Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Zaktualizowano 20-06-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Adres zamieszkania jest na tyle istotnym elementem zbioru danych osobowych każdego człowieka, że regulują go odrębne przepisy prawne. Aby móc w precyzyjny sposób wypełniać wszelkie dokumenty urzędowe, należy znać jego definicję.

Dzięki wskazówkom z artykułu uporządkujesz swoją wiedzę na temat poszczególnych adresów, którymi możesz dysponować i już nigdy nie pomylisz miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania.

Definicja adresu zamieszkania

Adres zamieszkania to zbiór danych, które pozwalają zidentyfikować miejsce, w którym dana osoba rezyduje na stałe. Służą one głównie celom komunikacyjnym i umożliwiają dostarczanie oraz odbieranie korespondencji.

Jego prawną definicję znajdziesz w art. 28 Kodeksu cywilnego, który mówi m.in. o tym, że każdy obywatel może mieć wyłącznie jedno miejsce zamieszkania, nie ma bowiem fizycznej możliwości, by być na stałe w kilku miejscach.

Jakie informacje zawiera adres zamieszkania?

Adres zamieszkania składa się z kilku elementów:

 • nazwy ulicy,
 • numeru domu,
 • ewentualnego numeru lokalu,
 • kodu pocztowego,
 • miejscowości.

Adres zamieszkania w życiu codziennym — dokumenty i formalności

Istnieje wiele sytuacji, w których ze względu na usługi, których chcesz być odbiorcą — zarówno prywatne, jak i publiczne — podajesz danemu podmiotowi dane dotyczące Twojego miejsca zamieszkania.

Oto kilka przykładów:

 • Składanie wniosku o dokument tożsamości – jeżeli chcesz wyrobić dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy, do formularza aplikacyjnego musisz wprowadzić swój adres zamieszkania;
 • Rejestrowanie samochodu lub innego pojazdu – właściciel auta podaje podczas rejestracji adres zamieszkania;
 • Podpisywanie umowy na energię elektryczną, gaz lub internet – w tym przypadku adres zamieszkania oczywiście również jest konieczny, a bez danych na jego temat realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.

Bardzo istotną instytucją, która także musi mieć Twój aktualny adres zamieszkania jest fiskus, czyli Urząd Skarbowy.

Czy Urząd Skarbowy sprawdza adres zamieszkania?

To Ty musisz zadbać o to, by odpowiedni US miał Twój aktualny adres. Zgodnie z ustawą, która reguluje relacje podatników z fiskusem, jeżeli prowadzisz własną działalność, naczelnik Twojego US powinien zostać poinformowany o zmianie danych najpóźniej po 7 dniach od przeprowadzki.

Osoby fizyczne rozliczające się na podstawie numeru PESEL (a nie – NIP) mają dwie możliwości aktualizacji danych:

 1. Podanie właściwego, zmienionego adresu przy okazji składania deklaracji rocznej. Jeśli więc zmieniasz miejsce zamieszkania wystarczy, że uwzględnisz nowe dane w najbliższym zeznaniu podatkowym.
 2. Podanie nowego miejsca zamieszkania poprzez specjalny, przeznaczony do tego formularz – ZAP-3.

Zmiana adresu zamieszkania

Podczas zmiany adresu zamieszkania Urząd Skarbowy to zwykle niejedyne miejsce, o którym musisz pamiętać w kontekście zaktualizowania informacji na swój temat.

Jeżeli Twój pobyt pod nowym adresem będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, masz obowiązek meldunku tymczasowego – dokonasz go w Urzędzie Gminy (właściwym Twojemu nowemu miejscu rezydencji).

Konieczne będzie poinformowanie również wszystkich instytucji, z którymi łączą Cię jakiekolwiek stosunki – urzędowe, administracyjne, zawodowe, czy na linii usługodawca-konsument.

Mowa m.in. o:

 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • bankach,
 • szkołach,
 • pracodawcach,
 • dostawcach usług.

Bardzo wiele instytucji umożliwia zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania:

 • osobiście,
 • pocztą tradycyjną,
 • online.

Na szczęście w tej chwili nie musisz już pamiętać o wymianie wszystkich dokumentów na nowe. Obecnie nie funkcjonuje już obowiązek aktualizowania dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu.

A jakie mogą być konsekwencje związane z brakiem aktualizacji miejsca zamieszkania?

 • Nieotrzymanie na czas ważnych dokumentów (np. informacji z urzędów, decyzji administracyjnych czy wezwań sądowych);
 • Nieotrzymanie na czas pilnej korespondencji (np. faktur, rachunków czy przesyłek);
 • Trudności w załatwieniu spraw administracyjnych (pomimo faktu, że adresem właściwym w przypadku większość kwestii związanych z prawem administracyjnym jest miejsce zameldowania).

Adres zamieszkania a zameldowania

Jeżeli jesteś zameldowany w tym samym miejscu, w którym mieszkasz na stałe, raczej nie masz problemu z tym co wpisać w pole „adres zamieszkania”, bądź „adres zameldowania”. Sprawa wygląda jednak inaczej dla osób, które dysponują całkowicie różnymi adresami meldunku i zamieszkania.

Pamiętaj, że oba pojęcia nie są tożsame. Meldunek jest obowiązkiem administracyjnym i służy obecnie prawie wyłącznie do ewidencjonowania ludności, natomiast adres zamieszkania jest ujęty w kodeksie cywilnym i służy realizacji celów procesowych, materialnych czy urzędowych.

Jak ustalić adres zamieszkania osoby prywatnej

Oficjalna droga do zdobycia adresu zamieszkania danej osoby fizycznej prowadzi przez rejestr PESEL, z którego dane mogą udostępnić wyłącznie organy gmin. Uzyskanie takich informacji nie jest jednak proste. W myśl zasad RODO urzędnicy bardzo często negatywnie opiniują otrzymane wnioski, powołując się na brak odpowiedniego interesu prawnego.

Co to jest interes prawny?

Aby otrzymać dostęp do adreu zamieszkania innej osoby fizycznej, musisz udowodnić, że jest on niezbędny na przykład do postawienia dłużnika przed sądem przez wzgląd na nieuregulowaną należność.

Niestety żadne akty prawne nie definiują wprost, czym jest interes prawny. Przykładów i potwierdzenia słuszności swoich działań, a także dodatkowych argumentów dla pracowników działających w imieniu gminy należy szukać w orzecznictwie i powoływać na istniejące orzeczenia sądowe.

Porady dotyczące adresu zamieszkania

 1. Adres zamieszkania formatuj zawsze zgodnie ze z góry wystandaryzowanym wzorem tj. zaczynając od nazwy ulicy i kolejno przechodząc do numeru budynku (plus ewentualny numer lokalu), kodu pocztowego oraz miejscowości.
 2. Wprowadzając adres zamieszkania unikaj skrótów.
 3. Jeśli wpisujesz go ręcznie, dbaj o czytelne pismo i brak błędów czy literówek.
 4. Regularnie sprawdzaj, czy we wszystkich kluczowych instytucjach podałeś aktualne dane.
 5. Pamiętaj, że to Twoja odpowiedzialność, by wszystkie ważne podmioty mogły się z Tobą korespondencyjnie skontaktować.
Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy