Co to jest saldo i jak je sprawdzić

Co to jest saldo i jak je sprawdzić

Zaktualizowano 05-09-2023 Autor: Magdalena Godzieba

Monitorowanie stanu swoich finansów, wiąże się z prowadzeniem budżetu domowego. Większości z nas trudno jest sobie wyobrazić skuteczne zarządzanie nim, bez dostępu do rachunku bankowego.

W ciągu miesiąca na naszym koncie odnotowywane są wielokrotne wpływy i wydatki. W natłoku tych operacji, czasem ciężko ocenić, jakie jest stan konta. Sprawdź, czym dokładnie jest saldo konta i jak je odczytywać.

Definicja słowa saldo

Saldo to innymi słowy kwota, jaką dysponujemy na swoim rachunku bankowym. W ramach tej kwoty możemy dowolnie dysponować swoimi środkami – wypłacać gotówkę w bankomacie, dokonywać przelewów, a także płacić kartą przypisaną do konta. Każdy wydatek pomniejsza saldo, natomiast każda otrzymana wpłata – powiększa je.

Wiedza na temat salda w życiu codziennym jest niezwykle istotna. To od niej zależy przede wszystkim to, czy nasza transakcja w sklepie nie zostanie odrzucona, a także czy przelewy cykliczne zostaną wykonane. Podobnie sytuacja przedstawia się w biznesie. Konto firmowe obciążone jest często stałymi zleceniami (wypłaty dla pracowników, przelewy do US i ZUS). Dzięki znajomości salda, można bez problemu zaplanować wszystkie wydatki.

Jakie są rodzaje salda?

Pierwsze i zarazem najbardziej podstawowe rodzaje salda na koncie, to saldo początkowe i saldo końcowe:

  • saldo początkowe (Sp.) – występuje zawsze na początku danego okresu i dotyczy stanu początkowego z bilansu otwarcia. Z saldem początkowym spotykamy się najczęściej każdego 1 dnia nowego miesiąca;
  • saldo końcowe (Sk.) – występuje na końcu danego okresu i dotyczy stanu końcowego z bilansu zamknięcia. Widzimy je zawsze ostatniego dnia miesiąca.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowy podział, możemy wyróżnić saldo debetowe, kredytowe i zerowe. Oto wyjaśnienie:

  • saldo debetowe – mamy z nim do czynienia, gdy obroty po stronie „Winien” są większe od tych po stronie „Ma”. Do takiej sytuacji może przykładowo dojść w momencie, gdy na koncie nie ma wystarczającej kwoty potrzebnej do pokrycia transakcji. Saldo debetowe widoczne będzie na przykład po skorzystaniu z limitu odnawialnego;
  • saldo kredytowe – mówimy o nim wówczas, gdy obroty po stronie „Ma” są większe od obrotów po stronie „Winien”. Saldo kredytowe to też innymi słowy kwota, jaką musimy oddać bankowi w momencie, gdy na przykład zaciągnęliśmy kredyt;
  • saldo zerowe – mamy z nim do czynienia, gdy po stronie „Winien” oraz „Ma” znajdują się te same kwoty.

Saldo konta bankowego – czym jest?

Saldo konta bankowego to po prostu kwota, jaką możemy w każdej dowolnej chwili operować w ramach swojego rachunku. W ramach tej kwoty możliwe jest dokonywanie płatności w internecie, płacenie kartą w sklepie fizycznym, wykonywanie przelewów stałych i cyklicznych, a także pobieranie gotówki w bankomacie.

Jeśli dla naszego konta jest przyznany limit odnawialny to ta kwota limitu powiększa dostępne saldo.

Czym jest saldo księgowe?

Mówiąc o saldzie księgowym, odnosimy się zawsze do sumy pieniędzy, jaką mamy aktualnie na rachunku osobistym. Może ono obejmować jednak transakcje, które zostały już wykonane (zlecone), ale nie są jeszcze rozliczone przez bank, na przykład ze względu na to, że nie odbyła się jeszcze sesja wychodząca.

Posłużymy się tutaj przykładem. Załóżmy, że na koncie mamy 3000 zł i dokonamy zakupu za 500 zł. Nasze saldo księgowe wyniesie nadal 3000 zł, a suma dostępnych środków 2500 zł. Dopiero w momencie zaksięgowania przelewu przez bank, saldo zostanie zaktualizowane do 2500 zł.

Saldo konta a dostępne środki

Planując swoje wydatki, warto wiedzieć, że saldo konta bankowego nie zawsze musi pokrywać się z kwotą dostępnych środków. Saldo dostępne to środki pomniejszone o zrealizowane transakcje (na przykład przelewy lub płatności), które już się wykonały, ale nie zostały jeszcze rozliczone przez bank.

Nieraz zdarza się, że pod zakładką „saldo” widoczna jest wyższa kwota, niż ta, z której faktycznie możemy korzystać. Różnica ta wynika z transakcji, których bank nie zdążył jeszcze rozliczyć.

Uwaga!

Saldo to suma pieniędzy, jakie mamy na dany moment do wykorzystania, powiększona o kwotę transakcji nierozliczonych.

Saldo a dostępne środki dla komornika

W przypadku, gdy konto bankowe zostanie objęte egzekucją komorniczą, dłużnik posiada ograniczone możliwości samodzielnego zarządzania nim. Nie oznacza to, że nie może on dokonywać przelewów i płacić kartą. Czynności te ograniczone są jednak do pewnej kwoty – do kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Suma środków, którymi dłużnik może samodzielnie dysponować, zależna jest od obowiązującej w danym roku najniższej krajowej pensji, jednak ważne jest także źródło zadłużenia.

Jeśli dług powstał z innych przyczyn niż alimenty, bank musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 75% minimalnego wynagrodzenia i w 2023 roku jest to równo 2700 zł. W najgorszej sytuacji znajdują się dłużnicy alimentacyjni, gdyż kwota wolna od zajęcia w ich przypadku nie ma zastosowania.

Uwaga!

W przypadku zajęcia komorniczego, można dysponować na rachunku tylko kwotą, jaka przyjęta jest ustawowo. Jeśli na konto wpłyną przelewy (na przykład z dodatkowych prac) i saldo konta stanie się wyższe, niż kwota wolna od egzekucji, bank zobowiązany będzie przekazać tę nadwyżkę komornikowi.

Co oznacza saldo na minusie?

Gdy dojdzie do sytuacji, że saldo księgowe jest wyższe niż saldo dostępne do własnego użytku, nie musimy obawiać się tego, że suma naszych wydatków przekroczy dostępne na koncie środki.

W takiej sytuacji bank po prostu odrzuci naszą transakcję. Istnieją jednak pewne wyjątki, które mogą spowodować, że na naszym koncie pojawi się saldo ujemne. Oto dwie sytuacje:

  • mamy na koncie tak zwany limit odnawialny (limit kredytowy), z którego możemy korzystać na zasadzie zbliżonej do karty kredytowej – bank po prostu udostępnia nam dodatkowe środki i jeśli je wykorzystamy, to powstały debet zostanie pokryty przy najbliższym przelewie przychodzącym;
  • bank naliczył nam opłaty za użytkowanie konta lub karty, a na rachunku nie było środków na ich automatyczne pokrycie.
Uwaga!

Niezależnie od okoliczności, w jakich doszło do powstania na rachunku bankowym ujemnego salda, bank zawsze użyje środków z najbliższego przelewu przychodzącego, w celu załatania owej luki. Należy mieć to na uwadze podczas oczekiwania na ważną płatność, na przykład wypłatę wynagrodzenia.

5 (Ilość ocen: 1)

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy