Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku

Zaktualizowano 21-03-2023 Autor: Arkadiusz Stal Komornik

Komornicy to funkcjonariusze publiczni posiadający wiele praw względem dłużników. Ich obowiązkiem jest tzw. ściągnięcie długu z majątku osoby, wobec której orzeczono w sądzie nakaz egzekucji. Komornik nie może jednak robić tego „za wszelką cenę”.

Zgodnie z prawem musi pozostawić na koncie zadłużonego kwotę wolną od zajęcia, która jednak bardzo często ulega zmianie ze względu na modyfikacje w polskim prawie. Ile wynosi w 2023 roku? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest kwota wolna od zajęcia?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego oznacza środki, z których komornik nie może egzekwować długu. To miesięczna wartość gotówki podlegającej ochronie przed zajęciem. W każdym miesiącu musi więc pozostać do dyspozycji dłużnika na jego rachunku.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych może być różna w zależności od tego, czy mamy do czynienia z:

 • długiem alimentacyjnym, czy niealimentacyjnym;
 • dłużnikiem, który ukończył 26 lat, czy młodszym;
 • długiem ściąganym z wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, czy innych źródeł dochodu;
 • egzekucją z wynagrodzenia, czy z rachunku bankowego.

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia

Jeżeli Twój pracodawca otrzyma pismo, w którym komornik zobowiąże go do dokonywania potrąceń na rzecz egzekucji długu, prawo nakazuje mu pomniejszać Twoją wypłatę niezależnie od Twojej zgody.

W takiej sytuacji wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli nie jest to potrącenie alimentacyjne).

Na wysokość tej kwoty ma więc wpływ bardzo wiele czynników, m.in.:

 • czy pracujesz na pełny etat,
 • czy obowiązują Cię podwyższone koszty uzyskania przychodu,
 • czy należysz do PPK,
 • czy masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek,
 • czy przekroczyłeś 30-krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W zależności od tego, jak wygląda Twoja indywidualna sytuacja, kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia może być bardzo zróżnicowana. Nieco inaczej (i prościej!) wygląda to w przypadku kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym

Jeżeli posiadasz rachunek osobisty, który zajął komornik, na Twoim koncie co miesiąc będzie udostępniana (z pieniędzy, które posiadasz), kwota wolna od zajęcia — do Twojej dowolnej dyspozycji.

Stanowi ona 75% minimalnego wynagrodzenia brutto osoby pracującej na pełny etat, czyli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ważne!


Kwota wolna od zajęcia jest przypisana do danej osoby, a nie do danego rachunku. To oznacza, że w sytuacji posiadania przez Ciebie kilku kont, kwota wolna będzie odblokowywana co miesiąc wyłącznie na jednym z nich.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023?

W 2023 roku 75% wynagrodzenia brutto wynosi:

 • w pierwszej połowie roku —  2617,50 zł (do 30 czerwca 2023),
 • w drugiej połowie roku —  2 700,00 zł (do 31 grudnia 2023).

Kwoty te dotyczą pracy w pełnym wymiarze godzin. Kwota wolna od zajęcia komorniczego zmienia się jednak w zależności od wymiaru etatu.

Tabela kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku niepełnego wymiaru godzi

WYMIAR ETATUPIERWSZA POŁOWA ROKU 2023DRUGA POŁOWA ROKU 2023
1/2 ETATU1354,50 zł1392,00 zł
1/4 ETATU667,00 zł669,00 zł
1/8 ETATU333,50 zł334,50 zł

Kwoty wolne od zajęcia komorniczego zmieniają się nie tylko w zależności od wypracowanych na etacie godzin, ale także na przestrzeni lat.

Czy kwota wolna od zajęcia się zmienia?

Ponieważ wysokość kwoty wolnej jest uzależniona od obowiązującej w danym roku kwoty wynagrodzenia minimalnego, każda zmiana w tym zakresie pociąga za sobą zmianę kwoty wolnej od egzekucji komorniczej.

 • W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 2 600 zł,
 • W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do kwoty 2 800 zł,
 • Kolejna podwyżka miała miejsce w 2022 roku — do poziomu 3 100 zł,
 • W 2023 roku kwota zostanie zmieniona dwukrotnie — wyniesie 3 490 zł oraz od 1 lipca — 3 600 zł.

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie kilka dodatkowych szczegółów dotyczących kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym.

Kiedy odnawia się kwota wolna od zajęcia na koncie osobistym?

Banki odnawiają kwotę wolną od zajęcia z reguły pierwszego dnia każdego miesiąca. Cała operacja zaczyna się w nocy ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, jednak zdarzają się sytuacje, w których procedura opóźnia się o kilka chwil.

Czekanie na gotówkę z zegarkiem w ręku i sprawdzanie, czy jest dostępna już o 00:01 nie zawsze ma więc sens i nie zawsze kończy się możliwością dysponowania opisywaną kwotą. Czasami trzeba odczekać parę dodatkowych godzin.

Co to znaczy „wykorzystana kwota wolna od zajęcia”?

Jeżeli na swoim koncie odnalazłeś informację o wykorzystaniu kwoty wolnej od zajęcia, oznacza to, że rozdysponowana została już całkowita przysługująca Ci w tym miesiącu ilość gotówki, nawet jeżeli na rachunku znajdują się jeszcze środki.

Są one zajęte przez komornika za pośrednictwem blokady bankowej. Na kolejny zastrzyk finansowy będziesz musiał poczekać do kolejnego miesiąca.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z renty i emerytury

Emerytury i renty rządzą się w przypadku zajęcia komorniczego nieco innymi prawami. Oprócz kwoty wolnej, której komornik nie może zająć, ma on także ograniczenie w postaci maksymalnego procentu, który może potrącić. W większości przypadków jest to 25% kwoty emerytury i renty brutto.

Jeżeli na Twoje zablokowane przez komornika konto spływa w 2023 roku emerytura, kwota wolna, która bezwzględnie pozostanie do Twojej dyspozycji to 1191,33 zł.

W przypadku renty będzie to z kolei 893,50 zł.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla osób, które nie ukończyły 26 lat

Każda osoba, która nie skończyła jeszcze 26 roku życia, może dysponować na swoim koncie co miesiąc kwotą wyższą niż nieco starsi dłużnicy. Poniżej opisywanego wieku, bank odblokuje pełną kwotę wynagrodzenia minimalnego brutto, czyli:

 • w pierwszej połowie roku —  3490 zł,
 • w drugiej połowie roku —  3600 zł.

Jakich dochodów dotyczy kwota wolna od zajęcia?

Kwota wolna nie dotyczy żadnych dochodów, jeśli zajęcie, które posiadasz, ma tytuł alimentacyjny. Aby przysługiwała Ci kwota wolna od egzekucji, w przypadku innych tytułów, swoje wynagrodzenie musisz otrzymywać w związku z:

 • emeryturą,
 • rentą,
 • umową o pracę.

Umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło nie zapewniają Ci ochrony przed zajęciem całej kwoty przez komornika.

Ważne!


Wyjątkiem jest sytuacja, w której udowodnisz przed funkcjonariuszem, że umowa zlecenie, którą posiadasz to Twoje jedyne źródło utrzymania, masz status osoby fizycznej, a wypłata z tego tytułu wpływa na Twoje konto regularnie. W takim przypadku umowa zlecenie zostanie potraktowana jak stosunek pracy.

Ostatnia grupa dochodów, której nie dotyczy kwota wolna od potrąceń to pewne świadczenia państwowe (np. 500 plus), alimentacyjne lub integracyjne – są one bowiem dla komornika w całości nietykalne i zawsze możesz nimi dysponować w pełnej kwocie.

Nie myl ich jednak z zasiłkami (macierzyńskim czy chorobowym), które należą do grupy świadczeń podlegających egzekucji.

5 (Ilość ocen: 2)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy