Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny – czy go otrzymasz?

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny – czy go otrzymasz?

Zaktualizowano 27-02-2021 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Panuje przekonanie, że umowa zlecenie może utrudniać wnioskowanie o kredyt hipoteczny.

Przy ubieganiu się o tak duże zobowiązanie trzeba przecież wykazać się dobrą zdolnością kredytową, na którą duży wpływ mają zarobki oraz forma zatrudnienia. Umowy cywilnoprawne są pod tym względem oceniane nieco gorzej niż umowy o pracę.

Sprawdź, czy masz szansę na kredyt hipoteczny, pracując na umowie zlecenia i na co konkretnie banki zwracają uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o takie finansowanie.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną zawieraną między zleceniodawcą a zleceniobiorcą na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Jej przedmiotem są warunki wykonania przez zleceniobiorcę określonej czynności, usługi lub pracy na rzecz zleceniodawcy.

Taka umowa nie podlega przepisom Kodeksu pracy, dlatego zleceniobiorca nie może korzystać z wielu praw pracowniczych np. prawa do urlopu, czy do odprawy, nie ma też zapewnionej ochrony przed wypowiedzeniem bez uzasadnienia.

Umowa zlecenia może być zawarta na dowolny okres i w każdym momencie rozwiązana. Z tego względu uznawana jest za mniej stabilną formę zatrudnienia niż standardowa umowa o pracę.

Jednocześnie osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy zlecenia mogą więcej zarobić np. pracując dla kilku zleceniodawców jednocześnie. Mają też odprowadzane składki do ZUS (z wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego) oraz zapewnioną godzinową stawkę minimalną.

Czy osoba z umową zlecenie może ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny to dość skomplikowane zagadnienie. Po pierwsze, tylko niektóre banki akceptują tę formę zatrudnienia i są to np. Credit Agricole, Bank Millennium, czy mBank. Nie aprobuje jej natomiast np. ING Bank Śląski.

Po drugie, osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy zlecenia przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny zazwyczaj muszą spełnić dodatkowe warunki, by mieć szansę na uzyskanie finansowania. Dotyczą one przede wszystkim odpowiedniej wysokości zarobków, stażu pracy i okresu trwania umowy.

Jak bank patrzy na umowę zlecenie?

Kredyt hipoteczny jest poważnym zobowiązaniem – zaciąga się go najczęściej na zakup nieruchomości, dlatego opiewa on na wysoką kwotę i wiąże się ze spłatą dość dużych rat przez wiele lat.

Z tego względu banki udzielają go wyłącznie osobom o dobrej sytuacji finansowej, czyli przede wszystkim mającym stałe i stabilne źródło dochodów, które pozwoli im na terminowe regulowanie rat.

Umowa zlecenie z reguły jest zawierana na czas określony i najczęściej wynosi on maksymalnie 12 miesięcy. Trudno więc uznać ją za stabilne źródło dochodów. Banki jednak do oceny sytuacji finansowej osób zatrudnionych na jej podstawie podchodzą bardzo indywidualnie.

Zdarza się bowiem, że na umowie zlecenia pracują np. wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy mogą liczyć na wysokie zarobki i ciągłość zatrudnienia – w takim przypadku udzielenie im wysokiego kredytu hipotecznego nie stanowi dla banku problemu.

Ogólnie banki podczas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny zwracają uwagę na wiele kwestii, nie tylko na rodzaj umowy. Na ocenę zdolności kredytowej duży wpływ mają także:

 • ciągłość zatrudnienia i staż pracy,
 • czas trwania umowy zlecenia,
 • wysokość dochodów oraz to, czy są one regularne,
 • wysokość zobowiązań oraz terminowość w ich regulowaniu,
 • wiek kredytobiorcy,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • koszty utrzymania,
 • wysokość wkładu własnego (jest on niezbędny do uzyskania kredytu hipotecznego i musi wynosić minimum 10 lub 20% wartości nieruchomości).

Ważne są dokumenty!

Wnioskując o kredyt hipoteczny przy umowie zlecenia, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do banku. Zazwyczaj wymagane są:

 • zestawienie wszystkich umów zlecenia za ostatnie 12-18 miesięcy (należy w nim wypisać wszystkie umowy wraz z informacjami na temat okresu ich trwania, wynagrodzenia, a także podać dokładne dane zleceniodawców); niektóre banki proszą także o dostarczenie takich umów do wglądu,
 • wyciąg z rachunku bankowego, w którym widnieją wpływy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umów zlecenia,
 • PIT 37 za ostatni rok lub nawet dwa lata.

kredyt hipoteczny przy umowie zlecenia - dokumenty

Taki zestaw dokumentów jest wymagany do oceny zdolności kredytowej. Oprócz tego trzeba jeszcze przedstawić dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Czas trwania umowy zlecenie a kredyt hipoteczny

Okres trwania umowy ma znaczenie, ale banki nie określają dokładnie, ile powinien on wynosić. Zdają sobie bowiem sprawę, że umowa zlecenie zawierana jest z reguły na dość krótki termin. Im będzie on dłuższy, tym oczywiście lepiej.

Czy liczy się staż pracy w umowie zlecenie?

Dla banków dość ważny jest staż pracy na umowie zlecenie i stabilność zatrudnienia. Z tego względu najczęściej wymagają, by zatrudnienie na podstawie takiej umowy trwało od minimum 12 miesięcy.

Problemem mogą okazać się krótkie umowy zlecenia (np. 3- lub 6-miesięczne) zawierane z różnymi zleceniodawcami i gdy występują dłuższe przerwy między nimi.

Banki mogą mieć tutaj po prostu wątpliwości co do stabilności dochodów kredytobiorcy, szczególnie gdy dotychczas były one w bardzo różnej wysokości.

Jak bank ocenia dochody przy umowie zlecenia?

Wysokość dochodów ma kluczowe znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej. Niestety sam fakt uzyskiwania ich na podstawie umowy zlecenia sprawia, że banki biorą pod uwagę jedynie 80% ich rzeczywistej wartości.

Wynika to z tego, że zazwyczaj dochody zleceniobiorców nie są w stałej wysokości, czyli co miesiąc mogą opiewać na zupełnie inną kwotę.

Która umowa będzie najlepsza do kredytu hipotecznego?

Największe szanse na kredyt hipoteczny mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka umowa jest przez banki uznawana za najbardziej stabilną formę zatrudnienia, która dodatkowo zapewnia stałe i przewidywalne dochody w dłuższej perspektywie czasu.

W jej przypadku do oceny zdolności kredytowej brane są zarobki w pełnej wysokości i wymagany jest znacznie niższy staż pracy – w wielu bankach wystarczy pracować na umowie o pracę od 3 miesięcy, by móc ubiegać się o finansowanie.

Jak poprawić zdolność kredytową mając umowę zlecenie?

Jeśli masz umowę zlecenie i chcesz wziąć kredyt hipoteczny, postaraj się najpierw poprawić swoją zdolność kredytową. Swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku zwiększysz w następujący sposób:

 • zadbaj o ciągłość zatrudnienia – postaraj się podpisywać jak najdłuższe umowy zlecenia i unikaj dłuższych przerw między nimi,
 • ubiegaj się o kredyt po minimum roku lub 2 latach uzyskiwania regularnych dochodów,
 • zadbaj o to, by każde wynagrodzenie zawsze wpływało na Twoje konto bankowe,
 • uzbieraj jak najwyższy wkład własny,
 • płać terminowo zobowiązania i zmniejsz do minimum wielkość zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów.
 • ogranicz składanie wniosków o chwilówki – każda aplikacja powoduje zapytanie do BIK i obniża Twój scoring

Kredyt hipoteczny na umowę zlecenia jest możliwy do otrzymania, jednak wymaga spełnienia wielu dodatkowych warunków.

Do wnioskowania o taki kredyt należy więc dobrze się przygotować, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku. Warto go złożyć w kilku bankach, ponieważ każda instytucja może inaczej podchodzić do oceny zdolności kredytowej.

Oceń tekst

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy