowe. Ich wyrobienie trwa nawet zaledwie 15 minut i obejmuje zarówno zrobienie fotografii, jak i złożenie wniosku oraz wydruk dokumentu.

Szybki, tymczasowy paszport kosztuje 30 zł. By go otrzymać oprócz opłaty, należy przedstawić także ważny bilet lotniczy. Data ważności dokumentu uzależniona jest od czasu, na jaki wyruszamy za granicę, jednak nigdy nie jest to więcej dni niż 365.

Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy