Kredyt studencki

Kredyt studencki

Zaktualizowano 24-06-2023 Autor: Arkadiusz Stal Kredyty

Kredyt studencki jest specjalnym rodzajem kredytu, z jakiego możesz skorzystać, jeśli studiujesz na uczelni wyższej. Dzięki dopłatom państwa jest on udzielany z niskim oprocentowaniem i może być częściowo umorzony.

Sprawdź, gdzie możesz ubiegać się o taki kredyt i jak się o niego starać.

Dowiedz się, czym jest kredyt studencki?

Pojęcie kredyt studencki odnosi się do preferencyjnego kredytu oferowanego przez państwo studentom oraz doktorantom. Właśnie dlatego jest on udzielany jedynie przez wybrane banki komercyjne i na zasadach narzuconych odgórnie przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Usługę wyróżniają specjalne warunki, które są znacznie atrakcyjniejsze niż warunki standardowych kredytów gotówkowych:

 • niskie oprocentowanie – wynosi ono 50% sumy marży banku (która nie może być wyższa niż 2%) oraz 1,2 proc. stopy redyskontowej weksli NBP (w marcu 2023 r. wynosiła ona 6,8%, zatem oprocentowanie kredytów studenckich nie powinno być obecnie wyższe niż 5,08%);
 • spłata zobowiązania zaczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiów,
 • niskie raty do spłaty – wynikają one z niskiego oprocentowania oraz długiego okresu spłaty zobowiązania,
 • możliwość umorzenia części lub całości zobowiązania – za dobre wyniki w nauce lub z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Pomimo preferencyjnych warunków z kredytu studenckiego korzysta stosunkowo niewielka liczba żaków – w 2021 r. było to zaledwie 1,8 tys. studentów i doktorantów na przeszło 1,2 mln wszystkich osób studiujących na uczelniach wyższych w Polsce.

Nie wszyscy bowiem spełniają wymagania do otrzymania takiego wsparcia, co szerzej wyjaśnimy niżej.

Warunki otrzymania kredytu studenckiego

Jeśli chcesz otrzymać kredyt studencki, musisz spełnić kilka istotnych warunków:

 • być studentem w wieku do 30 lat lub doktorantem przed ukończeniem 35. roku życia,
 • spełnić kryterium dochodowe – miesięczny dochód na członka Twojej rodziny nie może przekraczać 3000 zł netto,
 • złożyć w banku wniosek o kredyt studencki wraz z wymaganymi dokumentami.

Nie ma znaczenia, czy uczysz się na uczelni państwowej czy prywatnej, a także czy studiujesz dziennie czy zaocznie. Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie trwania studiów.

Możesz to zrobić także jeszcze przed ich rozpoczęciem, ale wówczas zostanie on uruchomiony dopiero wtedy, gdy zyskasz oficjalnie status studenta.

Ile można pożyczyć i na jaki okres?

Kwota kredytu nie jest wypłacana w całości, lecz w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku (oprócz sierpnia i września). Miesięczne transze w roku akademickim 2022/2023 mogą wynieść:

 • 400 zł,
 • 600 zł,,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

Co ważne, sam wskazujesz wysokość miesięcznych transz i możesz je podwyższać lub obniżać już po uruchomieniu kredytu np. gdy zmienią się Twoje potrzeby.

Łącznie może być wypłaconych jednak do 60 transz w przypadku studentów lub do 40 transz w przypadku doktorantów. Z kredytu można zatem korzystać przez maksymalnie 6 lat i otrzymać w jego ramach do 60 000 zł.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Chcąc ubiegać się o kredyt studencki, musisz nastawić się na spory zakres formalności. Do banku trzeba bowiem dostarczyć kilka ważnych dokumentów:

 • wypełniony formularz wniosku o kredyt studencki,
 • zaświadczenie z uczelni o byciu studentem lub doktorantem (jeśli dopiero ubiegasz się o przyjęcie na studia, potrzebne będzie zaświadczenie o braniu udziału w rekrutacji),
 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w rodzinie,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie zaświadczenie o zarobkach rodziców oraz swoich, jeśli też już pracujesz,
 • dokumenty poręczyciela kredytu (kredyt wymaga poręczenia osób trzecich lub jeśli nie jest to możliwe poręczycielem zostaje Bank Gospodarstwa Krajowego).
Ważne!

W trakcie obowiązywania umowy kredytowej trzeba przedstawiać w banku dwa razy w roku – do 31 marca i 31 października – ważną legitymację studencką (doktoranci muszą to zrobić tylko jesienią).

Zaniedbanie tego obowiązku powoduje wstrzymanie wypłat kolejnych transz kredytu.

Jak złożyć wniosek o kredyt studencki?

Wniosek o kredyt studencki należy złożyć w jednym z banków, który ma go w swojej ofercie. W tym celu trzeba udać się do placówki osobiście i na miejscu dopełnić wszystkich formalności.

Co ważne, nie musisz prowadzić konta osobistego w tym samym banku, w którym ubiegasz się o kredyt. W praktyce jednak opłaca się je założyć, ponieważ wówczas można liczyć na niższe koszty udzielenia i obsługi kredytu.

Gdzie dostępne są kredyty studenckie?

Aktualnie kredyty studenckie dostępne są wyłącznie w PKO BP, Pekao S.A. oraz we wszystkich bankach spółdzielczych funkcjonujących pod szyldem BPS, czyli Banku Polskiej Spółdzielczości.

Wszystkie powyższe instytucje udzielają kredytów studenckich na tych samych zasadach określonych w ustawie i opisanych wyżej. Różnice dotyczą jednak pobieranych opłat z tytułu udzielenia i obsługi zobowiązania.

Kredyt studencki PKO BP

O kredyt studencki w PKO BP możesz ubiegać się w każdym oddziale banku. Na stronie internetowej instytucji znajdziesz jednak wszystkie formularze i wzory dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku.

Jeśli prowadzisz lub założysz konto osobiste w PKO BP, bank nie naliczy Ci opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku, która standardowo wynosi aż 400 zł. Potem bank pobiera także prowizję za wypłaty kolejnych transz kredytu:

 • 2% w przypadku osób prowadzących konto w PKO,
 • 5% w przypadku pozostałych klientów.

Za wcześniejszą spłatę kredytu nie ma prowizji, ale za wydłużenie okresu jego spłaty już tak – w wysokości 50 zł.

Kredyt studencki Pekao S.A.

Wniosek o kredyt studencki w Pekao złożysz w każdej jego placówce. Z tabeli opłat wynika, że bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Po uruchomieniu kredytu są już jednak naliczane opłaty:

 • za każdą wypłaconą transzę kredytu – 0 zł za wypłatę na rachunek w Pekao i 4 zł za wypłatę na konto w innym banku (plus prowizja od 0,5 do 1,5%),
 • za prolongatę lub zawieszenie spłaty kredytu – 0,05% kwoty pozostałej do spłaty i min. 5 zł.

Kredyt studencki w BPS

W Banku Polskiej Spółdzielczości o kredyt studencki możesz wnioskować w każdym z jego ponad 2 tys. placówek. Na stronie banku znajdziesz formularz wniosku oraz listę dokumentów potrzebnych do kredytu. Za rozpatrzenie wniosku bank nie pobiera żadnej prowizji. Potem natomiast nalicza następujące opłaty:

 • za wypłatę każdej transzy kredytu – 1% od wypłacanej kwoty,
 • za spłatę kredytu przed terminem – 0%,
 • za prolongatę terminu spłaty kredytu – 3% prolongowanej kwoty i min. 20 zł.

Kiedy spłaca się kredyt studencki?

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. O fakcie tym musisz więc nie tylko powiadomić bank, ale też go udowodnić, dostarczając do placówki dyplom z uczelni.

Kredyt spłacany jest w ratach, a ich liczba stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu. Dokładny harmonogram spłaty kolejnych rat bank powinien Ci przesłać na 30 dni przed terminem rozpoczęcia spłaty kredytu.

Jako kredytobiorcy przysługuje Ci jednak prawo wnioskowania o zmianę okresu spłaty poprzez:

 • jego skrócenie – spowoduje to wzrost miesięcznych rat,
 • jego wydłużenie – wówczas rata obniżana jest o 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Bank może się zgodzić również na czasowe zawieszenie spłaty kredytu (do 12 m-cy), jeśli utracisz źródło dochodów lub znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej.

Ważne!

Bank może zażądać od Ciebie wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego i to jeszcze w trakcie wypłacania transz np. gdy przerwiesz studia lub z innych powodów zostaniesz skreślony z listy studentów.

Czy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Największym atutem kredytu studenckiego jest to, że można liczyć na jego częściowe lub całkowite umorzenie.

Częściowe umorzenie kredytu studenckiego przysługuje za dobre wyniki w nauce. Możesz się o nie starać w banku kredytującym, jeśli po zakończeniu studiów znajdziesz się w gronie:

 • od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów – wówczas kredyt zostanie umorzony w 20%,
 • od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów – wtedy bank umorzy Ci 35% kwoty kredytu,
 • do 1% najlepszych absolwentów – w tym przypadku umorzeniu podlega 50% kwoty zobowiązania.

Oprócz tego o umorzenie kredytu możesz także wnioskować bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który może go umorzyć:

 • w części
  jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej np. związanej z przejściową utratą źródła dochodów i skutkującą koniecznością skorzystania z pomocy społecznej,
 • w całości
  jeśli trwale utracisz zdolność do podjęcia pracy zarobkowej np. wskutek wypadku czy choroby.

Bank także może dokonać całkowitego umorzenia kredytu studenckiego, ale tylko w dwóch przypadkach – jeśli kredytobiorca umrze (jego długi nie przechodzą zatem na spadkobierców) lub gdy nie będzie prawnych możliwości dochodzenia roszczeń.

Kredyt studencki a kredyt dla studenta – poznaj różnice

W bankach i innych instytucjach możesz znaleźć wiele produktów przeznaczonych na sfinansowanie potrzeb osób studiujących.

Jeśli jednak są one proponowane pod nazwą kredytu lub pożyczki dla studentów, to zazwyczaj nie mają nic wspólnego z kredytem studenckim.

Tylko on jest bowiem udzielany na mocy ustawy i na preferencyjnych warunkach dzięki wsparciu państwa. Wszelkie inne produkty mają natomiast komercyjny charakter i są skierowane po prostu do konkretnej grupy klientów, czyli studentów.

Najczęstsze pytania studentów poszukujących kredytu

Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania osób, które interesują się wzięciem kredytu studenckiego. Obejmują one dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem procedury wnioskowania o to preferencyjne finansowanie.

Na co można przeznaczyć kredyt studencki?
Kredyt studencki możesz przeznaczyć na dowolny cel, a więc np. na pokrycie czesnego za studia, kosztów wynajęcia pokoju w akademiku, czy też codzienne wydatki związane z utrzymaniem w obcym mieście. Możesz go także spożytkować na przyjemności, czyli np. na wakacyjny wyjazd, zakup modnej odzieży, czy hulajnogi.

Warto jednak uzyskane pieniądze wydatkować rozsądnie. Wielu studentów decyduje się je np. odkładać na koncie oszczędnościowym lub lokacie, aby w ten sposób uzbierać na wkład własny do kredytu na mieszkanie.

Jeśli chodzi o swobodę wydatkowania środków, to wyjątkiem jest preferencyjny kredyt na studia medyczne. W jego przypadku pieniądze mogą być bowiem przeznaczone wyłącznie na czesne.

Czy do wzięcia kredytu studenckiego potrzebne jest poręczenie?
Tak, kredyt studencki wymaga poręczenia. Poręczycielem mogą być np. rodzice studenta, o ile mają odpowiednią zdolność kredytową. Zwykle jednak poręczycielem staje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

W tym przypadku wniosek o poręczenie BGK należy złożyć w banku, w którym składa się wniosek o kredyt. Za ustanowienie poręczenia BGK należy zapłacić prowizję – 1,5% od każdej poręczonej transzy kredytu.

Czy warto wziąć kredyt na studia?
Preferencyjny kredyt na studia warto wziąć ze względu na atrakcyjne warunki finansowania. Dzięki obniżonemu oprocentowaniu jest on bowiem znacznie tańszy od komercyjnych kredytów gotówkowych.

Ponadto taki kredyt spłaca się w niewielkich ratach i dopiero po rozpoczęciu pracy zawodowej, dlatego jego zaciągnięcie nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Czy zobowiązanie można spłacić wcześniej?
Nic nie stoi na przeszkodzie, by kredyt studencki spłacić wcześniej w całości lub go systematycznie nadpłacać. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami, ponieważ banki nie pobierają prowizji za taką przedterminową spłatę zobowiązania.

Warto jednak pamiętać, że standardowo nadpłata kredytu powoduje jedynie zmniejszenie kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. Jeśli będziesz chciał natomiast skrócić okres spłaty kredytu, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

5 (Ilość ocen: 1)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy