Donos do urzędu skarbowego

Donos do urzędu skarbowego

Zaktualizowano 04-03-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Informowanie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej o łamaniu prawa, jest ważnym elementem walki z przestępczością. Wszystkie zawiadomienia, które spływają do odpowiednich organów państwowych, są dokładnie analizowane i nierzadko przyczyniają się do przeprowadzenia kontroli w firmach.

Jeżeli jesteś świadkiem niestosowania się do przepisów w zakresie prawa podatkowego, możesz poinformować urząd skarbowy i przyczynić się tym samym do powiększenia budżetu swojego kraju i zwiększenia środków na wydatki publiczne. Zobacz, jak powinien wyglądać donos do urzędu skarbowego.

Czym jest donos do US? Wyjaśniamy pojęcie

Donos do urzędu skarbowego to potoczna nazwa informacji o nieprawidłowościach podatkowych lub celnych, spływających z zewnątrz do odpowiednich instytucji. Najczęściej mowa o zawiadomieniu pisemnym w formie papierowej lub online.

Wysyłanie i odbieranie donosów to jednak zjawiska w ogóle nieujęte w polskim prawie. Wszystkie podmioty administracji skarbowej działają zgodnie z zapisami Ustawy o ordynacji podatkowej oraz Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w których nie ma ani słowa o „zewnętrznej informacji”.

Powszechną praktyką jest jednak analizowanie przysyłanych wiadomości oraz wykorzystywanie ich w tzw. celach pomocniczych.

Warto wiedzieć!
Donos jako jedyne źródło informacji nie może stanowić podstawy, do rozpoczęcia kontroli celnej lub podatkowej. Nawet jeżeli dotyczy bardzo poważnego wykroczenia.

Czego najczęściej dotyczy donos do urzędu skarbowego?

Donosy w większości przypadków ujawniają:

  • ukrywanie przed fiskusem zarobków z wynajmu,
  • prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji w CEIDG lub KRS,
  • brak ewidencji przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej,
  • unikanie nabijania transakcji na kasę fiskalną i w efekcie niewydawanie paragonów,
  • pracę na czarno,
  • sprzedaż online w serwisach aukcyjnych bez odprowadzania stosownych podatków,
  • nieprzestrzeganie zasad określonych przepisami prawa celnego.

Rzetelne zawiadomienia dokładnie opisujące całą sytuację i przedstawiające odpowiednie dowody to jednak niejedyny rodzaj informacji spływających do US.

Spora część wiadomości jest pisana pod wpływem emocji, a ich autorzy szukają zemsty lub sposobu na zaszkodzenie sąsiadowi, byłemu pracodawcy lub dalekiemu krewnemu.

Według pracowników Krajowej Administracji Skarbowej większość donosów jest też podpisana fikcyjnym imieniem i nazwiskiem lub anonimowa, a treść nie odzwierciedla stanu faktycznego

Nie zmienia to faktu, że każdy sygnał o nieprawidłowościach jest sprawdzany.

Czy urząd skarbowy ma obowiązek zająć się donosem?

Każda informacja jest sprawdzana, lecz nie zawsze kończy się kontrolą
Zgodnie z wewnętrzną polityką urzędów skarbowych, pracownicy analizują każdą informację zewnętrzną, która do nich spływa. Warto jednak ponownie podkreślić, że donosy mogą być wyłącznie pewnego rodzaju dodatkową pomocą w postępowaniu i same w sobie nie spowodują wszczęcia kontroli. To od urzędnika zależy, jak dokładnie potoczy się postępowanie i czy interwencja jest zasadna.

Urząd może odpowiedzieć czy zajął się donosem
Wszystkie organy będące adresatami donosów, finalnie wysyłają do zawiadamiających wiadomość o tym, w jaki sposób zakończono sprawę. Warunkiem jest jednak podanie prawdziwych danych przez nadawcę, co nie zdarza się zbyt często. Autorzy donosów boją się bowiem, że ich tożsamość wyjdzie na jaw podczas przeprowadzania kontroli.

Czy można sprawdzić, kto napisał donos?

Nadawca donosu zawsze pozostaje anonimowy. Jego dane są znane tylko urzędnikowi, który odbiera donos, a ten — nie ma prawa upublicznić tej wiedzy. Bez znaczenia jest też forma zawiadomienia — telefoniczna lub pisemna — osoba, której dotyczy zawiadomienie, nigdy nie pozna tożsamości zgłaszającego.

Co ważne, jeżeli masz jakieś zastrzeżenia do pracowników urzędów,  również możesz powiadomić o tym funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób stworzyć donos oraz zapoznać się z naszym darmowym wzorem.

Jak napisać donos do urzędu skarbowego?

Zasady, których każdy zgłaszający powinien przestrzegać, są niepisane, ponieważ jak już wiesz, donosy nie figurują w przepisach prawa.

Dobre praktyki podczas tworzenia tego typu wiadomości dla US to:

  • podpisywanie się realnym imieniem i nazwiskiem —tylko w ten sposób możesz otrzymać faktyczne informacje, co udało się dzięki Tobie zdziałać;
  • pisanie bez emocji, skupiając się na faktach;
  • załączanie materiału dowodowego — o ile to możliwe.

Treść donosu powinna być jasna i klarowna. Zobacz przykład.

Darmowy wzór donosu do urzędu skarbowego

Poniżej przekazujemy wzór, w jaki sposób tworzyć zawiadomienia do US.

Szablon jest zupełnie darmowy i możesz go modyfikować według własnego uznania.

Jak bezpiecznie złożyć donos do urzędu skarbowego?

Najlepszą formą dostarczenia odpowiednim organom informacji o możliwości popełnienia wykroczenia czy przestępstwa jest skorzystanie z Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), który działa przez całą dobę i jest całkowicie bezpłatny.

Numer KAS to: 800 060 000

Pracujący na infolinii funkcjonariusze przyjmują wszelkie informacje dotyczące naruszeń przepisów wynikających z polskiego prawa podatkowego oraz celnego, a także zgłoszeń nieprawidłowości wewnątrz Krajowej Administracji Skarbowej.

Można też mailem
Dla wszystkich, którzy preferują formę pisemną, powstał także adres e-mail dedykowany donosom: powiadomKAS@mf.gov.pl

Konsekwencje złożenia donosu do urzędu skarbowego

O tym, jakie kroki podejmie placówka administracji skarbowej w odpowiedzi na donos, zależy wyłącznie od jej pracowników.

Funkcjonariusz może wykorzystać zawiadomienie jako cenny materiał pomocniczy podczas przeprowadzania kontroli lub uznać wiadomość za nieprawdziwą i nie podjąć dalszych kroków.

Im więcej precyzyjnych informacji oraz dowodów w donosie, tym większe prawdopodobieństwo, że kontrola faktycznie zostanie przeprowadzona.

A jakie mogą być konsekwencje dla zgłaszającego nieprawdę?
Wysyłanie fałszywych informacji jest karane z artykułu 234 kodeksu karnego, w którym czytamy:

„Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.[1]

Źródła:

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-234

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy