Bezzwrotna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezzwrotna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zaktualizowano 18-02-2024 Autor: Marta Wycisło

W przypadku posiadania świetnego pomysłu na biznes i kompetencji, które niemal gwarantują sukces, ale też… braku dysponowania odpowiednimi środkami na rozpoczęcie działalności, warto rozważyć finansowanie zewnętrzne. Na rynku pod nazwą bezzwrotna pożyczka funkcjonuje szereg programów i dopłat, które pomagają dołączyć do grona polskich przedsiębiorców. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej.

Definicja bezzwrotnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezzwrotna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej to pojęcie, które najczęściej rozumiemy jako dotacje pomagające otworzyć biznes. Po spełnieniu odpowiednich warunków, ich beneficjenci zwolnieni są z obowiązku zwrócenia otrzymanej kwoty.

Każdy, kto potrzebuje pieniędzy na działania związane z rejestracją i funkcjonowaniem swojej nowej działalności gospodarczej, może obecnie skorzystać z kilku rodzajów takiego dodatkowego zastrzyku gotówki.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

Państwowe urzędy pracy dysponują środkami, które przeznaczają na dotowanie nowych biznesów. Mogą o nie zawnioskować osoby, które są zarejestrowane w takich instytucjach. Aplikowanie o dofinansowanie z PUP jest stosunkowo proste, a decyzję otrzymuje się szybko.

W 2024 roku maksymalna kwota, jaką będzie mogła pozyskać każda osoba aspirująca do stania się przedsiębiorcą, to ok. 43 000 zł. Ilość środków różni się jednak w zależności od danego powiatu. Zastosowanie mają w tym przypadku decyzje lokalnych władz.

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PFRON

PFRON może wspomóc przyszłego biznesmena nawet 15-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, czyli kwotą rzędu nawet 100 000 zł. Dokładna ilość środków jest jednak zależna (tak jak w przypadku PUP) od limitów nałożonych lokalnie.

DOTACJE UNIJNE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI

Dotacje z Unii Europejskiej to kolejna forma bezzwrotnej pomocy dla firm. UE najczęściej dotuje innowacje, badania i rozwój, transformacje cyfrowe czy automatyzację przedsiębiorstw, jednak na 2024 rok przewidziane są także środki, które mają wesprzeć start-upy czy nowe przedsiębiorstwa.

Instytucje, które zajmują się przydzielaniem dofinansowania unijnego to w Polsce w głównej mierze:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOFINANSOWANIE OD LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA (LGD)

Rozwój przedsiębiorczości to jeden z obszarów działania LGD – podmiotu, który dotuje nowopowstałe firmy na obszarach wiejskich.

Kto może skorzystać z bezzwrotnej pożyczki?

Skorzystanie z wybranego programu wsparcia przedsiębiorczości, wiąże się z koniecznością spełnienia jego warunków.

Aby otrzymać:

 • Bezzwrotne dotacje na założenie działalności z Urzędu Pracy, musimy być osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi u przyszłego pożyczkodawcy;
 • Bezzwrotna pożyczka z PFRON jest dostępna dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • Fundusze europejskie mogą mieć szereg różnych beneficjentów, w zależności od wybranego programu. Mowa zarówno o całym sektorze MŚP, jak i dużych firmach czy rozległych konsorcjach.
 • Dofinansowanie z LGD jest przeznaczone dla mieszkańców małych miasteczek (do 20 000 mieszkańców).

Proces uzyskania bezzwrotnej pożyczki

Dotacje z UE, Urzędu Pracy, PFRON, czy LGD są dostępne na wniosek przyszłego przedsiębiorcy. W każdej z instytucji, która jest odpowiedzialna za rozdysponowanie środków, należy złożyć odpowiedni formularz wraz z całą wymaganą dokumentacją i oczekiwać na odpowiedź, czy wsparcie zostało przyznane, czy też nie.

Cała procedura aplikacyjna może potrwać (w zależności od rodzaju wsparcia) od około miesiąca do 4-6 miesięcy. Należy pamiętać, że przyjmowanie zgłoszeń zwykle odbywa się w pewnych zamkniętych przedziałach czasowych i należy dotrzymywać ustalonych terminów składania wniosków. Proces najczęściej kończy się podpisaniem stosownej umowy, która obliguje beneficjenta do założenia działalności gospodarczej w odpowiednim terminie.

Wady i zalety bezzwrotnych pożyczek

Największy plus opisanych wyżej świadczeń finansowych, stanowi fakt, że otrzymane w ten sposób środki nie podlegają zwrotowi. Nie są oprocentowanym zobowiązaniem, które trzeba zwrócić z nawiązką, tylko dotacją, która zostaje nam powierzona jako jednorazowe, bezzwrotne wsparcie.

Minusy to z kolei:

 • Ograniczenia co do tego, kto może być beneficjentem dofinansowania;
 • Żmudny i niekiedy długotrwały proces ubiegania się o dotacje;
 • Warunkiem braku obowiązku spłaty takich „pożyczek” jest często konieczność prowadzenia działalności przez określony minimalny okres;
 • Konieczność prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej tego, na co przeznaczane są środki z dotacji.

Gdzie jeszcze przedsiębiorca może pożyczyć pieniądze?

Jeśli skorzystanie z bezzwrotnych programów państwowych, samorządowych czy unijnych jest niemożliwe, jako przyszli biznesmeni mamy do wyboru również szereg produktów komercyjnych, które są dostępne w bankach i firmach pożyczkowych, mających w ofercie pożyczki dla firm jednoosobowych czy spółek.

Zarówno w instytucjach bankowych, jak i pozabankowych niemal wszyscy przedsiębiorcy mogą wybierać wśród różnych rodzajów kredytów. M.in.:

 • Kredytów i pożyczek gotówkowych;
 • Linii kredytowych;
 • Kart kredytowych;
 • Kredytów celowych: inwestycyjnych, obrotowych czy „na start”.

Dla przedsiębiorców o stażu dłuższym niż co najmniej 3 miesiące, dobrej zdolności kredytowej oraz nieposzlakowanej historii spłat wcześniejszych zobowiązań, najczęściej najlepszym i najtańszym wyborem jest produkt bankowy. Jeśli jednak dany biznes dopiero startuje lub ma nieidealną sytuację finansową, to firma pożyczkowa może być bardziej odpowiednim wyborem, z uwagi na mniej wygórowane wymagania stawiane wnioskującym oraz minimum formalności.

Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy