Pożyczki z gwarantem – jak to działa i gdzie dostać?

Zaktualizowano 11-02-2024 Autor: Arkadiusz Stal Pożyczki

Pożyczki z gwarantem są specjalnym rozwiązaniem dla osób zadłużonych, które nie mają szans skorzystać ze standardowych produktów kredytowych. W tym przypadku mają możliwość pożyczenia pieniędzy, ponieważ spłatę zobowiązania gwarantuje osoba trzecia.

Dowiedz się, na czym dokładnie polega pożyczka z gwarantem i w jaki sposób można z niej skorzystać.

Gwarant – kto to jest?

Gwarant to inaczej poręczyciel lub żyrant, czyli osoba, która poręcza zobowiązanie – najczęściej kredyt lub pożyczkę udzieloną innej osobie.

Gwarant jest zatem dodatkowym uczestnikiem umowy pożyczki, obok pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Dokonując poręczenia, zobowiązuje się on wobec wierzyciela do zapłaty zobowiązania, gdyby nie mógł tego dokonać pożyczkobiorca.

Czy wiesz, że…
Poręczenie jest czynnością cywilnoprawną, która jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 876). Jest to jedna z najstarszych form zabezpieczania wierzytelności kredytowych, które dzisiaj co prawda straciło nieco na znaczeniu, ale wciąż wykorzystywane jest przez niektóre banki i instytucje pożyczkowe.

Warunki zostania gwarantem

Gwarantem pożyczki najczęściej zostaje krewny pożyczkobiorcy np. jego brat lub siostra, rodzic, bądź ciotka, czy wujek. Równie dobrze jednak może nim zostać obca osoba np. kolega z pracy, czy przyjaciel.

Podstawowym warunkiem, by dana osoba została gwarantem naszej pożyczki, jest wyrażenie przez nią zgody na poręczenie zobowiązania. To jednak nie wszystko, ponieważ gwarant powinien także spełniać inne istotne wymagania:

 • mieć zdolność do czynności prawnych – jest to podstawowa zasada,
 • być w odpowiednim wieku – gwarantem można zostać od 18 lat, górna granica to zazwyczaj 75 lat,
 • mieć zdolność kredytową – stabilną sytuację zawodową oraz dochody umożliwiające spłatę pożyczki,
 • mieć dobrą historię kredytową – najważniejsza jest terminowość w spłacie dotychczasowych zobowiązań.

pożyczka z gwarantem - jak zostać

Jakie prawa i obowiązki ma gwarant?

Przepisy zapewniają gwarantowi zarówno pewne obowiązki, jak i uprawnienia.

Obowiązki gwaranta
Najważniejszym obowiązkiem gwaranta jest spłata zobowiązania w przypadku, gdy nie dokona tego pożyczkobiorca. Do spełnienia takiego obowiązku musi zobowiązać się na piśmie.

W zależności od warunków umowy taka odpowiedzialność za spłatę pożyczki bądź kredytu może być całkowita lub częściowa. Najczęściej jednak pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do żądania od gwaranta:

 • natychmiastowego uregulowania raty zaraz po przekroczeniu jej terminu płatności,
 • zapłaty całej kwoty pożyczki w przypadku gdy pożyczkobiorca umrze, zbankrutuje lub zaprzestanie spłaty zobowiązania z innych powodów,
 • zapłaty odsetek za opóźnienia, kar umownych itp.

W praktyce więc gwarant jest odpowiedzialny za spłatę zobowiązania w równym stopniu co pożyczkobiorca i odpowiada za to całym swoim majątkiem.

Prawa przysługujące gwarantowi
Oprócz obowiązków gwarant ma również pewne uprawnienia:

 • prawo do informacji na temat aktualnego statusu pożyczki – czy jest spłacana terminowo, ile wynosi bieżące saldo itp.,
 • prawo do egzekwowania od pożyczkobiorcy wpłaconych za niego kwot z tytułu poręczonej umowy pożyczki – w tym celu może wystąpić przeciwko niemu nawet na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w ramach tzw. roszczenia regresowego.

Gwarant ma również prawo zawrzeć z pożyczkobiorcą odrębną umowę, w której może zabezpieczyć swoje interesy np. poprzez ustanowienie zabezpieczenia (zastawu) na majątku ruchomym pożyczkobiorcy na czas trwania umowy pożyczki.

Pożyczka z gwarantem – jak to działa?

Pożyczka z gwarantem jest to pożyczka gotówkowa, która udzielana jest pożyczkobiorcy pod warunkiem, że do umowy przystąpi osoba trzecia (gwarant), która zobowiąże się w niej do uregulowania zobowiązania w sytuacji, gdy spłaty nie dokona pożyczkobiorca.

Pożyczki z gwarantem są proponowane przede wszystkim osobom zadłużonym, a więc nie mającym zdolności kredytowej i mającym zaległości w BIK. Z punktu widzenia pożyczkodawców takie osoby są niewiarygodne i udzielenie im finansowania na standardowych warunkach wiąże się z bardzo dużym ryzykiem.

Ryzyko to można wyeliminować poprzez zastosowanie zabezpieczenia majątkowego (dlatego dla zadłużonych proponowane są także pożyczki pod zastaw nieruchomości lub zastaw auta), albo właśnie przez gwaranta, który w razie problemów przejmie na siebie spłatę zobowiązania.

Udzielanie pożyczek z gwarantem odbywa się na nieco innych zasadach niż zwykłych produktów kredytowych. W ich przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem weryfikacja osoby gwaranta, a nie pożyczkobiorcy. To gwarant ma mieć doskonałą historię w BIK i zdolność kredytową, natomiast sytuacja finansowa pożyczkobiorca ma drugorzędne znaczenie.

Gdzie dostaniesz pożyczkę z gwarantem?

Pożyczki z gwarantem oferowane są wyłącznie przez instytucje pożyczkowe, a więc legalnie działające firmy pozabankowe zajmujące się profesjonalnie udzielaniem pożyczek. Tylko takie firmy tworzą bowiem specjalne rozwiązania dla osób zadłużonych np. pożyczki bez BIK.

Banki proponują podobne kredyty z poręczycielem, ale w ich przypadku zarówno kredytobiorca jak i poręczyciel muszą spełnić dokładnie te same wymagania dotyczące zdolności kredytowej.

[table id=61 /]

Uwaga!
Aktualnie żadna firma pozabankowa nie oferuje pożyczek z gwarantem. Jeśli Twoja historia kredytowa jest zła, sprawdź które formy oferują pożyczki dla zadłużonych. A jeśli masz negatywne wpisy w bazach dłużników, to skorzystaj z chwilówki bez bik.

Jak otrzymać pożyczkę z gwarantem?

Jeśli chcesz skorzystać z pożyczki z gwarantem, w pierwszej kolejności musisz znaleźć zaufaną osobę, która zechce poręczyć Twoje zobowiązanie. O taką pożyczkę możesz wnioskować przez Internet, jednak cały proces wygląda nieco inaczej niż w przypadku popularnej chwilówki online.

 • Krok 1
  Wejdź na stronę internetową pożyczkodawcy i wybierz kwotę pożyczki oraz okres jej spłaty.
 • Krok 2
  Wypełnij formularz wniosku – wpisz w nim swoje dane osobowe, kontaktowe oraz informacje na temat swojej sytuacji finansowej. W formularzu musisz również podać dane gwaranta – m.in. imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
 • Krok 3
  Kolejnym krokiem jest udzielenie niezbędnych informacji przez gwaranta. Pożyczkodawca wyśle mu pocztą elektroniczną link do formularza, w którym musi wpisać swoje dane oraz udzielić szczegółowych informacji na temat zatrudnienia, wysokości zarobków i zobowiązań.
 • Krok 4
  Po otrzymaniu obu formularzy firma pożyczkowa kontaktuje się telefonicznie zarówno z pożyczkobiorcą, jak i gwarantem w celu potwierdzenia szczegółowych warunków umowy, a także zasad dotyczących odpowiedzialności obu osób za spłatę zobowiązania. W niektórych przypadkach gwarant może zostać poproszony o przesłanie dokumentów potwierdzających jego dochody np. zaświadczenia o zarobkach lub wyciągu z konta bankowego.
 • Krok 5
  Po akceptacji wniosku zostaje zawarta umowa pożyczki (musi ją podpisać zarówno pożyczkobiorca, jak i gwarant), a następnie pożyczkodawca wypłaca środki. W niektórych firmach są one przelewane na konto bankowe gwaranta, który potem powinien przekazać je pożyczkobiorcy.

Ile możesz pożyczyć i na jak długo?

Wysokość pożyczki z gwarantem zależy głównie od oceny zdolności kredytowej osoby, która poręcza zobowiązanie. Najczęściej jednak pożyczyć można maksymalnie 20-30 tysięcy złotych. Okres spłaty zobowiązania może być ustalony od 1 roku nawet do 5 lat.

Co ważne, w niektórych firmach raty reguluje się nie co miesiąc, lecz co tydzień, ponieważ taki system spłaty w przypadku ryzykownych klientów jest dla pożyczkodawcy bezpieczniejszy.

Ile to kosztuje? Koszty pożyczki z gwarantem

Na koszty pożyczki z gwarantem składają się zazwyczaj:

 • oprocentowanie (stałe lub zmienne),
 • prowizja za udzielenie pożyczki,
 • opcjonalnie dodatkowe opłaty np. przygotowawcza lub administracyjna.

Pożyczki z gwarantem są droższe niż standardowe pożyczki pozabankowe, ponieważ udzielane są osobom zadłużonym i wiążą się z większym ryzykiem dla pożyczkodawcy.

Należy jednak pamiętać, że firmy oferujące takie produkty są zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i Ustawie o kredycie konsumenckim. Ich obowiązkiem jest zatem udzielenie pożyczkobiorcy i gwarantowi jeszcze przed zawarciem umowy pełnej informacji na temat kosztów pożyczki oraz jej RRSO. Co ważne, koszty te nie mogą przekroczyć ustawowych limitów.

Jak szybko otrzymasz środki?

To, jak szybko zostaną wypłacone środki z tytułu pożyczki z gwarantem, zależy od firmy pożyczkowej. Z reguły na przelew nie trzeba czekać dłużej niż 48 godzin.

Gwarant a żyrant – czym to się różni?

Szukając pożyczki z gwarantem, możesz spotkać się z innym określeniem osoby gwarantującej spłatę zobowiązania, ponieważ często nazywa się ją także żyrantem lub poręczycielem. Wszystkie te trzy określenia są tożsame. W aktach prawnych stosuje się głównie słowo poręczyciel, natomiast gwarant i żyrant to jego synonimy pochodzące z potocznego języka.

Na czym polega pożyczka z gwarantem instytucjonalnym?

Gwarantem nie zawsze musi być osoba fizyczna. W niektórych firmach pozabankowych dostępne są bowiem pożyczki z gwarantem instytucjonalnym. W ich przypadku zobowiązanie poręcza instytucja współpracująca z pożyczkodawcą.

Istnieją również preferencyjne kredyty i pożyczki dla firm, których gwarantem są albo specjalne fundusze (np. wspierające przedsiębiorczość i korzystające ze środków unijnych), albo państwo, które udziela gwarancji za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy pożyczki z gwarantem są bezpieczne?

Z punktu widzenia pożyczkobiorcy pożyczka z gwarantem wydaje się bezpieczna, ponieważ w przypadku braku środków na spłatę zobowiązania, jego uregulowaniem zajmie się gwarant. Tak naprawdę jednak pożyczkodawca w takiej sytuacji ma prawo egzekwować swoją należność nie tylko od gwaranta, ale także od pożyczkobiorcy – wobec obu osób może zatem wszcząć postępowanie windykacyjne, a potem sądowe i komornicze. Również gwarant ma prawo wytoczyć przeciwko pożyczkobiorcy proces cywilny z tytułu roszczenia regresowego.

Z pewnością jednak większe ryzyko przy umowie takiej pożyczki ponosi gwarant. Bierze on bowiem na siebie odpowiedzialność za nie swoje długi i odpowiada za nie całym swoim majątkiem. W każdej chwili może się do niego odezwać pożyczkodawca i zażądać spłaty poręczonej pożyczki. Jej poręcznie nie jest też korzystne pod innym względem dla gwaranta – w BIK będzie ona bowiem widniała jako jego zobowiązanie, a więc będzie miała bezpośredni wpływ na jego historię i zdolność kredytową.

Gwarant ma jednak pewne możliwości zabezpieczenia swoich interesów i zwiększenia bezpieczeństwa. Wystarczy, że zadba o to, by w umowie pożyczkowej znalazły się odpowiednie zapisy określające np.:

 • maksymalną kwotę, za której spłatę ma odpowiadać gwarant,
 • okres odpowiedzialności gwaranta,
 • zasadę, że pożyczkodawca w pierwszej kolejności będzie dochodził swoich roszczeń od pożyczkobiorcy, a dopiero po bezskutecznych działaniach zażąda spłaty zaległości od gwaranta.

Jak widać, pożyczka z gwarantem z jednej strony jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia zdobycie potrzebnych środków osobom zadłużonym. Z drugiej strony jednak wiąże się ze sporym ryzykiem. Z tego względu jej zaciągnięcie warto dobrze przemyśleć – szczególnie zaś zastanowić się powinny osoby chcące poręczyć komuś zobowiązanie.

4.4 (Ilość ocen: 16)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

3 komentarze

 1. Lidia
  05.11.2022, 2:51 pm Odpowiedz
  Mnie też interesuje propozycja pożyczki z gwarantem. W chwili obecnej potrzebuję 25000 zł na 60 miesięcy
 2. Waldemar
  05.01.2022, 5:07 pm Odpowiedz
  Dzień dobry interesuje mnie ta propozycja tylko chciał bym mieć jak najmniejszą ratę moja kwota to 25.000 zł
 3. Waldemar
  05.01.2022, 5:00 pm Odpowiedz
  Dzień dobry interesuje mnie ta propozycja tylko chciał bym mieć jak najmniejszą ratę