Adres zameldowania

Adres zameldowania

Zaktualizowano 20-06-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Procedury administracyjne związane ze zmianą miejsca stałego pobytu mogą wydawać się czasochłonne i skomplikowane, jednak w rzeczywistości zmiana adresu zameldowania jest możliwa online lub podczas jednej wizyty w placówce.

Przeczytaj, czym jest obowiązek meldunkowy, kiedy należy go wypełnić i w jaki sposób to zrobić.

Poznaj definicję adresu zameldowania

Adres zameldowania jest określeniem miejsca, w którym na stałe lub na jakiś czas przebywasz.

Prawidłowe oznaczenie miejsca zameldowania składa się z:

  • Miejscowości,
  • Ulicy (wraz z ewentualną nazwą osiedla),
  • Numeru domu (wraz z ewentualnym numerem lokalu).

Adres zameldowania to formalne potwierdzenie miejsca zamieszkania dla organów administracyjnych.

Jak uzyskać adres zameldowania?

Obecnie masz możliwość zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu zarówno online, jak i stacjonarnie. Pamiętaj, aby zrobić to maksymalnie 30 dnia po wprowadzeniu się do lokalu.

E-meldunek

By wypełnić swój obowiązek meldunkowy zdalnie, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.obywatel.gov.pl, wybierzesz usługę „Meldunek” i zweryfikujesz swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany. Następnie wypełniasz odpowiedni formularz i dodajesz ewentualne załączniki (np. skan pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego Twój tytuł prawny do lokalu).

Meldunek w placówce urzędu

By zameldować się stacjonarnie, należy udać się do właściwego urzędu gminy i wypełnić dostępny tam wniosek (formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego). Potrzebny będzie także dowód osobisty lub paszport i dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania – niekoniecznie akt własności, może to być także umowa najmu czy decyzja administracyjna. Meldując osobę trzecią, pamiętaj o przyniesieniu jej pisemnego pełnomocnictwa.

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia, a cała usługa jest bezpłatna. Jeśli jednak potrzebujesz zaświadczenia o zameldowaniu, zapłacisz za nie 17 zł, w przypadku meldunku na pobyt czasowy (pierwsze zaświadczenie o meldunku o stałym charakterze jest za darmo, jeżeli potrzebujesz duplikatu – za każdy kolejny egzemplarz zapłacisz 17 zł).

Dlaczego adres zameldowania jest ważny?

Wbrew krążącej powszechnie opinii o zniesieniu w Polsce obowiązku meldunkowego, zgłoszenie adresu zamieszkania nadal jest w naszym kraju obligatoryjne!

  • Mieszkanie pod konkretnym adresem na stałe wiąże się z koniecznością meldunku na pobyt stały.
  • Tymczasowe zamieszkiwanie na dłużej niż 3 miesiące innego lokalu niż ten, pod adresem stałego zameldowania, wymaga meldunku pobytu czasowego.
  • Polacy oraz obywatele państwa należącego do UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu czy Szwajcarii muszą dokonać meldunku najpóźniej 30 dnia od daty przybycia.
  • Pozostali obcokrajowcy muszą zameldować się najpóźniej 4 dnia od daty przybycia.
  • Kiedy obywatelowi RP na terenie kraju rodzi się dziecko, zostaje ono automatycznie zameldowane przy okazji sporządzania aktu urodzenia.

Potencjalne problemy z adresem zameldowania

Ewentualne problemy z zameldowaniem mogą wystąpić w sytuacji, kiedy to nie Ty jesteś właścicielem lokalu, a faktyczna osoba, która ma do niego tytuł prawny, nie potwierdzi na formularzu, że go zamieszkujesz.

Nie martw się – w takim przypadku również możesz złożyć stosowny formularz meldunkowy. Wystarczy, że dołączysz do niego oświadczenie, w którym wyjaśnisz, dlaczego nie posiadasz wymaganego dokumentu. Urząd gminy, do którego się zgłosisz, przeprowadzi tzw. postępowanie administracyjne i jeśli jego wynik potwierdzi, że mieszkasz w zgłaszanym lokalu – sfinalizuje meldunek.

Adres zameldowania a adres zamieszkania

Adres zameldowania i adres zamieszkania to pojęcia, które posiadają różne definicje, co dla wielu Polaków bywa bardzo mylące – koniec końców w obu przypadkach chodzi o miejsce, w którym mieszkają.

Zgodnie z przepisami różnice w nomenklaturze wynikają z tego, że adres zameldowania stosuję się w kwestiach administracyjnych, natomiast adres zamieszkania – w cywilnych.

Zgodnie z powyższym miejsce zamieszkania podajemy w większości urzędów, firm czy instytucji, natomiast miejsce meldunku jest niezbędne do ewidencjonowania ludności.

 

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy