Zaświadczenie o niekaralności — najważniejsze informacji

Zaświadczenie o niekaralności — najważniejsze informacji

Zaktualizowano 20-11-2023 Autor: Marta Wycisło

Zaświadczenie o niekaralności jest szeroko wykorzystywanym dokumentem. Może być wymagane w pracy, czy też w procesie ubiegania się o zagraniczną wizę.

W naszym artykule omawiamy wszystkie praktyczne szczegóły dotyczące zaświadczenia wydawanego przez Krajowy Rejestr Karny. Od jego definicji, przez sposób uzyskania i koszty, aż po okres ważności dokumentu. Sprawdź najważniejsze informacje.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności to dokument, który potwierdza, że dany podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie są, lub nie były w konflikcie z prawem. Jeżeli dana osoba lub dana instytucja posiada na swoim koncie wyrok sądowy, informacja na ten temat znajduje się w Krajowym Rejestrze Karnym do momentu tzw. zatarcia skazania. W takie sytuacji wydanie zaświadczenia nie jest możliwe.

Do zatarcia skazania dochodzi automatycznie (nie trzeba o nie wnioskować) po określonym upływie czasu zależnym od specyfiki wykroczenia czy przestępstwa.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

O zaświadczenie o niekaralności można zawnioskować na 4 sposoby.

 1. Online — wniosek o zaświadczenie jest dostępny na platformie internetowej Krajowego Rejestru Karnego: https://www.ekrk.ms.gov.pl;
 2. Osobiście — należy w tym celu odwiedzić jeden z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego lub Biuro Informacyjne KRK w Warszawie;
 3. Upoważniając pełnomocnika, który zgłosi się w Twoim imieniu do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do siedziby Biura z pełnomocnictwem na piśmie i wypełnionym oraz podpisanym przez Ciebie wnioskiem;
 4. Listownie — wysyłając podpisany formularz wraz z potwierdzeniem zapłaty do wybranego punktu, o którym mowa powyżej. Wniosek do wypełnienia jest dostępny na stronie KRK.

Jak długo poczekasz na dokument?

Czas oczekiwania na zaświadczenie o niekaralności zależy od tego, którym kanałem ubiegałeś się o dokument. Rejestr ma jednak na odpowiedź maksymalnie 7 dni od momentu złożenia zapytania.

Formularz dostarczony do odpowiedniego organu osobiście lub online skutkuje wydaniem informacji najczęściej jeszcze tego samego dnia. Odpowiedź na listowny wniosek zostaje wysłana maksymalnie w 7 dni od daty otrzymania prośby, więc może zostać dostarczony nawet kilka dni później.

Ważne!

Jeśli wybierzesz wniosek elektroniczny, Krajowy Rejestr Karny wyda zaświadczenie również w takiej formie (czyli formacie XML). Wydrukowanie takiego dokumentu sprawia, że przestaje być ono urzędowym pismem. Zaświadczenie o niekaralności wydane online możesz jednak pobrać na swoje urządzenie lub nośnik zewnętrzny (np. USB) i w takiej formie przekazać odpowiednim organom czy potencjalnemu pracodawcy.

Koszt zaświadczenia o niekaralności

Opłaty związane z wydaniem opisywanego dokumentu zależą od tego, w jakim celu o niego wnioskujesz i w jaki sposób to robisz.

 • 30 zł — to koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności w tradycyjny sposób, czyli osobiście lub listownie;
 • 20 zł — to koszt uzyskania zaświadczenia metodą online;
 • 17 zł — to koszt pełnomocnictwa, jeżeli chcesz upoważnić do złożenia formularza osobę trzecią, inną niż mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek lub babcia, wnuk, rodzeństwo;
 • 0 zł — zaświadczenie zostanie wydane za darmo, jeśli w ramach wolontariatu planujesz zostać wychowawcą bądź kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży. W takiej sytuacji potrzebujesz jednak pisma od organizatora obozu czy kolonii, w którym potwierdzi on Twój nieodpłatny udział.

Prawie wszystkich opłat możesz dokonać:

 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (w tytule wskaż kogo lub czego ma dotyczyć zaświadczenie);
 • w formie znaku opłaty sądowej, który możesz zakupić w najbliższym sądzie;
 • gotówką w kasie dowolnego sądu.

Jedynym wyjątkiem jest koszt 20 zł za zaświadczenie wydawane przez serwis www — w takim przypadku płatności dokonujesz w systemie e-KRK.

Długość ważności dokumentu

W aktach prawnych dotyczących działalności Krajowego Rejestru Karnego nie ma żadnej wzmianki o terminie ważności zaświadczenia, można więc przyjąć, że nie ma ono daty ważności.

Należy jednak wiedzieć, że organy, które żądają od nas tego typu informacji, działają zgodnie z własnymi przepisami czy regulaminami. Mogą więc wymagać, by zaświadczenie o niekaralności było wydane nie wcześniej niż np. 3 miesiące przed datą dostarczenia.

Kto nie otrzyma zaświadczenia o niekaralności?

Osobami i instytucjami uprawnionymi do składania wniosku o zaświadczenie o niekaralności jest:

 • Każda osoba fizyczna;
 • Każdy podmiot zbiorowy.

Oczywiście nie otrzyma go wnioskujący, który był karany i informacje na ten temat (wciąż niewygasłe) znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym.

KRK przetwarza dane o osobach, które są:

 • skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa bądź warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa;
 • skazane przez polskie lub zagraniczne sądy;
 • posiadaczami orzeczenia o środkach zabezpieczających w sprawach o przestępstwa;
 • poszukiwane listem gończym;
 • tymczasowo aresztowane;
 • skazane na karę aresztu za wykroczenie;
 • nieletnie i orzeczono wobec nich środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze albo umieszczono w schronisku dla nieletnich;
 • w trakcie odbywania kary dowolnego (w tym dożywotniego czy 25-letniego) pozbawienia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności.
Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy